Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠIKANA a KYBERŠIKANA Mgr. Pavel Vácha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠIKANA a KYBERŠIKANA Mgr. Pavel Vácha."— Transkript prezentace:

1 ŠIKANA a KYBERŠIKANA Mgr. Pavel Vácha

2 Definice šikany a její formy
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí ů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. Šikanování se ve své zárodečné formě vyskytuje prakticky na všech školách. Pocit bezpečí každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu je základní podmínkou vytváření produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu třídy a školy. Všechny školy a školská zařízení mají povinnost předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky školy akceptováno. Samotní pedagogičtí pracovníci nesmí svým jednáním s některými žáky a chováním vůči nim podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto žáků jejich spolužáky.

3 Projevy šikanování Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany patří: Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti). Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.). (2) Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného zločinu. Příklady šikanování jsou uvedeny v příloze.

4 Možné příznaky šikanování:
Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu. Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem. Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

5 KYBERŠIKANA A NEBEZPEČÍ EL. KOMUNIKACE
Mgr. Pavel Vácha

6 Vydírání pomocí el. prostředí
Vydírání dětí v prostředí internetu se stalo do jisté míry tabuizované téma. Je to dáno na jedné straně povahou materiálů, které jsou k vydírání využity, na straně druhé snahou neupozornit na jednotlivé případy s cílem neuškodit obětem, neupozornit zbytečně na daný problém, případ ututlat a pokusit se jej řešit vlastními silami. V posledních letech počet dětí, které byly v prostředí internetu vydírány, neustále roste. Opřeme-li se o fakta,  podle výzkumu NIK4 realizovaného týmem projektu E-Bezpečí a Seznam.cz zažilo vydírání v pozici oběti 7,33 % českých dětí. Dle zjištění obou organizací pak většina vážných případů vydírání dětí postupuje podle jednoduchých ale velmi nebezpečných schémat. V tomto textu si vysvětlíme, jak postupuje vydírání v rámci své pravděpodobně nejagresivnější formy - vydírání skrze intimní materiály se stupňující se intenzitou útoku. Toto schéma bylo zaznamenáno ve velkém množství případů, na kterých tým projektu E-Bezpečí v posledních letech pracoval.

7 Kyberšikana (Cyberbullying)
Jedná se o specifický druh šikany, který není realizován na rozdíl od klasické šikany způsobem tváří v tvář, ale využívá si při něm moderních komunikačních technologií (různé webové stránky, blogy, y, sociální sítě, mobilní telefony,…). cíl někomu ublížit nebo ubližovat – fyzicky či psychicky začátek jako běžná šikana či prolínání projevů jiné formy: výhrůžky nebo nadávky prostřednictvím internetu, SMS zpráv, atd. zesměšňování ve článcích nebo v komentářích zveřejňování upravených fotografií s cílem někoho zesměšnit neustálé prozvánění či zahlcování y, SMS zprávami, … nahrávání videa s šikanováním konkrétní osoby a jeho následné uveřejnění POZOR: Některé projevy šikany mohou být klasifikovány jako trestný čin!!!

8 Jak se bránit: svěřit se rodičům či učitelům
nereagovat – tzn. neodpovídat agresorovi, protože konstruktivní debata není stejně možná uložit, vytisknout, popř. jinak uchovat y, SMSky, apod. jako důkazní materiál. změnit svou virtuální identitu – vystupovat pod jinou přezdívkou, vytvořit si jiný , změnit SIM kartu… nikde neuvádět svou skutečnou identitu – jméno, věk, adresu, telefon… žádné údaje o sobě a blízkých, podle kterých bychom byli pro agresora identifikovatelní. Vystupovat pod obecnou nic neříkající přezdívkou. v případě, že se stanu obětí kyberšikany, zkusit vypátrat, kdo je agresor (prohlédnout si jeho osobní údaje, apod.) kontaktovat poskytovatele serveru ze kterého nás agresor šikanuje a zamezit mu přístup kontaktovat organizace a instituce, které se touto problematikou zabývají či policii ČR

9 Zveřejňování osobních údajů
Máte právo nakládat se svými osobními údaji, ale nezapomínejte na to, že mohou být snadno zneužitelné. Mezi osobní údaje patří: jméno a příjmení adresa telefonní číslo datum narození rodné číslo Informace o blízkých osobách  prostě všechny údaje, které mohou pomoci k naší identifikaci Dobře si rozmyslete co zveřejníte, protože to už většinou nemůžete vzít zpět!!!

10 Co dělat či nedělat: Buďte nedůvěřiví a ostražití.
Vyplňujte do přihlašovacích údajů jen ty nezbytně nutné. Zvažte jaké informace o sobě chcete sdílet veřejně. Vytvořte si bezpečného heslo a nikomu jej neprozrazujte. Snažte si zajistit co největší možnou ochranu osobních údajů na účtech (např. na FB) Dobře zvažte komu jaké osobní informace sdělujete. Nevyplňujte dotazníky, ve kterých uvádíte citlivé údaje o sobě. Pokud jste někomu dali své heslo, tak jej změňte nebo si zrušte a poté založte nový účet.

11 Zveřejňování fotografií
I fotka se může stát vodítkem… a ani si nemusíte uvědomit co všechno o vás může jedna fotka prozradit. A pozor na to: Získat tvoji fotku z počítače není zas tak složité…stačí web kamera…stisknutí kombinace kláves…a může si někdo na druhé straně dělat s tvojí podobiznou téměř vše!!! Nikdy nemůžete předem vědět, kde se se svojí fotografií dříve nebo později setkáte. V případě šíření intimních fotografií, může dojít k porušení zákona o šíření dětské pornografie – do 18 let věku se jedná o trestný čin Rozmyslete si proto, co na internetu sdělujete, komu co posíláte a do jaké míry chráníte svoje soukromí.

12 Osobní údaje Dobře si rozmyslete co zveřejníte, protože to už většinou
Uvědomte si, jak málo může stačit k velkým problémům. Snažte se být obezřetní, protože nikdy nevíte k čemu druhá strana informace využije. V těchto případech již mnoho možností řešení není. Důležité je těmto situacím předcházet. Dobře si rozmyslete co zveřejníte, protože to už většinou nemůžete vzít zpět!!!

13 Kybergrooming lze jej chápat jako chování internetových uživatelů, které má v osobě na druhé straně vyvolat falešnou důvěru a připravit je na schůzku v reálném světě, jejímž cílem je oběť pohlavně zneužít Na internetu nemůžete mít vždy zaručeno, že ta druhá osoba je přesně ta, za kterou se ve skutečnosti vydává. Za sympatickým mladým mužem se může skrývat dospělý člověk, kterému jde pouze o jedno…dát si s vámi schůzku a poté snad i sexuálně znásilnit.

14 Typické chování kybergroomera
je neobyčejně trpělivý komunikuje se svou obětí i několik měsíců, někdy i přes rok, než se odhodlá sjednat si schůzku ve skutečném světě enormně se zajímá o rozvíjení vzájemného vztahu s vámi bude chtít váš vztah udržet z větší části, pokud ne celý v tajnosti tváří se neobyčejně přátelsky bude hovořit o milujícím vztahu často žádá o fotografie bude hovořit o tom, že tento vztah bude pokračovat, jakmile se v reálném světě potkáte často se bude v konverzaci s vámi bavit o významu skutečné lásky do konverzace vkládá i témata sexuální povahy vyžaduje kybersex s použitím web kamery apod.

15 Co dělat I.: Důkladně přemýšlejte o „online přátelstvích“ a konkrétně o těch, která se zdají být až moc perfektní na to, aby byla opravdová. Vždy si ukládejte kopie vašich rozhovorů a znovu čtěte staré rozhovory, abyste mohli rozpoznat jakékoliv nesrovnalosti v příběhu, který vám váš online přítel vyprávěl, např. změnu svého věku nebo dalších údajů. Zvažte, proč po vás může někdo chtít, abyste udrželi vztah v tajnosti, nebo proč se vás ptá na otázky mimořádně osobního charakteru. Držte se zpátky, když se v konverzaci vyskytnou otázky sexuální povahy, a nebojte se říct NE kybersexu.

16 Co dělat II.: Nenechte se oklamat sliby naplňujícího, milujícího vztahu, protože tito jedinci často lžou a slibují tytéž věci zároveň několika dalším mladým lidem. Pamatujte si, že je vždy lepší neposkytovat své osobní informace lidem, které jste zrovna potkali v online prostředí, na chatu, při užívání ICQ, Skype apod. Online přátelství jsou nejlepší, když zůstanou online, a je naprosto v pořádku odmítnout osobní setkání tváří v tvář. Dvakrát si promyslete slib úžasného vztahu a silného sexuálního opojení a zvažte, zda nehledáte lásku na špatném místě. Sami si vytyčte své osobní hranice s ohledem na rozhovory o sexu a věřte svým rozhodnutím.

17 Sexting KAŽDOPÁDNĚ JE DŮLEŽITÉ TO NAHLÁSIT !!!
SEXTING: označuje elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem. Je důležité si uvědomit, že sexting podporuje šíření pornografie mladistvých a dětí, které je celosvětově zakázáno. (U nás je klasifikováno jako trestný čin.) Dítětem je (dle trestního zákona) chápána osoba ve věku do 18 let a mladistvím osoba ve věku let KAŽDOPÁDNĚ JE DŮLEŽITÉ TO NAHLÁSIT !!!

18 Co dělat: svěřit se rodičům či učitelům
uložit, vytisknout, popř. jinak uchovat y, fotky, SMSky, apod. jako důkazní materiál kontaktovat poskytovatele serveru, aby zamezil přístup uživateli, který texty, videa atd. zveřejnil kontaktovat organizace a instituce, které se touto problematikou zabývají či policii ČR nikde neuvádět svou skutečnou identitu – jméno, věk, adresu, telefon…

19 Cyberstalking – kybernetický lov
Jedná se o zneužívání online komunikace k nabízení nepožadovaných služeb a věcí, virtuální pronásledování, obtěžování a zastrašování vybraných uživatelů přes internet. Obtěžování v chatovacích místnostech, posíláním spamů, zanechávání vzkazů v návštěvních knihách, zasíláním virů,atd. Motivace: - vyřizování si osobních sporů a antipatií v prostředí internetu - pomsta svého kamaráda, kterému daná osoba ublížila - náhodně vybraná oběť,která mu přijde zranitelná (pocit moci) Nejvíce se tento projev objevuje třeba u celebrit, ale i to není zárukou toho, že se s tím nemusíš setkat.

20 Co dělat: Pokud je to jen trochu možné, identifikujte útočníka.
Neodpovídejte a nijak nereagujete na posměch a hrozby. Ignorujte ho, příp. zablokujte jakéhokoliv uživatele, který vás obtěžuje. Jasně dejte útočníkovi najevo, že o jeho projevy nemáte zájem a že jste připraveni celou situaci důrazně řešit. Nepouštějte se s ním do diskuze! Při řešení této situace spolupracujte se školou, s rodiči, dalšími dospělými a třeba i s policií. Uchovejte všechny projevy obtěžování (SMSky, y,atd.) Upozorněte na tyto hrozby a posměchy moderátora chatu, pokud je to možné. Může to pomoci i jiným uživatelům, resp. potenciálním obětem. Vyhněte se rozdávání osobních kontaktů – upravit si osobní profil a všechny informace osobní povahy odstranit. Pokud to bude nevyhnutelné, tak si můžete založit i nový uživatelský účet.

21 Webcam trolling Jedná se o specifickou formu vydírání, která v ČR narůstá. Pachatel vystupuje pod falešnou identitou. Cílem je získat kompromitující materiál, který slouží v vydírání. Jak to funguje?

22 1 fáze – navázání kontaktu
V této fázi útočník navazuje kontakt s dítětem, který obvykle zahajuje jednoduchou větou:Ahoj, vyměníme si fotky? Zpravidla vystupuje pod identitou stejného pohlaví, tedy dívka píše dívce, chlapec píše chlapci. V případě, že by dívka psala chlapci, pravděpodobně již nepůjde pouze o vydírání, ale také o tzv. kybergrooming - tedy vydírání postupně přejde k lákání na osobní schůzku s obětí. Pokud dítě na podnět ke kontaktu pozitivně zareaguje (Dobře, vyměníme si fotky.), útočník pravděpodobně dítěti pošle první fotografii či přímo "sérii" fotografií s intimním obsahem.

23 2. fáze - manipulace lichotkami
Aby útočník získal zájem a pozornost dítěte, začne všechny materiály, které mu oběť zaslala, velmi pozitivně hodnotit. Jakmile mu oběť zašle fotografii, začne jí útočník  lichotit a fotografii komentuje např. takto: Ty jsi na té fotce nádherná. Máš krásné tělo. Moc ti to sluší. Jsi překrásná. Lichotku pak obvykle doplní o větu: Pošleš mi další?  Touto metodou si dítě poměrně snadno získá - děti touží po obdivu a uznání, chtějí, aby je někdo obdivoval a ocenil. Manipulace lichotkami plynule prostupuje všemi následujícími fázemi.

24 3. fáze - ověření skutečné identity oběti
V této fázi se útočník snaží potvrdit identitu oběti. To dělá tak, že např. po dítěti požaduje, aby se mu vyfotilo s konkrétním nápisem a datem (např. Pro Janičku, ). Útočníkovi v této fázi vydírání nejde o to, aby získal fotografii obličeje či intimní fotografii dítě, ale pouze si ověřil, jestli s konkrétním dítětem skutečně komunikuje a zda jsou fotografie skutečně autentické. Ověřování identity útočník zpravidla uvozuje větou: Ne, na té fotce nejsi ty. Nevěřím. Normálně se mi vyfoť třeba mobilem a napiš k tomu Pro Terezku. Jo ale nemusí ti tam být vidět obličej... Technika identifikace osob na internetu pomocí fotografií s konkrétním nápisem, datem nebo např. aktuálními papírovými novinami se běžně využívá k potvrzovaní identit osob na internetu. Sama o sobě je tak veskrze pozitivní, přesto ji lze zneužít právě v rámci vydírání.

25 4. fáze - stupňování intimity
 Fotografie zachycující nejdříve oblečené dítě postupně nahrazují fotografie, na kterých je dítě částečně či úplně svlečené, až k fotografiím, na kterých si 12leté děti do análního či vaginálního otvoru zasouvají prsty... Obdobné fotografie pak samozřejmě útočník dítěti rovněž zasílá, obvykle se jedná o fotografie ze zahraničních erotických či pornografických portálů. Většina materiálů zasílaných oběti útočníkem spadá do oblasti dětské pornografie. Fáze stupňování intimity je velmi nebezpečná, protože dítě napodobuje chování útočníka a je schopno zaslat mu téměř cokoli.

26 4. fáze - stupňování intimity pokračování
"V těchto případech a samozřejmě v závislosti na mnoha aspektech (každý případ je individuální) lze jednání pachatele kvalifikovat dle trestního zákoníku jako trestný činem Vydírání § 175 tr.z., neboť pachatel pod pohrůžkou násilí či jiné těžké újmy jinou osobu nutí, aby někdo něco konal nebo trpěl. V závislosti na tento trestný čin lze odkázat také na § 186 Sexuální nátlak, kde je v tomto ustanovení popsána svoboda rozhodování v pohlavních vztazích. Důsledek tohoto trestného činu může mít i nepříznivý vliv na mravní vývoj zneužité osoby. Podle toho co se pachateli podaří svým konáním a nátlakem na dítě zajistit (fotografie, videa) lze dle trestního zákoníku  kvalifikovat pod § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, případně § 193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie.

27 5. fáze - dvojstupňové vydírání
vydíráním prostřednictvím "přátel" na sociálních sítích, vydíráním prostřednictvím rodičů oběti. V etapě vydírání prostřednictvím přátel na sociálních sítích útočník vyhrožuje dítěti, že pokud mu nepošle další materiály, rozešle vše, co od něj/ní získal, přátelům oběti a dalším uživatelům sociálních sítí, takže rychlost šíření těchto materiálů bude velmi vysoká. Útočník volí například tyto formulace: Rozešlu to všem, co mám v přátelích a které mám v odběrech. Takže se mi ještě párkrát vyfotíš a pošleš mi to, jak budu chtít, nebo to dám na internet a všichni tvoji kamarádi to uvidí a bude trapas. Je ti to jasný? Takže to všechno hezky pošli (ukázka komunikace ze skutečného případu). Na dalším stupni vydírání se forma útoku opakuje s tím, že je k vydírání využit rodič oběti.

28 Na co si dát pozor: Nelegální obsah / Definováno zákonem :
- distribuce dětské pornografie - zobrazování násilí - zneužívání dětí či zvířat - nabídka drog a zakázaných látek - šíření materiálů s rasistickým obsahem - nabádání k trestné činnosti, zatajování/nepřekažení trestného činu aj. - šíření extremismu, toxikománie aj. Nežádoucí obsah: obsah, který přináší psychickou nebo fyzickou újmu Program „přístupný od…..“ (obsah nežádoucí či nevhodný k věku) Pokud narazíte na nelegální či nebezpečný obsah, tak se nebojte to oznámit či někomu sdělit.

29 Na koho se můžete obrátit I. :
E-bezpečí.cz Policie ČR Provozovatelé internetových stránek: Seznam se bezpečně Internethotline

30 Na koho se můžete obrátit II. :
Saferinternet Linka bezpečí ONLINE (tel nebo ), chat

31 Desatero bezpečného internetu I. :
1) Nezveřejňuj své osobní údaje (telefonní číslo, adresu,…). 2) Neposílej nikomu svoje fotografie (zejména intimní). 3) Udržuj hesla v tajnosti. 4) Neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily či vzkazy. 5) Nedomlouvej si schůzku přes internet, bez vědomí jiné osoby.

32 Desatero bezpečného internetu II. :
6) Pokud narazíš na obrázek, video nebo , který tě šokuje, opusť webovou stránku. 7) Nevěř každé informaci, která pochází z internetu. 8) Nekomunikuj s někým s kým komunikovat nechceš. 9) Nesděluj aktuální informace o sobě 10) Buď obezřetný při používání webové kamery

33 Děkuji za Vaši pozornost.
Mgr. Pavel Vácha


Stáhnout ppt "ŠIKANA a KYBERŠIKANA Mgr. Pavel Vácha."

Podobné prezentace


Reklamy Google