Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Timemanagement Pavla Kotyzová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Timemanagement Pavla Kotyzová"— Transkript prezentace:

1 Timemanagement Pavla Kotyzová
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Timemanagement Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2012

2 Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Čas… Čas je nejcennějším zdrojem našeho úspěchu. Představuje v našem životě vysokou hodnotu. Potřebujeme čas na práci, na přemýšlení, na vzdělávání se, na odpočinek, zábavu i na lásku a přátelství. Úspěch však nepřijde sám. Kdo o něj chce usilovat, musí se v prvé řadě naučit zacházet efektivně se svým časem.

3 Obsah a cíle kurzu Se znalostí timemanagementu dokážete:
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Obsah a cíle kurzu Se znalostí timemanagementu dokážete: Rozpoznat své nedostatky v řízení času. Zaměřit se na změnu problematických oblastí vašeho pracovního typu. Využívat technik řízení času. Stanovit své priority. Eliminovat své největší konzumenty času.

4 Hodnota času Čas nemůžete koupit. Čas nemůžete uspořit.
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Hodnota času Čas nemůžete koupit. Čas nemůžete uspořit. Čas nemůžete zastavit. Ztracený čas už nikdy nemůžete nahradit…

5 Výlet na neznámou planetu
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Výlet na neznámou planetu Jak čas na planetě využijete? Podmínky plánu: - využít celých 24 hodin - naplánovat 6 hodin spánku - naplánovat 3x1 hodinu na jídlo Uvažte svoje priority a najděte shodu v týmu.

6 Jak jste na tom Vy? 27% lidí 43% lidí
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Jak jste na tom Vy? Jestliže nezvládnete udělat, co chcete a cítíte se pracovně přetíženi, nemusí to být proto, že máte hodně práce. Kolik % lidí by chtělo mít víc peněz? 27% lidí Kolik % lidí by chtělo mít víc času? 43% lidí

7 Důvody pocitu nedostatku času
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Důvody pocitu nedostatku času Množství operativních záležitostí Stále stejné nevyřešené problémy Čekání na opozdilce Vytržení z jednání telefonem Neočekávané návštěvy pak snaha dohnat práci… Analýza časových ztrát

8 Paradox zaneprázdněné osoby
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Paradox zaneprázdněné osoby Čím více je člověk zaneprázdněn, tím méně času má na to, naučit se jej lépe využívat. Naučit se efektivně řídit svůj čas vyžaduje sebedisciplínu určitý čas.

9 Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Řídit svůj čas znamená Používat techniky, které umožňují získat maximum z minima investovaného času. Koncentrovat se na věci, které jsou důležité a odkládat všechny ostatní. Naučit se delegovat pravomoc. V tom je tajemství úspěchu.

10 Znaky špatného řízení času/ 1
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Znaky špatného řízení času/ 1 Neustále přetížený program, více než 55 pracovních hodin týdně, častá práce po večerech a víkendech, sotva čas si vzít dovolenou. Neschopnost splnit termíny, stálé zpoždění, neustálý pocit, že je třeba něco stihnout. Nedostatečné řešení problémů do hloubky. Ukvapená rozhodnutí. Strach delegovat práci nebo akceptovat iniciativu jiných.

11 Znaky špatného řízení času/ 2
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Znaky špatného řízení času/ 2 Preference krátkodobého zisku před střednědobým nebo dlouhodobým, neustálé denní řešení krizí. Neschopnost odmítnout nový úkol. Pocit, že nemáte situaci pod kontrolou, že ztrácíte přehled o vašich cílech a prioritách. Perfekcionismus. Stres. Málo času nebo žádný čas na rodinu, společenské události a zábavu.

12 Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Pracovní typy Způsob, jakým řídíme čas, je odrazem naší vlastní osobnosti. Naše osobnost nám pomáhá si vymezit pracovní model. Ten zase určuje způsob, jakým řídíme čas. Test Jestliže tedy budeme chtít změnit způsob, jakým řídíme čas, budeme možná muset změnit svůj pracovní styl.

13 Pracovní typy A a B Typ A Pocit naléhavosti Soutěživost
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Pracovní typy A a B Typ A Pocit naléhavosti Soutěživost Rychlá chůze i pohyby Rychle jí Nenávidí odklady Cítí se vinen, když odpočívá Netrpělivý Typ B Uvolněný Nechává si čas na rozmyšlenou Chodí pomalu Přemýšlivý Umí naslouchat Trpělivý Má hodně koníčků

14 Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Jen málo lidí je typickým typem A nebo B. Většinou jsme směsí obou typů. Obecně se však kloníme k jednomu nebo druhému typu. Mnoho charakteristik těchto pracovních typů je dobrých a není důvod je měnit. Některé však zabraňují lepšímu výkonu a na těch bychom měli pracovat.

15 Problematické oblasti typu A
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Problematické oblasti typu A Kontrola práce - nepromýšlí souvislosti (čas, lidé, rozpočet). Delegování - má tendenci dělat vše sám. Plánování - velice dobré dlouhodobé vize, ale často chybí detailnější plánování, které ho nudí. Lidé - nemá dost času pro ostatní, může být ostrý a agresivní. Někdy problémy v týmu. Odpočinek - zřídka odpočívá, cítí se pak vinen. Koníčky rychlé a agresivní, méně týmové sporty. Priority - všechno se mu zdá být prioritní. Má tendenci proletět dnem se spoustou částečně udělaných úkolů, ale málokterým dokončeným.

16 Problematické oblasti typu B
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Problematické oblasti typu B Cíle - často chybí jasné cíle v práci, v kariéře, v životě. Delegování - shledává složitým nebo dává vágní instrukce. Lidé - dokáže vycházet dobře s lidmi, ale má problémy říci NE! Vyhýbá se konfliktům. Jakost - Velice důkladný, ale občas to přehání. Tendence k perfekcionismu.

17 Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Doporučení pro typ A Pokud se snažíte naložit si více než jste schopni unést, platí pro Vás: Stanovte si dosažitelné cíle. Plánujte jak dosáhnout svých cílů. Delegujte. Více odpočívejte. Vyhraďte si čas pro lidi. Získejte rovnováhu mezi prací, rodinou a svou osobou (koníčky, odpočinek, zdraví). Naučte se říkat NE.

18 Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Doporučení pro typ B Pokud se Vám nedaří dokončovat úkoly, platí pro Vás: Stanovujte kvantifikované cíle. Začněte měřit svůj výkon. Vyhýbejte se odkládání věcí, ke kterým se budete muset vrátit později, kdy budete pod větším časovým tlakem. Buďte více asertivní - neobávejte se vyjadřovat své pocity a názory. Posuďte přiměřenou úroveň jakosti - mějte se na pozoru před tím, stát se perfekcionistou.

19 Workoholik Člověk chorobně závislý na práci.
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Workoholik Člověk chorobně závislý na práci. Má nutkavé pocity pracovat. Do závislosti na práci se dostává už v dětství. Mnoho očekává i od ostatních. Sám si dává stále náročnější úkoly a termíny. Špatně vnímá své pocity a potřeby, své tělo. Není to nemoc, ale mnoho nemocí se může z workoholismu vyvinout.

20 Biorytmy a koncentrace
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Biorytmy a koncentrace Maximální produktivity dosahujeme kolem desáté hodiny dopoledne. Každý má individuální křivku výkonnosti. Po jedné hodině práce je vhodná malá přestávka, výrazně klesá pozornost. Vyrušováním vzniká efekt pilového listu. Před plánováním sestavme denní křivku rušení. Důležité úkoly plánujme na jiný čas.

21 Techniky řízení času Dobře stanovené cíle Vám umožní efektivně zaměřit
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Techniky řízení času Dobře stanovené cíle Vám umožní efektivně zaměřit Váš postup, poskytnou vám časový rámec pro plánování, pomohou motivovat vás i ostatní.

22 Postup při stanovování cílů
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Postup při stanovování cílů Pojmenovat svoje poslání. Vytvořit si vizi. Cíle si napsat – SMART. Hovořit s ostatními o svých cílech. Transformovat cíle do úkolů. Jednat. JASNÝ CÍL = JEDNODUŠŠÍ ROZHODOVÁNÍ I ŽIVOT Cíle

23 Jak naložit s časem? Umožní mi to dostat se blíže k mému cíli?
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Jak naložit s časem? Ptejte se sami sebe než začnete nějakou činnost: Umožní mi to dostat se blíže k mému cíli? Stojí za to investovat do toho čas? Není zde jiný úkol, který mě posune blíže k mému cíli? Jakmile identifikujete činnosti, které Vám nepomáhají přiblížit se k Vašim cílům nebo Vás dokonce od nich vzdalují, zeptejte se sami sebe, které opatření byste mohli realizovat, abyste se jich zbavili nebo je omezili.

24 Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Jak být efektivnějším Minimalizovat všechny činnosti, které nejsou ziskové, které skutečně nepomáhají dosáhnout našeho hlavního cíle. Při dodržování této zásady se můžete řídit Paretovým principem, známým také jako pravidlo 80/20.

25 Paretovo pravidlo 20% obyvatelstva vlastní 80% majetku,
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Paretovo pravidlo 20% obyvatelstva vlastní 80% majetku, 20% zákazníků nebo výrobků znamená 80% obratu, 20% zákazníků je autory 80% stížností, 20% pracovníků udělá 80% práce, 20% výrobních chyb způsobuje 80% zmetků, 20% novin obsahuje 80% informací, 20% času stráveného na poradě ovlivní 80% usnesení nebo výstupů, 20% Vašich priorit má za následek 80% vaší ziskové produktivity.

26 20% úsilí dává 80% výsledku Nepracujte tvrději, pracujte chytřeji!
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Nepracujte tvrději, pracujte chytřeji! Peter Drucker: Výsledky jsou způsobeny děláním správné věci, nikoliv děláním věcí správně. Jednou z nejužitečnějších aplikací Paretova pravidla je tato: 20% úsilí dává 80% výsledku

27 Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 20% úsilí dává 80% výsledků ÚSILÍ VÝSLEDKY

28 Co jste dělali uplynulý týden?
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Co jste dělali uplynulý týden? Cvičení Eisenhowerův princip – ABC analýza/ 1. část sepište 10 – 20 činností uplynulého týdne (do sloupce)

29 Eisenhowerův princip – ABC analýza - priority
Rozdělení úkolů podle stupně naléhavosti a důležitosti: Úkoly A - vysoce naléhavé i důležité. Jsou nejdůležitější, můžete je vyřídit jen vy sami, nemůžete je delegovat, mají největší hodnotu pro splnění vašich cílů. Úkoly B – důležité, ale méně naléhavé. Mohou počkat. Aby se z nich nestaly problémy, musíme jejich splnění naplánovat. Nedají se delegovat? Úkoly C - velice naléhavé, ale méně důležité. Pokud lze, delegujte. Úkoly s nejmenší hodnotou pro splnění vašich cílů, ale mají největší podíl na množství práce. Úkoly O - málo důležité i málo naléhavé. Pro tyto úkoly měl D. E. jediné místo - odpadkový koš ! Cvičení E princip – ABC analýza/ 2. část: Zařaďte týdenní činnosti

30 ABC analýza - hodnota X čas
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 ABC analýza - hodnota X čas Z hodnotové analýzy časové náročnosti vyplývá, že podíl velmi důležitých (A), důležitých (B) a méně důležitých (C) úkolů na časové náročnosti neodpovídá bezpodmínečně jejich podílu na hodnotě všech úkolů. Hodnota činností…………….…Nárok na čas 65% A - velmi důležité úkoly………...15% 20% B - důležité úkoly rutinní…..…. 20% 15% C - drobné úkoly…………..….…....65%

31 ABC analýza v praxi Denně si naplánujete 1 až 2 úkoly A (asi 3 hod).
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 ABC analýza v praxi Denně si naplánujete 1 až 2 úkoly A (asi 3 hod). Určete si další 2 až 3 úkoly B (asi 1 hod). Zbytek si rezervujte na úkoly C (asi 1 hod). Nikdy se nesnažte si naplánovat denně každou minutu. Pokud to není přímo naivní, je to aspoň nerealistické. Jestliže chcete splnit všechny své úkoly, naplánujte si jen 60% vašeho času. Vždy musíte počítat s vyrušeními a nepředvídatelnými okolnostmi.

32 Na základě svého strategického plánu si vypracujte seznam priorit.
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Na základě svého strategického plánu si vypracujte seznam priorit. Jak přiřadit důležitost A? Položte si otázku: "Co bych si z tohoto seznamu úkolů vybral, kdybych mohl před odjezdem na dovolenou udělat jen jednu jedinou věc?„ S tímto seznamem pak můžete dělat měsíční, týdenní a případně i denní plány.

33 Plánování cílů V plánu je vše konkrétní a měřitelné.
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Plánování cílů V plánu je vše konkrétní a měřitelné. Máte přehled, co je hotovo a co zbývá udělat. Dokážete odhadnout čas, který na to budete potřebovat. Sestavte celkový seznam činností. Vyberte ty, které budete dělat každý týden a ty, které budete dělat každý den. Jediným způsobem, jak zjistit, co vybrat ze seznamu a přetransformovat do týdenních a denních plánů činnosti, je stanovit si priority.

34 Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Stanovování priorit Dobře definované priority mají řadu výhod. Pomohou Vám: Vykonávat činnosti podle jejich stupně naléhavosti a důležitosti. Směřovat neustále za svými cíli. Vyhnout se plýtvání časem na nevýznamné činnosti. Delegovat úkoly, které mohou být delegovány. Soustředit se současně jen na jeden úkol. Pracovat podle Paretova pravidla.

35 Shrnutí, pravidla Neplánujte si na den více než 10 úkolů.
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Shrnutí, pravidla Neplánujte si na den více než 10 úkolů. Činnosti více náročnější a komplexní si rozdělte na dílčí, snadněji plánovatelné. Učte se dělat přesné odhady času potřebného pro splnění úkolu. Buďte ambiciózní, ale nepřetěžujte se. Naplánujte si jen 60% Vašeho času. Pravidelně svůj plán revidujte. Dokončete nejdříve jeden úkol než se pustíte do dalšího.

36 Bariéry dosahování cílů
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Bariéry dosahování cílů Častou příčinou neuskutečnění našich záměrů bývá absence krajního termínu dokončení. V angličtině existuje pro tento konečný termín výraz, který demonstruje jeho význam - deadline (dead = mrtvý, line = čára; tedy něco jako čára smrti). Jestliže chcete skutečně něco splnit, stanovte si svůj deadline a všechny činnosti plánujte s ohledem na toto datum. Vaše záměry se díky krajnímu termínu stanou realitou.

37 Z čeho bariéry vyplývají/ 1
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Z čeho bariéry vyplývají/ 1 Nesprávně stanovený krajní termín. U nového úkolu můžete udělat chybu při odhadu potřebného času. Abyste se tomu vyhnuli: Požádejte o radu lidi, kteří mají s takovým úkolem větší zkušenosti. Požádejte ostatní, kteří budou zapojeni do tohoto úkolu, aby udělali svůj odhad potřebného času. Své odhady pravidelně vyhodnocujte a analyzujte příčiny nesprávně stanovených termínů. Termín by měl být vzdálen natolik, aby umožnil kompletní a efektivní provedení úkolu a současně natolik blízký, aby každý byl vytížený a produktivní.

38 Z čeho bariéry vyplývají / 2
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Z čeho bariéry vyplývají / 2 Nesprávně pochopené instrukce. Vždy se ujistěte, že jste správně pochopili, co se od vás očekává nebo zda vaši podřízení přesně ví, co od nich očekáváte vy. Termíny jiných útvarů. Buďte při stanovování termínů realističtí! Nemůžete se zaměřit jen na svůj záměr. V úvahu musíte brát i termíny jiných. Nedostatek informací. Máte jasno v krocích, které musíte podniknout, abyste splnili konečný termín? Je váš pracovní plán přiměřený a realistický? Byly úkoly jasně a precizně delegovány? Obdrželi jste všechny potřebné informace?

39 Z čeho bariéry vyplývají / 3
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Z čeho bariéry vyplývají / 3 Syndrom "Ano. Ano". Častou příčinou nesplnění termínů je ujišťování ze strany podřízených, že všechno je v pořádku i tehdy, kdy to nemohou stihnout. Perfekcionismus. Tendence trávit hodiny, dny a týdny vybrušováním své práce. Vymezte přesně, co úkol obsahuje a zastavte snahu jít za to, co je nezbytné a užitečné. Časový tlak. Pozitivní časový tlak umožní produkovat maximum v minimálním čase. Posuňte konečný termín o 10 až 15% dopředu. Vytvoříte tak výzvu a mírný stres. Pozor na individuální reakce lidí. Někteří pracují lépe pod tlakem, jiní v takovém případě propadají nervozitě a panice.

40 Každý splněný cíl zasluhuje odměnu!
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Nikdy nezapomeňte Každý splněný cíl zasluhuje odměnu! Nezapomínejte ani na sebe. Odměňte sami sebe vždy, když se vám podaří dokončit práci včas!

41 Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Konzumenti času V průměru je člověk ve své kanceláři vyrušen každých 8 minut. Vyrušení trvá 3 minuty. Když k tomu připočteme čas potřebný k tomu, aby se znovu koncentroval na práci, zjistíme, že 40% pracovního času připadá na neplánovanou a obvykle neziskovou činnost. Při čtyřicetihodinové týdenní pracovní době to činí za rok 752 hodin – to je 94 pracovních dnů...

42 Jak dostat čas pod kontrolu?
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Jak dostat čas pod kontrolu? Identifikujte a eliminujte své "autovyrušení". Bojujte proti vyrušování neočekávanými návštěvami. Podstatně redukujte čas strávený rozhovory s kolegy. Diplomaticky vyřešte situace, kdy jste zbytečně vyrušován vaším nadřízeným. Dopřejte si „hodinu pro sebe", abyste si mohli lépe zorganizovat a naplánovat práci a dokončit všechny naléhavé záležitosti. Cvičení: Konzumenti Vašeho času

43 Jak doporučení realizovat/ 1
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Jak doporučení realizovat/ 1 Veďte si záznam vyrušení. Vyrušení zabírají velkou část našeho času. Veďte si proto v jednom dni záznam všech vyrušení s uvedením délky trvání, typu, důvodu a užitečnosti. Záznam analyzujte a zaměřte se na eliminaci největších konzumentů. Připustit byste měli jen 5 až 10% vyrušení a to jen ta, která jsou užitečná a nezbytná. Přijímejte jen ohlášené návštěvy. Výjimky by měly být zcela ojedinělé a za zvláštně specifikovaných podmínek.

44 Jak doporučení realizovat/ 2
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Jak doporučení realizovat/ 2 Past delegování vracení odpovědnosti od podřízených zpět: "Máme problém! Jaký je váš názor na tuto věc? Mohli bychom toto prodiskutovat? Vy jste jediný dostatečně kvalifikovaný ...„ Reakce: trvejte na tom, aby se vždy pokusili problém vyřešit dříve než vás navštíví požádejte je, aby si své otázky schovali na pravidelnou poradu nedovolte, aby vás přiměli udělat tu práci místo nich (dejte jim více instrukcí, návrhů a povzbuďte je) vymezte si pro společné prodiskutování za den jen jeden dvacetiminutový úsek

45 Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Jak říkat NE Proč vlastně tak často odpovídáme kladně na žádosti jiných, ačkoliv bychom raději odmítli? Je to proto, že: Věříme, že odmítnout je sobecké. Ostatní očekávají, že budeme souhlasit. Osoba, která nás o něco žádá, by naším odmítnutím byla rozzlobena nebo dotčena. Myslíme si, že je nezdvořilé odmítnout. Cítili bychom se provinile. Obáváme se, že bychom nebyli oblíbeni. I pozitivní člověk může říkat: NE.

46 Asertivní odmítání Můj čas je stejně cenný jako čas kohokoliv jiného.
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Asertivní odmítání K tomu, abychom se odhodlali říci NE, mohou pomoci pravidla: Můj čas je stejně cenný jako čas kohokoliv jiného. Mám právo odmítnout na mne vznesenou žádost a odpovědnost za následky. Když řeknu NE, odmítám tím žádost, nikoliv člověka. Umět říkat NE je dovednost, která se dá naučit a cvičit.

47 Postup při asertivním odmítnutí
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Postup při asertivním odmítnutí Posuďte požadavek. Položte si tyto otázky: Je to rozumný požadavek? Je to priorita? Chci to udělat? Jaké by byly následky odmítnutí? Mohu přijmout tyto následky? Požádejte o více informací. Odmítněte. Odmítnutí by mělo být stručné, ale zdvořilé. Odmítáme žádost, ne člověka. Vyjádřete lítost (upřímnou!). Omluvte se. Hovořte krátce a k věci. Kontrolujte svou řeč těla.

48 Jak zvládnout krizovou situaci/ 1
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Jak zvládnout krizovou situaci/ 1 Nejdříve se uklidněte. Pečlivě posuďte situaci. Snažte si vytvořit celkový přehled. Překontrolujte seznam úkolů a termíny, které musíte splnit. Přehodnoťte krajní termíny některých úkolů. Potřebujete více času? Když je to nutné, posuňte termíny. Informujte zainteresované lidi. Dejte to na vědomí všem, kterých se to týká. Hledejte možné alternativy. První myšlenka nemusí být ta nejlepší.

49 Jak zvládnout krizovou situaci/ 2
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Jak zvládnout krizovou situaci/ 2 Jmenujte zástupce. Můžete si tak vytvořit větší prostor pro řešení krizové situace. Vytvořte podmínky podporující vaši koncentraci. Přehodnoťte své priority. Čelíte-li skutečně vážné situaci, neváhejte požádat kolegy, kterým jste v minulosti pomohli, aby vám to oplatili. Nezapomeňte vrátit, až to budou potřebovat. Připravte se na příští krizi. Najděte si čas na hodnocení toho, co se přihodilo a zaměřte se na možnosti, jak předejít opětovnému vzniku takovéto situace v budoucnosti.

50 Nejméně hodnotné využití času
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Nejméně hodnotné využití času Věci, které ostatní chtějí, abyste udělali. Věci, které se vždycky dělaly takto. Věci, ve kterých obvykle nejste dobří. Věci, které vás nebaví. Věci, které jsou vždy přerušeny. Věci, o které se zajímá jen málo dalších lidí. Věci, které již teď trvají dvakrát tak dlouho, než jste původně očekávali. Věci, kdy nedostáváte kvalitní podklady od kolegů. Věci, jejichž cyklus je předvídatelný. Telefonování.

51 Nejhodnotnější využití času
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Nejhodnotnější využití času Věci, které posouvají dopředu účel vašeho života. Věci, které jste si vždycky přáli dělat. Věci, které splňují pravidlo 80/20. Nové metody slibující snížení potřebného času nebo zvýšení kvality. Věci, o kterých lidé tvrdí, že je nemožné je udělat. Věci, které někdo jiný vykonal v jiné oblasti. Věci, při kterých využijete svou kreativitu. Věci, u kterých můžete snadno zajistit delegování. Věci, při kterých spolupracujete s kolegy, kteří umí pracovat efektivně. Věci, pro které platí TEĎ nebo NIKDY.

52 Harmonizace životních aktivit
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Harmonizace životních aktivit

53 Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Jak lidé šetří s časem Odborník na time management Alan Lakein doporučuje 61 způsobů, jak šetřit s časem. Většinu z nich můžeme využít i my.

54 Shrnutí Mám pod kontrolou chování typu A nebo B
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Shrnutí Mám pod kontrolou chování typu A nebo B Znám svoje poslání a vizi, umím definovat cíle SMART Využívám Paretovo pravidlo 80/20 Respektuji svou výkonnostní křivku Stanovuji svoje priority podle Eisenhowerovy ABC analýzy Používám efektivně plánovací pomůcky Umím zdvořile odmítnout Odstraňuji bariéry dosahování cílů Vyhýbám se konzumentům času

55 TM přinese organizaci Naplňování cílů organizace
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 TM přinese organizaci Naplňování cílů organizace Zvýšení produktivity na všech úrovních Vytvoření systému plánování a příprav Zvýšení míry spokojenosti zaměstnanců díky dosahovaným výsledkům  Podněty k lepšímu využití nástrojů dostupných v organizaci

56 TM přinese jednotlivci
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 TM přinese jednotlivci Osvojení si procesu stanovování cílů. Každodenní soustředění na hlavní cíle. Používání spolehlivého a uceleného systému plánování. Osvojení si nejlepších návyků při práci s informacemi. Úbytek stresu a frustrace. Větší sebevědomí a pracovní elán. Úspěšné plnění svých individuálních cílů a cílů organizace.

57 Jak naložíte se získaným časem?
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Jak naložíte se získaným časem?

58 Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Literatura Koch, R.: Pravidlo 80/20 – umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím, Management Press 1999, ISBN Seiwert, L. J.: Čas jsou peníze, Management Press 1995, ISBN Zandl, D.: Life management, Grada 2006, ISBN

59 Dotazník Jste typ A nebo B?
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Dotazník Jste typ A nebo B? 1B 2A 3B 4A 5B 6A 7B 8A 9B 10A 11B 12A 13B 14A 15B 16A 17B 18A 19B 20A 21B 22A 23B 24A 25B 26A 27B 28A Počet A……………….Počet B………….....

60 Seznam pracovních listů
Týmová práce TYMP2/ C8 a C9 Seznam pracovních listů Výlet na planetu – do skupin Dotazník Typ AB E princip, ABC analýza 1. – Sepište činnosti uplynulého týdne E princip – ABC analýza 2. - Zařaďte týdenní činnosti Konzumenti vašeho času Alan Lakein Jak šetří s časem


Stáhnout ppt "Timemanagement Pavla Kotyzová"

Podobné prezentace


Reklamy Google