Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora vědy, výzkumu a inovací statutárním městem Ostrava RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. náměstek primátora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora vědy, výzkumu a inovací statutárním městem Ostrava RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. náměstek primátora."— Transkript prezentace:

1 Podpora vědy, výzkumu a inovací statutárním městem Ostrava RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. náměstek primátora

2 Obsah: 1. Základní úkoly města – legislativní rámec 2. Nástroje a možnosti města pro VaV 2.1 Vytváření podmínek 2.2 Peníze 2.3 Nemovitosti 3. Shrnutí dosavadní podpory 4. Priority statutárního města Ostrava 5. Závěr

3 1. Základní úkoly města - legislativní rámec Základní úkol obce / města: (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. (§ 2 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)

4 2. Nástroje a možnosti města pro VaV Jaké má město nástroje? Jaké má možnosti? Vytváření podmínek Peníze Nemovitosti

5 2. Nástroje a možnosti města pro VaV 2.1 Vytváření podmínek Integrovaný Plán Rozvoje Města (IPRM) - podpora VaV z pohledu možného financování prostřednictvím fondů EU červen 2008 IPRM „Ostrava–Magnet regionu“ od počátku zaměřen na podporu ekonomického rozvoje, cestovního ruchu a turistické atraktivity; podpora vzdělávání jen v malé míře

6 2. Nástroje a možnosti města pro VaV podzim 2008 IPRM - Po prvních signálech o přicházející krizi globální ekonomiky se vedení Ostravy začalo vážněji zabývat myšlenkou hlubší podpory vědy, výzkumu a inovací na místní úrovni prosinec 2008 IPRM posílen o opatření týkající se podpory VaV – cílem bylo umožnit získání bonifikace (10%) v tematických OP, určených speciálně pro univerzity či vývojové instituce (VaVPI, PI)

7 2. Nástroje a možnosti města pro VaV leden 2009 Dohoda o vytvoření druhého IPRM, který bude zaměřen tematicky – přesně na ekonomický rozvoj ve vazbě na zaměstnanost (předcházela řada jednání a požadavek na oficiální rámec podpory VaV na Ostravsku) Ve spolupráci se všemi ostravskými univerzitami došlo k formulaci jejich požadavků a představ a definování základní struktury nového IPRM. Tato analýza pak vyústila v konkrétní specifické cíle, opatření a aktivity. Ve spolupráci se všemi ostravskými univerzitami formulace jejich požadavků a představ a definování základní struktury nového IPRM. Tato analýza pak vyústila v konkrétní specifické cíle, opatření a aktivity.

8 2. Nástroje a možnosti města pro VaV březen 2009 Předložení druhého IPRM pod názvem „Ostrava–Pól rozvoje“, který umožní bonifikaci pro veškerou škálu projektů předkládaných do většiny tematických operačních programů… podpora vědy, výzkumu, inovací, spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve VaV, podpora přípravy území pro podnikání (technologické a výzkumné parky, rozvojová území, transfery technologií atd.) Vedle investičních projektů budou podporovány i vzdělávací programy.

9 2. Nástroje a možnosti města pro VaV od 1. 4. 2009 Je možné vydávat potvrzení o zařazení konkrétního projektu do IPRM „Ostrava-Pól Rozvoje“- vzniká nárok na 10% bonifikaci. Rozvojové projekty univerzit „soutěží“ na celostátní úrovni a město tímto krokem poskytlo projektům výhodu. V současnosti probíhá vydávání potvrzení o zařazení do IPRM nejen pro univerzity, ale i pro ostatní subjekty splňující požadavky – dosud vydáno 25 potvrzení.

10 2. Nástroje a možnosti města pro VaV 2.2 Peníze Dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava v letech 2007 – 2009 = 72 mil. Kč Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Ostravská univerzita v Ostravě Dotace na přípravu projektů ke spolufinancování v rámci operačního programu VaVPI

11 2. Nástroje a možnosti města pro VaV Investiční a neinvestiční dotace pro potřeby Vědeckotechnologického parku Ostrava Každoroční stipendia poukazovaná studentům a doktorandům

12 2. Nástroje a možnosti města pro VaV 2.2 Peníze Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 2007-2008 Investiční dotace na vybudování Technologického pavilonu CPIT (20 mil. Kč) 2009 Investiční dotace na rekonstrukci vysokoškolských kolejí (13 mil. Kč) Každoroční příspěvek na provoz Hvězdárny a planetária V.Palisy Dílčí projekty a konference

13 2. Nástroje a možnosti města pro VaV 2.2 Peníze Ostravská univerzita v Ostravě 2008 Investiční a neinvestiční dotace na zřízení Lékařské fakulty (1,3+3,7 mil. Kč) 2009 Investiční a neinvestiční dotace na zřízení Lékařské fakulty (6+5 mil. Kč) Dílčí projekty a konference

14 2. Nástroje a možnosti města pro VaV 2.2 Peníze Investiční a neinvestiční dotace pro potřeby Vědeckotechnologického parku Ostrava v celkové výši 2,2 mil. Kč + příprava žádosti o dotaci na projekt „VTP Ostrava – adaptace podstřešního prostoru sekce C budovy PIANO“ – OP Podnikání a inovace (náklad 18,232 mil. Kč, z toho spolufinancování městem 4,578 mil. Kč).

15 2. Nástroje a možnosti města pro VaV 2.2 Peníze Dotace na přípravu projektů ke spolufinancování v rámci operačního programu VaVPI VŠB – Technická univerzita Ostrava (15,15 mil. Kč), Ostravská univerzita (4 mil. Kč), Slezská univerzita v Opavě (0,25 mil. Kč), v členění investiční dotace 13,45 mil. Kč a neinvestiční dotace 5,95 mil. Kč.

16 2. Nástroje a možnosti města pro VaV 2.3 Nemovitosti Přehled nemovitého majetku darovaného vysokým školám v letech 1998 – 2009 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 1998 budova + pozemky bývalé základní školy na ul. Ludvíka Podéště v Ostravě – Porubě (stavební fakulta) 2002 budova + pozemky bývalé základní školy na ul. Lumírova v Ostravě – Výškovicích (fakulta bezpečnostního inženýrství) 2002 pozemek pro stavební fakultu v Ostravě – Porubě

17 2. Nástroje a možnosti města pro VaV 2003 budova + pozemek na ul. Tyršova v Moravské Ostravě (kino Vesmír) 2006 pozemek pro fakultu bezpečnostního inženýrství v Ostravě – Výškovicích 2007 pozemek v Ostravě – Pustkovci (studentské koleje) Dosud VŠB-Technické univerzitě předán majetek v hodnotě cca 71,3 mil. Kč

18 2. Nástroje a možnosti města pro VaV Ostravská univerzita v Ostravě 2003 budova na ul. Mlýnské v Moravské Ostravě od roku 2004 výpůjčka cca ½ areálu bývalé Fakultní nemocnice Ostrava – Zábřeh (do roku 2019) 2008 dvě budovy + pozemky v uvedeném areálu pro vznik Lékařské fakulty červen 2009 další dvě budovy + pozemky v uvedeném areálu pro vznik Lékařské fakulty

19 2. Nástroje a možnosti města pro VaV 05/2009 započato s přípravou daru dalších 4 budov + pozemků v uvedeném areálu pro tentýž účel Dosud Ostravské univerzitě v Ostravě předán majetek v hodnotě cca 42,5 mil. Kč

20 2. Nástroje a možnosti města pro VaV Vědeckotechnologický park Ostrava pro další územní rozvoj Vědeckotechnologického parku Ostrava byly v letech 2008 – 2009 dosud koupeny pozemky v lokalitě u Myslivny v celkové výměře 11,2 ha Dosud pro VTP Ostrava koupeny pozemky v hodnotě 44 mil. Kč

21 3. Shrnutí dosavadní podpory Celkový příspěvek statutárního města Ostrava pro vše výše uvedené: 237 mil. Kč Je to málo? Je to hodně?

22 4. Priority statutárního města Ostrava Vznik Lékařské fakulty Ostravské univerzity Získání podpory pro projekty vysokých škol v rámci OP VaVPI Rozvoj Vědeckotechnologického parku Ostrava

23 Děkuji za pozornost !!! Přeji hezký den !!! lzenaty@ostrava.cz


Stáhnout ppt "Podpora vědy, výzkumu a inovací statutárním městem Ostrava RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. náměstek primátora."

Podobné prezentace


Reklamy Google