Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lucemburkové Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lucemburkové Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Lucemburkové Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Řešení nástupnictví českým králem se stane ten, kdo se na královský trůn přižení v úvahu přicházely tři ženy: královna – vdova po Václavovi II. Eliška Rejčka a dvě Přemyslovny, dcery Václava II., Anna a Eliška nejprve se stává králem Rudolf Habsburský (oženil se s Eliškou Rejčkou), ale po roce vlády umírá Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Eliška Rejčka Rudolf Habsburský U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

3 Řešení nástupnictví v pořadí druhým králem se stal Jindřich Korutanský (oženil se s Annou Přemyslovnou), ale neschopný a šlechta se ho chtěla zbavit, což znamenalo ještě provdat Elišku Přemyslovnu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pečeť Jindřicha Korutanského U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

4 Nástup Lucemburků volba padla na Jana Lucemburského, jediného syna římského krále a později císaře Jindřicha VII. Lucemburského (příbuzní francouzských králů) 1310 se Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou vyhnal Jindřicha Korutanského z Prahy a byl korunován českým králem Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Eliška Přemyslovna Jan Lucemburský U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

5 Jan Lucemburský neustále střety s českou šlechtou a nevydařené manželství s Eliškou Přemyslovnou – Jan Lucemburský ztrácí zájem o vnitřní záležitosti Českého království správu země přenechal šlechtě a sám se většinou zdržoval v cizině (válečná tažení a rytířské turnaje) do Čech se vracel jen pro peníze – „král cizinec“ Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pečeť Jana Lucemburského Jezdecký portrét Jana Lucemburského U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

6 Jan Lucemburský nicméně v cizině šířil slávu Českého království, připojil Chebsko, Lužici a část Slezska doma se ale zadlužoval – šlechtě dával do zástavy královské hrady pro svého syna Karla získal korunu římského krále (1346) 1346 padl v bitvě u Kresčaku (stoletá válka: ANG x FRA), v té době byl už slepý („Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal“) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Bitva u Kresčaku U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

7 Karel IV. nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny původní jméno Václav v 7 letech se s pomocí otce dostal na francouzský královský dvůr – zde po svém strýci (posledním králi z rodu Kapetovců) přijal druhé jméno Karel zde se naučil číst, psát a cizí jazyky (latina, němčina, španělština, francouzština, po návratu do Čech i čeština) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Karel IV. U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

8 Karel IV. české země si velmi oblíbil jejich správy se ujal roku 1344 jako markrabě moravský 1344 povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství (prvním arcibiskupem Arnošt z Pardubic) 1346 zvolen králem Svaté říše římské, po smrti otce se stává i českým králem (korunovace – nová koruna – perly a drahokamy, tzv. svatováclavská) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Karel IV. Svatováclavská koruna U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

9 Karel IV. pro úschovu korunovačních klenotů (jak českých, tak i říšských) nechal vybudovat hrad Karlštejn v Praze nechal vybudovat nový most (Karlův most) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Karlštejn Karlův most U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

10 Karel IV. v Praze založil Nové Město pražské, na Pražském hradě nový královský palác a zahájil stavbu svatovítské katedrály 1348 založení pražské univerzity (dnes Univerzita Karlova) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Katedrála svatého Víta Pečeť Univerzity Karlovy U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

11 Karel IV. snaha rozšířit České království – jednáním, koupěmi a sňatky (čtyřikrát ženatý – Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svidnická, Eliška Pomořanská) celé soustátí, které vzniklo, se nazývalo země Koruny české (České království, Moravské markrabství, Slezsko, Horní Lužice, Dolní Lužice, Braniborsko) 1355 v Římě korunován císařem 1378 Karel IV. umírá (nejvýznamnější panovník – „Otec vlasti“) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Karel IV. jako římský císař U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

12 Václav IV. Karel IV. dlouho čekal na mužského potomka svého prvorozeného syna Václava nechal korunovat českým králem již ve 2 letech a v 15 letech ho prosadil jako krále Svaté říše římské Václav se jako dítě musel účastnit státních jednání a tím si vytvořil nechuť k vladařským povinnostem – raději se toulal po lesích a lovil zvěř Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Václav IV. jako mladý U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

13 Václav IV. Václav IV. se nemohl vyrovnat svému geniálnímu otci, zároveň doba, kdy vládl, nebyla příznivá (morová epidemie zemřelo mnoho lidí nepříznivý dopad na hospodářství + slábly výnosy stříbrných dolů v Kutné Hoře hospodářské potíže, rostla nespokojenost ) spor s arcibiskupem Janem z Jenštejna (zatčen a mučen jeho nebližší spolupracovník Jan z Pomuku – nepřežil legenda o sv. Janu Nepomuckém) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Václav IV. Svatý Jan Nepomucký U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

14 Václav IV. s jeho vládou nebyla spokojená ani šlechta – dvakrát krále zajala vladařským povinnostem v říši se nevěnoval, proto byl roku 1400 sesazen z říšského trůnu k tomu všemu začíná na poč. 15. st. sílit kritika církve (kázání mistra Jana Husa a jeho upálení v Kostnici obrovská vlna nevole – husité 1419 první pražská defenestrace když se o ní Václav IV. dozvěděl, dostal srdeční záchvat a zemřel) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. První pražská defenestrace U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

15 Zikmund Lucemburský Václav IV. neměl syna a tak se právoplatným dědicem stal jeho mladší bratr Zikmund Lucemburský (král Svaté říše římské a uherský král) Zikmund byl ale pro husity nepřijatelný aby získal trůn, vypravil proti husitům křížovou výpravu (1420 dobyl Pražský hrad, kde se nechal korunovat, ale po porážce na Vítkově zemi opouští) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zikmund Lucemburský Bitva na Vítkově U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

16 Zikmund Lucemburský 1421 prohlásil zemský sněm Zikmundovu korunovaci za neplatnou a odmítl jeho nárok na český trůn 1436 je na základě dohody s umírněnými husity přijat na český trůn, téhož roku je znovu korunován 1437 ale umírá a jeho osobou vymřeli Lucemburkové po meči Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zikmund Lucemburský U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

17 Zdroje – použitá literatura VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 7 pro základní školy středověk a raný novověk. 1. vyd. Praha : SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2009. ISBN 978-80-7235-373-6. s. 97 – 108. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky Erb rodu Lucemburků http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erblucemburksa.gif Volně šiřitelné Eliška Rejčka http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elisabeth_Ryksa_of_Poland.jpg Volně šiřitelné Rudolf Habsburský http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rudolf_Stepan.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Pečeť Jindřicha Korutanského http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JindrichKorutansky_pecet1303.jpg Volně šiřitelné Jan Lucemburský (Zbraslavská kronika) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honzik_retus.jpg Volně šiřitelné Eliška Přemyslovna (Zbraslavská kronika) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eliska.jpg Volně šiřitelné U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

18 Zdroje – obrázky Pečeť Jana Lucemburského http://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_I,_Count_of_Luxemburg.jpg Volně šiřitelné Jezdecký portrét Jana Lucemburského – Gelhausenův kodex http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boleslav1_denar.jpg Volně šiřitelné Bitva u Kresčaku http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krescak1346.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Karel IV. (Mistr Theodorik) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg Volně šiřitelné Karel IV. (Mistr Theodorik) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_IV_kneeling_before_Madonna-Votive_picture_of_archbishop_Jan_Ocko.jpg Volně šiřitelné Svatováclavská koruna http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_crown_Scheiwl.png Volně šiřitelné Karlštejn http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karl%C5%A1tejn.JPG Volně šiřitelné Karlův most http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_Charels_bridge_from_Kampa_DSCN1151.JPG GNU Free Documentation License, Version 1.2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 Katedrála svatého Víta http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Katedr%C3%A1la,_JV_01.jpg Creative Commons Attribution 2.0 Generic license Pečeť Univerzity Karlovy http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles-University-seal.jpg Volně šiřitelné Karel IV. jako římský císař – Gelhausenův kodex http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaja4Gelnhausenkodex.jpg Volně šiřitelné Mladý Václav IV. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VaclavnaVotobraze.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Václav IV. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VaclavIV.jpg Volně šiřitelné Svatý Jan Nepomucký http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Head_of_statue_of_John_of_Nepomuk_in_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D,_Czech_Republic.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 První pražská defenestrace (Adolf Liebscher) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liebscher,_Adolf_- _Svr%C5%BEen%C3%AD_kon%C5%A1el%C5%AF_s_Novom%C4%9Bstsk%C3%A9_radnice_30._%C4%8Dervence_1419.jpg Volně šiřitelné Zikmund Lucemburský (Zhořelecká radnice) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honzik_retus.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

20 Bitva na Vítkově (Adolf Liebscher) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolf_Liebscher_- _Bitva_na_ho%C5%99e_V%C3%ADtkov%C4%9B_dne_14._%C4%8Dervence_roku_1420.jpg Volně šiřitelné Zikmund Lucembursky (Albrecht Dürer) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_082.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.


Stáhnout ppt "Lucemburkové Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google