Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Last updated November 2014  Postupy treatobacco.net.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Last updated November 2014  Postupy treatobacco.net."— Transkript prezentace:

1 Last updated November 2014  Postupy treatobacco.net

2 Last updated November 2014  Sekce Postupů ChairTom Houston Ohio Health Nicotine Dependence Program at McConnell Heart Health Center, USA Peter AndersonIndependent Consultant on Public Health, Spain Mike CummingsDepartment of Health Behavior, Roswell Park Cancer Institute, USAJoe GitchellPinney Associates Inc, USANatasha HerreraCentro Médico Docente la Trinidad, Venezuela Tai Hing Lam School of Public Health and Department of Community Medicine, University of Hong Kong, ChinaAnn McNeill Division of Epidemiology and Public Health, University of Nottingham, UK David SweanorSmoking and Health Action Foundation, Canada

3 Last updated November 2014  Cíl Poskytnout informace o doporučené léčbě závislosti na tabáku a dokumentech týkajících se těchto postupů

4 Last updated November 2014  Data založená na důkazech Data jsou založená na důkazech široce uvedených v jiných databázích Stupeň významnosti proto neuvádíme

5 Last updated November 2014  Terminologie Kouření: jakékoli užívání tabáku včetně e-cigaret Odvykání kouření: zahrnuje jakékoli zbavení se tabáku, ať jako výsledek širších opatření kontroly tabáku nebo individuální či jakékoli jiné léčby závislosti na tabáku nebo bez ní Léčba závislosti na tabáku: oproti odvykání kouření úžeji vymezená aktivita, zahrnující odbornou pomoc a podporu kuřáků v jejich snaze zbavit se závislosti na nikotinu Specialista na léčbu závislosti na tabáku (ENSP, 2012): ten, kdo se profesoinálně na základě intervencí založených na důkazech věnuje léčbě závislosti na tabáku a má k tomu dostatek vědomostí, znalostí a byl k tomu náležitě vyškolen

6 Last updated November 2014  Klíčová fakta Léčba závislosti na tabáku může podstatně ovlivnit veřejné zdraví v příštích 30 – 50 letech.

7 Last updated November 2014  Klíčová fakta 1: důležité publikace The World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), Rámcová úmluva o kontrole tabáku: mezinárodní právně závazná smlouva Článek 14 FCTC říká, že státy mají vytvořit na důkazech založená doporučení léčby závislosti na tabáku a aktivně tuto léčbu podporovat Poslední odhady říkají, že by bylo možné předejít 7,4 milionům předčasných úmrtí, pokud by 41 zemí zavedlo praxi kontroly tabáku založenou na důkazech podle FCTC WHO (Levy et al., 2013). Levy DT, Ellis JA, Mays D, Huang AT. Smoking-related deaths averted due to three years of policy progress. Bulletin of the World Health Organization. 2013;91(7):509-518

8 Last updated November 2014  Klíčová fakta 2: Publikace k diagnostice Dvě nejčastěji užívané klasifikace závislostí: Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace – 10. verze (MKN-10, International Classification of Diseases, ICD 10; WHO, 1992) Diagnostický a statistický manuál duševních nemocí Americké psychiatrické společnosti (American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM V; APA, 2013) Obě publikace definují závislost na tabáku/užívání tabáku a spojené abstinenční příznaky mezi závislostmi American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5 th edition. Washington: American Psychiatric Association. 2013. World Health Organization. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. Geneva: World Health Organization. 1992

9 Last updated November 2014  Klíčová fakta 3 Podpora odvykání kouření je klíčová pro snížení morbidity a mortality spojené s tabákem Užívání tabáku je vedoucí příčinou preventabilních úmrtí a celosvětově zabije každý rok více než 5 milionů lidí. Většina těchto úmrtí je v zemích s nízkým nebo středním příjmem.

10 Last updated November 2014  0 300 400 500 2025205020001950 100 200 Rok 70 190 220 340 500 520 Odhady kumulativních úmrtí způsobených tabákem 1950-2050 podle růných postupů Úmrtí způsobená tabákem (miiony) — Baseline — Pokud by v roce 2020 začala kouřit jen polovina mladých oproti 2000 (prevence) Pokud by v roce 2020 kouřila jen polovina kuřáků oproti 2000 (léčba) — World Bank. Curbing the epidemic: Governments and the economics of tobacco control. World Bank Publications, 1999. p80. Pokud současní kuřáci nepřestanou kouřit, úmrtí způsobená tabákem během příštích 50 let dramaticky vzrostou

11 Last updated November 2014  Klíčová fakta 4 Většina pokusů přestat kouřit je neúspěšná i v zemích s dlouhodobou a zavedenou kontrolou tabáku. Důvodů pro vysoký počet relapsů je více: 1.design a marketing tabákových výrobků 2.Všeobecná snadná dostupnost tabákových výrobků ve společnosti normalizuje jejich 3.Mnozí kuřáci jsou příliš optimističtí v pohledu na to, jak se jim může podařit přestat kouřit

12 Last updated November 2014  Klíčová fakta 5 Mediální kampaně (např. reklama nebo pozornost ve zprávách) mohou přispět k tomu, že uživatelé tabáku vyhledají pomoc s odvykáním. Kampaně kontroly tabáku by měly být trvalé a dlouhodobé, odvykání bylo pozorováno zejména první měsíc expozice těmto kampaním (Langley et al., 2012). Recentní přehledová práce Cochrane Collaboration zjistila, že kampaně kontroly tabáku, které zahrnují media, mohou být účinné při změně kuřáckého chování (Bala et al., 2013). Bala MM, Strzeszynski L, Topor-Madry R, Cahill K. Mass media interventions for smoking cessation in adults. The Cochrane database of systematic reviews. 2013;6:CD004704. Langley TE, McNeill A, Lewis S, Szatkowski L, Quinn C. The impact of media campaigns on smoking cessation activity: a structural vector autoregression analysis. Addiction (Abingdon, England). 2012;107(11):2043-2050.

13 Last updated November 2014  Klíčová fakta 6 Mladí reagují na intervence v odvykání kouření určené dospělým. Kampaně na odvykání kouření pro dospělé jsou u dospívajících účinnější než kampaně speciálně zaměřené na dospívající (Hill, 1999). Hill D. Why we should tackle adult smoking first. Tob Control. 1999; 8: 333-335.

14 Last updated November 2014  Klíčová fakta 7 Existuje široká škála účinných a ekonomicky výhodných léčebných postupů, které by měly být integrovány do systémů zdravotní péče. Zahrnují: –Systematickou identifikaci uživatelů tabáku; –Rutinní doporučení přestat kouřit zdravotnickým personálem; –Intenzivní individuální nebo skupinovou podporu; –Farmakoterapii.

15 Last updated November 2014  Klíčová fakta 8 Léčba je častěji nabízená i využívaná, pokud je v systémech zdravotní péče standardní identifikace kuřáků a uživatelů tabáku. Strategie a postupy léčby je třeba koordinovat napříč všemi úrovněmi zdravotní péče a systémů veřejného zdraví, aby se každý rok zvyšoval počet kuřáků, kteří přestanou kouřit (2014 Surgeon General’s Report, 2007 IOM report)

16 Last updated November 2014  Klíčová fakta 9 Postgraduální certifikované vzdělání v léčbě závislosti na tabáku zvyšuje pravděpodobnost intervence u kuřáků, i když efektivita zatím nebyla hodnocena. Ale lékařské vzdělání v UK i USA stále ukazuje nedostatky ve výuce léčby závislosti na tabáku (poznámka překladatele: což teprve v ČR!)

17 Last updated November 2014  Klíčová fakta 10 Zvýšení dostupnosti farmakoterapie závislosti na tabáku zvyšuje její používání a tak i počet odvykajících kuřáků. V některých zemích, zejména s nízkým nebo středním příjmem, jsou léky jako náhradní terapie nikotinem nebo bupropion nedostupné nebo drahé v porovnání s cigaretami. K budoucím úvahám patří i zvážení přístupu nejej k farmakoterapii, ale např. i k e-cigaretám a to, zda by to zvýšilo počty pokusů přestat a abstinenci od tabáku

18 Last updated November 2014  Klíčová fakta 11 Pokusy přestat kouřit může zvýšit a kouřením způsobené škody snížit také indikace náhradní terapie nikotinem, která zahrnuje současné užívání při snížené spotřebě cigaret.

19 Last updated November 2014  Klíčová fakta 12 Intervence v odvykání kouření zlepšují zdraví populace mnohem výhodněji s ohledem na vynaložené náklady než jiné preventivní a lékařské intervence v zemích s vysokými příjmy.

20 Last updated November 2014  Klíčová fakta 13 Cena farmakoterapie ovlivňuje její užívání, při nižší ceně je užívaná více Přes výraznou ekonomickou výhodnost intervencí v odvykání kouření se experti shodli na tom, že cena náhradní terapie nikotinem je bariérou v jejím užívání (Kozlowski et al. 2007) Tato práce navrhuje distribuovat náhradní terapii nikotinem v menších baleních, aby se tak zvýšila její dostupnost. Kozlowski L et al. Advice on using over-the-counter nicotine replacement therapy-patch, gum, or lozenge-to quit smoking. Addict Behav. 2007; 32(10): 2140-2150.

21 Last updated November 2014  Klíčová fakta 14 Strategie harm reduction může snížit škody způsobené tabákem u těch, kdo nemohou nebo nechtějí přestat kouřit. Termínem “harm reduction” se rozumí celá řada přístupů cílených na snížení škod způsobených tabákem. Podstatou tohoto přístupu je fakt, že závislost na nikotinu je většinou důvodem užívání tabáku, ale většina škod je působená jinými látkami, nikoli nikotinem.

22 Last updated November 2014  Klíčová fakta 15 Aby byla účinná, kontrola tabáku musí být komplexní a zahrnovat řadu intervencí v těchto oblastech: g Balení a označování Přístup k léčbě Zdanění Vzdělávání Nekuřácké prostředí

23 Last updated November 2014  Klíčová fakta 16 Statistické modely jsou důležité pro strategie kontroly tabáku. The 2014 Surgeon General’s Report (Zpráva Hlavního lékaře USA, 2014) zdůraznila význam systematické kontroly tabáku s tím, že je to “nutný předpoklad pto pravidelnou revizi strategií kontroly tabáku, reflektující dynamickou povahu tabákové epidemie a jejích původců” (str. 849). U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking — 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014.

24 Last updated November 2014  Klíčová fakta 17 Strategie “Endgame”, “konec hry”, vycházejí z následujících závěrů (1) současný stav škod působených tabákem je neakceptovatelný (2) a podstatná redukce kouření bude vyžadovat něco nového, odvážného a zásadně odlišného od dosud vyzkoušeného (Warner, 2013). Některé z navrhovaných postupů Endgame zahrnují: snížení obsahu nikotinu v cigaretách na úroveň, která nemůže způsobit závislost Náhradu spalování v cigaretách za alternativní výrobky Warner KE. An endgame for tobacco? Tobacco control, 2013; 22(suppl 1): i3-i5.

25 Last updated November 2014  Doporučení Léčba je základní částí integrované kontroly tabáku. Všem uživatelům tabáku mají být nabízeny a dostupné všechny možnosti účinné léčby Léčba má být součástí systémů zdravotní péče a hrazená Vzdělávání & nácvik pomoci při odvykání kouření má být součástí všech sylabů škol ve zdravotnictví

26 Last updated November 2014  Doporučení (pokrač.) Má být nabízena škála léčby závislosti na tabáku, která je prokazatelně účinná, reflektuje podstatu užívání tabáku i relapsů a umožňuje volbu Měly by být odstraněny bariéry (například dostupnost léčby je menší než dostupnost tabákových výrobků) Informační kampaně by měly zvyšovat povědomí veřejnosti o benefitech odvykání & dostupných možnostech léčby

27 Last updated November 2014  Oblasti dalšího výzkumu Vztahy mezi přístupem ke kontrole tabáku, dostupností programů léčby a zájmem kuřáků přestat kouřit Populační dopady užívání farmakologické léčby s jiným cílem než abstinence (například dočasná úleva od abstinenčních příznaků nebo harm reduction)

28 Last updated November 2014  Oblasti dalšího výzkumu (pokrač.) Výzkum ukazující efektivitu léčby závislosti na tabáku s ohledem na náklady, zejména v zemích s nízkým příjmem Odvykání kouření u adolescentů a těhotných kuřaček Odvykání kouření mezi zvláštními skupinami jako duševně nemocní nebo kuřáci s vícečetnými závislostmi Pokračovat ve výzkumu možností harm reduction


Stáhnout ppt "Last updated November 2014  Postupy treatobacco.net."

Podobné prezentace


Reklamy Google