Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Rodina - UHK CZ.1.07/2.3.00/20.0209 Jak mluvit s dětmi pozitivně aneb Náměty a zkušenosti ze seminářů pro rodiče a učitele dětí Jana Marie Havigerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Rodina - UHK CZ.1.07/2.3.00/20.0209 Jak mluvit s dětmi pozitivně aneb Náměty a zkušenosti ze seminářů pro rodiče a učitele dětí Jana Marie Havigerová."— Transkript prezentace:

1 Projekt Rodina - UHK CZ.1.07/2.3.00/20.0209 Jak mluvit s dětmi pozitivně aneb Náměty a zkušenosti ze seminářů pro rodiče a učitele dětí Jana Marie Havigerová Hanka Karásková

2 Jak to s dětmi mluvíme aneb Co přinesla analýza korpusu Co je to lexikální negace? 2

3 Jak to s dětmi mluvíme aneb Co přinesla analýza korpusu Věty mají v češtině podobu –kladnou – kladná věta vyjadřuje tvrzení, příkaz nebo přání –zápornou – zápornou větou mluvčí popírá platnost větného obsahu, nebo jeho realizaci někomu zakazuje, anebo si uskutečnění obsahu nepřeje 3

4 Jak to s dětmi mluvíme aneb Co přinesla analýza korpusu Co je to lexikální negace? –Negace v českém jazyce = typicky negační morfém: předpona, záporka ne- –Lexikální negace = užití negačního morfému (předpony, záporky ne-) k vytvoření záporné podoby slov“ substantiv (nepřítel, nedochvilnost), adjektiv (nelaskavý, nestálý), adverbií (nedobře, nezajímavě). 4

5 Jak to s dětmi mluvíme aneb Co přinesla analýza korpusu Co je to lexikální negace? –záporná věta = negační morfém ne-, s charakteristickou pozicí před slovesem nebude, nevěřím... Tato studie se zabývá negativními slovesy v imperativu neboj se, nezapomeň, nedělej... 5

6 Jak to s dětmi mluvíme aneb Co přinesla analýza korpusu Co je to korpus? 6

7 Jak to s dětmi mluvíme aneb Co přinesla analýza korpusu Korpus? –Soubor digitalizovaných textů (v případě mluvené řeči transkripce audionahrávek) –Slouží převážně pro linguistic research 7

8 Jak to s dětmi mluvíme aneb Co přinesla analýza korpusu Co je to korpus Schola2010? –Transkripce mluveného jazyka –204 vyučovacích hodin (tj. 9180 minut vzdělávání) –115 různých tříd –1. třída ZŠ až 4. ročník gymnázií (state, church, private; urban, housing, rural) –over the Czech Republic 8

9 Jak to s dětmi mluvíme aneb Co přinesla analýza korpusu Co je to korpus Schola2010? –material obtained from 47 teachers and 2347 students, male:female ~ 1:1 Teachers’ age = 23 - 53 years (median = 30) 792,764 wordsCorpus Schola 2010 contains 792,764 words 9

10 Jak to s dětmi mluvíme aneb Co přinesla analýza korpusu Kolik lexikálně negativních sloves (s předponou ne-) bylo nalezeno v korpusu??? –tipujte... 10

11 Jak to s dětmi mluvíme aneb Co přinesla analýza korpusu 11 9361

12 Kde se bere lexikální negace aneb Něco teorie Negativní výroky učitele jsou indikátorem: –negativně zaměřeného prožívání učitele, –negativně zaměřené pozornosti učitele, –negativně zaměřeného myšlení, 12

13 Jak působí lexikální negace aneb Něco teorie Negativní výroky učitele ovlivňují: –zaměření pozornosti žáků směrem k negativním jevům, –prožívání žáků směrem k negativním emocím, –myšlení žáků směrem k negativním interpretacím, –zapamatování žáků (menší rozsah zapamatování, ukládání vzpomínek s vazbou na negativní emoce), –třídní klima. 13

14 Jak to s dětmi mluvíme? aneb Negativita v naší řeči 14 Co s tím?

15 Jak se zbavit lexikální negace aneb Co děláme s rodiči a učiteli Cvičení 1: Před sebou máte sadu výroků, co mají společného? –Manželka manželovi: „Představ si, co se mi dneska nestalo…!“ –Matka dceři: „Nemysli si, že jsem tě neviděla!“ –Babička dítěti: „Pozor, nevběhni pod auto!“ –Profesorka studentům: „Nějak mi dneska není dobře. Nevím, jestli neskončíme dřív.“ –Žákyně v lavici „Nevíš, co bude k obědu?“ –Kamarádky šeptem: „To byla akce, to si nedovedeš představit!“ –Dívky v tramvaji: „Nevidělas moji šalinkartu?“ –Kamarádky nad mobilem: „Nechtěj vědět, co mi odepsal.“ –Herečka v rozhovoru: „Nečekala jsem, že tu roli dostanu.“ –Zubařka: „Neboj se, nebude to bolet…“ 15

16 Jak se zbavit lexikální negace aneb Co děláme s rodiči a učiteli Cvičení 2- Negativní slovník: Napište co nejvíce vět z Vaší životní zkušenosti, které Vás napadnou, které obsahují záporné sloveso = sloveso s předponou ne, ideálně v rozkazovacím způsobu –„nenakláněj se z toho okna, mohl bys vypadnout“ –„při písemce neopisujte“ –Nekřič –Nebij ho, neper se –Neber mu tu hračku –Nehoupej se 16

17 Jak se zbavit lexikální negace aneb Co děláme s rodiči a učiteli Cvičení 3- Pozitivní reformulace: Pokuste se věty reformulovat tak, aby zmizelo sloveso v záporném tvaru: obsahovaly „pozitivní“ slovesa –„zůstaň stát před oknem, tam je to bezpečné“ –„při písemce pracujte samostatně“) –Mluv potichu –Ovládej se, chovej se pěkně –Nech mu hračku, on ji měl první, počkej chvíli, buď trpělivý –Seď vklidu 17

18 Jak se zbavit lexikální negace aneb Co děláme s rodiči a učiteli Co se změnilo?Cvičení 4 – Co se změnilo?: Porovnejte věty z předchozích dvou cvičení, co se změnilo? Jak se liší? –a) zmizel lexikální zápor – vždy –b) věty se prodloužily - většinou neopisuj => pracuj samostatně –c) zmizel negativní podtón – někdy však zůstal nehoupej se na židli nebo spadneš => přestaň se houpat nebo spadneš 18

19 Jak se zbavit lexikální negace aneb Co děláme s rodiči a učiteli Co se změnilo?Cvičení 4 – Co se změnilo?: Porovnejte věty z předchozích dvou cvičení, co se změnilo? Jak se liší? –d) neutrální věty mají návodný charakter (na rozdíl od nejistoty zákazu) – většinou Nevběhni pod auto => běhej jenom po chodníku –e) objevily se nové pojmy – většinou pozitivní Nespěchej => buď trpělivý Nebouchej tím => chovej se k tomu pěkně Nezapomínej => pamatuj si 19

20 Jak se zbavit lexikální negace aneb Co děláme s rodiči a učiteli Cvičení 5 – Tři plus, tři mínus: Nyní bude úloha na rychlost. Napište své dobré vlastnosti. Pište bez přemýšlení, první co Vás napadne. Nápady nehodnoťte. Napište alespoň 3. A nyní napište své špatné vlastnosti. Popište v čem daná vlastnost spočívá, jak se projevuje. –Např. dochvilnost: dochvilný člověk chodí za všech okolností včas, dá se na něj spolehnout, že bude v domluvenou dobu na domluveném místě, je přesný –Např. Nedochvilnost: nedochvilný člověk chodí stále pozdě, nedá se na něj spolehnout, že bude v domluvenou dobu na domluveném místě, je přesný 20

21 Jak se zbavit lexikální negace aneb Co děláme s rodiči a učiteli Cvičení 5 – Brýle: Představte si, že jste si nasadili růžové brýle pro dobrou vlastnost nebo černé brýle pro špatnou vlast a popište danou charakteristiku pohledem skrz zvolené brýle: –růžové brýle = popište vlastnost, chování, aktivity, činnosti, působení na druhé lidi atp. tak, aby vlastnost vyzněla ryze pozitivně, žádaně –černé brýle = popište vlastnost, chování, aktivity, činnosti, působení na druhé lidi atp. tak, aby vlastnost vyzněla ryze negativně, jako nežádoucí jev A nyní si vyměňte brýle a popište danou vlastnost jako byste na ni nahlíželi novýma očima. 21

22 Jak se zbavit lexikální negace aneb Co děláme s rodiči a učiteli Cvičení 5 – Brýle: …A nyní si vyměňte brýle a popište danou vlastnost jako byste na ni nahlíželi novýma očima. –Například Dochvilnost (černé brýle) = dochvilný člověk je takový, který je otrokem času, musí být za všech okolností všude přesně na čas, pozdní příchod je pro něj patrně nesnesitelné riziko, –Například nedochvilnost (růžové brýle) = nedochvilný člověk se nenechává spoutat časem, je v tomto ohledu svobodný, má odvahu riskovat pozdní příchod, dokáže patrně unést následky spojené s pozdním příchodem. 22

23 Jak mluvit s dětmi pozitivně? Jakou radu byste na základě předchozích zkušeností dali ostatním rodičům/učitelům? –???? 23

24 Jak mluvit s dětmi pozitivně? Kdo chce s dětmi mluvit pozitivně, m usí se nejprve naučit pozitivně myslet!!! 24 Projekt Rodina - UHK CZ.1.07/2.3.00/20.0209 Jana Marie Havigerová Hanka Karásková

25 Projekt Rodina - UHK CZ.1.07/2.3.00/20.0209 Jak mluvit s dětmi pozitivně Jana Marie Havigerová Hanka Karásková Kdo chce s dětmi mluvit pozitivně, m usí se nejprve naučit pozitivně myslet!!!


Stáhnout ppt "Projekt Rodina - UHK CZ.1.07/2.3.00/20.0209 Jak mluvit s dětmi pozitivně aneb Náměty a zkušenosti ze seminářů pro rodiče a učitele dětí Jana Marie Havigerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google