Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. Vás vítá na dnešním setkání Mgr.Marcel RůžičkaIng. Martin Skalický Mobil: 724 739 727Mobil: 602 316.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. Vás vítá na dnešním setkání Mgr.Marcel RůžičkaIng. Martin Skalický Mobil: 724 739 727Mobil: 602 316."— Transkript prezentace:

1 REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. Vás vítá na dnešním setkání Mgr.Marcel RůžičkaIng. Martin Skalický Mobil: 724 739 727Mobil: 602 316 803 marcel.ruzicka@reicofunds.czmartin.skalicky@reicofunds.cz

2 Kam investujete???  Fondy peněžního trhu  Fondy dluhopisové  Fondy akciové  Fondy smíšené  Fondy životního cyklu  Aktivně řízená portfolia  Fondy zajištěné  Fondy fondů  Proč k tomu všemu ještě fondy nemovitostní ???

3 Nemovitostní fondy Základní charakteristika:  Nemovitostní fondy jsou subjekty, které vlastní a většinou i aktivně spravují nemovitosti za účelem dlouhodobého a stabilního dosahování zisků a uchování majetku.  Nezaměňovat s fondem nemovitostních akcií!!!

4 Proč a jak investovat do nemovitostních fondů:  Diverzifikace portfolia – nová třída aktiv!!! Výnosy nemovitostních fondů nejsou přímo závislé na vývoji akciových a dluhopisových trhů  Hmatatelná aktiva – klient si může „sáhnout“  Zajímavý poměr výnosu a rizika - relativně bezpečný způsob investování s očekávaným výnosem nad úrovní dluhopisových fondů …  … z pravidelných příjmů (nájmů) a z případného růstu cen nemovitostí  Nemovitá aktiva jsou méně kolísavá a citlivá než jiné investiční tituly (nemovitostní trh je charakterizován dlouhodobými procesy)  Obvyklá doporučovaná váha investic do nemovitostí v portfoliu klienta: 5 – 15%

5 Proč nemovitostní fondy  Pro klienty, kteří chtějí čerpat výhody plynoucí z investice do nemovitostí, ale sami nemovitost nechtějí nebo nemohou vlastnit a spravovat.  Rozložení rizika mezi více nemovitostí – regionálně i charakterem využití  Profesionální správa portfolia fondu  Nízká vstupní investice

6 REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. Společnost vznikla v prosinci 2006 jako 100% dceřiná společnost České spořitelny, a.s. Poskytuje služby vysoké kvality spojené : S investováním do otevřených podílových fondů (speciálních fondů nemovitostí) a fondů určených kvalifikovaným investorům Správou majetku ve fondech Se zajišťováním poradenských a doprovodných technických služeb

7 ČS nemovitostní fond  Forma fondu:speciální fond nemovitostí ve smyslu § 53 ZKI  Investiční společnost:REICO investiční společnost ČS, a.s.  Povolení ČNB: 9.2.2007  Auditor: Deloitte  Depozitář: Česká spořitelna, a.s.  Cíl:konzervativní zhodnocení vložených prostředků podílníků  Zdroj výnosů:příjmy z provozu kvalitních nemovitostí  Nabývání nemovitostí: napřímo nebo nabytím podílů nemovitostní společnosti.  Frekvence oceňování:denně  Minimální investice:1.000 Kč

8 Představení ČS nemovitostního fondu ČS nemovitostní fond je největší otevřený podílový fond nemovitostí v České republice Fond shromažďuje peněžní prostředky získané od svých podílníků a takto získaný kapitál dále investuje do komerčních nemovitostí v České republice i v dalších zemích střední a východní Evropy Fond je určen investorům, kteří chtějí: Zajímavým způsobem zhodnotit své volné finanční prostředky Rozšířit své stávající portfolio o novou třídu aktiv Čerpat výhody plynoucí z investice do kvalitních komerčních nemovitostí, ale sami nemovitost vlastnit a spravovat nechtějí, nebo nemohou

9 Cíl fondu  Cílem je stabilní zhodnocení vložených prostředků podílníků, které jsou investovány do dokončených a již pronajatých komerčních nemovitostí: administrativních budov, logistických parků, obchodních center a dalších.  Hlavní část výnosu fondu je tvořena příjmem z pronájmu vlastněných nemovitostí. Tento příjem může v kombinaci s aktivní správou nemovitostí a růstem tržní ceny nemovitosti generovat velmi zajímavé výnosy.

10 Charakteristika a strategie fondu Fond se soustřeďuje převážně na dokončené nemovitosti, které generují výnosy v podobě nájmů. Orientační hodnota nabývaných nemovitostí by měla být vyšší než 10 milionů EUR Fond nevyplácí dividendu a veškeré výnosy jsou reinvestovány v souladu s investiční strategií

11 Regionální působení fondu Nákupy nemovitostí se budou soustředit převážně na region střední a východní Evropy a na státy v nichž působí bankovní skupina Erste Group  Česká republika  Slovenská republika  Maďarsko  Rakousko  Ukrajina  Rumunsko  Chorvatsko

12 Portfolio fondu 1.Fond investuje až 80% svých prostředků do hmatatelných, viditelných a snadno ocenitelných aktiv, tedy do konkrétních nemovitostí 2.Zbývajících 20% pro zajištění výplaty odkupujících podílníků drží fond v rychle likvidních finančních aktivech: - vklady u bank se splatností do jednoho roku, - státní pokladniční poukázky, - dluhopisy se splatností nejdéle 3 roky apod.

13 Portfolio fondu

14 Nemovitosti v portfoliu fondu

15 Administrativní centrum Platinium  v majetku fondu: od 31.8.2007  lokalita Brno – Veveří  pronajímatelná plocha 8.674m2  98% obsazenost  průměrná doba pronájmu 6 let  Významní nájemníci: CYRRUS, GRISOFT, ČSOB, GENERALI POJIŠŤOVNA, KPMG a další  www.platinium-brno.cz www.platinium-brno.cz

16 Nákupní a zábavní centrum s multikinem Čtyři Dvory  v majetku fondu: od 7.12.2007  lokalita České Budějovice, městská část Čtyři Dvory  pronajímatelná plocha 11.000m2  multikino, obchody, služby,restaurace, bowling  Významní nájemníci: CINESTAR, AHOLD, RAIFFEISENBANK, ROSSMANN a další  www.ctyridvory.cz www.ctyridvory.cz

17 Kancelářská budova Aqua palác  v majetku fondu: od 7.12.2007  lokalita Praha 4, Nusle  pronajímatelná plocha 8.000m2  střednědobé nájemní smlouvy  atraktivní lokalita  Významní nájemníci: HYDROPROJEKT, ESSOX, LLOYD´S REGISTER, MEDICOVER CZ

18 Logistický park Barbican  v majetku fondu: od 7.12.2007  lokalita Praha - Ruzyně, v blízkosti letiště  pronajímatelná plocha 11.000 m2  lokalita atraktivní pro logistickou činnost  potenciál rozvoje dané lokality v budoucnu  Významní nájemníci: EXPEDITORS INTERNATIONAL, HMS, RIVA

19 Administrativní budova, ul. Antonína Macka 22  v majetku fondu: od 7.12.2007  rohová budova v centru Ostravy  atraktivní maloobchodní prostory v 1. a 2. podlaží  zajímavé kancelářské prostory na ostatních podlažích  pronajímatelná plocha 1.400 m2  Významní nájemníci: CK FISCHER, GE MONEY MULTISERVIS, JEANS MACHINE

20 Portfolio fondu

21 Výnos nemovitosti vs. výnos fondu Financování nemovitostí z cizích zdrojů: −Hypoteční úvěr max. 70% hodnoty nemovitosti −Součet všech úvěrů max. 50% hodnoty majetku fondu −Finanční páka – efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu. (Je-li úroková míra nižší než výnosnost aktiv, potom použití cizího kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu.) Příklad: dvě nemovitosti s výnosem (příjmem z nájmů) 7% p.a. a úroková míra úvěru je 4%. Nemovitost Cena (kapitál) Vlastní zdroje Cizí zdroje Výnos 7% Úroky 4% Zisk Výnosnost vlastního kapitálu A100 7 77% B10050 72510%

22 Personální zázemí fondu  Investiční ředitel a portfolio manažer: Ing.MARTIN SKALICKÝ  Member of Royal Institution of Chartered Survyeors, jeden z pěti prvních členů z ČR  14 let odborné praxe v Cushman&Wakefield, s.r.o.  Akviziční manažer: Ing. DANIEL MATULA MSc.  Praxe v Bruselu u realitních konzultantů Catella Codemer  4 roky praxe v King Sturge, s.r.o.

23 Výbor odborníků VÝBOR ODBORNÍKŮ JE NEZÁVISLÝ ORGÁN, KTERÝ DOHLÍŽÍ NA SPRÁVNOST OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ V PORTFOLIU FONDU PhDr. Ing. ZDENKA KLAPALOVÁ, Csc. vystudovala VŠE obor ekonomicko-matematických výpočtů, kandidatura věd obor plánování a management, ředitelka a společnice jedné z nejvýznamnějším konzultantských firem na mezinárodním a českém trhu s nemovitostmi, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi, členka Královské komory kvalifikovaných odhadců/znalců (RICS) Ing.JIŘÍ KOKOŠKA vystudoval fakultu stavebního inženýrství ČVUT Praha, postgraduální studium na VUT Brno obor soudní inženýrství, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací odhady nemovitostí, certifikován Bankovním institutem, a.s. a IOM při VŠE pro oceňování nemovitostí, dlouholetá praxe ve stavebnictví Ing. arch. JIŘÍ DOUBEK vystudoval Bankovní institut Vysoká škola – obor oceňování nemovitostí a ČVUT Praha fakulta architektury – obor architektura, autorizovaný architekt, držitel koncesní listiny pro oceňování majetku pro věci nemovité, specialista oceňování nemovitostí pro bankovní účely

24 Investice z pohledu klienta Z pohledu klienta se jedná o standardní otevřený podílový fond:  Stanovuje denně hodnotu podílového listu  Denní likvidita, je možné vkládat a vybírat prostředky na denní bázi, doba vypořádání je 2 dny od podání pokynu  Doporučený investiční horizont 5 a více let  Při investici delší než 6 měsíců nepodléhá, u fyzických osob, výnos fondu dani z příjmu  Nízká vstupní investice – investovat může každý již od 1.000 Kč  Portfolio fondu je rozloženo mezi více nemovitostí – regionálně i charakterem využití

25 ČS nemovitostní fond Velikost investice jednoho klienta:  1.a každý další nákup – minimálně 1.000,- CZK, dále možno libovolnou částku zaokrouhlenou na celé stokoruny  Maximální hodnota PL jednoho klienta 50 mil. CZK Struktura poplatků:  Vstupní poplatek 3%  Manažerský poplatek: 1,75 %  Poplatek depozitáři: 0,2 %  Výstupní poplatek: 3 % (pouze do 9.2. 2010)

26 Kontakty pro Vás  Mgr.Marcel Růžička – obchodní ředitel Mobil: 724 739 727 E-mail: marcel.ruzicka@reicofunds.czmarcel.ruzicka@reicofunds.cz  Informační Zelená linka 800 207 207  www.reicofunds.cz www.reicofunds.cz REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. Budějovická alej, Antala Staška 79 140 00 Praha 4

27 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST …a přejeme spoustu spokojených klientů


Stáhnout ppt "REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. Vás vítá na dnešním setkání Mgr.Marcel RůžičkaIng. Martin Skalický Mobil: 724 739 727Mobil: 602 316."

Podobné prezentace


Reklamy Google