Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REICO investiční společnost České spořitelny, a. s

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REICO investiční společnost České spořitelny, a. s"— Transkript prezentace:

1 REICO investiční společnost České spořitelny, a. s
REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. Vás vítá na dnešním setkání Mgr.Marcel Růžička Ing. Martin Skalický Mobil: Mobil:

2 Proč k tomu všemu ještě fondy nemovitostní ???
Kam investujete??? Fondy peněžního trhu Fondy dluhopisové Fondy akciové Fondy smíšené Fondy životního cyklu Aktivně řízená portfolia Fondy zajištěné Fondy fondů Proč k tomu všemu ještě fondy nemovitostní ???

3 Nemovitostní fondy Základní charakteristika:
Nemovitostní fondy jsou subjekty, které vlastní a většinou i aktivně spravují nemovitosti za účelem dlouhodobého a stabilního dosahování zisků a uchování majetku. Nezaměňovat s fondem nemovitostních akcií!!!

4 Proč a jak investovat do nemovitostních fondů:
Diverzifikace portfolia – nová třída aktiv!!! Výnosy nemovitostních fondů nejsou přímo závislé na vývoji akciových a dluhopisových trhů Hmatatelná aktiva – klient si může „sáhnout“ Zajímavý poměr výnosu a rizika - relativně bezpečný způsob investování s očekávaným výnosem nad úrovní dluhopisových fondů … … z pravidelných příjmů (nájmů) a z případného růstu cen nemovitostí Nemovitá aktiva jsou méně kolísavá a citlivá než jiné investiční tituly (nemovitostní trh je charakterizován dlouhodobými procesy) Obvyklá doporučovaná váha investic do nemovitostí v portfoliu klienta: 5 – 15%

5 Proč nemovitostní fondy
Pro klienty, kteří chtějí čerpat výhody plynoucí z investice do nemovitostí, ale sami nemovitost nechtějí nebo nemohou vlastnit a spravovat. Rozložení rizika mezi více nemovitostí – regionálně i charakterem využití Profesionální správa portfolia fondu Nízká vstupní investice

6 REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
Společnost vznikla v prosinci 2006 jako 100% dceřiná společnost České spořitelny, a.s. Poskytuje služby vysoké kvality spojené : S investováním do otevřených podílových fondů (speciálních fondů nemovitostí) a fondů určených kvalifikovaným investorům Správou majetku ve fondech Se zajišťováním poradenských a doprovodných technických služeb

7 ČS nemovitostní fond Forma fondu: speciální fond nemovitostí ve smyslu § 53 ZKI Investiční společnost: REICO investiční společnost ČS, a.s. Povolení ČNB: Auditor: Deloitte Depozitář: Česká spořitelna, a.s. Cíl: konzervativní zhodnocení vložených prostředků podílníků Zdroj výnosů: příjmy z provozu kvalitních nemovitostí Nabývání nemovitostí: napřímo nebo nabytím podílů nemovitostní společnosti. Frekvence oceňování: denně Minimální investice: Kč

8 Představení ČS nemovitostního fondu
ČS nemovitostní fond je největší otevřený podílový fond nemovitostí v České republice Fond shromažďuje peněžní prostředky získané od svých podílníků a takto získaný kapitál dále investuje do komerčních nemovitostí v České republice i v dalších zemích střední a východní Evropy Fond je určen investorům, kteří chtějí: Zajímavým způsobem zhodnotit své volné finanční prostředky Rozšířit své stávající portfolio o novou třídu aktiv Čerpat výhody plynoucí z investice do kvalitních komerčních nemovitostí, ale sami nemovitost vlastnit a spravovat nechtějí, nebo nemohou

9 Cíl fondu Cílem je stabilní zhodnocení vložených prostředků podílníků, které jsou investovány do dokončených a již pronajatých komerčních nemovitostí: administrativních budov, logistických parků, obchodních center a dalších. Hlavní část výnosu fondu je tvořena příjmem z pronájmu vlastněných nemovitostí. Tento příjem může v kombinaci s aktivní správou nemovitostí a růstem tržní ceny nemovitosti generovat velmi zajímavé výnosy.

10 Charakteristika a strategie fondu
Fond se soustřeďuje převážně na dokončené nemovitosti, které generují výnosy v podobě nájmů. Orientační hodnota nabývaných nemovitostí by měla být vyšší než 10 milionů EUR Fond nevyplácí dividendu a veškeré výnosy jsou reinvestovány v souladu s investiční strategií

11 Regionální působení fondu
Nákupy nemovitostí se budou soustředit převážně na region střední a východní Evropy a na státy v nichž působí bankovní skupina Erste Group Česká republika Slovenská republika Maďarsko Rakousko Ukrajina Rumunsko Chorvatsko

12 Portfolio fondu Fond investuje až 80% svých prostředků do hmatatelných, viditelných a snadno ocenitelných aktiv, tedy do konkrétních nemovitostí Zbývajících 20% pro zajištění výplaty odkupujících podílníků drží fond v rychle likvidních finančních aktivech: - vklady u bank se splatností do jednoho roku, - státní pokladniční poukázky, - dluhopisy se splatností nejdéle 3 roky apod.

13 Portfolio fondu

14 Nemovitosti v portfoliu fondu

15 Administrativní centrum Platinium
v majetku fondu: od lokalita Brno – Veveří pronajímatelná plocha 8.674m2 98% obsazenost průměrná doba pronájmu 6 let Významní nájemníci: CYRRUS, GRISOFT, ČSOB, GENERALI POJIŠŤOVNA, KPMG a další

16 Nákupní a zábavní centrum s multikinem Čtyři Dvory
v majetku fondu: od lokalita České Budějovice, městská část Čtyři Dvory pronajímatelná plocha m2 multikino, obchody, služby,restaurace, bowling Významní nájemníci: CINESTAR, AHOLD, RAIFFEISENBANK, ROSSMANN a další

17 Kancelářská budova Aqua palác
v majetku fondu: od lokalita Praha 4, Nusle pronajímatelná plocha 8.000m2 střednědobé nájemní smlouvy atraktivní lokalita Významní nájemníci: HYDROPROJEKT, ESSOX, LLOYD´S REGISTER, MEDICOVER CZ

18 Logistický park Barbican
v majetku fondu: od lokalita Praha - Ruzyně, v blízkosti letiště pronajímatelná plocha m2 lokalita atraktivní pro logistickou činnost potenciál rozvoje dané lokality v budoucnu Významní nájemníci: EXPEDITORS INTERNATIONAL, HMS, RIVA

19 Administrativní budova, ul. Antonína Macka 22
v majetku fondu: od rohová budova v centru Ostravy atraktivní maloobchodní prostory v 1. a 2. podlaží zajímavé kancelářské prostory na ostatních podlažích pronajímatelná plocha m2 Významní nájemníci: CK FISCHER, GE MONEY MULTISERVIS, JEANS MACHINE

20 Portfolio fondu

21 Výnos nemovitosti vs. výnos fondu
Financování nemovitostí z cizích zdrojů: Hypoteční úvěr max. 70% hodnoty nemovitosti Součet všech úvěrů max. 50% hodnoty majetku fondu Finanční páka – efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu. (Je-li úroková míra nižší než výnosnost aktiv, potom použití cizího kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu.) Příklad: dvě nemovitosti s výnosem (příjmem z nájmů) 7% p.a. a úroková míra úvěru je 4%. Nemovitost Cena (kapitál) Vlastní zdroje Cizí Výnos 7% Úroky 4% Zisk Výnosnost vlastního kapitálu A 100 7 B 50 2 5 10%

22 Personální zázemí fondu
Investiční ředitel a portfolio manažer: Ing.MARTIN SKALICKÝ Member of Royal Institution of Chartered Survyeors, jeden z pěti prvních členů z ČR 14 let odborné praxe v Cushman&Wakefield, s.r.o. Akviziční manažer: Ing. DANIEL MATULA MSc. Praxe v Bruselu u realitních konzultantů Catella Codemer 4 roky praxe v King Sturge, s.r.o.

23 Výbor odborníků VÝBOR ODBORNÍKŮ JE NEZÁVISLÝ ORGÁN, KTERÝ DOHLÍŽÍ NA
SPRÁVNOST OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ V PORTFOLIU FONDU PhDr. Ing. ZDENKA KLAPALOVÁ, Csc. vystudovala VŠE obor ekonomicko-matematických výpočtů, kandidatura věd obor plánování a management, ředitelka a společnice jedné z nejvýznamnějším konzultantských firem na mezinárodním a českém trhu s nemovitostmi, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi, členka Královské komory kvalifikovaných odhadců/znalců (RICS) Ing.JIŘÍ KOKOŠKA vystudoval fakultu stavebního inženýrství ČVUT Praha, postgraduální studium na VUT Brno obor soudní inženýrství, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací odhady nemovitostí, certifikován Bankovním institutem, a.s. a IOM při VŠE pro oceňování nemovitostí, dlouholetá praxe ve stavebnictví Ing. arch. JIŘÍ DOUBEK vystudoval Bankovní institut Vysoká škola – obor oceňování nemovitostí a ČVUT Praha fakulta architektury – obor architektura, autorizovaný architekt, držitel koncesní listiny pro oceňování majetku pro věci nemovité, specialista oceňování nemovitostí pro bankovní účely

24 Investice z pohledu klienta
Z pohledu klienta se jedná o standardní otevřený podílový fond: Stanovuje denně hodnotu podílového listu Denní likvidita, je možné vkládat a vybírat prostředky na denní bázi, doba vypořádání je 2 dny od podání pokynu Doporučený investiční horizont 5 a více let Při investici delší než 6 měsíců nepodléhá, u fyzických osob, výnos fondu dani z příjmu Nízká vstupní investice – investovat může každý již od Kč Portfolio fondu je rozloženo mezi více nemovitostí – regionálně i charakterem využití

25 ČS nemovitostní fond Velikost investice jednoho klienta:
1.a každý další nákup – minimálně 1.000,- CZK, dále možno libovolnou částku zaokrouhlenou na celé stokoruny Maximální hodnota PL jednoho klienta 50 mil. CZK Struktura poplatků: Vstupní poplatek 3% Manažerský poplatek: 1,75 % Poplatek depozitáři: 0,2 % Výstupní poplatek: 3 % (pouze do )

26 Kontakty pro Vás Mgr.Marcel Růžička – obchodní ředitel
Mobil: Informační Zelená linka REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. Budějovická alej, Antala Staška 79 Praha 4

27 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST
…a přejeme spoustu spokojených klientů


Stáhnout ppt "REICO investiční společnost České spořitelny, a. s"

Podobné prezentace


Reklamy Google