Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s digitální fotografií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s digitální fotografií"— Transkript prezentace:

1 Práce s digitální fotografií
Zpracoval: Ivan Hynek

2 Fotografie máme nafocené v aparátu
Přemístíme fotografie do složky na pevném disku počítače Po připojení k počítači se většinou aparát objeví jako další disk Pozor na baterie ! Kopírovat, ne přemísťovat Přetáhneme obrázky na disk (kopírovat) Sled dalších kroků Okamžité vypálení na CD (tak jak obrázky jsou, bez jejich otevírání a úprav – vytváříme si tak vlastně archiv „digitálních negativů“) Vytvoření a vytisknutí listu náhledů – usnadňuje orientaci První úpravy : Vymazání nevydařených snímků Otočení snímků Nové očíslování a přejmenování snímků Snímky jsou připraveny pro další práci

3 Základní úpravy snímků
Případný převod formátu fotografie do TIF Oříznutí a změna velikosti obrázku Otáčení obrázku Automatické úpravy Jasu Kontrastu Barev Histogram – tonální rozsah obrázku Ostření a rozostření Srovnání svislých a vodorovných linií Blesk a červené oči Použití filtrů Šum v digitální fotografii

4 Konverze do formátu TIF
Je to formát, kde při ukládání nedochází ke komprimaci, tedy ke ztrátám informací Pokud bychom ukládali v JPEG, při každém uložení by došlo ke kompresi a ztrátě informací (viz. minulá lekce) Postup při konverzi Otevřít příslušný soubor (obrázek) Volba SOUBOR/ULOŽIT JAKO – vybrat formát TIFF ULOŽIT Lze použít i hromadnou konverzi pro více obrázků najednou Otevřít příslušný obrázek ve zvoleném grafickém editoru a pracovat

5 Oříznutí (crop) a změna velikosti
Oříznutí obrázku Odstranění nežádoucích částí obrázku, keté nesouvisí s hlavním motivem, či z jiných důvodů Nástroj oříznutí (crop) Mění se velikost obrázku !!! Změna velikosti obrázku (viz. minulá lekce) Změna rozlišení v závislosti na zamýšleném použití obrázku Tisk – v závislosti na tiskárně a použití (200 – 300 dpi) Monitor - (72 – 96 dpi) Změna rozměrů obrázku (pixely x centimetry) Problematika převzorkování (nevratné změny) Pro tisk nepřevzorkovávat !!!

6 Natáčení a zrcadlení (převracení) obrázku
Při snímání z ruky je obrázek mnohdy natočen ať už záměrně nebo nechtěně Většinou je potřeba obrázek pootočit Přednastavené hodnoty O 90° (vpravo, vlevo) O 180° O přesný úhel Občas je pořeba obrázek i převrátit Vodorovně Svisle Používá se např. v publikacích, kde pohled osoby by měl směřovat vždy dovnitř dokumentu Lépe působí také u samostatných obrázků pohled osoby zprava doleva než opačně

7 HISTOGRAM Použití HISTOGRAMU při exponování
Histogram je graf, který pro každý jas od černé (R, G i B=0) do bílé (R, G B=255) říká, jaká plocha fotky (kolik pixelů) ho má. Neboli říká, jaké je rozložení jasu v obraze. Odprostíme-li se od obsahu a ostrosti bitmapového obrázku, představují jeho hlavní atributy barevnost a jas. Pro zopakování dodejme, že v běžném 8bitovém režimu (8 bitů na jeden kanál) má každý pixel (obrazový bod) jednu z 256 úrovní jasu - v digitálním světě tedy nabývá hodnot od 0 do 255, kde 0 představuje 100% intenzitu barvy, a hodnota 255 bod s maximální intenzitou jasu, tedy bílou (0% barvy). Použití HISTOGRAMU při exponování Písmeno č označuje nejčernější bod scény a b bod nejbělejší. Ideální expozice Přeexponováno Podexponováno Není třeba měnit žádná nastavení aparátu Červeně jsou ozačeny “přepaly” bílá místa bez jakékoliv kresby. Snížit citlivost (iso) Zvýšit clonové číslo Zkrátit expoziční čas Cílem je dosáhnout rovnoměrného histogramu. Červeně jsou ozačena černá místa bez jakékoliv kresby. Zvýšit citlivost (iso) Snížit clonové číslo Prodloužit expoziční čas Cílem je dosáhnout rovnoměrného histogramu. Pokud naxeponujeme fotografii přeexponovanou nebo podexponovanou, kde ve stínech nebo ve světlech nebude žádná kresba, budou většinou tato místa na fotografii z hlediska dalšího využití bezcená!!!

8 Automatické úpravy obrázku „JAS“
Automatická úprava jasu V závislosti na expozici bývá potřeba upravit jas snímku Podexpozice – snímek je tmavý a je potřeba projasnit Přeexpozice – snímek je příliš světlý, je třeba jej ztmavit POSTUP: volba v EDITORU (ZME) Upravit-vylepšit obraz-vylepšit expozici atomaticky nebo manuálně Automatická úprava kontrastu Kontrast souvisí s jasem, uprava probíhá vlastně najednou Když zvyšujeme či snižujeme kontrast a jas jednotlivých pixelů, neznamená to nic jiného, než že hýbeme s jejich barevností. A činíme-li tak bez rozmyslu, můžeme si mnohdy spíše úpravy zkomplikovat.

9 Automatické úpravy obrázku „Kontrast“
"Kontrast automaticky" zařídí, že je bezezbytku využito celé pole histogramu, žádný kanál nebude přeexponován a protože se všechny kanály natahují vždy o stejnou hodnotu, tak se nijak nezmění barvy!

10 Automatické úpravy obrázku „Barvy“
Úprava úrovní (Levels, Auto Levels, Úrovně, Úrovně automaticky) "Úrovně automaticky" fungují podobně jako "Kontrast automaticky", ale pracují s každým kanálem samostatně, takže každý kanál natahují o jinou hodnotu. Všechny kanály se tudíž vlevo i vpravo dotknou hrany histogramu. Opět je bezezbytku využit celý dynamický rozsah RGB krychle, tady dokonce i v každém kanálu, žádný kanál nebude přeexponován. Protože se ale každý kanál natahuje o jinou hodnotu, změní se barvy fotky! Proto je lepší tyto úpravy provádět ručně, aby úpravy byly pod kontrolou. Protože se všechny kanály dotknou vlevo i vpravo hrany histogramu, původně nejtmavší bod fotky (jakékoliv barvy) se stane černý a původně nejsvětlejší bod fotky (jakékoliv barvy) se stane bílý. Tím se vlastně provede něco jako automatické vyvážení bílé.

11 Automatické úpravy obrázku Zaostření
Úpravit / vylepšit obraz / maskování neostrosti Maskování neostrosti * Sílu efektu určuje množství vyostření provrdené na obrázku(1-500%). Normální hodnoty jsou %, pro speciální účely i více * Poloměr říká, kolik pixelů kolem nalezené hrany bude doostřováno (bude jim zvyšován kontrast - strmost). Rozsah je 0.1 až 250. Normální hodnoty jsou , pro speciální účely i méně * Práh říká minimální odlišnost pixelu od svého okolí, aby byl zostřen (jinak zůstane beze změny). Rozsah je 0 až 255. Normální hodnoty jsou 0-10. Nastavíte-li 0, ostří se vše což vede ke zvýšení šumu (ostří se i šum)! Čím nižší číslo, tím ostřejší obrázek. Doostření by měla být vždy poslední operace provedená až po všech ostatních úpravách. Jemné zaostření zaostření pro jemné předměty Síla efektu: 150% Poloměr: 1 Práh: Příklady nastavení doostřování Univerzální zaostření jemné, obvykle se může aplikovat i 2x Síla efektu: 85% Práh: Maximální zaostření pokus o záchranu silně rozmaza- ných snímků Síla efektu: 65% Poloměr: 4 Práh: Zaostření pro web většinou je potřeba doostřovat více Síla efektu: % Poloměr: 3 Práh: Uvedené příklady jsou pouze orientační, vždy je potřeba zkoušet !!! Rozostření Úpravit / vylepšit obraz / zaostřit nebo rozmazat Používá se např. pro rozostření pozadí a tím zvýraznění hlavního motivu, nebo pro zdůraznění pohybu atd..

12 Automatické úpravy obrázku Linie – horizont a kolinearita
Nástroje / srovnání horizontu Nástroje / úprava kolinearity Originál Po opravení horizontu Po opravení horizontu a oříznutí Originál Po úpravě Několik poznámek Uvedené vady obrazu vznikají pri snímání, jestliže aparát není vzhledem ke snímanému předmětu v ideální poloze (což bývá často obzvláště při fotografování z ruky – bez stativu). Uvedenými postupy lze zmiňované vady do určité míry eliminovat, ale mnohdy dostáváme velice rozporuplné výsledky bývající ještě horší než originál, proto je velmi důležité dbát při fotografování na maximální elimina- ci těchto chyb. Sledovat horizont a natočení aparátu vzhledem k němu Při fotografování budov je ideální poloha na úrovni středu snímané budovy, čím níže (nebo výše) od středu budovy jsme a čím blíže jsme k budově, tím větší bude zkreslení.

13 Automatické úpravy obrázku Červené oči
Nástroje / redukce červených očí Jak vznikají “červené oči” Odrazem světla z blesku od očního pozadí při přímém osvětlení bleskem Když je blesk velmi blízko objektivu (výklopné a jiné integrované blesky) Různé předzáblesky a jiné finty většinou vzniku červeným očím nezabrání. Jak zabránit vzniku “červených očí” Použít přídavný blesk, který je dále od objektivu Použít rozptýlené světlo (nezaměřovat blesk přímo na objekt, ale např. na strop) Jak odstranit již vzniklé “červené očí” Použít příslušné volby v grafických editorech Automatická fce většinou změní oči z červených na šedivé Ruční úpravy červených očí jsou nutné například u portrétu

14 Automatické úpravy obrázku Použití filtrů
Upravit / efekty Tato volba pro práci s digitální fotografií nemá moc velký význam, snad jen pro určité umělecké ztvárnění s určitým záměrem. V jiných grafických programech jsou filtrů desítky, možná stovky, některé se používají častěji, některé méně často. Je dobré si práci s filtry vyzkoušet, poznat jejich takřka nekonečnoé možnosti při úpravě fotografií, ale vždy je potřeba zvážit použití toho kterého filtru pro ten který konkrétní účel.

15 Automatické úpravy obrázku Šum v digitální fotografii
Upravit / odstranit vady obrazu / šum Digitální fotoaparát má vysokou tendenci k šumu. Šum se projeví nejen jako barevné body v obraze, ale i "rozežere" hrany a degraduje ostrost obrazu a jemné detaily v něm. Digitální zrcadlovky mají šum téměř neznatelný pro ISO 100 a 200, přijatelný pro ISO 400. Šum je tím menší, čím rozměrnější je každý pixel (celý snímací senzor) a čím nižší je ISO. A právě malý rozměr pixelů (neboli malý rozměr celého senzoru ve vztahu k celkovému rozlišení) je hlavním problémem malých a levných kompaktních fotoaparátů, které mají tím pádem vysoký šum. Šum při následném zpracování (postprocessingu) prudce vzrůstá i doostřováním fotky a zesvětlováním fotky (například oprava špatné expozice). Šum rovněž stoupá (a to i pro ISO 100) při dlouhých expozicích (cca nad 2 vteřiny). VYSOKÝ ŠUM ŠUM PO REDUKCI Rozměr senzoru ve vztahu k políčku kinofilmu

16 Klonovací razítko Umožňuje základní retuš fotografií tím, že přenáší jedno místo na fotografii na místo jiné. Hodí se např. k odstranění různých vad (škrábanců) apod..


Stáhnout ppt "Práce s digitální fotografií"

Podobné prezentace


Reklamy Google