Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krize a její vliv na české strojírenství Ing. Jan Světlík Prezident NSK 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krize a její vliv na české strojírenství Ing. Jan Světlík Prezident NSK 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 Krize a její vliv na české strojírenství Ing. Jan Světlík Prezident NSK 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ

2 Obsah Vybrané ukazatele – bariéry růstu Současný stav NSK Nová vize rozvoje strojírenství Shrnutí Závěry konference 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ

3 Vybrané ukazatele za zpracovatelský průmysl 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ

4 Bariéry růstu 19.5. 2009  Teprve od poloviny roku 2008 uvedli manažeři v průmyslu poptávku za největší bariéru růstu  Bariérou přestal být nedostatek lidí, financování bylo vnímáno jako menší problém než ostatní bariéry  Využití kapacit v průmyslu bylo v lednu 2009 nejnižší od roku 1994 Pramen ČSÚ Konference STROJÍRENSTVÍ

5 Vývoj očekávání ekonomické situace v průmyslu Finanční bariéry růstu ve vnímání manažerů firem v průmyslu Bariéry růstu 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ Rychlý nástup pesimismu v průmyslu Vazba zhoršených očekávání na nástup zpomalení ve velkých zemích EU Pramen ČSÚ

6 Podíl odvětví průmyslu na produkci a hrubé přidané hodnotě v ekonomice 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen ČSÚ

7 Uchazeči a volná místa (od 1.7. 2004) v celé ČR 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen MPSV Počet uchazečů 456 726 Počet prac.míst 50 517

8 Uchazeči a volná místa (od 1.7. 2004) v Ostravě 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen MPSV Počet prac.míst 1 522 Počet uchazečů 19 417

9 Nezaměstnanost v krajích a okresech za duben 2009 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen MPSV

10 Aktuální stav podle úřadu práce 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ  Hromadná propouštění a částečná nezaměstnanost se dotýkají především zpracovatelů kovů a firem zaměřených na služby pro automobilový průmysl a stavebnictví.  Hromadné propouštění se od začátku letošního roku dotklo v Moravskoslezském kraji celkem 58 zaměstnavatelů a postihlo 3 974 zaměstnanců.  V Ostravě to bylo 15 zaměstnavatelů a 569 zaměstnanců s tím, že v tom není zahrnuta organizační změna v ArcelorMittal - dohody.  K nejrozsáhlejšímu hromadnému propouštění došlo v okrese Nový Jičín – 21 zaměstnavatelů a 1 898 uvolněných zaměstnanců.  Částečnou nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji uplatňovalo na začátku května podle zákoníku práce celkem 117 zaměstnavatelů u 6 249 zaměstnanců  V Ostravě to bylo 55 zaměstnavatelů a 2 590 zaměstnanců.  Hodnoty jsou ale ve skutečnosti vyšší - kde působí odborová organizace, nemusí zaměstnavatelé žádat o rozhodnutí ÚP

11 Indikátory  Český průmysl v době recese je ovlivněn stávající strukturou, tj. významnou vahou odvětví vázaných na konjunkturní cyklus, jako je hutnictví či automobilový průmysl.  Mohutný propad dynamiky růstu průmyslu v ČR v posledních měsících 2008 vynuloval přírůstky průmyslové výroby předchozích třech čtvrtletí.  Stabilizujícími prvky jsou institucionální i finanční podpora exportu - důležitá pro firmy, které tolik neutrpěly ztrátou zakázek, především však polštářem zisků firemní sféry z předchozích let a ve srovnání s automobilovým průmyslem o něco stabilnější situací ve „zbytku“ průmyslu.  Zaměstnanost jako faktor práce a produktivita jako faktor intenzity růstu zaznamenaly v posledním čtvrtletí 2008 výrazné propady. Předstih tempa růstu produktivity oproti růstu nominální mzdy se po pěti letech zastavil. 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ

12 Současný stav NSK 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ

13 Strojírenství - Klíčová platforma průmyslu v ČR Potřeba spolupráce pro řešení problémů spojených s krizí Počet členů : 46 Počet zaměstnanců :18 000 Obrat členských firem : 30 miliard Členská základna v ČR Profil klastru 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ

14  Strukturální charakter krize - některé obory postihuje dramaticky více než jiné.  22 % tuzemských podniků pociťuje nynější recesi a finanční krizi jako velmi nepříznivou a téměř ohrožující existenci firmy.  18 % firem vnímá současnou situaci jako šanci významně větší než obvykle pro růst a získání nového prostoru na trhu. Jde o inovativní firmy.  60 % firem nepředpokládá, že by jim poklesly zisky, a stejné množství nepocítilo zhoršení přístupu k provozním úvěrům u spolupracujících bank.  Krize nedosáhla dna Projevy krize dle MPSV Pramen MPSV 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ

15 Co můžeme  Snižovat náklady;  Využívat úspory z rozsahu při společném nákupu vybraných komodit;  Inovovat – využívat základní směry výzkumu v ČR;  Využívat výhod operačních programů a zkušeností členů klastru;  Vytvářet hodnotové řetězce se specializací členů;  Vhodně investovat do budoucnosti – krize jednou skončí. 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ

16 1.Rehabilitace odborného školství v očích veřejnosti Moravskoslezského kraje – proběhly „Dny strojařů“ v členských firmách klastru. 2.Zácviková střediska – podána žádost v roce 2009 do OP VK – je ve druhém kole posuzování. 3.Poradenství v oblasti marketingové komunikace – realizovány market. aktivity pro členy klastru v období 2007 – 2008. 4.Komunikační a informační centrum klastru – rekonstrukce webových stránek klastru. 5.Tvorba dodavatelských řetězců – dokončen projekt. 6.Strojírenský inovační park - na základě komplikovaných zadávacích podmínek CI rozhodli členové klastru o zrušení projektu. 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ Podprojekty pro rozvoj klastru - vyhodnocení

17  Nové talenty pro vědu a výzkum (VŠB TU)  Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (VŠB TU)  Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku (ZČU Plzeň)  Podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců pro zpracovatelský průmysl (KHK MSK)  Technické školy ve světě práce  Východní úspěch (ICC) 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ Nové Projekty pro rozvoj klastru

18 Nová vize rozvoje strojírenství 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ

19 Výzvy roku 2008 a jejich vliv v roce 2009  Boj o talenty – stále pokračuje  Krize na kapitálovém trhu – se prohlubuje  Růst cen surovin – se zastavil  Inovace pro hodnotový řetězec – nezbytná podmínka rozvoje  Globalizace – nové trhy  Ekologizace společností –„zelené“ produkty konkurenční výhoda  Změny klimatu – snižování emisí v životním cyklu výrobku  Fůze a akvizice – jasné strategie převzetí a využití  Management rizika – krize netrvá věčně… 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ

20 KONKURENCESCHOPNOST Budování hodnotových řetězců VYUŽITÍ MOŽNOSTI OPPI a dalších zdrojů EU Inovace – aplikovaný výzkum Lidské zdroje řešení potřebné kvalifikace Strategie rozvoje 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ

21 Vláda – podpora jednotlivým odvětvím Klastr – tvorba dodavatelských řetězců Univerzity, výzkumné ústavy – spolupráce s aplikační sférou (VaVpI) Tržní příležitosti Jak to lze udělat 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ

22 SHRNUTÍ  Zaměstnance propouštějí společnosti s vazbou na zpracování kovů, subdodávek a služeb pro autoprůmysl ( ŽP Tažírny trub Svinov, AMO, EVS, TATRA);  Míra nezaměstnanosti se zvyšuje již 6 měsíců za sebou. Počty nezaměstnaných: Ostrava 19 417, MS Kraj 73 360, ČR 456 726.  Ukončování činnosti živnostníků;  Druhotná platební neschopnost a platební nekázeň.  Omezování produkce hutních firem – potenciální zvýšení nezaměstnanosti.  Možnost snížení měrné spotřeby oceli na osobu na 250kg/os což je ukazatel rozvojové země.  Strojírenské obory s vysokou přidanou hodnotou nepociťují zásadní dopady krize; 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ

23 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ  Kontraproduktivní regulační opatření a limity způsobující růst nákladů nosných průmyslových oborů.(povolenky, registrace chemických výrobků)  Nezahajování projektů v ČR, Evropě, ale i v Ostravě a Moravskoslezském kraji;  Zastavování již rozpracovaných projektů v celé šíři investičního portfolia => proces brutálně podporující krizi;  Nutnost v postižených regionech vybudovat vědecko- výzkumnou základnu pro strojírenství;  Positivní krok vlády na podporu českého exportu – navýšení základního kapitálu o 30 mld. Kč SHRNUTÍ

24 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ I.  Realizací projektů v rámci rozvoje klastru vytvořit předpoklady budoucí konkurenceschopnosti členů.  Realizovat projekt dodavatelské řetězce.  Přistoupit k diverzifikací portfolia core business – mít více produktů (odběratelů) snížit riziko podnikání. II.  Zajistit podporu exportu strojírenským oborům pomocí zjednodušení a urychlení projednávání v ČEB a EGAP.  V rámci využívání operačních programů prosazovat snižování disproporcí mezi regiony.  Prosazovat urychlenou inovaci strategických dokumentů – energetická, dopravní a ekologická politika ČR. NÁVRH ZÁVĚRŮ KONFERENCE

25 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ III.  Podpora programů VaVpI – IT4Innovation, ENET, ITT a RMTVC;  Podpora spolupráce regionálních technických univerzit z Ostravy, Brna, Liberce a Plzně.  Podpora rozvoje VaV v postižených regionech. NÁVRH ZÁVĚRŮ KONFERENCE

26 Děkuji za pozornost 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ


Stáhnout ppt "Krize a její vliv na české strojírenství Ing. Jan Světlík Prezident NSK 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google