Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krize a její vliv na české strojírenství Ing. Jan Světlík Prezident NSK 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krize a její vliv na české strojírenství Ing. Jan Světlík Prezident NSK 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 Krize a její vliv na české strojírenství Ing. Jan Světlík Prezident NSK Konference STROJÍRENSTVÍ

2 Obsah Vybrané ukazatele – bariéry růstu Současný stav NSK Nová vize rozvoje strojírenství Shrnutí Závěry konference Konference STROJÍRENSTVÍ

3 Vybrané ukazatele za zpracovatelský průmysl Konference STROJÍRENSTVÍ

4 Bariéry růstu  Teprve od poloviny roku 2008 uvedli manažeři v průmyslu poptávku za největší bariéru růstu  Bariérou přestal být nedostatek lidí, financování bylo vnímáno jako menší problém než ostatní bariéry  Využití kapacit v průmyslu bylo v lednu 2009 nejnižší od roku 1994 Pramen ČSÚ Konference STROJÍRENSTVÍ

5 Vývoj očekávání ekonomické situace v průmyslu Finanční bariéry růstu ve vnímání manažerů firem v průmyslu Bariéry růstu Konference STROJÍRENSTVÍ Rychlý nástup pesimismu v průmyslu Vazba zhoršených očekávání na nástup zpomalení ve velkých zemích EU Pramen ČSÚ

6 Podíl odvětví průmyslu na produkci a hrubé přidané hodnotě v ekonomice Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen ČSÚ

7 Uchazeči a volná místa (od ) v celé ČR Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen MPSV Počet uchazečů Počet prac.míst

8 Uchazeči a volná místa (od ) v Ostravě Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen MPSV Počet prac.míst Počet uchazečů

9 Nezaměstnanost v krajích a okresech za duben Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen MPSV

10 Aktuální stav podle úřadu práce Konference STROJÍRENSTVÍ  Hromadná propouštění a částečná nezaměstnanost se dotýkají především zpracovatelů kovů a firem zaměřených na služby pro automobilový průmysl a stavebnictví.  Hromadné propouštění se od začátku letošního roku dotklo v Moravskoslezském kraji celkem 58 zaměstnavatelů a postihlo zaměstnanců.  V Ostravě to bylo 15 zaměstnavatelů a 569 zaměstnanců s tím, že v tom není zahrnuta organizační změna v ArcelorMittal - dohody.  K nejrozsáhlejšímu hromadnému propouštění došlo v okrese Nový Jičín – 21 zaměstnavatelů a uvolněných zaměstnanců.  Částečnou nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji uplatňovalo na začátku května podle zákoníku práce celkem 117 zaměstnavatelů u zaměstnanců  V Ostravě to bylo 55 zaměstnavatelů a zaměstnanců.  Hodnoty jsou ale ve skutečnosti vyšší - kde působí odborová organizace, nemusí zaměstnavatelé žádat o rozhodnutí ÚP

11 Indikátory  Český průmysl v době recese je ovlivněn stávající strukturou, tj. významnou vahou odvětví vázaných na konjunkturní cyklus, jako je hutnictví či automobilový průmysl.  Mohutný propad dynamiky růstu průmyslu v ČR v posledních měsících 2008 vynuloval přírůstky průmyslové výroby předchozích třech čtvrtletí.  Stabilizujícími prvky jsou institucionální i finanční podpora exportu - důležitá pro firmy, které tolik neutrpěly ztrátou zakázek, především však polštářem zisků firemní sféry z předchozích let a ve srovnání s automobilovým průmyslem o něco stabilnější situací ve „zbytku“ průmyslu.  Zaměstnanost jako faktor práce a produktivita jako faktor intenzity růstu zaznamenaly v posledním čtvrtletí 2008 výrazné propady. Předstih tempa růstu produktivity oproti růstu nominální mzdy se po pěti letech zastavil Konference STROJÍRENSTVÍ

12 Současný stav NSK Konference STROJÍRENSTVÍ

13 Strojírenství - Klíčová platforma průmyslu v ČR Potřeba spolupráce pro řešení problémů spojených s krizí Počet členů : 46 Počet zaměstnanců : Obrat členských firem : 30 miliard Členská základna v ČR Profil klastru Konference STROJÍRENSTVÍ

14  Strukturální charakter krize - některé obory postihuje dramaticky více než jiné.  22 % tuzemských podniků pociťuje nynější recesi a finanční krizi jako velmi nepříznivou a téměř ohrožující existenci firmy.  18 % firem vnímá současnou situaci jako šanci významně větší než obvykle pro růst a získání nového prostoru na trhu. Jde o inovativní firmy.  60 % firem nepředpokládá, že by jim poklesly zisky, a stejné množství nepocítilo zhoršení přístupu k provozním úvěrům u spolupracujících bank.  Krize nedosáhla dna Projevy krize dle MPSV Pramen MPSV Konference STROJÍRENSTVÍ

15 Co můžeme  Snižovat náklady;  Využívat úspory z rozsahu při společném nákupu vybraných komodit;  Inovovat – využívat základní směry výzkumu v ČR;  Využívat výhod operačních programů a zkušeností členů klastru;  Vytvářet hodnotové řetězce se specializací členů;  Vhodně investovat do budoucnosti – krize jednou skončí Konference STROJÍRENSTVÍ

16 1.Rehabilitace odborného školství v očích veřejnosti Moravskoslezského kraje – proběhly „Dny strojařů“ v členských firmách klastru. 2.Zácviková střediska – podána žádost v roce 2009 do OP VK – je ve druhém kole posuzování. 3.Poradenství v oblasti marketingové komunikace – realizovány market. aktivity pro členy klastru v období 2007 – Komunikační a informační centrum klastru – rekonstrukce webových stránek klastru. 5.Tvorba dodavatelských řetězců – dokončen projekt. 6.Strojírenský inovační park - na základě komplikovaných zadávacích podmínek CI rozhodli členové klastru o zrušení projektu Konference STROJÍRENSTVÍ Podprojekty pro rozvoj klastru - vyhodnocení

17  Nové talenty pro vědu a výzkum (VŠB TU)  Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (VŠB TU)  Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku (ZČU Plzeň)  Podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců pro zpracovatelský průmysl (KHK MSK)  Technické školy ve světě práce  Východní úspěch (ICC) Konference STROJÍRENSTVÍ Nové Projekty pro rozvoj klastru

18 Nová vize rozvoje strojírenství Konference STROJÍRENSTVÍ

19 Výzvy roku 2008 a jejich vliv v roce 2009  Boj o talenty – stále pokračuje  Krize na kapitálovém trhu – se prohlubuje  Růst cen surovin – se zastavil  Inovace pro hodnotový řetězec – nezbytná podmínka rozvoje  Globalizace – nové trhy  Ekologizace společností –„zelené“ produkty konkurenční výhoda  Změny klimatu – snižování emisí v životním cyklu výrobku  Fůze a akvizice – jasné strategie převzetí a využití  Management rizika – krize netrvá věčně… Konference STROJÍRENSTVÍ

20 KONKURENCESCHOPNOST Budování hodnotových řetězců VYUŽITÍ MOŽNOSTI OPPI a dalších zdrojů EU Inovace – aplikovaný výzkum Lidské zdroje řešení potřebné kvalifikace Strategie rozvoje Konference STROJÍRENSTVÍ

21 Vláda – podpora jednotlivým odvětvím Klastr – tvorba dodavatelských řetězců Univerzity, výzkumné ústavy – spolupráce s aplikační sférou (VaVpI) Tržní příležitosti Jak to lze udělat Konference STROJÍRENSTVÍ

22 SHRNUTÍ  Zaměstnance propouštějí společnosti s vazbou na zpracování kovů, subdodávek a služeb pro autoprůmysl ( ŽP Tažírny trub Svinov, AMO, EVS, TATRA);  Míra nezaměstnanosti se zvyšuje již 6 měsíců za sebou. Počty nezaměstnaných: Ostrava , MS Kraj , ČR  Ukončování činnosti živnostníků;  Druhotná platební neschopnost a platební nekázeň.  Omezování produkce hutních firem – potenciální zvýšení nezaměstnanosti.  Možnost snížení měrné spotřeby oceli na osobu na 250kg/os což je ukazatel rozvojové země.  Strojírenské obory s vysokou přidanou hodnotou nepociťují zásadní dopady krize; Konference STROJÍRENSTVÍ

23 Konference STROJÍRENSTVÍ  Kontraproduktivní regulační opatření a limity způsobující růst nákladů nosných průmyslových oborů.(povolenky, registrace chemických výrobků)  Nezahajování projektů v ČR, Evropě, ale i v Ostravě a Moravskoslezském kraji;  Zastavování již rozpracovaných projektů v celé šíři investičního portfolia => proces brutálně podporující krizi;  Nutnost v postižených regionech vybudovat vědecko- výzkumnou základnu pro strojírenství;  Positivní krok vlády na podporu českého exportu – navýšení základního kapitálu o 30 mld. Kč SHRNUTÍ

24 Konference STROJÍRENSTVÍ I.  Realizací projektů v rámci rozvoje klastru vytvořit předpoklady budoucí konkurenceschopnosti členů.  Realizovat projekt dodavatelské řetězce.  Přistoupit k diverzifikací portfolia core business – mít více produktů (odběratelů) snížit riziko podnikání. II.  Zajistit podporu exportu strojírenským oborům pomocí zjednodušení a urychlení projednávání v ČEB a EGAP.  V rámci využívání operačních programů prosazovat snižování disproporcí mezi regiony.  Prosazovat urychlenou inovaci strategických dokumentů – energetická, dopravní a ekologická politika ČR. NÁVRH ZÁVĚRŮ KONFERENCE

25 Konference STROJÍRENSTVÍ III.  Podpora programů VaVpI – IT4Innovation, ENET, ITT a RMTVC;  Podpora spolupráce regionálních technických univerzit z Ostravy, Brna, Liberce a Plzně.  Podpora rozvoje VaV v postižených regionech. NÁVRH ZÁVĚRŮ KONFERENCE

26 Děkuji za pozornost Konference STROJÍRENSTVÍ


Stáhnout ppt "Krize a její vliv na české strojírenství Ing. Jan Světlík Prezident NSK 19.5. 2009 Konference STROJÍRENSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google