Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krize a její vliv na české strojírenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krize a její vliv na české strojírenství"— Transkript prezentace:

1 Krize a její vliv na české strojírenství
Ing. Jan Světlík Prezident NSK Konference STROJÍRENSTVÍ

2 Konference STROJÍRENSTVÍ
Obsah Vybrané ukazatele – bariéry růstu Současný stav NSK Nová vize rozvoje strojírenství Shrnutí Závěry konference Konference STROJÍRENSTVÍ

3 Vybrané ukazatele za zpracovatelský průmysl
Konference STROJÍRENSTVÍ

4 Bariéry růstu Teprve od poloviny roku 2008 uvedli manažeři v průmyslu poptávku za největší bariéru růstu Bariérou přestal být nedostatek lidí, financování bylo vnímáno jako menší problém než ostatní bariéry Využití kapacit v průmyslu bylo v lednu nejnižší od roku 1994 Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen ČSÚ

5 Konference STROJÍRENSTVÍ
Bariéry růstu Finanční bariéry růstu ve vnímání manažerů firem v průmyslu Vývoj očekávání ekonomické situace v průmyslu Rychlý nástup pesimismu v průmyslu Vazba zhoršených očekávání na nástup zpomalení ve velkých zemích EU Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen ČSÚ

6 Podíl odvětví průmyslu na produkci a hrubé přidané hodnotě v ekonomice
Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen ČSÚ

7 Uchazeči a volná místa (od 1.7. 2004) v celé ČR
Počet uchazečů Počet prac.míst Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen MPSV

8 Uchazeči a volná místa (od 1.7. 2004) v Ostravě
Počet uchazečů Počet prac.míst Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen MPSV

9 Nezaměstnanost v krajích a okresech za duben 2009
Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen MPSV

10 Aktuální stav podle úřadu práce
Hromadná propouštění a částečná nezaměstnanost se dotýkají především zpracovatelů kovů a firem zaměřených na služby pro automobilový průmysl a stavebnictví. Hromadné propouštění se od začátku letošního roku dotklo v Moravskoslezském kraji celkem 58 zaměstnavatelů a postihlo zaměstnanců. V Ostravě to bylo 15 zaměstnavatelů a 569 zaměstnanců s tím, že v tom není zahrnuta organizační změna v ArcelorMittal - dohody. K nejrozsáhlejšímu hromadnému propouštění došlo v okrese Nový Jičín – 21 zaměstnavatelů a uvolněných zaměstnanců. Částečnou nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji uplatňovalo na začátku května podle zákoníku práce celkem 117 zaměstnavatelů u zaměstnanců V Ostravě to bylo 55 zaměstnavatelů a zaměstnanců. Hodnoty jsou ale ve skutečnosti vyšší - kde působí odborová organizace, nemusí zaměstnavatelé žádat o rozhodnutí ÚP Konference STROJÍRENSTVÍ

11 Konference STROJÍRENSTVÍ
Indikátory Český průmysl v době recese je ovlivněn stávající strukturou, tj. významnou vahou odvětví vázaných na konjunkturní cyklus, jako je hutnictví či automobilový průmysl. Mohutný propad dynamiky růstu průmyslu v ČR v posledních měsících vynuloval přírůstky průmyslové výroby předchozích třech čtvrtletí. Stabilizujícími prvky jsou institucionální i finanční podpora exportu - důležitá pro firmy, které tolik neutrpěly ztrátou zakázek, především však polštářem zisků firemní sféry z předchozích let a ve srovnání s automobilovým průmyslem o něco stabilnější situací ve „zbytku“ průmyslu. Zaměstnanost jako faktor práce a produktivita jako faktor intenzity růstu zaznamenaly v posledním čtvrtletí 2008 výrazné propady. Předstih tempa růstu produktivity oproti růstu nominální mzdy se po pěti letech zastavil. Konference STROJÍRENSTVÍ

12 Konference STROJÍRENSTVÍ
Současný stav NSK Konference STROJÍRENSTVÍ

13 Profil klastru Počet zaměstnanců : 18 000
Počet členů : 46 Počet zaměstnanců : Obrat členských firem : 30 miliard Členská základna v ČR Strojírenství - Klíčová platforma průmyslu v ČR Potřeba spolupráce pro řešení problémů spojených s krizí Konference STROJÍRENSTVÍ

14 Konference STROJÍRENSTVÍ
Projevy krize dle MPSV Strukturální charakter krize - některé obory postihuje dramaticky více než jiné. 22 % tuzemských podniků pociťuje nynější recesi a finanční krizi jako velmi nepříznivou a téměř ohrožující existenci firmy. 18 % firem vnímá současnou situaci jako šanci významně větší než obvykle pro růst a získání nového prostoru na trhu. Jde o inovativní firmy. 60 % firem nepředpokládá, že by jim poklesly zisky, a stejné množství nepocítilo zhoršení přístupu k provozním úvěrům u spolupracujících bank. Krize nedosáhla dna Konference STROJÍRENSTVÍ Pramen MPSV

15 Konference STROJÍRENSTVÍ
Co můžeme Snižovat náklady; Využívat úspory z rozsahu při společném nákupu vybraných komodit; Inovovat – využívat základní směry výzkumu v ČR; Využívat výhod operačních programů a zkušeností členů klastru; Vytvářet hodnotové řetězce se specializací členů; Vhodně investovat do budoucnosti – krize jednou skončí. Konference STROJÍRENSTVÍ

16 Konference STROJÍRENSTVÍ
Podprojekty pro rozvoj klastru - vyhodnocení Rehabilitace odborného školství v očích veřejnosti Moravskoslezského kraje – proběhly „Dny strojařů“ v členských firmách klastru. Zácviková střediska – podána žádost v roce 2009 do OP VK – je ve druhém kole posuzování. Poradenství v oblasti marketingové komunikace – realizovány market. aktivity pro členy klastru v období 2007 – 2008. Komunikační a informační centrum klastru – rekonstrukce webových stránek klastru. Tvorba dodavatelských řetězců – dokončen projekt. Strojírenský inovační park - na základě komplikovaných zadávacích podmínek CI rozhodli členové klastru o zrušení projektu. Konference STROJÍRENSTVÍ

17 Nové Projekty pro rozvoj klastru Konference STROJÍRENSTVÍ
Nové talenty pro vědu a výzkum (VŠB TU) Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (VŠB TU) Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku (ZČU Plzeň) Podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců pro zpracovatelský průmysl (KHK MSK) Technické školy ve světě práce Východní úspěch (ICC) Konference STROJÍRENSTVÍ

18 Nová vize rozvoje strojírenství Konference STROJÍRENSTVÍ
Konference STROJÍRENSTVÍ

19 Výzvy roku 2008 a jejich vliv v roce 2009
Boj o talenty – stále pokračuje Krize na kapitálovém trhu – se prohlubuje Růst cen surovin – se zastavil Inovace pro hodnotový řetězec – nezbytná podmínka rozvoje Globalizace – nové trhy Ekologizace společností –„zelené“ produkty konkurenční výhoda Změny klimatu – snižování emisí v životním cyklu výrobku Fůze a akvizice – jasné strategie převzetí a využití Management rizika – krize netrvá věčně… Konference STROJÍRENSTVÍ

20 Strategie rozvoje KONKURENCESCHOPNOST
Budování hodnotových řetězců Lidské zdroje řešení potřebné kvalifikace Inovace – aplikovaný výzkum VYUŽITÍ MOŽNOSTI OPPI a dalších zdrojů EU Konference STROJÍRENSTVÍ

21 Jak to lze udělat Klastr – tvorba dodavatelských řetězců
Vláda – podpora jednotlivým odvětvím Klastr – tvorba dodavatelských řetězců Univerzity, výzkumné ústavy – spolupráce s aplikační sférou (VaVpI) Tržní příležitosti Konference STROJÍRENSTVÍ

22 Konference STROJÍRENSTVÍ
SHRNUTÍ Zaměstnance propouštějí společnosti s vazbou na zpracování kovů, subdodávek a služeb pro autoprůmysl (ŽP Tažírny trub Svinov, AMO, EVS, TATRA); Míra nezaměstnanosti se zvyšuje již 6 měsíců za sebou. Počty nezaměstnaných: Ostrava , MS Kraj , ČR Ukončování činnosti živnostníků; Druhotná platební neschopnost a platební nekázeň. Omezování produkce hutních firem – potenciální zvýšení nezaměstnanosti. Možnost snížení měrné spotřeby oceli na osobu na 250kg/os což je ukazatel rozvojové země. Strojírenské obory s vysokou přidanou hodnotou nepociťují zásadní dopady krize; Konference STROJÍRENSTVÍ

23 Konference STROJÍRENSTVÍ
SHRNUTÍ Kontraproduktivní regulační opatření a limity způsobující růst nákladů nosných průmyslových oborů.(povolenky, registrace chemických výrobků) Nezahajování projektů v ČR, Evropě, ale i v Ostravě a Moravskoslezském kraji; Zastavování již rozpracovaných projektů v celé šíři investičního portfolia => proces brutálně podporující krizi; Nutnost v postižených regionech vybudovat vědecko-výzkumnou základnu pro strojírenství; Positivní krok vlády na podporu českého exportu – navýšení základního kapitálu o 30 mld. Kč Konference STROJÍRENSTVÍ

24 NÁVRH ZÁVĚRŮ KONFERENCE Konference STROJÍRENSTVÍ
Realizací projektů v rámci rozvoje klastru vytvořit předpoklady budoucí konkurenceschopnosti členů. Realizovat projekt dodavatelské řetězce. Přistoupit k diverzifikací portfolia core business – mít více produktů (odběratelů) snížit riziko podnikání. Zajistit podporu exportu strojírenským oborům pomocí zjednodušení a urychlení projednávání v ČEB a EGAP. V rámci využívání operačních programů prosazovat snižování disproporcí mezi regiony. Prosazovat urychlenou inovaci strategických dokumentů – energetická, dopravní a ekologická politika ČR. Konference STROJÍRENSTVÍ

25 NÁVRH ZÁVĚRŮ KONFERENCE Konference STROJÍRENSTVÍ
Podpora programů VaVpI – IT4Innovation, ENET, ITT a RMTVC; Podpora spolupráce regionálních technických univerzit z Ostravy, Brna, Liberce a Plzně. Podpora rozvoje VaV v postižených regionech. Konference STROJÍRENSTVÍ

26 Konference STROJÍRENSTVÍ
Děkuji za pozornost Konference STROJÍRENSTVÍ


Stáhnout ppt "Krize a její vliv na české strojírenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google