Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TVORBA MODULOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO DOSPĚLÉ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TVORBA MODULOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO DOSPĚLÉ"— Transkript prezentace:

1 TVORBA MODULOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO DOSPĚLÉ
Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji TVORBA MODULOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO DOSPĚLÉ Vladimír Ort Most 28. března 2011 Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

2 K čemu je pro Vás užitečné absolvování tohoto semináře?
Seznámíte se základy tvorby VP v oblasti dalšího vzdělávání, a to: Dozvíte se o návaznosti kvalifikací na přípravu služeb dalšího profesního vzdělávání Znalost tvorby VP se hodí nejen v dalším profesním vzdělávání, ale také ve vzdělávání studentů. Setkáte se s kolegyněmi / kolegy z partnerské školy a s jejich názory a způsoby řešení. Poznáte otázky, které ve svém oboru řeší v souvislosti s dalším vzděláváním. Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

3 Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji
Příklady zaměření vzdělávacích programů z hlediska kvalifikací: Vzdělávací programy, které směřují k: získání KVALIFIKACE (úplné, dílčí) získání nové (druhé) kvalifikace – REKVALIFIKACE obnovení kvalifikace prohloubení kvalifikace rozšíření kvalifikace doplnění kvalifikace + nejrůznější kombinace Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

4 Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji
Příklady zaměření vzdělávacích programů z hlediska typů klientely: Vzdělávací programy zaměřené na: vzdělávání zaměstnanců určité firmy / instituce („na klíč“) vzdělávání drobných podnikatelů, živnostníků, OSVČ (otevřené kurzy) vzdělávání jednotlivců (otevřené kurzy) vzdělávání pro jednotlivců na zakázku státu – rekvalifikace přes úřady práce Lze rozlišit: KLIENT a ÚČASTNÍK vzdělávací akce Ne vždy je klient totožný s účastníkem. Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

5 Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji
Příklady vzdělávacích programů z hlediska typů: Elektrikář Složitá obsluha hostů Školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. Programování CNC strojů Vlastnosti hutních materiálů Technické kreslení a přesnost ve výrobě Němčina v cestovním ruchu Údržbář bytového fondu Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

6 Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji
terminologie vzdělávací program: vzdělávací projekt ~ ~ pedagogický dokument ~ ~ kurikulum ~ ~ plán výuky ~ ~ osnova kurzu ~ ~ příprava Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

7 Žádná věda vzdělávací akce:
uskutečnění vzdělávacího programu s konkrétními lidmi, na konkrétním místě, v konkrétním čase (přednáška, kurz, školení, trénink, supervize, instruktáž, exkurze …)

8 Vzdělávací program – projekt odpovídá na tyto otázky:
Proč vzdělávat? Koho vzdělávat? Co vyučovat? Kdy vzdělávat? Jak vzdělávat? S jakými výsledky vzdělávat? (E. Walterová, 1994) Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

9 S jakými výsledky vzdělávat?
Na co je položen hlavní důraz Proč vzdělávat? Koho vzdělávat? Co vyučovat? Kdy vzdělávat? Jak vzdělávat? S jakými výsledky vzdělávat? (E. Walterová, 1994) Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

10 Kontext vzdělávacího programu
Poskytovat vzdělávání znamená poskytovat službu klientům. Poskytovat vzdělávací služby znamená vstoupit na trh se vším co s tím souvisí. Důraz na kvalitu služeb zaručí vzdělávací instituci dlouhodobý úspěch. Vždy je potřeba myslet na efektivitu. („Musí se to dlouhodobě vyplácet.“) Veřejné financování, dotace, projekty by měly být sekundární, doplňkové. Nelze na nich postavit existenci. Primární je podnikání - klasické obchodní vztahy mezi klientem a poskytovatelem služby. Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

11 Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji
Proč existují vzdělávací programy? Dobrý vzdělávací projekt je jedním z předpokladů úspěchu vzdělávací akce. Vzdělávací projekt je podkladem pro dojednání zakázky. Vzdělávací program vede lektory. Vzdělávací program je podkladem pro finanční řízení vzdělávací akce. Podpora dalšího vzdělávání v ÚK 11

12 ZÁKLADNÍ A PERMANENTNÍ SITUACE
Lidé se potřebují naučit nejrůznější věci. Lidé jsou za to ochotni zaplatit (kurzy, odborná literatura) Vzdělávací potřeby lidí jsou východiskem pro tvorbu vzdělávacích programů. Vzdělávací potřeby vyjadřují to, co se lidé chtějí nebo musí naučit. Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

13 Co je dobré vzít v úvahu při přípravě vzdělávacího programu?
Jaké jsou v našem regionu vzdělávací potřeby? Kdo jsou potenciální klienti našich vzdělávacích programů? Jaké máme zázemí? Co můžeme nabídnout? Co je naše konkurenční výhoda? Jaké jsou mantinely? Jaká jsou pravidla a standardy, které musíme dodržet? Kdo nám konkuruje? Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

14 KLIENT NÁŠ ZISK Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

15 Dohodněte si nejprve s klienty soubor kompetencí (znalostí, dovedností, postojů), které mají získat absolventi Vašeho vzdělávacího programu / kurzu. TATO DOHODA JE NUTNÝM PŘEDPOKLADEM ÚSPĚCHU VAŠEHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU / KURZU

16 dojednávání a prezentace zakázky (diskuse)
Co vaši klienti potřebují v oblasti: kompetencí absolventů certifikátu pro absolventy organizačního zajištění kurzu financí atd. Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

17 Návaznost dalšího profesního vzdělávání na:
Národní soustavu kvalifikací Národní soustavu povolání Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

18 Formulace profilu absolventa VP a rozčlenění projektu na moduly
profil absolventa jako přímé východisko pro tvorbu projektu skupinová aktivita účastníků: pokus o PA + prezentace výsledků rozčlenění projektu na moduly – ukázka na vybrané DK učební plán Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

19 Profil absolventa vzdělávacího programu
1. Výsledky vzdělávání výčet kompetencí, které získá absolvent 2. Možnosti uplatnění absolventa výčet profesních činností, resp. pracovních pozic, pro které je absolvent připravován. Výpovědní hodnota PA by měla být vysoká – proto jej formulujeme srozumitelně, jednoznačně a konkrétně Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

20 Postavení Profilu absolventa ve struktuře vzdělávacího programu
identifikační údaje vzdělávacího programu obsah dokumentu (nejlépe desetinné třídění) PROFIL ABSOLVENTA charakteristika VP: pojetí a cíle VP charakteristika obsahu VP organizace výuky metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky vstupní předpoklady učební plán + optimální trajektorie moduly Přílohy Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

21 Příklad: dílčí kvalifikace POKLADNÍ, součást úplné kvalifikace Specialista maloobchodu („obchodník“)
Kompetence z NSK (dle kvalifikačního standardu NSK platného od Kompetence přeformulované do Profilu absolventa VP (příklad) Kontrola cen na pokladně Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce Výdej pokladních stvrzenek a dokladů za prodej zboží a služeb v pokladně obchodně provozní jednotky Obsluha pokladny a pokladních systémů Vedení administrativní agendy spojené s prací na kontrolní pokladně Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce Absolvent vzdělávacího programu bude schopen: kontrolovat ceny na pokladně, kalkulovat ceny vyúčtování tržeb, přepočítávat ceny zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách, přijímat hotovostní i bezhotovostní platby za zboží a služby od zákazníků v obchodně prodejní jednotce vyplňovat prodejní dokumentaci, připravovat příslušné dokumenty v obchodně prodejní jednotce Atd.

22 Kompetence v profilu absolventa jsou formulované na vyšší úrovni obecnosti !!! Není to detailní rozpis znalostí, dovedností, postojů – ten je až v jednotlivých modulech. I když jsou kompetence v Profilu absolventa vyjádřeny na vyšší úrovni obecnosti, přesto musí být OVĚŘITELNÉ. Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

23 Příklad rozpisu kompetence do jednotlivých dovedností, znalostí
kompetence v Profilu absolventa její konkretizace do modulu / modulů Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce Absolvent modulu bude schopen: zvolit způsob platby na pokladně přijímat hotovosti a ceniny, ověřit platnost měny nebo platnost ceniny (stravenky, dárkové kupony, šeky, aj.), vyúčtovat platbu zákazníkovi, uložit hotovost a ceniny do pokladny manipulovat s platební kartou zákazníka, identifikace karty, předložení dokladu o bezhotovostní platbě k autorizaci zákazníkem při dodržení bezpečnostních pravidel platby kartou evidovat doklady o bezhotovostních platbách a platbách ceninami řešit vzniklé nedostatky při bezhotovostních i hotovostních platbách vrátit DPH v případě vývozu zboží na žádost zákazníka podle platné legislativy

24 2. část Profilu absolventa: MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
například: Absolvent vzdělávacího programu ….. Se uplatní v těchto povoláních a profesních činnostech: … prodavač v maloobchodu i velkoobchodu … prodejce služeb Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

25 skupinová práce účastníků:
koncept Profilu absolventa + prezentace výsledků zadání: Pro klienta, od kterého chcete získat zakázku, zformulujte profil absolventa: výsledky vzdělávání na úrovni kompetencí možnosti uplatnění absolventů Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

26 Rozčlenění vzdělávacího programu do modulů
Východiskem pro konstrukci modulů jsou kompetence v Profilu absolventa Možná uspořádání modulů: lineární větvené Kombinace ukázka na tabuli Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

27 UČEBNÍ PLÁN ukázka Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

28 Návaznost Profilu absolventa na moduly
Struktura vzdělávacího programu (dle metodiky UNIV) identifikační údaje vzdělávacího programu obsah dokumentu profil absolventa charakteristika VP: pojetí a cíle VP charakteristika obsahu VP organizace výuky metodické postupy výuky + postupy hodnocení výsledků vstupní předpoklady učební plán moduly přílohy Struktura modulů název kód nominální délka vstupní podmínky typ modulu platnost modulu jádro modulu Stručná anotace Předpokládané výsledky výuky Obsah modulu Doporučené postupy Způsob ukončení Kritéria pro hodnocení výsledků výuky Studijní literatura a informační zdroje Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

29 Příklad rozpisu kompetence do jednotlivých dovedností, znalostí
kompetence v Profilu absolventa její konkretizace do modulu / modulů Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce Absolvent modulu bude schopen: zvolit způsob platby na pokladně přijímat hotovosti a ceniny, ověřit platnost měny nebo platnost ceniny (stravenky, dárkové kupony, šeky, aj.), vyúčtovat platbu zákazníkovi, uložit hotovost a ceniny do pokladny manipulovat s platební kartou zákazníka, identifikace karty, předložení dokladu o bezhotovostní platbě k autorizaci zákazníkem při dodržení bezpečnostních pravidel platby kartou evidovat doklady o bezhotovostních platbách a platbách ceninami řešit vzniklé nedostatky při bezhotovostních i hotovostních platbách vrátit DPH v případě vývozu zboží na žádost zákazníka podle platné legislativy

30 Další zásadní návaznost: výsledky výuky >>>>> hodnocení výsledků výuky
Výsledky výuky v modulu Hodnocení výsledků výuky Absolvent modulu bude schopen: zvolit způsob platby na pokladně přijímat hotovosti a ceniny, ověřit platnost měny nebo platnost ceniny (stravenky, dárkové kupony, šeky, aj.), vyúčtovat platbu zákazníkovi, uložit hotovost a ceniny do pokladny manipulovat s platební kartou zákazníka, identifikace karty, předložení dokladu o bezhotovostní platbě k autorizaci zákazníkem při dodržení bezpečnostních pravidel platby kartou evidovat doklady o bezhotovostních platbách a platbách ceninami řešit vzniklé nedostatky při bezhotovostních i hotovostních platbách vrátit DPH v případě vývozu zboží na žádost zákazníka podle platné legislativy Příklad: Zkouška bude probíhat v souladu s Hodnotícím standardem pro dílčí kvalifikaci Pokladní dle zákona 179/2006 Sb.. ukázka

31 2 Struktura modulu Stručná anotace Předpokládané výsledky výuky
název kód nominální délka vstupní podmínky typ modulu platnost modulu jádro modulu Stručná anotace Předpokládané výsledky výuky Obsah modulu Doporučené postupy Způsob ukončení Kritéria pro hodnocení výsledků výuky Informační zdroje Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

32 Doporučená literatura k tématu
Tvorba / realizace vzdělávacích programů (využitelné i pro ŠVP) KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, ISBN PRÁŠILOVÁ, Michaela: Tvorba vzdělávacího programu. Praha: Triton, ISBN MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. Plzeň: Fraus,

33 Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji
Zkratky použité v prezentaci a v materiálech DK tzv. dílčí kvalifikace (dle zákona 179/2006 Sb.) HS hodnotící standard dílčí kvalifikace KS kvalifikační standard dílčí kvalifikace NSK Národní soustava kvalifikací ÚK tzv. úplná kvalifikace (dle zákona 179/2006 Sb.) VP vzdělávací program Tento snímek může zůstat skryt. Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

34 Přehled vzdělávacích programů UNIV 1 TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ a ŘEMESLA
Elektrikář (SOŠ elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou) Školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. (ISŠTE Sokolov) Programování logických automatů (SOŠ elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou) Mechanik elektronických zařízení (VOŠ, SŠ – COP Sezimovo Ústí) Mechanik elektrotechnických zařízení (VOŠ, SŠ – COP Sezimovo Ústí) Obráběč kovů se zaměřením na CNC stroje (VOŠ, SŠ – COP Sezimovo Ústí) Strojní mechanik (VOŠ, SŠ – COP Sezimovo Ústí) Strojní mechanik – montáž CNC zařízení (VOŠ, SŠ – COP Sezimovo Ústí) Klempíř pro stavebnictví (ISŠ Cheb) Programování CNC strojů (SPŠ Ostrov) Programování CNC strojů (SŠ průmyslová strojnická, technická a VOŠ Chrudim) Technik analogových částí automatizovaných systémů řízení (SPŠ Ostrov) Kovář, Kovář ruční, Kovář strojní, Kovář umělecký (SOŠ a SOU zem. H. Heřmanice) Obráběč CNC (SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník) Zámečník pro výrobu ocelových konstrukcí (SOŠ a SOU strojíren. a stavební Jeseník) Vlastnosti hutních materiálů (Střední průmyslová škola strojnická Olomouc) Technické kreslení a přesnost ve výrobě (Střední průmyslová škola strojnická Olomouc) Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

35 Přehled vzdělávacích programů UNIV 1 TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ a ŘEMESLA (2)
Montáže sádrokartonových konstrukcí (SŠ polytechnická Olomouc) Výroba nábytku z lamina (SŠ polytechnická Olomouc) Zámečnické práce – strojní obrábění kovů (SŠ polytechnická Olomouc) Autodiagnostika (SOŠ a SOU technické Přerov) Autodiagnostik (SŠ automobilní Holice) Diagnostika a opravy motorových vozidel (VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh) Obsluha strojů a zařízení (SOŠ a SOU technické Přerov) Technická příprava výroby (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uničov) Základy strojírenské výroby (VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh) Hydrostatické mechanismy (SŠ průmyslová strojnická, technická a VOŠ Chrudim) Mechatronika (SOŠ a SOU Lanškroun) PK Technik údržby stavebních objektů (SOŠ stavební a SOU stavební Rybitví) PK Zedník (SOŠ stavební a SOU stavební Rybitví) PK Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

36 Vzdělávací programy mohou mít pouze profesní zaměření
Souhrn informací k tvorbě vzdělávacích programů v projektu UNIV 2 KRAJE postupně v průběhu projektu vzniknou na každé škole 3 vzdělávací programy podle metodiky UNIVu Autory budou členové školního týmu, který se bude v rámci projektu průběžně vzdělávat (ped. projekt, andragogika, aktuální otázky, kariérové poradenství, atd.) Vzdělávací programy mohou mít pouze profesní zaměření Práce na 3 vzdělávacích programech bude honorována (průměrně ,- na 1 program – DPP) Jeden z programů projde pilotáží, která bude ze strany projektu podpořena příspěvkem na lektorné (průměrně Kč na DPP) – pouze v 1. a 2. vlně Vzdělávací programy vzniklé v projektu musí být zveřejněny (jsou podpořeny z veřejných prostředků), škola na ně nemá copyright, ale může je realizovat v komerčním režimu Etapy vzniku vzdělávacího programu Podpora tvorby vzdělávacího programu (metodiky, šablona, ukázky, tento seminář, další poradenská podpora ze strany metodiků UNIVu) Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

37 Děkuji za pozornost Vladimír Ort vort@seznam.cz 724 652 225
Podpora dalšího vzdělávání v ÚK


Stáhnout ppt "TVORBA MODULOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO DOSPĚLÉ"

Podobné prezentace


Reklamy Google