Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vladimír Ort Most 28. března 2011 1 Podpora dalšího vzdělávání v ÚK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vladimír Ort Most 28. března 2011 1 Podpora dalšího vzdělávání v ÚK."— Transkript prezentace:

1 Vladimír Ort Most 28. března 2011 1 Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

2 K čemu je pro Vás užitečné absolvování tohoto semináře?  Seznámíte se základy tvorby VP v oblasti dalšího vzdělávání, a to:  Dozvíte se o návaznosti kvalifikací na přípravu služeb dalšího profesního vzdělávání  Znalost tvorby VP se hodí nejen v dalším profesním vzdělávání, ale také ve vzdělávání studentů.  Setkáte se s kolegyněmi / kolegy z partnerské školy a s jejich názory a způsoby řešení. Poznáte otázky, které ve svém oboru řeší v souvislosti s dalším vzděláváním. 2Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

3 Příklady zaměření vzdělávacích programů z hlediska kvalifikací: Vzdělávací programy, které směřují k:  získání KVALIFIKACE (úplné, dílčí)  získání nové (druhé) kvalifikace – REKVALIFIKACE  obnovení kvali fi kace  prohloubení kvalifikace  rozšíření kvalifikace  doplnění kvalifikace + nejrůznější kombinace 3Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

4 Příklady zaměření vzdělávacích programů z hlediska typů klientely: Vzdělávací programy zaměřené na:  vzdělávání zaměstnanců určité firmy / instituce („na klíč“)  vzdělávání drobných podnikatelů, živnostníků, OSVČ (otevřené kurzy)  vzdělávání jednotlivců (otevřené kurzy)  vzdělávání pro jednotlivců na zakázku státu – rekvalifikace přes úřady práce Lze rozlišit: KLIENT a ÚČASTNÍK vzdělávací akce Ne vždy je klient totožný s účastníkem. 4Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

5 Příklady vzdělávacích programů z hlediska typů: Elektrikář Složitá obsluha hostů Školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. Programování CNC strojů Vlastnosti hutních materiálů Technické kreslení a přesnost ve výrobě Němčina v cestovním ruchu Údržbář bytového fondu 5Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

6 vzdělávací program: vzdělávací projekt ~ ~ pedagogický dokument ~ ~ kurikulum ~ ~ plán výuky ~ ~ osnova kurzu ~ ~ příprava 6Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

7  Žádná věda vzdělávací akce: uskutečnění vzdělávacího programu s konkrétními lidmi, na konkrétním místě, v konkrétním čase (přednáška, kurz, školení, trénink, supervize, instruktáž, exkurze …) 7

8 Vzdělávací program – projekt odpovídá na tyto otázky:  Proč vzdělávat?  Koho vzdělávat?  Co vyučovat?  Kdy vzdělávat?  Jak vzdělávat?  S jakými výsledky vzdělávat? (E. Walterová, 1994) 8Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

9 Na co je položen hlavní důraz  Proč vzdělávat?  Koho vzdělávat?  Co vyučovat?  Kdy vzdělávat?  Jak vzdělávat?  S jakými výsledky vzdělávat? (E. Walterová, 1994) 9Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

10 Kontext vzdělávacího programu  Poskytovat vzdělávání znamená poskytovat službu klientům.  Poskytovat vzdělávací služby znamená vstoupit na trh se vším co s tím souvisí.  Důraz na kvalitu služeb zaručí vzdělávací instituci dlouhodobý úspěch.  Vždy je potřeba myslet na efektivitu. („Musí se to dlouhodobě vyplácet.“)  Veřejné financování, dotace, projekty by měly být sekundární, doplňkové. Nelze na nich postavit existenci. Primární je podnikání - klasické obchodní vztahy mezi klientem a poskytovatelem služby. 10Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

11 Proč existují vzdělávací programy?  Dobrý vzdělávací projekt je jedním z předpokladů úspěchu vzdělávací akce.  Vzdělávací projekt je podkladem pro dojednání zakázky.  Vzdělávací program vede lektory.  Vzdělávací program je podkladem pro finanční řízení vzdělávací akce. 11Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

12 ZÁKLADNÍ A PERMANENTNÍ SITUACE  Lidé se potřebují naučit nejrůznější věci.  Lidé jsou za to ochotni zaplatit (kurzy, odborná literatura) Vzdělávací potřeby lidí jsou východiskem pro tvorbu vzdělávacích programů. Vzdělávací potřeby vyjadřují to, co se lidé chtějí nebo musí naučit. 12Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

13 Co je dobré vzít v úvahu při přípravě vzdělávacího programu?  Jaké jsou v našem regionu vzdělávací potřeby?  Kdo jsou potenciální klienti našich vzdělávacích programů?  Jaké máme zázemí? Co můžeme nabídnout? Co je naše konkurenční výhoda?  Jaké jsou mantinely? Jaká jsou pravidla a standardy, které musíme dodržet?  Kdo nám konkuruje? 13Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

14  KLIENT  NÁŠ ZISK 14Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

15 Dohodněte si nejprve s klienty soubor kompetencí (znalostí, dovedností, postojů), které mají získat absolventi Vašeho vzdělávacího programu / kurzu. TATO DOHODA JE NUTNÝM PŘEDPOKLADEM ÚSPĚCHU VAŠEHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU / KURZU 15

16 dojednávání a prezentace zakázky (diskuse) Co vaši klienti potřebují v oblasti:  kompetencí absolventů  certifikátu pro absolventy  organizačního zajištění kurzu  financí  atd. 16Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

17 Návaznost dalšího profesního vzdělávání na:  Národní soustavu kvalifikací  Národní soustavu povolání http://www.narodni-kvalifikace.cz/ 17Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

18 Formulace profilu absolventa VP a rozčlenění projektu na moduly  profil absolventa jako přímé východisko pro tvorbu projektu  skupinová aktivita účastníků: pokus o PA + prezentace výsledků  rozčlenění projektu na moduly – ukázka na vybrané DK  učební plán 18Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

19 Profil absolventa vzdělávacího programu 1. Výsledky vzdělávání výčet kompetencí, které získá absolvent 2. Možnosti uplatnění absolventa výčet profesních činností, resp. pracovních pozic, pro které je absolvent připravován. Výpovědní hodnota PA by měla být vysoká – proto jej formulujeme srozumitelně, jednoznačně a konkrétně 19Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

20 Postavení Profilu absolventa ve struktuře vzdělávacího programu identifikační údaje vzdělávacího programu obsah dokumentu (nejlépe desetinné třídění) PROFIL ABSOLVENTA charakteristika VP:  pojetí a cíle VP  charakteristika obsahu VP  organizace výuky  metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky  vstupní předpoklady učební plán + optimální trajektorie moduly Přílohy 20Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

21 Příklad: dílčí kvalifikace POKLADNÍ, součást úplné kvalifikace Specialista maloobchodu („obchodník“) Kompetence z NSK (dle kvalifikačního standardu NSK platného od 16.10. 2009 Kompetence přeformulované do Profilu absolventa VP (příklad)  Kontrola cen na pokladně  Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb  Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách  Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce  Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce  Výdej pokladních stvrzenek a dokladů za prodej zboží a služeb v pokladně obchodně provozní jednotky  Obsluha pokladny a pokladních systémů  Vedení administrativní agendy spojené s prací na kontrolní pokladně  Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou  Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce Absolvent vzdělávacího programu bude schopen:  kontrolovat ceny na pokladně,  kalkulovat ceny vyúčtování tržeb,  přepočítávat ceny zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách,  přijímat hotovostní i bezhotovostní platby za zboží a služby od zákazníků v obchodně prodejní jednotce  vyplňovat prodejní dokumentaci, připravovat příslušné dokumenty v obchodně prodejní jednotce  Atd. 21

22 Kompetence v profilu absolventa jsou formulované na vyšší úrovni obecnosti !!! Není to detailní rozpis znalostí, dovedností, postojů – ten je až v jednotlivých modulech. I když jsou kompetence v Profilu absolventa vyjádřeny na vyšší úrovni obecnosti, přesto musí být OVĚŘITELNÉ. 22Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

23 Příklad rozpisu kompetence do jednotlivých dovedností, znalostí kompetence v Profilu absolventa její konkretizace do modulu / modulů Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce Absolvent modulu bude schopen:  zvolit způsob platby na pokladně  přijímat hotovosti a ceniny, ověřit platnost měny nebo platnost ceniny (stravenky, dárkové kupony, šeky, aj.), vyúčtovat platbu zákazníkovi, uložit hotovost a ceniny do pokladny  manipulovat s platební kartou zákazníka, identifikace karty, předložení dokladu o bezhotovostní platbě k autorizaci zákazníkem při dodržení bezpečnostních pravidel platby kartou  evidovat doklady o bezhotovostních platbách a platbách ceninami  řešit vzniklé nedostatky při bezhotovostních i hotovostních platbách  vrátit DPH v případě vývozu zboží na žádost zákazníka podle platné legislativy 23

24 2. část Profilu absolventa: MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ například: Absolvent vzdělávacího programu ….. Se uplatní v těchto povoláních a profesních činnostech:  … prodavač v maloobchodu i velkoobchodu  … prodejce služeb  … 24Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

25 skupinová práce účastníků: koncept Profilu absolventa + prezentace výsledků zadání: Pro klienta, od kterého chcete získat zakázku, zformulujte profil absolventa:  výsledky vzdělávání na úrovni kompetencí  možnosti uplatnění absolventů 25Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

26 Rozčlenění vzdělávacího programu do modulů  Východiskem pro konstrukci modulů jsou kompetence v Profilu absolventa Možná uspořádání modulů:  lineární  větvené  Kombinace ukázka na tabuli 26Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

27 UČEBNÍ PLÁN ukázka 27Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

28 Návaznost Profilu absolventa na moduly Struktura vzdělávacího programu (dle metodiky UNIV) identifikační údaje vzdělávacího programu obsah dokumentu profil absolventa charakteristika VP:  pojetí a cíle VP  charakteristika obsahu VP  organizace výuky  metodické postupy výuky + postupy hodnocení výsledků  vstupní předpoklady učební plán moduly přílohy Struktura modulů  název  kód  nominální délka  vstupní podmínky  typ modulu  platnost modulu  jádro modulu  Stručná anotace  Předpokládané výsledky výuky  Obsah modulu  Doporučené postupy  Způsob ukončení  Kritéria pro hodnocení výsledků výuky  Studijní literatura a informační zdroje 28Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

29 Příklad rozpisu kompetence do jednotlivých dovedností, znalostí kompetence v Profilu absolventa její konkretizace do modulu / modulů Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce Absolvent modulu bude schopen:  zvolit způsob platby na pokladně  přijímat hotovosti a ceniny, ověřit platnost měny nebo platnost ceniny (stravenky, dárkové kupony, šeky, aj.), vyúčtovat platbu zákazníkovi, uložit hotovost a ceniny do pokladny  manipulovat s platební kartou zákazníka, identifikace karty, předložení dokladu o bezhotovostní platbě k autorizaci zákazníkem při dodržení bezpečnostních pravidel platby kartou  evidovat doklady o bezhotovostních platbách a platbách ceninami  řešit vzniklé nedostatky při bezhotovostních i hotovostních platbách  vrátit DPH v případě vývozu zboží na žádost zákazníka podle platné legislativy 29

30 Další zásadní návaznost: výsledky výuky >>>>> hodnocení výsledků výuky Výsledky výuky v moduluHodnocení výsledků výuky Absolvent modulu bude schopen:  zvolit způsob platby na pokladně  přijímat hotovosti a ceniny, ověřit platnost měny nebo platnost ceniny (stravenky, dárkové kupony, šeky, aj.), vyúčtovat platbu zákazníkovi, uložit hotovost a ceniny do pokladny  manipulovat s platební kartou zákazníka, identifikace karty, předložení dokladu o bezhotovostní platbě k autorizaci zákazníkem při dodržení bezpečnostních pravidel platby kartou  evidovat doklady o bezhotovostních platbách a platbách ceninami  řešit vzniklé nedostatky při bezhotovostních i hotovostních platbách  vrátit DPH v případě vývozu zboží na žádost zákazníka podle platné legislativy Příklad: Zkouška bude probíhat v souladu s Hodnotícím standardem pro dílčí kvalifikaci Pokladní dle zákona 179/2006 Sb.. ukázka 30

31 Struktura modulu  název  kód  nominální délka  vstupní podmínky  typ modulu  platnost modulu  jádro modulu ◦ Stručná anotace ◦ Předpokládané výsledky výuky ◦ Obsah modulu ◦ Doporučené postupy ◦ Způsob ukončení ◦ Kritéria pro hodnocení výsledků výuky ◦ Informační zdroje 31Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

32 Doporučená literatura k tématu Tvorba / realizace vzdělávacích programů (využitelné i pro ŠVP)  KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.  SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80- 247-1821-7.  PRÁŠILOVÁ, Michaela: Tvorba vzdělávacího programu. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-712- 7.  MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. Plzeň: Fraus, 2005. 33309526 32

33 Zkratky použité v prezentaci a v materiálech DK tzv. dílčí kvalifikace (dle zákona 179/2006 Sb.) HS hodnotící standard dílčí kvalifikace KS kvalifikační standard dílčí kvalifikace NSK Národní soustava kvalifikací ÚK tzv. úplná kvalifikace (dle zákona 179/2006 Sb.) VP vzdělávací program 33Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

34 Přehled vzdělávacích programů UNIV 1 TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ a ŘEMESLA  Elektrikář (SOŠ elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou)  Školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. (ISŠTE Sokolov)  Programování logických automatů (SOŠ elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou)  Mechanik elektronických zařízení (VOŠ, SŠ – COP Sezimovo Ústí)  Mechanik elektrotechnických zařízení (VOŠ, SŠ – COP Sezimovo Ústí)  Obráběč kovů se zaměřením na CNC stroje (VOŠ, SŠ – COP Sezimovo Ústí)  Strojní mechanik (VOŠ, SŠ – COP Sezimovo Ústí)  Strojní mechanik – montáž CNC zařízení (VOŠ, SŠ – COP Sezimovo Ústí)  Klempíř pro stavebnictví (ISŠ Cheb)  Programování CNC strojů (SPŠ Ostrov)  Programování CNC strojů (SŠ průmyslová strojnická, technická a VOŠ Chrudim)  Technik analogových částí automatizovaných systémů řízení (SPŠ Ostrov)  Kovář, Kovář ruční, Kovář strojní, Kovář umělecký (SOŠ a SOU zem. H. Heřmanice)  Obráběč CNC (SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník)  Zámečník pro výrobu ocelových konstrukcí (SOŠ a SOU strojíren. a stavební Jeseník)  Vlastnosti hutních materiálů (Střední průmyslová škola strojnická Olomouc)  Technické kreslení a přesnost ve výrobě (Střední průmyslová škola strojnická Olomouc) 34Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

35 Přehled vzdělávacích programů UNIV 1 TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ a ŘEMESLA (2)  Montáže sádrokartonových konstrukcí (SŠ polytechnická Olomouc)  Výroba nábytku z lamina (SŠ polytechnická Olomouc)  Zámečnické práce – strojní obrábění kovů (SŠ polytechnická Olomouc)  Autodiagnostika (SOŠ a SOU technické Přerov)  Autodiagnostik (SŠ automobilní Holice)  Diagnostika a opravy motorových vozidel (VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh)  Obsluha strojů a zařízení (SOŠ a SOU technické Přerov)  Technická příprava výroby (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uničov)  Diagnostika a opravy motorových vozidel (VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh)  Základy strojírenské výroby (VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh)  Hydrostatické mechanismy (SŠ průmyslová strojnická, technická a VOŠ Chrudim)  Mechatronika (SOŠ a SOU Lanškroun) PK  Technik údržby stavebních objektů (SOŠ stavební a SOU stavební Rybitví) PK  Zedník (SOŠ stavební a SOU stavební Rybitví) PK 35Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

36 Souhrn informací k tvorbě vzdělávacích programů v projektu UNIV 2 KRAJE  postupně v průběhu projektu vzniknou na každé škole 3 vzdělávací programy podle metodiky UNIVu  Autory budou členové školního týmu, který se bude v rámci projektu průběžně vzdělávat (ped. projekt, andragogika, aktuální otázky, kariérové poradenství, atd.)  Vzdělávací programy mohou mít pouze profesní zaměření  Práce na 3 vzdělávacích programech bude honorována (průměrně 40.000,- na 1 program – DPP)  Jeden z programů projde pilotáží, která bude ze strany projektu podpořena příspěvkem na lektorné (průměrně 30.000 Kč na DPP) – pouze v 1. a 2. vlně  Vzdělávací programy vzniklé v projektu musí být zveřejněny (jsou podpořeny z veřejných prostředků), škola na ně nemá copyright, ale může je realizovat v komerčním režimu  Etapy vzniku vzdělávacího programu  Podpora tvorby vzdělávacího programu (metodiky, šablona, ukázky, tento seminář, další poradenská podpora ze strany metodiků UNIVu) 36Podpora dalšího vzdělávání v ÚK

37  Vladimír Ort  vort@seznam.cz vort@seznam.cz  724 652 225 Podpora dalšího vzdělávání v ÚK37


Stáhnout ppt "Vladimír Ort Most 28. března 2011 1 Podpora dalšího vzdělávání v ÚK."

Podobné prezentace


Reklamy Google