Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.1 Částicová stavba látek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.1 Částicová stavba látek"— Transkript prezentace:

1 2.1 Částicová stavba látek
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 2.1 Částicová stavba látek Kdo první přišel na nápad, že rozmanitost věcí je způsobená tím, že se spojí miliardy malých nedělitelných částeček v různém počtu? řecký učenec Demokritos Pocházel z Abdéry ležící v Thrákii na severním pobřeží Egejského moře. Žil asi v letech 470 – 360 př. n. l., prý dosáhl věku 109 let. Víte, kdo způsobuje angínu, chřipku, nebo neštovice? Svůj nemalý zděděný majetek vynaložil na studijní cesty, které ho zavedly až do Egypta, Persie a Indie. Nemohl tušit, jaký teoretický a praktický význam tato myšlenka bude mít. Autor: Mgr. Hana Jirkovská

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 2.2 Co už umíme Skupenství látek – pevné, kapalné a plynné a jejich vlastnosti Zařadit těleso a látku při běžné teplotě do určitého skupenství Tělesa jsou z částic. Síla vzniká vzájemným působením těles. Síly mohou být přitažlivé a odpudivé. Přilnavost látek – vzájemná přitažlivost mezi částicemi různých těles Vzlínavost vody – např. výživa rostlin, vlhkost zdiva Některé pevné látky tvoří krystaly (křemen, kamenná sůl, modrá skalice, diamant, topaz, železo, …).

3 2.3 Nové pojmy Částice – jsou nepatrné, je z nich vše složeno Atom –
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 2.3 Nové pojmy Částice – jsou nepatrné, je z nich vše složeno Atom – základní částice, je jich známo přes 100 druhů Molekula – částice vzniklá sloučením dvou a více atomů Krystalická mřížka – pravidelné uspořádání částic v pevných krystalických látkách Prvek – látka složená jen z jednoho druhu atomu Sloučenina – látka složená ze stejných molekul vzniklých sloučením různých atomů Brownův pokus – anglický botanik Brown pozoroval pod mikroskopem zrníčka pylu v kapce vody a zjistil jejich trhavý pohyb. Vysvětlením bylo, že se částice vody pohybují a do pylových zrnek narážejí. Brownův pohyb – pohyb pylových zrnek, částeček tuše nebo mléka ve vodě Difuze – samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice látky druhé Neustálý neuspořádaný pohyb částic – způsob pohybu všech částic Amorfní látky – pevné látky beztvaré, netvoří krystaly (sklo, vosk, asfalt, …)

4 2.4 Výklad nového učiva 1) Látky jsou složené z částic
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 2.4 Výklad nového učiva 1) Látky jsou složené z částic Základní vlastností částic je, že se neustále neuspořádaně pohybují. Nepřímými důkazy jsou Brownův pokus a difuze. Částice mají mezi sebou mezery a přitahují se k sobě, pro různá skupenství různě silně. Při násilném přiblížení se částice odpuzují. 2) Chování částic v látkách pevných, kapalných a plynných Vlastnost Látky pevné Látky kapalné Látky plynné Mezery mezi částicemi Malé Střední Velké Přitažlivé síly mezi částicemi Zanedbatelné Volnost pohybu Malá Velká 3) Vysvětlení některých vlastností látek a těles Stálý tvar a objem pevných látek – příčinou jsou velké síly mezi částicemi Vodorovná hladina kapalin v klidu, tvar podle nádoby, tekutost – příčinou je, že částice Stlačitelnost a rozpínavost plynů – příčinou jsou velké mezery a malé síly mezi částicemi kapalin po sobě kloužou a vlivem gravitace padají

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 2.5 Procvičení a příklady 1) Domácí pokus: proveď difuzi barviva do vody, pozoruj její průběh po jedné minutě a zakresli výsledky pozorování. 2) Domácí pokus: rozřízni brambor, na řeznou plochu dej zrnka barvy a opět k sobě plochy přilož. Asi po pěti minutách obě části brambor odděl. Popiš a vysvětli výsledek pokusu. 3) Vysvětli slova „neustálý“ a „neuspořádaný“. 4) Domácí pokus: vyrob z plastelíny, moduritu nebo dílů vhodné stavebnice model krystalické mřížky. 5) Do nádoby můžeš nalít i menší objem kapaliny, než je vnitřní objem nádoby. Proč nemůžeme naplnit nádobu vzduchem například jen do jedné třetiny jejího objemu? Odpověď: Protože plyn je rozpínavý, jeho částice vyplní vždy celý uzavřený prostor. 6) V následujících větách podtrhni chybná slova a nahraď je správnými: a) Brownův pohyb a difuze nepřímo svědčí o neustálém uspořádaném pohybu částic. b) Krystalické látky nejsou sklo, asfalt, železo a parafín.

6 2.6 Něco navíc pro šikovné 1) Domácí pokus: výroba krystalků soli
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 2.6 Něco navíc pro šikovné 1) Domácí pokus: výroba krystalků soli Do misky dej vodu a v ní rozpusť lžičku kuchyňské soli, odlož misku na klidné místo a počkej, až se voda odpaří. Pro efektnější výsledek pokusu můžeš do roztoku ponořit kousek tenké nitě nebo přidat do vody trošku barvy. 2) Domácí pokus: tekutost plynů Do větší nádoby s vodou ponoř dnem vzhůru obrácené dvě sklenice, pak jednu z nich lehce nakloň. Vzduch, který v ní zůstal, se v podobě bubliny bude ve vodě pohybovat vzhůru. Lze ji zachytit do druhé sklenice. Jde o „přelévání vzduchu“. 3) Domácí pokus: difuze K pokusu použij tři nádoby s vodou – studenou, teplou a horkou (pozor, ne příliš horkou, nebezpečí opaření!). Do všech tří nádob dej stejné množství barviva, nemíchej, pozoruj průběh pokusů a rozdíly mezi nimi. 4) Domácí pokus: přilnavost Navlhčete dvě skleněné desky a přitlačte je k sobě. Proč není snadné je od sebe odtrhnout?

7 2.7 CLIL – Particle structure of matters
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics 2.7 CLIL – Particle structure of matters Vocabulary Částice – Particle Sloučenina – Compound Atom – Atom Difůze – Diffusion Molekula – Molecule Neustálý – Continual Mezera – Distance Neuspořádaný – Irregular Přitažlivost – Attraction Mikroskop – Microscope Pohyb – Motion Pylové zrnko – Pollen grain Pokus – Experiment Saze – Soot Krystal – Crystal Narážet – Hit Pozorovat mikroskopem – To microscope Pohybovat se – To move Prvek – Element Srazit se – To collide with Exercise: Fill in the words: Robert Brown, water, pollen grains, colliding Motion of atoms and molecules More than 100 years ago the English botanist ………… microscoped little pollen grains in water. What was his surprise when he saw the moving …………... At first, he thought they were alive organisms. Later he microscoped soot grains in ………. Are they also alive? No, it´s absurdity. Today we can explain it. Pollen and soot grains are moving because other water molecules are moving too and they are………… with these grains.

8 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 2.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1. 3. 2. 4. Jak se nazývají částice, z nichž jsou složeny všechny látky? Brownův pohyb je pohyb: d) a) c) a) virů látek pylových zrnek bakterií a) částečky b) tělesa c) vodík a kyslík d) atomy a molekuly U kterých látek se jejich částice k sobě přitahují nejsilněji? Mezi látky pevné krystalické nepatří: led diamant sklo křemen u pevných u kapalin u plynů u všech stejně

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 2.9 Použité zdroje Bohuněk: PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI FYZIKY 6., Prometheus, 1994 Bohuněk: SBÍRKA ÚLOH Z FYZIKY – 1. DÍL, SPN, 1992 Janovič, Kolářová: FYZIKA PRO 6. ROČNÍK ZŠ, SPN, 1989 Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 6. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 1998 Macháček: PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI FYZIKY 6, Prometheus, 1995 Rauner: FYZIKA – UČEBNICE PRO ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA, Fraus, 2004 Obrázky: Kolářová,Bohuněk:FYZIKA PRO 6.ROČNÍK ZŠ,Prometheus,1998,str.38,39,47,50 Janovič, Kolářová: FYZIKA PRO 6.ROČNÍK ZŠ,SPN,1989,str.29 Oxlade,Stockley,Werheim: FYZIKA ILUSTROVANÝ PŘEHLED,BLESK Ostrava,1994,str.4 - - - - - - - -

10 2.10 Anotace Autor Mgr. Hana Jirkovská Období 01 – 06/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 2.10 Anotace Autor Mgr. Hana Jirkovská Období 01 – 06/2012 Ročník 7. ročník Klíčová slova Částice, atom, molekula, prvek, sloučenina, Brownův pokus, Brownův pohyb, difuze, neustálý neuspořádaný pohyb částic Anotace Prezentace popisující rozdíl mezi uspořádáním a vlastnostmi částic látek pevných, kapalných a plynných, rozdíl mezi prvkem a sloučeninou.


Stáhnout ppt "2.1 Částicová stavba látek"

Podobné prezentace


Reklamy Google