Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.1 Částicová stavba látek Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.1 Částicová stavba látek Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana."— Transkript prezentace:

1 2.1 Částicová stavba látek Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Kdo první přišel na nápad, že rozmanitost věcí je způsobená tím, že se spojí miliardy malých nedělitelných částeček v různém počtu? řecký učenec Demokritos Pocházel z Abdéry ležící v Thrákii na severním pobřeží Egejského moře. Žil asi v letech 470 – 360 př. n. l., prý dosáhl věku 109 let. Egypta, Persie a Indie. Nemohl tušit, jaký teoretický a praktický význam tato myšlenka bude mít. Svůj nemalý zděděný majetek vynaložil na studijní cesty, které ho zavedly až do

2 2.2 Co už umíme Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Skupenství látek – pevné, kapalné a plynné a jejich vlastnosti Zařadit těleso a látku při běžné teplotě do určitého skupenství Tělesa jsou z částic. Síla vzniká vzájemným působením těles. Síly mohou být přitažlivé a odpudivé. Přilnavost látek – vzájemná přitažlivost mezi částicemi různých těles Vzlínavost vody – např. výživa rostlin, vlhkost zdiva skalice, diamant, topaz, železo, …). Některé pevné látky tvoří krystaly (křemen, kamenná sůl, modrá

3 2.3 Nové pojmy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Částice –jsou nepatrné, je z nich vše složeno Atom –základní částice, je jich známo přes 100 druhů Molekula – částice vzniklá sloučením dvou a více atomů Krystalická mřížka – pravidelné uspořádání částic v pevných krystalických látkách Prvek – látka složená jen z jednoho druhu atomu Sloučenina –látka složená ze stejných molekul vzniklých sloučením různých atomů Brownův pokus – anglický botanik Brown pozoroval pod mikroskopem zrníčka pylu v kapce vody a zjistil jejich trhavý pohyb. Vysvětlením bylo, že se částice vody pohybují a do pylových zrnek narážejí. Brownův pohyb – pohyb pylových zrnek, částeček tuše nebo mléka ve vodě Difuze – samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice látky druhé Neustálý neuspořádaný pohyb částic – způsob pohybu všech částic Amorfní látky – pevné látky beztvaré, netvoří krystaly (sklo, vosk, asfalt, …)

4 2.4 Výklad nového učiva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) Látky jsou složené z částic Základní vlastností částic je, že se neustále neuspořádaně pohybují. Nepřímými důkazy jsou Brownův pokus a difuze. Částice mají mezi sebou mezery a přitahují se k sobě, pro různá skupenství různě silně. Při násilném přiblížení se částice odpuzují. 2) Chování částic v látkách pevných, kapalných a plynných 3) Vysvětlení některých vlastností látek a těles Stálý tvar a objem pevných látek – příčinou jsou velké síly mezi částicemi Vodorovná hladina kapalin v klidu, tvar podle nádoby, tekutost – příčinou je, že částice Stlačitelnost a rozpínavost plynů – příčinou jsou velké mezery a malé síly mezi částicemi VlastnostLátky pevnéLátky kapalnéLátky plynné Mezery mezi částicemiMaléStředníVelké Přitažlivé síly mezi částicemiVelkéStředníZanedbatelné Volnost pohybuMaláStředníVelká kapalin po sobě kloužou a vlivem gravitace padají

5 2.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) Domácí pokus: proveď difuzi barviva do vody, pozoruj její průběh po jedné 2) Domácí pokus: rozřízni brambor, na řeznou plochu dej zrnka barvy 3) Vysvětli slova „neustálý“ a „neuspořádaný“. 4) Domácí pokus: vyrob z plastelíny, moduritu nebo dílů 5) Do nádoby můžeš nalít i menší objem kapaliny, než je vnitřní objem nádoby. Proč minutě a zakresli výsledky pozorování. a opět k sobě plochy přilož. Asi po pěti minutách obě části brambor odděl. Popiš a vysvětli výsledek pokusu. vhodné stavebnice model krystalické mřížky. nemůžeme naplnit nádobu vzduchem například jen do jedné třetiny jejího objemu? Odpověď: Protože plyn je rozpínavý, jeho částice vyplní vždy celý uzavřený prostor. 6) V následujících větách podtrhni chybná slova a nahraď je správnými: a) Brownův pohyb a difuze nepřímo svědčí o neustálém uspořádaném pohybu částic. b) Krystalické látky nejsou sklo, asfalt, železo a parafín.

6 2.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) Domácí pokus: výroba krystalků soli 2) Domácí pokus: tekutost plynů 3) Domácí pokus: difuze 4) Domácí pokus: přilnavost Do misky dej vodu a v ní rozpusť lžičku kuchyňské soli, odlož misku na klidné místo a počkej, až se voda odpaří. Pro efektnější výsledek pokusu můžeš do roztoku ponořit kousek tenké nitě nebo přidat do vody trošku barvy. Do větší nádoby s vodou ponoř dnem vzhůru obrácené dvě sklenice, pak jednu z nich lehce nakloň. Vzduch, který v ní zůstal, se v podobě bubliny bude ve vodě pohybovat vzhůru. Lze ji zachytit do druhé sklenice. Jde o „přelévání vzduchu“. Navlhčete dvě skleněné desky a přitlačte je k sobě. Proč není snadné je od sebe odtrhnout? K pokusu použij tři nádoby s vodou – studenou, teplou a horkou (pozor, ne příliš horkou, nebezpečí opaření!). Do všech tří nádob dej stejné množství barviva, nemíchej, pozoruj průběh pokusů a rozdíly mezi nimi.

7 2.7 CLIL – Particle structure of matters Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics Vocabulary Částice – ParticleSloučenina – Compound Atom – Atom Difůze – Diffusion Molekula – Molecule Neustálý – Continual Mezera – Distance Neuspořádaný – Irregular Přitažlivost – AttractionMikroskop – Microscope Pohyb – Motion Pylové zrnko – Pollen grain Pokus – Experiment Saze – Soot Krystal – CrystalNarážet – Hit Pozorovat mikroskopem – To microscopePohybovat se – To move Prvek – Element Srazit se – To collide with Exercise: Motion of atoms and molecules More than 100 years ago the English botanist ………… microscoped little pollen grains in water. What was his surprise when he saw the moving …………... At first, he thought they were alive organisms. Later he microscoped soot grains in ………. Are they also alive? No, it´s absurdity. Today we can explain it. Pollen and soot grains are moving because other water molecules are moving too and they are………… with these grains. Fill in the words: Robert Brown, water, pollen grains, colliding

8 2.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.d) 2.a) 3.c) 4.c) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Jak se nazývají částice, z nichž jsou složeny všechny látky? a) částečky b) tělesa c) vodík a kyslík d) atomy a molekuly U kterých látek se jejich částice k sobě přitahují nejsilněji? a)u pevných b)u kapalin c)u plynů d)u všech stejně Brownův pohyb je pohyb: a) virů a)látek b)pylových zrnek c)bakterií Mezi látky pevné krystalické nepatří: a)led b)diamant c)sklo d)křemen

9 2.9 Použité zdroje Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Bohuněk: PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI FYZIKY 6., Prometheus, 1994 Bohuněk: SBÍRKA ÚLOH Z FYZIKY – 1. DÍL, SPN, 1992 Janovič, Kolářová: FYZIKA PRO 6. ROČNÍK ZŠ, SPN, 1989 Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 6. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 1998 Macháček: PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI FYZIKY 6, Prometheus, 1995 Rauner: FYZIKA – UČEBNICE PRO ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA, Fraus, 2004 http://www.filosofie.mysteria.cz/demokritos.htm Obrázky: Kolářová,Bohuněk:FYZIKA PRO 6.ROČNÍK ZŠ,Prometheus,1998,str.38,39,47,50 Janovič, Kolářová: FYZIKA PRO 6.ROČNÍK ZŠ,SPN,1989,str.29 Oxlade,Stockley,Werheim: FYZIKA ILUSTROVANÝ PŘEHLED,BLESK Ostrava,1994,str.4 -http://www.converter.cz/fyzici/images/demokritos.jpghttp://www.converter.cz/fyzici/images/demokritos.jpg -http://www.ideayayinevi.com/felsefe_tarihi/demokritos/demokritos.htmhttp://www.ideayayinevi.com/felsefe_tarihi/demokritos/demokritos.htm -http://www.novinky.cz/bydleni/zahrada/171555-samozavlazovaci-truhliky.htmlhttp://www.novinky.cz/bydleni/zahrada/171555-samozavlazovaci-truhliky.html -http://www.kamenatehla.sk/?page=s&name=article&title=1http://www.kamenatehla.sk/?page=s&name=article&title=1 -http://www.akademon.cz/default.asp?source=1207http://www.akademon.cz/default.asp?source=1207 -http://www.poradte.cz/skola/494-jak-vyrobit-velke-krystaly-modre-skalice.htmlhttp://www.poradte.cz/skola/494-jak-vyrobit-velke-krystaly-modre-skalice.html -http://www.mystique.cz/krystaly-polodrahokamy-mineralyhttp://www.mystique.cz/krystaly-polodrahokamy-mineraly -http://www.akvarista.cz/web/clanky/clanek-351http://www.akvarista.cz/web/clanky/clanek-351 -http://www.helago-cz.cz/product/oxid-kremicity/http://www.helago-cz.cz/product/oxid-kremicity/ -http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d6f6c656b756c6f76e12066797a696b61h&key=292http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d6f6c656b756c6f76e12066797a696b61h&key=292 -http://www.nekobento.com/?page=kartoffelhttp://www.nekobento.com/?page=kartoffel -http://www.topgeo-shop.cz/model_krystalovych_mrizek_zakladni_serie__10663.htmlhttp://www.topgeo-shop.cz/model_krystalovych_mrizek_zakladni_serie__10663.html -http://www.mvp.cufo.cz/materialy/10.htmlhttp://www.mvp.cufo.cz/materialy/10.html -http://www.mimibazar.cz/rodinne_foto.php?id=3579323http://www.mimibazar.cz/rodinne_foto.php?id=3579323 -http://en.wikipedia.org/wiki/Microscopehttp://en.wikipedia.org/wiki/Microscope

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 2.10 Anotace AutorMgr. Hana Jirkovská Období01 – 06/2012 Ročník7. ročník Klíčová slovaČástice, atom, molekula, prvek, sloučenina, Brownův pokus, Brownův pohyb, difuze, neustálý neuspořádaný pohyb částic AnotacePrezentace popisující rozdíl mezi uspořádáním a vlastnostmi částic látek pevných, kapalných a plynných, rozdíl mezi prvkem a sloučeninou.


Stáhnout ppt "2.1 Částicová stavba látek Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana."

Podobné prezentace


Reklamy Google