Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 6. 9.2012 Název: VY_32_INOVACE_3.1.7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 6. 9.2012 Název: VY_32_INOVACE_3.1.7."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 6. 9.2012 Název: VY_32_INOVACE_3.1.7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Téma: Telefonická komunikace - prezentace Anotace: Prezentace slouží k zopakování probraného učiva: Telefonická komunikace. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují učivo, pracují analyticky s vlastními čtenářskými dovednostmi a znalostmi.

2 Verbální a neverbální komunikace v praxi Telefonická komunikace - prezentace Autor: Mgr. Dana Vicherková

3 Co je to telefon? Telekomunikační zařízení, které přenáší hovor prostřednictvím elektrických signálů. Existují i telefony založené na neelektrických principech.

4 Telefonická komunikace dnes Výhody komunikujeme na velkou vzdálenost, slyšíme hlas partnera, navazujeme interakci, kontakt, dnes existují technologie, které umožňují hovor tváří v tvář, které … Nevýhody chybí kontakt tváří v tvář, chybí neverbální projevy – signály, ztížené porozumění.

5 Užití telefonu vysvětlování informování, přijímání informací, zařizování, potvrzování, udržování kontaktů, vyjednávání, přesvědčování, debatování, nákup, prodej.

6 Celkové výhody telefonické komunikace 1.Rychlost 2.Osobní kontakt 3.Okamžitá zpětná vazba

7 Původ slova telefon Původ z řečtiny: tele = vzdálený, fon = hlas

8 Vynález telefonu Autorství přisuzováno vynálezci A.G. Bellovi Bellův telefon sestaven r. 1876 (Boston, USA) Později zmínka o vynálezci A. Meuccim (IT, 1849) Úkol: Popsat stručně vzhled Bellova přijímače (s.2)

9 Bellův přijímač Popis Přijímač se skládal se z napjaté membrány nebo bubínku ze speciální kůže s kotvou ze zmagnetovaného železa, připevněnou na střed membrány. Kotva mohla volně kmitat před pólem elektromagnetu, jehož vinutí bylo zapojeno do linkového obvodu.

10 Jak lépe telefonovat 1. Elán, energie v hlase. 2. Rozvíjet vztahy (vazby), snaha o porozumění. 3. Přirozenost, přátelský vztah, volba jazyka na míru. 4. Vyhnout se monotónnosti v hovoru. 5. Oslovovat partnera, přátelské obraty. 6. Nebýt váhavý, působit vstřícně. 7. Být pozorný, nevěnovat se jiné činnosti. 8. Dát prostor pauzám, čas k přemýšlení partnera. 9. Stále zlepšovat styl telefonování. 10. Na začátku hovoru se představit, pozdravit, uvést firmu, důvod hovoru, v závěru shrnout klíčové informace, pozdrav.

11 Cvičení – První dojem v rozhovoru (s.5) Úkol: Vytvořit 2 rozhovory: a)vzbudit dobrý první dojem b)nevzbudit dobrý první dojem Analýza rozhovorů Co bylo úspěšné, proč a naopak.

12 Zvládnutí strategie telefonování Používání telefonu Styl telefonování na míru Profesionální styl Zvukové prostředky řeči Větná stavba v telefonování Naslouchání Zdolání komunikačních problémů

13 Základní pojmy Jazyk – soustava konvenčních znaků a pravidel jejich užívání. Jazyková komunikace – výměna myšlenek, zkušeností pomocí jazyka. Národní jazyk – spisovný a nespisovný jazyk.

14 Základní podmínky k řeči Jak se dorozumíváme? -Verbálně (slovem a písmem) -Neverbálně (posuňky – znaky atd.) Řeč těla – gestika, mimika, haptika(dotyky), olfaktorika, posturika(postoj), proxemika(vzdálenost)…

15 Schopnost mluvit NENÍ VROZENÁ! Řeči se musíme učit!

16 Tři stránky řeči MLUVNÍ  SLUCHOVÁ  VÝZNAMOVÁ K dorozumění musíme umět myšlenku: vyjádřit, slyšet (vidět) a porozumět jí.

17 Mluvení Soustava určitých motorických zvyklostí našeho těla – pohybů, které jsou řízeny z nervového centra. Jedná se o mluvidla.

18 Co jsou to mluvidla? RTY, JATYK, MĚKKÉ PATRO = HLÁSKOVACÍ ÚSTROJÍ HRTAN S HLASIVKAMI = HLASOVÉ ÚSTROJÍ PLÍCE, DÝCHACÍ SVALY = RESPIRAČNÍ ÚSTROJÍ

19 Co vzniká v řeči?  Motorický slovní obraz (po volním popudu)  Pohyb trojího svalstva- dýchacího (respiračního), hlasového (fonačního), artikulačního (hláskotvorného)  Koordinace všech tří svalových skupin

20 Slyšení Souhrn zvyklostí sluchových – auditivních. Slyšením si vytváříme auditivní slovní vjemy. To, co vidíme, zároveň slyšíme. Odtud souvislost obrazů motorických a auditivních.

21 Psychické a fyziologické podmínky řeči Mluvní projevy jsou spjaty s duševním životem. Lidská mluva je nástroj myšlení v pojmech.

22 Dýchání při mluvení Druhy dýchání: břišní, žeberní a střídavé V řeči jde o správnou spotřebu vzduchu a dechové námahy. V řeči máme dobře hospodařit s dechem!

23 Jak vzniká hlas? Zvuk hlasu netvoří hlasivky samy, ale periodické chvění vzdušného sloupce nad hlasivkami.

24 Tvorba hlasu - shrnutí Střídavým rozvíráním a zavíráním hlasové štěrbiny se vytvoří střídavé zhušťování a zřeďování vzduchu nad hlasivkami – tím zároveň vzniká HLAS.

25 CVIČENÍ 1.rytmické – echo, ozvěna, hra na tělo 2.hlasové – hlasová rozcvička, tercie, kvinty… 3.dechové – hospodaření s dechem 4.artikulační - r, l, m, n,… 5.Jazykolamy

26 Literatura Kohout, Jaroslav. Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Fortuna, 1993 Středoškolské učebnice ČJL, HV, KOD Intonace – VŠ skripta PF Ostrava, 1986 Denní tisk - texty

27 Konec prezentace Název: Telefonická komunikace - prezentace Autor: Mgr. Dana Vicherková Zdroje: Taylorová, S., Lesterová, A.: Umění komunikace, Praha: Knižní klub v edici Universum, 2010 Adámková, Petra a kol.: Český jazyk a komunikace pro střední školy – 1. díl – Učebnice, Brno:DIDAKTIS, 2010


Stáhnout ppt "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 6. 9.2012 Název: VY_32_INOVACE_3.1.7."

Podobné prezentace


Reklamy Google