Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: Název: VY_32_INOVACE_3.1.7

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: Název: VY_32_INOVACE_3.1.7"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: Název: VY_32_INOVACE_3.1.7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Téma: Telefonická komunikace - prezentace Anotace: Prezentace slouží k zopakování probraného učiva: Telefonická komunikace. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují učivo, pracují analyticky s vlastními čtenářskými dovednostmi a znalostmi.

2 Verbální a neverbální komunikace v praxi
Telefonická komunikace - prezentace Autor: Mgr. Dana Vicherková

3 Co je to telefon? Telekomunikační zařízení, které přenáší hovor prostřednictvím elektrických signálů. Existují i telefony založené na neelektrických principech.

4 Telefonická komunikace dnes
Výhody Nevýhody komunikujeme na velkou vzdálenost, slyšíme hlas partnera, navazujeme interakci, kontakt, dnes existují technologie, které umožňují hovor tváří v tvář, které … chybí kontakt tváří v tvář, chybí neverbální projevy – signály, ztížené porozumění.

5 Užití telefonu vysvětlování informování,
přijímání informací, zařizování, potvrzování, udržování kontaktů, vyjednávání, přesvědčování, debatování, nákup, prodej.

6 Celkové výhody telefonické komunikace
Rychlost Osobní kontakt Okamžitá zpětná vazba

7 Původ slova telefon Původ z řečtiny: tele = vzdálený, fon = hlas

8 Vynález telefonu Autorství přisuzováno vynálezci A.G. Bellovi
Bellův telefon sestaven r (Boston, USA) Později zmínka o vynálezci A. Meuccim (IT, 1849) Úkol: Popsat stručně vzhled Bellova přijímače (s.2)

9 Bellův přijímač Popis Přijímač se skládal se z napjaté membrány nebo bubínku ze speciální kůže s kotvou ze zmagnetovaného železa, připevněnou na střed membrány. Kotva mohla volně kmitat před pólem elektromagnetu, jehož vinutí bylo zapojeno do linkového obvodu.

10 Jak lépe telefonovat 1. Elán, energie v hlase. 2. Rozvíjet vztahy (vazby), snaha o porozumění. 3. Přirozenost, přátelský vztah, volba jazyka na míru. 4. Vyhnout se monotónnosti v hovoru. 5. Oslovovat partnera, přátelské obraty. 6. Nebýt váhavý, působit vstřícně. 7. Být pozorný, nevěnovat se jiné činnosti. 8. Dát prostor pauzám, čas k přemýšlení partnera. 9. Stále zlepšovat styl telefonování. 10. Na začátku hovoru se představit, pozdravit, uvést firmu, důvod hovoru, v závěru shrnout klíčové informace, pozdrav.

11 Cvičení – První dojem v rozhovoru (s.5)
Úkol: Vytvořit 2 rozhovory: vzbudit dobrý první dojem nevzbudit dobrý první dojem Analýza rozhovorů Co bylo úspěšné, proč a naopak.

12 Zvládnutí strategie telefonování
Používání telefonu Styl telefonování na míru Profesionální styl Zvukové prostředky řeči Větná stavba v telefonování Naslouchání Zdolání komunikačních problémů

13 Základní pojmy Jazyk – soustava konvenčních znaků
a pravidel jejich užívání. Jazyková komunikace – výměna myšlenek, zkušeností pomocí jazyka. Národní jazyk – spisovný a nespisovný jazyk.

14 Základní podmínky k řeči
Jak se dorozumíváme? Verbálně (slovem a písmem) Neverbálně (posuňky – znaky atd.) Řeč těla – gestika, mimika, haptika(dotyky), olfaktorika, posturika(postoj), proxemika(vzdálenost)…

15 Schopnost mluvit NENÍ VROZENÁ! Řeči se musíme učit!

16 K dorozumění musíme umět myšlenku:
Tři stránky řeči MLUVNÍ SLUCHOVÁ VÝZNAMOVÁ K dorozumění musíme umět myšlenku: vyjádřit, slyšet (vidět) a porozumět jí.

17 Mluvení Soustava určitých motorických zvyklostí
našeho těla – pohybů, které jsou řízeny z nervového centra. Jedná se o mluvidla.

18 Co jsou to mluvidla? RTY, JATYK, MĚKKÉ PATRO = HLÁSKOVACÍ ÚSTROJÍ
HRTAN S HLASIVKAMI = HLASOVÉ ÚSTROJÍ PLÍCE, DÝCHACÍ SVALY = RESPIRAČNÍ ÚSTROJÍ

19 Co vzniká v řeči? Motorický slovní obraz (po volním popudu)
Pohyb trojího svalstva- dýchacího (respiračního), hlasového (fonačního), artikulačního (hláskotvorného) Koordinace všech tří svalových skupin

20 Slyšení Odtud souvislost obrazů motorických a auditivních.
Souhrn zvyklostí sluchových – auditivních. Slyšením si vytváříme auditivní slovní vjemy. To, co vidíme, zároveň slyšíme. Odtud souvislost obrazů motorických a auditivních.

21 Psychické a fyziologické podmínky řeči
Mluvní projevy jsou spjaty s duševním životem. Lidská mluva je nástroj myšlení v pojmech.

22 Dýchání při mluvení Druhy dýchání: břišní, žeberní a střídavé
V řeči jde o správnou spotřebu vzduchu a dechové námahy. V řeči máme dobře hospodařit s dechem!

23 Jak vzniká hlas? Zvuk hlasu netvoří hlasivky samy,
ale periodické chvění vzdušného sloupce nad hlasivkami.

24 Tvorba hlasu - shrnutí Střídavým rozvíráním a zavíráním hlasové štěrbiny se vytvoří střídavé zhušťování a zřeďování vzduchu nad hlasivkami – tím zároveň vzniká HLAS.

25 CVIČENÍ rytmické – echo , ozvěna, hra na tělo
hlasové – hlasová rozcvička, tercie, kvinty… dechové – hospodaření s dechem artikulační - r, l, m, n,… Jazykolamy

26 Literatura Kohout, Jaroslav. Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Fortuna, 1993 Středoškolské učebnice ČJL, HV, KOD Intonace – VŠ skripta PF Ostrava, 1986 Denní tisk - texty

27 Konec prezentace Název: Telefonická komunikace - prezentace
Autor: Mgr. Dana Vicherková Zdroje: Taylorová, S., Lesterová, A.: Umění komunikace, Praha: Knižní klub v edici Universum, 2010 Adámková, Petra a kol.: Český jazyk a komunikace pro střední školy – 1. díl – Učebnice, Brno:DIDAKTIS, 2010


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: Název: VY_32_INOVACE_3.1.7"

Podobné prezentace


Reklamy Google