Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVNÍ INTERNETOVÁ NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ www.podnety.cz Projekt o.s.PODNĚTY.CZ Stav ke dni 26.2.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVNÍ INTERNETOVÁ NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ www.podnety.cz Projekt o.s.PODNĚTY.CZ Stav ke dni 26.2.2009."— Transkript prezentace:

1 PRVNÍ INTERNETOVÁ NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ www.podnety.cz Projekt o.s.PODNĚTY.CZ Stav ke dni 26.2.2009

2 ÚČEL PROJEKTU NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (NDOP) Projekt se týká problematiky řízení a organizace práce Projekt se týká problematiky řízení a organizace práce v institucích veřejné a státní správy. Jeho realizace má politikům i úředníkům zajistit dostatek informací od spoluobčanů Jeho realizace má politikům i úředníkům zajistit dostatek informací od spoluobčanů a zjednodušit postupy jejich zpracování. Institucím i občanům má šetřit čas, peníze a „nervy“. Institucím i občanům má šetřit čas, peníze a „nervy“. Veřejně přístupná databáze občanských podnětů a reakcí na ně má přispět k dosažení vyššího podílu obyvatel a hostů Česka na správě obcí, krajů i států EU. Veřejně přístupná databáze občanských podnětů a reakcí na ně má přispět k dosažení vyššího podílu obyvatel a hostů Česka na správě obcí, krajů i států EU.

3 PODSTATA PROJEKTU NDOP má být souborem internetových databází podnětů obyvatel a hostů jednotlivých měst a obcí Česka. NDOP má být souborem internetových databází podnětů obyvatel a hostů jednotlivých měst a obcí Česka. Projekt vznikl v podstatě ze stejných důvodů, které kdysi vedly ke zřízení veřejně přístupných národních databází vynálezů a průmyslových vzorů. Ty dnes umožňují komukoliv systematicky využívat poznatky tvůrčích osobností. Projekt vznikl v podstatě ze stejných důvodů, které kdysi vedly ke zřízení veřejně přístupných národních databází vynálezů a průmyslových vzorů. Ty dnes umožňují komukoliv systematicky využívat poznatky tvůrčích osobností.

4 Technologie NDOP zrychluje provádění optimalizačních rozborů (oddělování „zrna od plev“) a přispívá tak k vyšší kvalitě řízení obcí, regionů a státu. Do značné míry eliminuje nižší profesní úroveň a intuici začínajících politiků či úředníků. NDOP, v přehledném uspořádání, zachovává „zkušenost generací“. Ta je přístupná každému uživateli internetu..

5 Projekt by měl zaujmout nejenom manažery správy obcí, měst a krajů, ale i ministry, poslance, senátory, komisaře EU, ombudsmana, politology, sociology, historiky Projekt by měl zaujmout nejenom manažery správy obcí, měst a krajů, ale i ministry, poslance, senátory, komisaře EU, ombudsmana, politology, sociology, historiky a zejména pedagogy. a zejména pedagogy. Ty je třeba k účasti na realizaci projektu v regionech a k výchově „podněcovatelů“ opakovaně a účinně motivovat. Ty je třeba k účasti na realizaci projektu v regionech a k výchově „podněcovatelů“ opakovaně a účinně motivovat.

6 DALŠÍ ÚČINKY Lze očekávat podrobné a průběžné „mapování“ problematiky regionů, a proto dostatek podkladů pro krátkodobá Lze očekávat podrobné a průběžné „mapování“ problematiky regionů, a proto dostatek podkladů pro krátkodobá i strategická plánování. Podněty pro starostu jednoho města mohou být inspirací k preventivnímu opatření ve městě jiném, atd. Podněty pro starostu jednoho města mohou být inspirací k preventivnímu opatření ve městě jiném, atd. Vzdáleným cílem je Vzdáleným cílem je „obec a stát téměř bez podnětů“, kde vše funguje jak má.

7 V první fázi jde o vyšší technologickou i věcnou úroveň neformální, levné a účinné komunikace mezi občany, politiky a úředníky všech úrovní. V první fázi jde o vyšší technologickou i věcnou úroveň neformální, levné a účinné komunikace mezi občany, politiky a úředníky všech úrovní. O využití projektu v obci rozhoduje tajemník (případně zastupitelé) – po dohodě s o.s.PODNĚTY.CZ. O využití projektu v obci rozhoduje tajemník (případně zastupitelé) – po dohodě s o.s.PODNĚTY.CZ. Rozhodnutím vlády či parlamentu se nová komunikační technologie a jejím prostřednictvím průběžně aktualizovaný Rozhodnutím vlády či parlamentu se nová komunikační technologie a jejím prostřednictvím průběžně aktualizovaný "REJSTŘÍK OBČANSKÝCH PODNĚTŮ" může stát součástí informačního systému správy ČR (EU?).

8 DEFINICE PODNĚTU Podnět je velmi stručný, srozumitelný, konstruktivní, mravně nezávadný, reálně Podnět je velmi stručný, srozumitelný, konstruktivní, mravně nezávadný, reálně a efektivně uskutečnitelný PŘÁTELSKÝ POKYN k nápravě, případně pro ocenění stavu, za který spoluobčanům odpovídá politik nebo vedoucí instituce veřejné služby. Měl by být adresován nejméně jedné konkrétní osobě. Autor může být anonymní. Přípustné jsou i (anti)podněty občanům.

9 POPIS TECHNOLOGIE Občan nekritizuje, nežádá ani si nestěžuje. Má dodat údaje potřebné k řešení problému, který zjistil. Do internetového formuláře (www.podnety.cz/formular-podnetu) napíše: Občan nekritizuje, nežádá ani si nestěžuje. Má dodat údaje potřebné k řešení problému, který zjistil. Do internetového formuláře (www.podnety.cz/formular-podnetu) napíše:www.podnety.cz/formular-podnetu a) KDE: Slovní popis místa vady lze upřesnit využitím nabídky serveru www.mapy.cz (Osvědčují se souřadnice GPS) a) KDE: Slovní popis místa vady lze upřesnit využitím nabídky serveru www.mapy.cz (Osvědčují se souřadnice GPS) www.mapy.cz b) KDO: Jména a elektronické adresy kompetentních jsou na webových stránkách: - jednotlivých měst, obcí a krajů, - v praktickém vyhledávači adres členů poslaneckých a senátorských výborů a klubů, b) KDO: Jména a elektronické adresy kompetentních jsou na webových stránkách: - jednotlivých měst, obcí a krajů, - v praktickém vyhledávači adres členů poslaneckých a senátorských výborů a klubů, http://www.kohovolit.eu/czsenat/napiste_svyber.php - www.portal.gov.cz, - www.statnisprava.cz, - www.volby.cz (politická příslušnost kompetentních osob). http://www.kohovolit.eu/czsenat/napiste_svyber.php - www.portal.gov.cz, - www.statnisprava.cz, - www.volby.cz (politická příslušnost kompetentních osob). http://www.kohovolit.eu/czsenat/napiste_svyber.phpwww.portal.gov.czwww.statnisprava.czwww.volby.cz http://www.kohovolit.eu/czsenat/napiste_svyber.phpwww.portal.gov.czwww.statnisprava.czwww.volby.cz c) CO, PROČ, případně JAK by měl udělat. c) CO, PROČ, případně JAK by měl udělat.

10 Po odeslání podnětu se zobrazí text potvrzení. Jeho součástí je č.j. podnětu, které vyjadřuje čas vložení podnětu - včetně vteřin. Po odeslání podnětu se zobrazí text potvrzení. Jeho součástí je č.j. podnětu, které vyjadřuje čas vložení podnětu - včetně vteřin. Dle č.j. nachází svůj podnět zejména jeho autor. Dle č.j. nachází svůj podnět zejména jeho autor. K číslu podnětu může kdokoliv zasílat fotodokumentaci nebo komentáře. zasílat fotodokumentaci nebo komentáře. (na adresu podnety@podnety.cz) na adresu podnety@podnety.czna adresu podnety@podnety.cz Ty budou zveřejněny ve Zpravodaji sdružení.

11 Úkol správce NDOP Správce - "cenzor" (obecního či regionálního) segmentu NDOP podnět zatřídí. Subjektivně přitom posoudí zejména: Správce - "cenzor" (obecního či regionálního) segmentu NDOP podnět zatřídí. Subjektivně přitom posoudí zejména: a) poměr očekávaných realizačních nákladů k výnosům, a) poměr očekávaných realizačních nákladů k výnosům, b) odhadne naléhavost řešení, b) odhadne naléhavost řešení, c) „oznámkuje“ stav problému, c) „oznámkuje“ stav problému, d) upřesní kompetentní instituce, d) upřesní kompetentní instituce, e) označí oblasti, do které problematika podnětu patří. e) označí oblasti, do které problematika podnětu patří. Proto může kdokoliv (využitím vyhledávače www.podnety.cz/vyhledat-podnety) oddělovat důležité od méně důležitého - v desítkách tisíc kombinací postupů třídění. Proto může kdokoliv (využitím vyhledávače www.podnety.cz/vyhledat-podnety) oddělovat důležité od méně důležitého - v desítkách tisíc kombinací postupů třídění. www.podnety.cz/vyhledat-podnety Doporučené (optimální) nastavení parametrů je barevně (červeně) zvýrazněno. Doporučené (optimální) nastavení parametrů je barevně (červeně) zvýrazněno. Zatřídění podnětu lze aktualizovat. Zatřídění podnětu lze aktualizovat.

12 ÚROVEŇ REALIZACE PROJEKTU Od 1.5.2004 se technologie NDOP zkouší, Od 1.5.2004 se technologie NDOP zkouší, ke dni 15.1.2009 na vzorku více než 2400 podnětů. ke dni 15.1.2009 na vzorku více než 2400 podnětů. V databázi je 854 podnětů pro Český Krumlov, několik podnětů pro jiné státy EU i několik "podnětů", které svým představitelům podávali občané před více než 100 lety. V databázi je 854 podnětů pro Český Krumlov, několik podnětů pro jiné státy EU i několik "podnětů", které svým představitelům podávali občané před více než 100 lety. Nejméně jeden podnět naleznou v databázi starostové více než 115 obcí. Nejméně jeden podnět naleznou v databázi starostové více než 115 obcí. Historii realizace projektu zobrazí odkaz Historii realizace projektu zobrazí odkaz „KRONIKA“ KRONIKA portálu www.podnety.cz. Projekt je v podstatě připraven k předávání do rutinního provozu - v režii obcí a regionů. Projekt je v podstatě připraven k předávání do rutinního provozu - v režii obcí a regionů.

13 Dne 20.9.2007 byl se starostou dohodnut způsob využití projektu městem Český Krumlov. Dne 20.9.2007 byl se starostou dohodnut způsob využití projektu městem Český Krumlov. ( Radní však s realizací dohody „nespěchají“.) ( Radní však s realizací dohody „nespěchají“.) Přesto však bylo o.s.PODNĚTY.CZ nominováno na CENU MĚSTA Č. KRUMLOV Přesto však bylo o.s.PODNĚTY.CZ nominováno na CENU MĚSTA Č. KRUMLOV CENU MĚSTA Č. KRUMLOV CENU MĚSTA Č. KRUMLOV za rok 2007. Projekt aktivně podporuje zejména první místopředseda senátu Petr Pithart a pozitivně se k němu vyjádřil i předseda vlády Mirek Topolánek. Projekt aktivně podporuje zejména první místopředseda senátu Petr Pithart a pozitivně se k němu vyjádřil i předseda vlády Mirek Topolánek. Názory a činy dalších jsou uvedeny v KRONICE. Názory a činy dalších jsou uvedeny v KRONICE. Sdružení PODNĚTY.CZ by si rádo zachovalo přiměřený dohled nad dodržováním etického kodexu NDOP a podíl na dalším vývoji projektu. Sdružení PODNĚTY.CZ by si rádo zachovalo přiměřený dohled nad dodržováním etického kodexu NDOP a podíl na dalším vývoji projektu.

14 PODNĚTY.CZ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 15.1.2009 mělo sdružení 35 členů 15.1.2009 mělo sdružení 35 členů (z toho 14 žen) – z 21 měst a obcí. (z toho 14 žen) – z 21 měst a obcí. Téměř 50% z nich má vysokoškolské vzdělání. Téměř 50% z nich má vysokoškolské vzdělání. Územní jednotky („klony“) správy databáze jsou v Českém Krumlově, 2 v Praze, Územní jednotky („klony“) správy databáze jsou v Českém Krumlově, 2 v Praze, po jednom v Chrudimi a v Holešově.

15 ÚKOLY KOMPETENTNÍCH POLITIKŮ A ÚŘEDNÍKŮ Kompetentní rozhodují o tom zda, jak a kdy bude podnět realizován. Kompetentní rozhodují o tom zda, jak a kdy bude podnět realizován. S autorem podnětu zpravidla nejednají i když nezůstal v anonymitě. S autorem podnětu zpravidla nejednají i když nezůstal v anonymitě. Zprávu o úrovni realizace odesílají prostřednictvím jednoduchého formuláře. Odkaz na něj je v posledním odstavci textu každého podnětu. Zprávu o úrovni realizace odesílají prostřednictvím jednoduchého formuláře. Odkaz na něj je v posledním odstavci textu každého podnětu. Ohlašovatel si může uložit potvrzení o odeslání zprávy. Ohlašovatel si může uložit potvrzení o odeslání zprávy. Text zprávy o průběhu realizace podnětu vloží správce segmentu NDOP na web, pod text podnětu. Tam si ho může přečíst každý občan. Text zprávy o průběhu realizace podnětu vloží správce segmentu NDOP na web, pod text podnětu. Tam si ho může přečíst každý občan.

16 DOPORUČENÍ STAROSTŮM Zastupitelé by měli vytipovat občany, kteří mají dostatek intelektu, životních zkušeností a vlastností dobrého hospodáře. Zastupitelé by měli vytipovat občany, kteří mají dostatek intelektu, životních zkušeností a vlastností dobrého hospodáře. Ty požádat, aby hledali vady na stavu majetku a v systémech správy obce, formulovali podněty k nápravě a vytvořili základ internetové „OBECNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ“ Ty požádat, aby hledali vady na stavu majetku a v systémech správy obce, formulovali podněty k nápravě a vytvořili základ internetové „OBECNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ“ Aktivním zajistit levný přístup k internetu. Aktivním zajistit levný přístup k internetu. Hledat je zpočátku především mezi seniory s vyšším vzděláním, v řadách zastupitelů a úředníků obcí. Hledat je zpočátku především mezi seniory s vyšším vzděláním, v řadách zastupitelů a úředníků obcí. Jejich podněty mohou být zdrojem nápravy stavu i na úrovni krajů, státu a EU. Jejich podněty mohou být zdrojem nápravy stavu i na úrovni krajů, státu a EU.

17 DÁLE JE TŘEBA: DÁLE JE TŘEBA: určit zaměstnance úřadu nebo vyhledat dobrovolníka, který každý podnět zatřídí, určit zaměstnance úřadu nebo vyhledat dobrovolníka, který každý podnět zatřídí, jednoduchým postupem vloží na web jednoduchým postupem vloží na web a (pokud to bude nutné) a (pokud to bude nutné) upozorní kompetentního na jeho existenci. upozorní kompetentního na jeho existenci. ( Upozornit na existenci podnětu může každý občan) Potřebné instrukce, text dohody o spolupráci, s důrazem na dodržování etického kodexu správy NDOP, dodá o.s. PODNĚTY.CZ. dodá o.s. PODNĚTY.CZ.

18 Subdoménu typu www.obec.podnety.cz (viz: www.ck.podnety.cz) www.ck.podnety.cz zřídí obci sdružení zdarma. Do „obecní“ databáze lze vkládat i podněty staršího data, včetně vyřešených. Do „obecní“ databáze lze vkládat i podněty staršího data, včetně vyřešených. Sníží se tím pravděpodobnost opakování chyb úředníků i zastupitelů. Sníží se tím pravděpodobnost opakování chyb úředníků i zastupitelů.

19 URGENCE REALIZACE PODNĚTU Realizaci lze snadno urgovat. Nejlépe upozorňováním kompetentní instituce na existenci konkrétního podnětu. Tato metoda se osvědčuje a je blízká petici či referendu. Účinnou formou urgence je žádost o informaci k realizaci podnětu dle zákona č. 106/1999 Sb. (Zvažuje se přidání funkce „hlasování o podnětu“).

20 JINÁ DOPORUČENÍ Doporučení ředitelům škol Doporučení ředitelům škol Považujte portál www.podnety.cz za učební pomůcku, která zefektivní výchovu občana – hospodáře své obce. Považujte portál www.podnety.cz za učební pomůcku, která zefektivní výchovu občana – hospodáře své obce. Doporučení politickým stranám Představitelé stran by měli slíbit spoluobčanům, že s nimi Doporučení politickým stranám Představitelé stran by měli slíbit spoluobčanům, že s nimi budou komunikovat efektivně a naprosto otevřeně, především využitím technologie www.podnety.cz.

21 POZNÁMKA sdružení PODNĚTY.CZ poskytne obcím i jednotlivcům služby za úhradu svých režijních nákladů, případně zdarma – dle smlouvy. sdružení PODNĚTY.CZ poskytne obcím i jednotlivcům služby za úhradu svých režijních nákladů, případně zdarma – dle smlouvy. Nevylučuje se možnost obsluhy „obecní“ databáze pracovníkem sdružení. Nevylučuje se možnost obsluhy „obecní“ databáze pracovníkem sdružení. Obec bude hradit vždy jen skutečně vykonanou a normovanou práci. Obec bude hradit vždy jen skutečně vykonanou a normovanou práci. Veškeré náklady na vývoj a provoz NDOP nese až dosud výbor sdružení. Veškeré náklady na vývoj a provoz NDOP nese až dosud výbor sdružení. Na transparentní účet č. 303664888/5500 u Reiffeisenbank, a.s. odeslali dárci (za 4 roky)celkem 13.500Kč. Na transparentní účet č. 303664888/5500 u Reiffeisenbank, a.s. odeslali dárci (za 4 roky)celkem 13.500Kč. Sdružení utratilo (údržba domén, hosting, software) 6.260 tis.Kč. Sdružení utratilo (údržba domén, hosting, software) 6.260 tis.Kč. Dotační politika měst, krajů, nadačních sdružení a ministerstev je, bohužel, směřována do jiných oblastí. Dotační politika měst, krajů, nadačních sdružení a ministerstev je, bohužel, směřována do jiných oblastí.

22 KONTAKT Ing. Arnošt Bednář, předseda výboru o.s. PODNĚTY.CZ podnety@podnety.cz. Telefon: 380715637; 721963527 Telefon: 380715637; 721963527 SKYPE (hlasově) jméno = arbedex SKYPE (hlasově) jméno = arbedex (na výzvu mailem nebo telefonem) Roman Šimánko místopředseda a webmaster sdružení www.mynameisdesign.com

23 ÚVODNÍ STRÁNKA NDOP

24 REAKAPITULACE Projekt se týká problematiky řízení a organizace práce Projekt se týká problematiky řízení a organizace práce v institucích veřejné a státní správy. Jeho realizace má politikům i úředníkům zajistit Jeho realizace má politikům i úředníkům zajistit dostatek informací od spoluobčanů dostatek informací od spoluobčanů a zjednodušit postupy jejich zpracování. Institucím i občanům má šetřit čas, peníze a „nervy“. Institucím i občanům má šetřit čas, peníze a „nervy“. Veřejně přístupná databáze občanských podnětů a reakcí na ně má přispět k dosažení vyššího podílu obyvatel a hostů Česka na správě obcí, krajů i států EU. Veřejně přístupná databáze občanských podnětů a reakcí na ně má přispět k dosažení vyššího podílu obyvatel a hostů Česka na správě obcí, krajů i států EU.


Stáhnout ppt "PRVNÍ INTERNETOVÁ NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ www.podnety.cz Projekt o.s.PODNĚTY.CZ Stav ke dni 26.2.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google