Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Použití dat o TCO (Celkové náklady vlastnictví) pro řízení nasazování desktopů a argumenty při jednání se zákazníky Drahomír Hrubý Server PM Solution Specialist.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Použití dat o TCO (Celkové náklady vlastnictví) pro řízení nasazování desktopů a argumenty při jednání se zákazníky Drahomír Hrubý Server PM Solution Specialist."— Transkript prezentace:

1 Použití dat o TCO (Celkové náklady vlastnictví) pro řízení nasazování desktopů a argumenty při jednání se zákazníky Drahomír Hrubý Server PM Solution Specialist Microsoft Czech and Slovak “Boj s náklady”

2 Agenda Problém VýzkumZávěry Co to znamená Jak to použít

3 Problém TCO desktopových PC nemusí být tak bolestné 80% organizací platí $4,661/PC/Rok nebo více IT expertíza/zralost rozhodování je nízká ve většině organizací 64% Základní 31% Standardizovaná 5% Racionální Nízká vyzrálost IT může stát “opravdové peníze” Diference mezi Základní a Racionální může být $2000 na PC za rok – i více! Mnoho organizací neví, jak kvantifikovat skutečné náklady na své desktopové prostředí Source: XP-SP2 TCO from Gartner, IT Ops adjusted with GCR research Základní Racionální Přímé náklady $2556$1931 Nepřímé nákl. $2952$1217 TCO$5508$3148

4 Typický scénář Přímé vers. nepřímé náklady Přímé náklady Hardware/Software Personál pro dohled nad infrastrukturou (servery) Personál pro PC Support Podpora uživatelů na místě Image Management Softwarová distribuce Security a Patching Ne IT Administrace Školení zaměstnanců Zásobování, nákup Smlouvy Nepřímé náklady Podpora „sám sobě“ Provádění samodiagnostiky (Síť, Ping) Konfigurace wireless Instalace/konfig. aplikací Provádění Windows Update Konfigurace periferií „Učení se“ aplikací Použití Help Screenů Tvorba maker/formulářů Pomoc ostatním Data Management Záloha/obnova PC Downtime

5 Kdo to platí? Standardní XP SP2 Source: XP-SP2 TCO from Gartner, IT Ops adjusted with GCR research 2% 29% 12% 9% 48% Nepřímé Přímé Přímé IT rozpočet (CIO) 41% Hardware$ 467 Software$ 867 IT Provoz$ 542 Náklady uživatelů ( Business Units ) 50% Provoz koncových uživatelů $ 2176 Downtime $ 89 Ne-IT rozpočet (CFO) 9% Ne IT Administrace$ 426 Školení zaměstnanců Zásobování/nákup/smlouvy

6 Vyzrálost IT ovlivňuje 70% nákladů na práci IT Váha os/vyzrálosti na náklady na provoz IT Technologie OS ovlivňuje 30% nákladů na práci IT Vista TCO 2% 30% 11% 10% 47% Data shown is based on “Standarized”

7 Váha os/vyzrálosti na náklady na práci IT (mzd.) Vista TCO 2% 30% 11% 10% 47% Data shown is based on “Standarized” for each OS Vista OS sníží náklady na práci IT na klienta o 22% $178 $380 $177 $380 2KXPVistaXP/SP2 $162$127 $380 $380 %0 $507 $558 $557$542 9% 22% OS Technologie vylepšení – Vista Bezpečnější kód Lepší spolehlivost IE 7 Hardening Vyzrálost IT Nepatrný vliv bez vylepšení infrastuktury

8 Váha os/vyzrálosti na náklady na práci IT (mzd.) Kombinace Visty a vyzrálosti IT může snížit náklady na práci IT o 69% Core OS Technology - Vista $245 $739 $507 Standardní Racionální Základní $127 $612 $127 $127 $380 $118 IT vyzrálost determinovaná ověřenými postupy věřené postupy zahrnují technologie a procesy Vista funkcionalita - Ochrana uživatel. účtů - Výchozí instalace počítačů - Klientský Firewall - Lepší migrační nástroje Active Directory/GPO SMS TCO Vista 2% 30% 11% 10% 47% 69% 38%

9 Produkty a technologie umožnují adopci ověřených postupů $1,333 $507 $426 $2,266 $2,125 $84 $2,209 $4,475 Přímé náklady Hardware & Software $1,354 Provoz IT $739 Ne -IT Administra ce $428 Celkové přímé náklady $2,521 Nepřímé náklady Provoz koncového uživatele $2,706 Downtime$137 Celkove nepřímé náklady $2,843 TC O za rok $5,364 $1,246 $245 $424 $1,915 $1,164 $24 $1,188 $3,103 Windows Vista TCO IT vyzrálost je primární „driver“ TCO PC CIO vliv CIO vliv Konc.uživatel vliv Způsobeno:  Vista  Patch Management  AD Autentizace Způsobeno:  Vista  AD/GPO  SMS (distribuce software) Source: Vista TCO analysis from Gartner, GCR and Lawrence Associates Zákl. Standardní Provoz IT 31% Std. Racionální Provoz IT 52% Standardní Racionální Základní

10 IT vyzrálost defin.doporučenými postupy Řízený výzkum o nákladech na práci IT Bylo zkoumáno 14 soukromých společností Náklady namapovány na doporučené postupy a použitou technologií Závěr -> Úroveň/stupeň vyzrálosti IT je možno vztáhnout na 6 klíčových ověřených postupů 44% nákladů na provoz IT souvisí se 6ti klíčovými doporučenými postupy Celková úspora nákladů u 6ti doporučených postupů $226/PC IT vyzrálost namapovaná na stupeň adopce ověřených postupů Status vyzrálosti IT #Doporučených postupů #Organizací %Organizací Základní 0-2 4 29% Standardní 3-4 8 57% Racionální 5-6 2 14% Náklady na práci IT na PC (privátní sektor) Status vyzrálosti IT $/PC Průměrny # doporučených postupů Základní$7741.4 Standardní $5423.6 Racionální $2616.0

11 Doporučené postupy snižují náklady IT Výzkum doporučených postupů Základní = 0-2 adoptovaných doporučených postupů Standardní = 3-4 adoptovaných doporučených postupů Racionální = 5-6 adoptovaných doporučených postupů (226USD) Doporučené postupy Roční benefit na PC Úkoly IT Umožňuje IT technologie 1: Standardizace OS $52 Image Management Image Management Správa desktopů Správa desktopů Service Desk/Deskside Support Service Desk/Deskside Support Vista WIM Image Management Vista WIM Image Management Vista Virtualizace Vista Virtualizace 2: Centrálně spravovaný PC Firewall $39 Security & Patching Security & Patching Správa desktopů Správa desktopů Service Desk/Deskside Support Service Desk/Deskside Support Vista Firewall Vista Firewall Active Directory Active Directory Group Policies Group Policies 3: Automatický reset hesla $29 Service Desk/Deskside Support Service Desk/Deskside Support 3 rd Party 3 rd Party 4: Uživatelé nemohou instalovat software $50 Application Management Application Management Správa desktopů Správa desktopů Service Desk Service Desk Vista User Account Protection Vista User Account Protection Active Directory/Group Policies Active Directory/Group Policies Automated SW Deployment (SMS) Automated SW Deployment (SMS) 5: Uživatelé nemohou měnit nastavení $30 Application Management Application Management Správa desktopů Správa desktopů Service Desk/Deskside Support Service Desk/Deskside Support Vista User Account Protection Vista User Account Protection Active Directory Active Directory Group Policies Group Policies 6: Automatizovaná distribuce software $26 Application Management Application Management Správa desktopů Správa desktopů Security & Patching Security & Patching Active Directory/Group Policies Active Directory/Group Policies Vista Windows Installer Service Vista Windows Installer Service Systems Management Server (SMS) Systems Management Server (SMS)

12 Technologie/doporučené postupy: Active Directory/GPO Directory/Politiky mají největší vliv na náklady na práci IT Většina organizací používala Active Directory Active directory umožňuje úspory s Vistou Náklady na provoz IT vers. typ directory Directory Náklady na IT na PC Průměrný # DP adoptovaych % Organizací Active Directory / GPO $5033.964% “Flat” Directory * $6862.236% * “Flat” Directory = Windows NT 4.0 or Novell Netware 3.x Based on 14 private-industry datasets

13 Technologie/doporučené postupy: SMS SMS snižuje náklady na práci IT/desktop SMS snižuje náklady na Server Management IT infrastruktury Plné zabezpečení desktop nemůže být dosaženo bez automatizované distribuce SW * Non Microsoft = CA Unicenter, Marimba, Tivoli, LANDesk Based on all 31 datasets Management Software Náklady na IT na PC Průměrný # počet adoptovaných doporučených postupů %Organizací SMS$4403.529% Ne-Microsoft * $5342.823% Méně než 25% spravovaných desktopů $5692.148%

14 Windows 2000 Symantec Ghost Symantec Ghost VMWare VMWare Replace Legacy Applications Replace Legacy Applications Symantec Firewall Symantec Firewall Symantec Management Symantec Management 3 rd Party 3 rd Party Full Armor/Desktop Standard Active Directory/Group Policies SMS Full Armor/Desktop Standard Active Directory Group Policies Active Directory/Group Policies Windows Installer (MSI) SMS Technologie pro doporučené postupy: Vista Best Practice Benefit per PC 1: OS Standardization $52 2: Centrally Managed PC Firewall $39 3: Auto Password Reset $29 4: Users Cannot Install Software $50 5: Users Cannot Change Settings $30 6: Automated Software Distribution $26 3 rd Party SW Cost (~ $50/PC) Complexity Cost (~ $75/PC) App Replacement Cost (high) Windows XP SP2 Symantec Ghost Symantec Ghost VMWare VMWare Replace Legacy Applications Replace Legacy Applications PC Firewall PC Firewall Active Directory Active Directory Group Policies Group Policies 3 rd Party Full Armor/Desktop Standard Full Armor/Desktop Standard Active Directory/Group Policies Active Directory/Group Policies SMS SMS Full Armor/Desktop Standard Full Armor/Desktop Standard Active Directory Active Directory Group Policies Group Policies Active Directory/Group Policies Active Directory/Group Policies Windows Installer Service (MSI) Windows Installer Service (MSI) SMS SMS 3 rd Party SW Cost (~ $40/PC) Complexity Cost (~ $50/PC) App Replacement Cost (high) Windows Vista Vista WIM Image Management Vista Virtualization Replace Fewer Legacy Applications Vista Firewall Active Directory Group Policies 3 rd Party Vista User Account Protection Active Directory/Group Policies SMS Vista User Account Protection Active Directory Group Policies Active Directory/Group Policies Windows Installer Service (MSI/BITS) SMS 3 rd Party SW Cost (~ $0/PC) Complexity Cost (~ $20/PC) App Replacement Cost (low) Doporučené postupy mohou být používány s jakýmkoliv OS…ale mohou vyžadovat SW třetích stran a stát více $ Doporučené postupy jsou jednodušší a méně nákladné na implementaci s Vistou $226 / PC přímá úspora nákladů pomocí Least User Access, Desktop Lockdown a dalšími doporučenými postupy

15 Technologie „Better Together“ Scénář Náklady na práci IT # doporuč ených postupů Použité doporučené postupy Stupeň IT vyzrálosti Průměrn é $/PC Kombinace vhodných technologií a doporučených postupů sníží náklady na provoz IT na $261/PC AD/GPO umožní více šetřit náklady lépe než samotná Vista Vista + AD/GPO + SMS $3965 OS FW Inst Set Dist Racionální $382 Vista + AD/GPO + SMS + APR $3676 OS FW APR Inst Set SW Dist Vista + AD/GPO + SMS + APR + další $2616 OS FW APR Inst Set SW Dist (+) Windows XP SP2 + AD/GPO $5073 OS FW Set Standardní $505 Vista + AD/GPO $4723 OS FW Set Windows XP + Windows 2000 $6440žádnéZákladní$587 Windows XP SP2 $5761 OS OS Vista$5411

16 Porovnání nejlepšího/nejhoršího výsledku TOP-3 soukromé organizazace v nákladech na práci IT (celkem 14 organizací) Sektor#PCs$s/PC # DP DT OS DirectoryManagement Pohostinství1,600$2606 Windows XP Active Directory AD/GPO/WIS Finanční služby 13,500$2636 Windows XP Active Directory SMS Pohonne hmoty & Plyn 6,000$3224 Windows XP Active Directory AD/GPO/WIS Nedostatek doporučených postupů také silně předznamenává náklady na IT... Stavebnictví: Příliš složitý a neefektivní management infrastruktury Maloobchod: Mnoho vzdálených lokací, źádný management infrastruktury Finanční služby: Vsechny MS desktop OS od Windows 9x až Windows XP současně 3 Nejhůře hodnocené organizace (celkem 14 Organizations) Sektor#PCs$s/PC # DP DT OS DirectoryManagement Stavebnictví4,000$9282 Windows XP Active Directory LANDesk, Marimba, Tivoli, SMS Maloobchod1,700$9210 60% XP, 40% 2K NoneNone Finanční služby 4,000$6954 Win9x až XP 50% AD, 50% e-Trust CA Unicenter Doporučené postupy predznamenávají náklady na IT Všechny nejlépe hodnocené organizace mají AD, GPO a přehlednou strukturu nejlepšínejhorší Náklady na provoz ITna PC (vážený průměr) 3 nejhorší versus 3 nejlepší $831 $230

17 Business Value IT Value TCO Manager Cash Manager 20% 30% 30% 20% Poznej zákazníka před diskuzí o nasazení/změně infrastruktury Uživatelé PC jsou často nároční na funkcionalitu a mají silný vliv na rozhodovací proces o IT Časté investice do snížení rizik (bezpečnost, stabilita, harmonizace se standardy Přesto, že desktop technologie je široce užívaná, je nedoceněná ve vztahu k předmětu podnikání a nepovažuje se za konkurenční výhodu. Často nevidí IT jako klíčové pro hlavní předmět podnikání “Chceme nejnovější technologie, potřebujeme je pro růst podnikání.” “Naši uživatelé posouvají limity, musíme jim garantovat stabilitu a zabezpečení. To je kritické.” “Desktop PC nepomohou zvýšit obrat.” “Nízká efektivita, (IT) je komodita.” “Náš business generuje pouze náklady. Nesmíme utrácet.

18 Business Value IT Value TCO Manager Cash Manager 20% 30% 30% 20% Poznej zákazníka před diskuzí o nasazení/změně infrastruktury Optimizace infrastruktury Customer segments “customer culture” jak prodávat SA OI definuje vyzrálost IT infrastruktury zákazníka Populace zákazníků žije zde Základní Standardní Racionální 65%31% 4%

19 Business Value IT Value TCO Manager Cash Manager 20% 30% 30% 20% Poznej zákazníka před diskuzí o nasazení/změně infrastruktury Optimizace infrastruktury Segmentace zákazníka Základní Standardní Racionálni Pravděpodob ný zákazník Vista (upgrade infrastruktury) Vysoce pravděpodobný zákazník Vista (Akcelerátor businessu a spoří nepřímé náklady) (Akcelerátor businessu a spoří nepřímé náklady) Nepravděpodobný zákazník Vista Vysoce pravděpodobný zákazník Vista (Vista funkce, úroveň služeb a TCO) Vysoce pravděpodobný zákazník Vista (TCO data a IT doporučené postupy) (TCO data a IT doporučené postupy) 65%31% 4%

20 Informace Více informací na http://vistavelocity

21 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

22 End User Costs Affected By Technology Standardized Vista TCO 2% 30% 11% 10% 47% You can reduce End-User costs more than $100/PC with Vista 2KXPVistaXP/SP2 7% $2209 $2311 $2300$2265 6% Core OS Improvements Less Downtime Less User Time Spent Self Support Supporting Peers Managing Data End User and Downtime (Indirect Costs) $1188 $2843 $2209 StandardRationalBasic And IT Maturity can reduce 46% in combination with Vista Vista IT Maturity 22% 46%


Stáhnout ppt "Použití dat o TCO (Celkové náklady vlastnictví) pro řízení nasazování desktopů a argumenty při jednání se zákazníky Drahomír Hrubý Server PM Solution Specialist."

Podobné prezentace


Reklamy Google