Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 20102 Zákon o pomoci v hmotné nouzi a jeho vztah k dobrovolnické službě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 20102 Zákon o pomoci v hmotné nouzi a jeho vztah k dobrovolnické službě."— Transkript prezentace:

1

2 Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 20102 Zákon o pomoci v hmotné nouzi a jeho vztah k dobrovolnické službě

3 Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 20103 Hmotná nouze § 12 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Dobrovolnická služba = více než 20 hod./měsíc umožní osobám ve stavu hmotné nouze zvýšení příspěvku na živobytí („… zvýšení příjmu vlastní prací je dobrovolnická služba /DS/ a veřejná služba /VS/ …“ Povinnost zajišťovat veřejnou službu mají obce - zbavují se odpovědnosti a delegují ji na NNO držitele akreditace podle zákona o dobrovolnické službě (zákon č. 198/2002 Sb.) Ke zvýšení příspěvku na živobytí je možné také využít veřejně prospěšné práce a krátkodobé zaměstnání

4 Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 20104 Zákon o pomoci v hmotné nouzi a dobrovolnická služba Rozpory výkonu dobrovolnické služby nezaměstnaných za účelem zvýšení dávek v hmotné nouzi se zákonem o DS č. 198/2002 Sb. § 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu organizovanou podle tohoto zákona a vykonávanou dobrovolníky bez nároku na odměnu.

5 Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 20105 Zákon o pomoci v hmotné nouzi a dobrovolnická služba Vymezení pojmů § 2 (2) Za dobrovolnickou službu uvedenou v odstavci 1 se nepovažuje činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru.

6 Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 20106 Zákon o pomoci v hmotné nouzi a dobrovolnická služba § 3 (1) Dobrovolníkem může být fyzická osoba a) starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky, b) starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.

7 Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 20107 Zákon o pomoci v hmotné nouzi a dobrovolnická služba Smlouvy § 5 (4) Dobrovolníkovi za výkon dobrovolnické služby nenáleží odměna.

8 Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 20108 Zákon o pomoci v hmotné nouzi a dobrovolnická služba § 8 (2) Vysílající organizace nesmí uzavřít smlouvu s přijímající organizací, jejímž předmětem činnosti je podnikání, anebo na výkon takové dobrovolnické služby, jejímž účelem by bylo nahradit činnosti vykonávané jinak u přijímající organizace osobami v pracovněprávním vztahu, služebním nebo členském poměru, anebo zajišťované pro přijímající organizaci jinými osobami v rámci jejich podnikání.

9 Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 20109 Zákon o pomoci v hmotné nouzi a dobrovolnická služba Rozpor potvrzuje také Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace = „… nevhodné je kontaminovat dobrovolnickou službu vykonávanou ze svobodné vůle povinnou dobrovolnickou službou aplikovanou veřejnou správou pro osoby v hmotné nouzi …“ Určitou míru rozporu vnímá také Ministerstvo práce a sociálních věcí = pokyn č. 1/2009

10 Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 201010 Argumenty proti využití dobrovolnické služby ke zvýšení příspěvku na živobytí 1.Neziskové organizace s akreditovaným projektem nejsou zastoupeny na celém území ČR rovnoměrně 2.Pouze akreditované projekty - úzké zaměření DS = nelze z udělené akreditace na určitou oblast uhnout jinam 3.Kvalita výběru a přípravy dobrovolníka – profesionalita x tvorba nových kriterií pro VS 4.Popření svobodného rozhodnutí dobrovolníka x tzv. „hodinář“ – dobrovolník z donucení

11 Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 201011 Argumenty proti využití dobrovolnické služby ke zvýšení příspěvku na živobytí 5.Nahrazování činností zajišťovaných jinými osobami – dle údajů MPSV je 95 % výkonu VS zaměřeno na udržování čistoty ulic a veřejných prostranství 6.Krátkodobost, nárazovost a sezónnost části dobrovolnických aktivit 7.Zahlcení kapacity neziskových organizací zájemci o výkon veřejné služby (nízká kapacita – projekty často určeny pro omezený počet dobrovolníků s určitými osobnostními a vzdělanostními charakteristikami)

12 Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 201012 Argumenty proti využití dobrovolnické služby ke zvýšení příspěvku na živobytí Ve svém důsledku vede výkon dobrovolnické služby osob jejichž jediným motivem je zvýšení dávek v hmotné nouzi k: Devalvaci dobrovolnictví Nátlaku ze strany samospráv a osob v hmotné nouzi na organizace s udělenou akreditací Rozdílnému přístup k dobrovolníkům a k „hodinářům“ Záměně dobrovolnické služby a veřejné služby

13 Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 201013 Návrh řešení Obce samy organizují veřejnou službu = možná pomoc úřadů práce a využití platby pro koordinátora VS v rámci veřejně prospěšných prací (viz. § 112 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Obce uzavírají smlouvy o organizování VS s externím subjektem, kterým může být i nezisková organizace s akreditovaným projektem = jasné oddělení DS x VS. Novela zákona o hmotné nouzi a vypuštění dobrovolnické služby.

14 Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 201014 Návrh řešení Souběh obou institutů = výkon VS pro zvýšení dávky v hmotné nouzi a výkon DS pro potřebu předání zkušeností, touhy pomoci, naplnění sebe sama …

15 Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 201015 Ministerstvo vnitra ČR Odbor prevence kriminality Mgr. Radek Jiránek vedoucí oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby Tel.: 974 833 797 E-mail: jiranek@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Mgr. Radek JiránekÚstí n.L. 28. 6. 20102 Zákon o pomoci v hmotné nouzi a jeho vztah k dobrovolnické službě."

Podobné prezentace


Reklamy Google