Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci Aktuální stav implementace ROS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci Aktuální stav implementace ROS."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci Aktuální stav implementace ROS Konference eGovernment 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Obsah prezentace Přínosy a obsah ROS Komunikace s ROS Aktuální stav ROS Úvodní plnění ROS daty a náběh na reálný provoz Související klíčové aktivity

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Přínosy registru osob  Dostupné aktuální, ověřené, správné informace o všech osobách (administrativní charakter)  Zapsáním do evidence AIS jsou referenční údaje dostupné všem OVM  Využívá aktuální údaje o adresách z RUIAN a o fyzických osobách z ROB  Ověření existence osoby nebo provozovny  Přebírané informace vždy aktuální  Urychlení procesu předávání informací mezi OVM  Snížení administrativní zátěže zúčastněných subjektů  Nutnost legislativního vyladění  Využití rozhraní pro komunikace s veřejnou správou – ISDS, CzechPoint

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Přínosy registru osob  Zjednodušení procesu přidělování IČO  Orgány vydávající oprávnění k činnosti se nemění  Přidělování IČO/IČP přímo na místě evidence  Bezpečnost  Nové identifikátory zamezující zneužití  Řízený přístup k údajům  Zajištění úplnosti a aktuálnosti statistické populace  Zkvalitnění přípravy a realizace statistických zjišťování  Zpřesnění statistických údajů  Snížení zátěže respondentů

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Obsah ROS Subjekty vedené v registru právnické osoby a jejich organizační složky podnikající fyzické osoby orgány veřejné moci – organizační složky státu zahraniční osoby a jejich organizační složky organizace s mezinárodním prvkem Referenční údaje Referenční vazby Identifikátory (IČO, IČP) Provozní údaje

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Základní principy výstavby ROS Součást soustavy 4 základních registrů veřejné správy Nadstavba nad agendovými informačními systémy Vede referenční aktuální údaje o osobách Využívá nové identifikátory pro fyzické osoby (tzv. AIFO) Využívá nové identifikátory pro adresy Naplňován a aktualizován prostřednictvím oprávněných editorů (agendová místa, správce ROS) Poskytování informací prostřednictvím informačního systému základních registrů

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Komunikace s ROS ROS ROBRÚIANRPP Služby IS ZR – referenční rozhraní ŽROR Rejstříky církví Ostatní Uživatelé Základní registry Správa ZR Agendové IS

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Komunikace s ROS (1) Komunikace pomocí eGON služeb Pro editory (AIS, IAIS) Služby realizující zápis, změnu či výmaz Služby realizující individuální dotazy (vyhledání adresy, obyvatele, osoby) Služby realizující poskytování změn v základních registrech Pro ostatní agendy (OVM – AIS) Služby realizující dotazy ROS Služby realizující poskytování změn v základních registrech

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Komunikace s ROS (2) Aktuální stav služeb zveřejňován Správou základních registrů na –www.szrcr.cz- v části VÝVOJÁŘI Katalog eGON služeb a XSD a WSDL s popisem datových typů včetně seznamu publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Editoři ROS Editor registru – je oprávněn zapisovat referenční údaje do ZR a provádět změny zapsaných referenčních údajů Agendová místa – vedou evidenci osob nebo udělují oprávnění k činnosti v agendových informačních systémech, které slouží k výkonu agendy Správce ROS – správa identifikačních čísel Systém datových schránek Agendová místa – zveřejňováno na -www.czso.cz- Ministerstva, ČNB Úřady (Energetický regulační úřad, Obvodní báňský úřad, ČTÚ, Státní veterinární správa…) Profesní komory (Česká advokátní komora, Komora daňových poradců ČR, Komora veterinárních lékařů, Exekutorská komora ČR,…) Kraje, obce, ORP, Hl.m.Praha

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Seznam agendových míst Počet agendových míst - 32 Počet agend - 57

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Seznam agendových míst Ministerstvo kultury Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Seznam agendových míst Český báňský úřad Český telekomunikační úřad Energetický regulační úřad Česká národní banka Státní veterinární správa Úřad pro civilní letectví Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Česká advokátní komora Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Exekutorská komora České republiky

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Seznam agendových míst Komora auditorů České republiky Komora daňových poradců České republiky Komora patentových zástupců České republiky Komora veterinárních lékařů České republiky Notářská komora České republiky krajské veterinární správy krajské úřady Magistrát hlavního města Prahy obecní úřady rejstříkové soudy

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Editoři ROS Agendové informační systémy sloužící k evidenci osob při udělování oprávnění k podnikání nebo činnosti – konstitutivní charakter Evidence právnických osob Unikátní evidence vzniku Povinnost nebo možnost zápisu do obchodního rejstříku Rozlišení druhu právnické osoby dle právní formy Evidence fyzických osob Vícenásobná evidence vzniku dle různých právních předpisů Možnost zápisu do obchodního rejstříku Rozlišení druhu podnikající fyzické osoby dle agendy

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Editoři ROS Obecní úřady zřizování příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obce s rozšířenou působností Evidence fyzických osob – provozovatelů stanic měření emisí dle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Evidence honebních společenstev, dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

17 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Editoři ROS Krajské úřady, Magistrát hl. m. Prahy Evidence provozovatelů stanic technické kontroly Registr zájmových sdružení právnických osob Registrace nestátního zdravotnického zařízení Evidence příspěvkových organizací komunálních Registr svazků obcí

18 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Připojení AIS k systému ZR Přímá komunikace AIS – centrální AIS editoři (1) Použité technologické řešení dovoluje připravit přímou komunikaci s ISZR Rozsah sledovaných subjektů v AIS a frekvence aktualizace dovoluje připravit efektivní řešení Technické požadavky na AIS připojení na KIVS schopnost používat editační služby vnějšího rozhraní ISZR pro ROS a potřebné dotazovací služby ISZR do základních registrů dle definovaného vnějšího rozhraní ISZR

19 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Připojení AIS k systému ZR Přímá komunikace AIS – centrální AIS editoři (2) Věcné požadavky na AIS Povinnost zajistit používání služeb ISZR oprávněnými uživateli Zodpovědnost za dodržení pravidel editace referenčních údajů a vazeb ROS, které budou definovány správcem ROS Zodpovědnost za obsahovou správnost zasílaných referenčních údajů a vazeb do ROS Schopnost zajistit obnovitelnost referenčních údajů a vazeb v ROS v případě požadavku správce ROS Zajištění evidence historie referenčních údajů a vazeb osob evidovaných v ROS

20 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Připojení AIS k systému ZR Přímá komunikace AIS – centrální AIS editoři (3) Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík Česká národní banka Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Ministerstvo zemědělství Česká advokátní komora Státní úřad pro kontrolu léčiv Komora veterinárních lékařů ČR

21 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Připojení AIS k systému ZR Zprostředkovaná komunikace AIS – integrovaný agendový informační systém ROS Použité technologické řešení nedovoluje připravit přímou komunikaci s ISZR Rozsah sledovaných subjektů v AIS a frekvence aktualizace nedovoluje připravit efektivní řešení Určeno pro „malé“ agendy Plní roli standardního centrálního AIS sdíleného pro více agendových míst a agend Umožní vést agendu přímo v IAIS nebo zajistí aktualizace ze zdrojových AIS

22 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Významné rozhodnutí Nařízení vlády pro zajištění zprovoznění soustavy základních registrů přijaté usnesením vlády ČR č. 387 ze dne 25.5. 2011 1. Etapa - kontroly dat před plněním ZR 2. Etapa - úvodního plnění ZR 3. Etapa - testování obsahu ZR velkými uživateli 4. Etapa - vstupu ZR do reálného provozu

23 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Aktuální stav ROS Dosažení cílového stavu je podmíněno realizací všech projektů ZR RUIAN (poskytuje reference na adresy) ROS ORG (poskytuje AIFO) ISZR (poskytuje komunikaci) ROB (referenční údaje o fyzických osobách) RPP (eviduje oprávněné AIS)

24 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Aktuální stav ROS Příprava aplikací pro správu a vedení ROS Vlastní ROS Vstupní část ROS – IAIS Ukončen základní pilotní provoz IS ROS Instalace HW a SW v prostorách ČSÚ Instalace aplikačního SW Testování s vybranými editory – vybrané obce Provoz aplikací pro ověřování dat pro AIS ROS před vlastním plnění dat do ROS Získání dat od jednotlivých agendových míst Organizování porad se zástupci agendových míst Přebírání dat a jejich ověřování, ověřování Komunikace s agendovými místy

25 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Aktuální stav ROS Instalace eGon služeb v testovacím prostředí IS ROS Propojování ROS s ISZR – datové komunikace přes KIVS Testování – zahájení integračních testů Dohodnuta 1.etapa úvodního plnění ROS OR ŽR Zpracování informace pro všechny obce Rozesláno do datových schránek obcí Zveřejněno na portále SZR

26 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Jak proběhne úvodní naplnění ROS Pilotní provoz ROS (bude zahájen v lednu 2012 ) Zahájen pro každou agendu po naplnění daty. Průběžné odstraňování nedostatků a problémů. Po odsouhlasení dat přechod do režimu semireálného provozu – využití služeb eGon pro zapisování a editaci dat v ROS. Speciální režim pro přidělování IČO a IČP. Ověřování dat s významnými uživateli – MF, ČSSZ,… Reálný provoz ROS – 1.7.2012 Provoz ROS v plném rozsahu vč. přidělování IČO a IČP. Zajištění a udržení kvality dat ROS. Řešení neshod v datech – proces „zpochybňování dat“ oprávněnou agendou.

27 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Související klíčové aktivity (1) Kompletní zveřejnění rozhraní ISZR – katalog služeb na vnějším rozhraní včasné zajištění připojení editorů a uživatelů Dokončení jednání s jednotlivými agendovými místy rozhodnutí zda upraví vlastní AIS nebo využijí IAIS příprava dat pro úvodní naplnění + příprava postupů úvodního naplnění ROS Včasná příprava datových center – primární a záložní lokalita (technika nyní umístěna v ČSÚ) zajištění podmínek provozu Smluvní zajištění provozu se SZR

28 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Související klíčové aktivity (2) ustanovení a dodržení sjednoceného harmonogramu náběhu jednotlivých ZR naplnění daty ROS je podmíněno naplněním daty registrů ROB, RUIAN a ORG Včasné přidělení AIFO agendám ISEO a CIS – podmínka pro zahájení 1.etapy úvodního plnění (OR, ŽR) Včasné dokončení registrace všech editorských a uživatelských agend v RPP

29 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci Aktuální stav implementace ROS."

Podobné prezentace


Reklamy Google