Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování tříděného odpadu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování tříděného odpadu"— Transkript prezentace:

1 Zpracování tříděného odpadu
Práce studentů 1.ročníků – 1.E v roce 2004/2005

2 CO JE TO RECYKLACE?? Při recyklaci jsou zpracovány (přeměňovány) odpady na nové materiály. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další "život" odpadu - pokud ho správně roztřídíte, umožníte tak jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do popelnice, odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.

3 OBSAH: SKLO PAPÍR PLASTY KOVY OSTATNÍ MATERIÁLY

4 Recyklace SKLA Celý život skla Třídění skla
Cesta drtičkou a tavící pecí Chladící pec a výstupní kontrola Obecné informace

5 Celý život skleněných lahví
Sběr střepů z kontejnerů a jejich převoz Roztřídění Sklárna – roztavení střepů, výroba lahví Povrchová úprava, kontrola kvality Naplnění Prodej Spotřebitel – spotřeba, vhození do kontejnerů Celé znova

6 Třídění skla Nejdříve dojde k ručnímu třídění a poté je řada na automatické lince. Ve střepovém základu nesmějí být žádné nečistoty (kovy, keramika, porcelán). Při výrobě bílého skla se nikdy do pece nesmí dostat barevné sklo, proto se podle procentuální účasti barevného skla rozhodne zda střepy budou použity na bílé nebo na barevné sklo.

7 Cesta drtičkou a pecí Pří drcení se musí dodržovat přísná norma – ve 100 kg střepů muže být pouze 16,5g veškerých nečistot. Sklo se nadrtí na střepy 3 mm až 2 cm. Ke střepům se přimíchají potřebné přísady a pak tato směs putuje do pece. V peci je směs roztavena za teploty 1460 °C a poté jsou z ní za pomoci strojů vytvarovány nové lahve.

8 Chladící pec, výstupní kontrola
Hotové výrobky se nakonec dochlazují v chladící peci. V láhvi může zůstat kousek neroztaveného materiálu, který se stane její zkázou. Proto jsou s lahvemi simulovány nárazy a jsou zkoumány speciálními kamerami. Vadné sklo je posíláno zpět do drtičky a dobré láhve jsou připraveny k naplnění.

9 Obecné informace Sklo je 100% recyklovatelné a může být přetvářeno téměř do nekonečna. Při jeho přetváření se šetří mnoho energie a surovin. Tříděním odpadu i vy můžete přispět ke zlepšení situace v ČR. Množství zrecyklovaného skla oproti vyrobenému

10 Recyklace papíru Co sem patří Co sem nepatří
Nejprve bychom si asi měli uvědomit, co do sběru papíru patří a co tam nemá co dělat: Co sem patří Co sem nepatří Využití sběrového papíru . Využití recyklovaného papíru . Doporučujeme . Shrnutí

11 Co do sběru papíru patří
novinový papír časopisy (i barevné) kancelářské papíry (diářů, sešity, knihy) reklamní letáky kartony a lepenky papíry natírané, neodpuzující vodu (křídové papíry) !!! savé papíry (pijáky, filtrační papíry atp.) papírové sáčky a tašky (bez povrchové úpravy) málo znečištěné hygienické papíry (papírové ručníky atp.) vinutá kartonáž, bez upraveného povrchu

12 Co do sběru nepatří materiály neobsahující papírová vlákna
kombinované materiály (tetrapakové či tetrabrikové krabice s obsahem polyetylenu a hliníku), impregnované papíry, papíry natírané, vodu odpuzující (fotografie), papíry se samolepící vrstvou, papír z čajových sáčků a silně znečištěné papíry.

13 Využití sběrového papíru
šetření čisté vody, energie a dřeva, ušetříní především samotných stromů, roční spotřeba papíru a lepenky je cca 9O kg/osob, v ČR je v současnosti znovu využíváno asi 30-40% sběrového papíru. 1 tuna sběrového papíru = 17 stromů v lese + úspora až 50% energie + 40% vody + snížení znečištění vzduchu (o 75%) a vody (o 35%).

14 Využití recyklovaného papíru

15 Doporučujeme: používat papír na psaní z obou stran,
ne výrobky na jedno použití, nákup výrobků z recyklovaného papíru, třídit papír podle jednotlivých typů (většinou na novinový papír, časopisy, smíšený papír, lepenku), nálepku zamezující vhazování reklamy.

16 Shrnutí charakteristika odpadu - Sběrový papír - výrobní odpad (zbytky) - papír znehodnocený použitím ve všech oblastech výroby a spotřeby, zvyšování požadavků na kvalitu starého papíru, v ČR je papír zařazen do tříd P1 až P7 s následujícím označením: P1 - papír bezdřevý bílý, P2 - papír s obsahem dřevoviny bílý….P7 - papír sběrový ostatní.

17 Recyklace plastu Základní údaje o plastech
Co se vyrábí z recyklovaného plastu Princip 3 R - Reduce-Reuse-Recycle Co můžeme recyklovat? Zajímavosti o plastech

18 Základní údaje o plastech
plasty = polymery (sestávají se z mnoha menších jednotek) Amorfní polymery se vnitřní strukturou podobají nahodile vrženým kostkám – průhledné (potravinové obaly, umělohmotná okna, kontaktní čočky). Molekuly neprůhledných polymerů jsou uspořádány v pevných seskupeních - světlo nepropouští. Polymery: - termoplasty - termosety Většina plastů termoplasty - mohou donekonečna roztavovat a zpracovávat na jiných tvar, termosety přetavovat nelze (škvaření). Vlastnosti polymerů: - odolné proti chemikáliím - výborným tepelným a elektrickým izolantem

19 Co se vyrábí z recyklovaného plastu
sportovní náčiní: - lyže, snowboardy, surfová prkna a dokonce i celá hřiště, výroba koberců a dalších textilií, obalová technika, tašky, lahve na motorový olej, instalatérské potrubí, bednění či lodní stožáry, 0,5 kg plastového obalu ušetří až 10 gramů potravin, protože lidé obaly používají ke přechovávání zbytků, umělohmotné lahve: lehčí než skleněné, jsou nerozbitné, izolační materiál (stavebnictví).

20 Princip 3 R - Reduce-Reuse-Recycle
– redukuj, používej znovu a recykluj. 25 až 50 let staré noviny - polymery ??? Naložení s plastem: - spálení - uložení na chráněných skládkách (únik jedovatých látek) - zrecyklovat na zarovnaných skládkách - sází parky, staví golfová hřiště, letiště Plast tvoří na skládkách polovinu skladovaného papíru.

21 Co můžeme recyklovat? Požadovaný materiál:
duté nádoby (lahve, kelímky, kanystry) - očištění zbytků, sundání etiket stolní a kuchyňské náčiní z plastů plastové části hraček a jiných předmětů výrobky z pěnového polystyrenu fólie: pytle, sáčky, obaly Nežádoucí materiál: podlahové krytiny, plastové, tapety, textilie molitan a pryž trubky a jiné předměty z PVC elektrické kabely a díly s kovovými součástkami tetrapakové obaly znečištěné dětské pleny, potravinové obaly veškeré jiné předměty ze skla, papíru, kovu apod. pozn.: úspěšná recyklace = v konvích max. 8% neplastového odpadu.

22 Zajímavosti o plastech
7 nákladních aut papírových sáčků = 1 náklad mikrotenových sáčků =>umělá hmota šetří pohonné hmoty. Výroba nádob z pěnového polystyrenu - spotřeba o 30% méně energie než na výrobu papírových. pozn:.polystyren udržuje teplo (chlad). V plastovém dřevu vyráběném z recyklovaného PVC lépe drží hřebíky a šrouby, nepotřebuje téměř žádnou údržbu a dlouho vydrží. Nebýt plastů, na obalovou techniku - spotřeba o 400% více na váhu a o 200% více materiálu na objem.

23 Recyklace kovů HISTORIE OLOVA RECYKLACE KOVŮ OLOVO A SLITINY OLOVA
OVZDUŠÍ

24 Historie olova Olovo (zlato, stříbro, měď, cín, rtuť, železo) - starověk (i technické využití). Egypťané - kolem roku 5000 př.n.l. Féničané (Španělsko) př. n. l. Číňané - kolem roku 200 př. n. l. (olověné mince). Středomoří, Anglii, Řím (olověné vodovody). Čechy - raný středověk.

25 Recyklace kovů Se skládá ze tří hlavních operací: tavení a odlévání
průtlačné lisování tažení

26 Tavení a odlévání Tavení a odlévání je operace, ve které se připraví slitina požadovaného chemického složení natavením a následným odlitím do válcového odlitku (čepu).

27 Průtlačné lisování Průtlačné lisování probíhá na průtlačných hydraulických lisech z čepů, ohřátých v elektrických indukčních ohřevech, při teplotě ° C.

28 Tažení Při tažení dochází ke změně struktury a tím i ke změně vlastnosti materiálu. Zvyšuje se pevnost a snižuje tažnost.

29 Olovo a jeho slitiny olovo (Pb) - měkký, těžký kov, modrošedé barvy,
dobře tvárné, dá se lisovat, pájet a svářet, odolnost vůči korozi a některým chemickým látkám, především proti kyselině sírové, čehož se využívá při výrobě akumulátorových baterií, velmi vysoká atomová hmota předurčuje olovo a jeho slitiny k ochraně před rentgenovým zářením.

30 Ovzduší Spalováním a tavením kovového sběru vznikají nebezpečné látky co se dostávají do ovzduší. Naštěstí v posledních letech se začíná tomuto tématu věnovat větší pozornost. Díky tomu se emise stále snižují. Oxidy dusíku Oxid siřičitý Oxid uhelnatý Vývoj emisí

31 Oxidy dusíku zvyšují oxidační potenciál atmosféry,
působí na vnitřní orgány lidí, váže se na červené krevní barvivo a zhoršuje přenos kyslíku z plic do tkáně (pravděpodobný podíl na tvorbě nádorů). pozn.: způsobuje tzv. novodobé smogy (losangeleský)

32 Oxid siřičitý V koncentracích nad 0,05 mg/m3 - zvýšení úmrtnosti na choroby krevního oběhu a chronickou bronchitidu. 0,1 mg/m3 – dráždění očí a horních cest dýchacích 0,5 mg/m3 – horší činnost mozkové kůry 2,5 mg/m3 – snížení průchodnosti plic rostliny - poškozování fotosyntetického aparátu (odumírání porostů, hlavně s neopadavými listy – jehličnany)

33 Oxid uhelnatý silně toxický,
+ krevním barvivo vytváří velmi pevný karboxyhemoglobin – omezení kyslíku z plic do krevního oběhu, pro rostlinstvo nebezpečný není.

34 Vývoj emisí Vývoj emisí olova a oxidu siřičitého v letech

35 Recyklace ostatních materiálů
Zpracování gumy Zpracování léků Zpracování baterií

36

37 Zpracování gumy (pneumatiky)
Podléhají zpětnému odběru (podobně jako, elektrické akumulátory, minerální oleje, galvanické články, výbojky a zářivky a chladničky). Guma se nesmí spalovat, protože hořením vznikají saze (polyaromatické uhlovodíky- karcinogenní účinky) a plyny, které dráždí plíce. skládkování

38 Zpracování léků nebezpečné složky, nepodléhají zpětnému odběru,
léky se pálí. dále také: zbytky barev, rozbité teploměry a spotřební elektronika

39 Zpracování baterií Baterie obsahují nebezpečné kovy a sloučeniny, které však lze po recyklaci znovu použít a ušetřit tak zinek, kadmium, rtuť, nikl, měď, chlorid zinečnatý a chlorid amonný.

40 Použité materiály: http://eldar.cz http://papir.arnika.org

41 Autoři: plasty Michal Gulka sklo Adam Havel ostatní materiály
Jan Keprta Tomáš Kříž Vašek Mlynář Jan Šimsa Martin Vavrla plasty sklo ostatní materiály papír kov Papír


Stáhnout ppt "Zpracování tříděného odpadu"

Podobné prezentace


Reklamy Google