Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam stavebních materiálů Hlavní charakteristikou stavebnictví je, že se na stavbě zpracovává velké množství velmi těžkých materiálů v přírodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam stavebních materiálů Hlavní charakteristikou stavebnictví je, že se na stavbě zpracovává velké množství velmi těžkých materiálů v přírodní."— Transkript prezentace:

1

2

3 Význam stavebních materiálů
Hlavní charakteristikou stavebnictví je, že se na stavbě zpracovává velké množství velmi těžkých materiálů v přírodní formě. U nás máme dostatek surovin pro výrobu stavebních materiálů. Základní stavební hmoty: Kámen Štěrk Písek Cihly Vápno Cement Dřevo Materiály na bázi dřeva Cihly

4 Stavební materiály musí po dobu své životnosti odolávat různým vlivům:
Mechanickým Fyzikálním Chemickým Proto se musí pro každou stavbu i konstrukci volit ty nejvhodnější

5 Materiály rozdělujeme podle
1) Původu Přírodní anorganické – kámen, písek, hlína organické – dřevo, rákos Písek Rákos Dřevo

6 anorganické – cihly, cement, beton, sklo
Uměle vyrobené anorganické – cihly, cement, beton, sklo organické – laky, lepidla, PVC kombinované z anorgan. a organ. materiálů – dřevocementové desky, lignátové Dřevocementová deska Lak

7 2) dle vlastností plastické – asfalt, hlína pružné – pryž, ocel
křehké – sklo tvrdé – kámen, kovy, beton odolné nebo neodolné proti chemickým vlivům tepelně izolační a pro chladírenské a mrazírenské účely Ocel Sklo Kámen

8 3) podle použití na nosné stavební konstrukce výplňové – keramzibeton
spojovací – cement, vápno, sádra izolační – asfalt, lepenka, skelná vlna pomocné – lepidla, nátěrové hmoty Základním materiálem, s nímž pracuje tesař je DŘEVO Vápno Skelná vata Lepidlo

9 Vlastnosti stavebních materiálů
Velmi důležité pro určení typu konstrukce a její použití Mechanicko – fyzikální vlastnosti stavebních materiálů: Objemová hmotnost a hustota hmotnost 1 m3 materiálu včetně dutin a pórů, u sypkých materiálů se udává objemová hmotnost volně sypaného materiálu

10 2) Pevnost udává odolnost proti porušení silou, která působí na těleso: v tlaku (závisí na) - struktuře - pórovitosti - tvaru - vlhkosti v tahu v tahu za ohybu ve smyku v kroucení

11 3) Pružnost schopnost stavebního materiálu měnit tvar působením vnějších sil a po uvolnění vnějšího zatížení se vrátit do původního stavu. Toto přetvoření probíhá jen do určité meze, která se nazývá mez pružnosti materiálu 4) Tvarovatelnost vlastnost materiálu měnit působením namáhání podstatně tvar, který si nadále zachová (hlína)

12 5) Odolnost proti nárazům Schopnost materiálu odolávat nárazům 6) Tvrdost Odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa působením vnější síly 7) Obrusnost Schopnost materiálu odolávat vnějším silám, které působí na jeho povrch 8) Houževnatost Schopnost materiálu odolávat bez porušení dynamicky působícím silám

13 9) Hutnost Je charakterizována souvislým vyplněním objemu, všechny částice hmoty jsou pevně spojeny s částicemi sousedními 10) Pórovitost Poměr objemu dutin a pórů hmoty k jejímu celkovému objemu. Vyjadřuje se v procentech 11) Mezerovitost Nevyplněný prostor mezi zrny sypké látky 12) Zrnitost Vyskytuje se u sypkých hmot, které se skládají ze zrn různé velikosti

14 13) Navlhlost Schopnost látky přijímat vlhkost z ovzduší 14) Vzlínavost Dochází k ní při částečném ponoření látky do vody. Voda po látce vystupuje výš než hladina vody 15) Nasákavost Schopnost látky přijímat vodu nebo jinou kapalinu. Vyjadřuje se v procentech hmotnosti nebo objemu 16) Vodovzdornost Schopnost materiálu nepropouštět nebo nepřijímat vodu

15 17) Mrazuvzdornost Schopnost látky nasáklé vodou odolávat střídavému zmrazování a rozmrazování 18) Tepelná vodivost Schopnost látky vést teplo 19) Tepelná akumulace Schopnost látky pohltit určité množství tepla a později toto teplo vydávat 20) Zvuková vodivost Schopnost látky vést zvuk

16 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s materiálem
Při každé práci a na každém pracovišti existuje nebezpečí úrazu. Léčení je velmi nákladné. Některý zvlášť těžký úraz může končit až smrtí, proto je potřeba úrazům předcházet – prevence. Pracovník si musí osvojit takové návyky a pracovní postupy, které jsou bezpečné Vytvořit si mezilidské vztahy, které nepřispívají ke zvýšené úrazovosti Vytvářet pracovní prostředí, které nemá vliv na vznik chorob a úrazů Organizace jsou povinny chránit pracovníky před úrazy bezpečným řešením technologie výroby strojního zařízení a organizace práce Organizace musí vybavit pracovníky ochrannými pomůckami, které musí používat

17 Ochranné prostředky poskytuje organizace zejména:
- při nebezpečí úrazu (mechanické ohrožení, pádem, popálením, aj.) - při ohrožení nadměrným teplem, chladem, vlhkem, nepřízni počasí - při účinku fyzikálních škodlivin (hluk, vibrace, světlo) - při nebezpečí bezprostředního styku s látkami dráždícími a poškozujícími pokožku nebo sliznici (impregnační látky) - při jiných méně častých případech ohrožení zdraví pracovníků (rentgen, radiace) Každý pracovník je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil výbuch, požár, musí dodržovat požární předpisy Při odchodu pracoviště zanechat v bezvadném stavu, vypnout el. Proud Uzavřít nádoby s hořlavými kapalinami Tkaniny znečištěné olejem nebo fermeží se musí ukládat do uzavíratelných plechovek Pořádek a čistota je základ bezpečnosti


Stáhnout ppt "Význam stavebních materiálů Hlavní charakteristikou stavebnictví je, že se na stavbě zpracovává velké množství velmi těžkých materiálů v přírodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google