Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály – www.skolalipa.cz Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu: VY_32_INOVACE_220_Holocaust_PwP Typ materiálu: PowerPointová prezentace Předmět, ročník, obor: Dějepis, 1. ročník, obor Mechanik elektronik, Obchodník Číslo a název sady: Sada č. 11 - Dějiny 20. století se zaměřením na 1. a 2. světovou válku Téma: Holocaust Jméno a příjmení autora: Lenka Brychová Datum vytvoření: 8. 5. 2013 Anotace: Výklad nové látky. Žáci získají informace o pojmu holocaust, šoa, o konečném řešení židovské otázky prostřednictvím koncentračních táborů a norimberských zákonů. Pochopí pozici Terezína v rámci Třetí říše. Znají některá filmová zpracování tématu. Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Zdroje: Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

3  Obsah  1. Pojem  2. Mezinárodní den památky obětí holocaustu  3. Slované  4. Romové  5. Postižení, homosexuálové  6. Počet obětí  7. Norimberské zákony  8. Koncentrační tábory  9. Třetí říše  10. Vznik táborů  11. Koncentrační tábory  12. Vyhlazovací tábory  13. Treblinka  14. Auschwitz–Birkenau  15. Počet obětí v Osvětimi- Březince  16. Terezín  17. Proč Terezín?  18. Terezín – ghetto  19. Správa ghetta  20. Film  21. Opakujeme  22. Obrázky  23. Použité zdroje

4   šoa (neštěstí, zničení, pohroma)  systematické pronásledování a hromadné vyvražďování Židů nacistickým Německem  později rozšířen i na systematické vyvražďování dalších etnických, náboženských a politických skupin - Romů, Poláků, občanů Sovětského svazu, tělesně či mentálně postižených, politických odpůrců, homosexuálů a Svědků Jehovových Pojem

5   27. leden  vyhlášen 2005  datum podle osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka) Mezinárodní den památky obětí holocaustu

6   Generalplan Ost  plán na 20 - 30 let: odsunutí, vyvraždění a zotročení většiny Slovanů  počátek – Polsko: akce Tannenberg - popraveno přes 20 tisíc příslušníků polské elity akce Inteligence - zabito přes 40 tisíc intelektuálů  vysoké oběti: občané Polska (cca 2 mil.), SSSR (2-3 mil.), Jugoslávie (0,5 mil.) Slované

7   Porajmos  220 - 800 tisíc obětí (až ½ populace)  říjen 1939 - soupis všech cikánů, cikánských míšenců a cikánským způsobem kočujících osob starších 6 let, zákaz volného pohybu  10. července 1942 - obdobné nařízení o soupisu cikánů i velitel protektorátní neuniformované policie  1942 - prováděcí nařízení o deportacích romského obyvatelstva do cikánského tábora v Auschwitz-Birkenau  1944 - cikánský tábor nacisty zničen (tři tisíce Romů usmrceno v plynových komorách) Romové

8   akce T4 (rasová hygiena)  1939 systematické vyvražďování (eutanázie, vědecké výzkumy – tuberkulóza, výzkum mozku))  1941 oficiální ukončení po protestech katolické církve  asi 200–250 tisíc postižených  cca 50 tisíc – 500 000 homosexuálů  označení homosexuálů: růžový trojúhelník (v současnosti mezi symboly homosexuálů bojujících za svoje práva) Postižení, homosexuálové

9   11 - 17 milionů lidí (z toho 6 mil. Židů)  vyvraždění zhruba 2/3 evropských Židů (většina Židé z Polska - 3 milióny mrtvých)  údaje doplňovány (archivy SSSR otevřeny po r. 1991) Počet obětí

10   základní prostředek, na jehož základě byla prováděna nacistická rasová diskriminace a genocida v Německu a jím okupovaných zemích před a v období druhé světové války  2 ústavní zákony německého Říšského sněmu přijaté 15. září 1935 v Norimberku:  zákon o říšském občanství (státní příslušnost a říšské občanství): občanem Říše pouze Němec nebo jiný státní příslušník s „příbuznou krví“  zákon na ochranu německé krve a německé cti (zákaz uzavírání manželství i mimomanželských vztahů mezi Židy a ne-Židy, zákaz Židům zaměstnávat ne-Židy) Norimberské zákony

11   „židovství“ určováno nejen současnou nebo dřívější příslušností té které osoby k židovskému náboženství, ale také současným či dřívějším židovským náboženstvím jejích rodičů a prarodičů, případně jejího manželského partnera. (nemožné ji nějakým způsobem „zastřít“) Norimberské zákony

12   Žid - každý, kdo pocházel alespoň ze tří židovských prarodičů  "míšenec prvního stupně" ( "položid“) - dva židovští prarodiče, nečlen židovské náboženské obce, nežití v manželství se Židem obdobná práva jako plnoprávní němečtí občané, některá omezení, např. směli uzavřít manželství pouze s "míšencem prvního stupně"  „míšenec druhého stupně“ - jeden židovský prarodič některá omezení ve výběru povolání, integrace do německé společnosti (odváděni do Wehrmachtu)  další komplikovaná nařízení - do které z předchozích kategorií spadají děti narozené ze smíšených manželství nebo z manželství mezi "míšenci" Norimberské zákony

13   1896 termín koncentrační tábor :  španělský generál - „koncentrace“ kubánského obyvatelstva do speciálních táborů  britská armáda během búrské války v letech 1899–1902 v Jižní Africe (30 až 40 tisíc obětí)  armáda USA poprvé systematicky ve filipínsko-americké válce v letech 1899-1902 k internaci i civilního obyvatelstva (celkem za války zahynulo asi 200 000-1,4 mil. civilistů)  německá armáda v letech 1904–1909 v Jihozápadní Africe (Namibie, 60 až 70 tisíc obětí) Koncentrační tábory

14   cca 20 000 vyhlazovacích táborů  pracovní tábory  tranzitní (průchozí) tábory - lidé pouze čekali na další transport  tábory vyhlazovací (hromadné vraždění)  první: 22. 3. 1933 - Dachau  na začátku války: Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück Třetí říše

15   listopad 1938 - masové zatýkání Židů po Křišťálové noci (96 Židů bylo zavražděno během ní, asi 30 000 posláno do koncentračních táborů)  od roku 1941 zvýšení počet táborů pro válečné zajatce  některé tábory postaveny v již existujících táborových komplexech v Polsku (např. Osvětim)  tisíce sovětských zajatců zastřeleny či zaplynovány v nově založeném táboře v Lublinu, později známém pod jménem Majdanek Třetí říše

16   Židé (a Romové) nejprve deportováni do shromažďovacích a průchozích táborů – ghett (V aršava, Lodž v Polsku, Westerbork v Nizozemí, Drancy ve Francii, Terezín) → vyhlazovací tábory  první vyhlazovací tábor: Chelmno (prosinec 1941)  → Sobibor, Belzec, Březinka (Birkenau), Treblinka Vznik táborů

17   vězni stejnokroje s číslem a znakem, identifikujícím jejich původ  po válce velká část koncentračních a vyhlazovacích táborů zničena, některé zůstaly a staly se trvalou připomínkou hrůz  největší vyhlazovací tábor: Osvětim (přes 1 000 000 Židů) Koncentrační tábory

18  Obr. 1 Insignie vězňů v koncentračních a vyhlazovacích táborech

19  jméno táborapočet mrtvých Auschwitz-Birkenau1,400,000 Belzec435,000 Chelmno320,000 Jasenovac600,000 Majdanek360,000 Malý Trostinec65,000 Sobibor250,000 Treblinka870,000 Vyhlazovací tábory

20  Treblinka Obr. 3 Památník Treblinka v zimě Obr. 2 Symbolické znovuobnovení kolejových pražců vedoucích do tábora

21   2. nejvražednější tábor  100 km severovýchodně od Varšavy na břehu řeky Západní Bug u stejnojmenné vesnice  1941 pracovní tábor  1942 vyhlazovací tábor Treblinka II (až milion mrtvých)  zrušen 1943 po povstání vězňů – přežili jen uprchlí  Cesta do nebe - cesta do objektu s plynovými komorami  za budovou velká jáma (1 metr široká a 20 metrů dlouhá) - oheň na roštu z kolejnic  v prvních měsících provozu těla pohřbívána do země Treblinka

22   masové hroby  zápach mrtvých těl - cítit až 10 kilometrů daleko  Židé čekající ve vagónech věděli, co je čeká a tisíce jich raději spáchalo sebevraždu ve vlaku.  září 1942 nová plynová komora - 3 000 lidí za 2 hodiny  Rajchman Chill: Útěk z Treblinky Treblinka

23   název podle města a vesnice  největší vyhlazovací tábor  velitel tábora: Rudolf Höss  90% zavražděných Židé  převážně mužský tábor  oddělený tábor pro sovětské válečné zajatce (1941-42) →  do Birkenau → na jejich místo ženský tábor → Birkenau → opět mužský tábor Auschwitz-Birkenau

24   960 000 Židů (865 000 nezaregistrovaných, 95 000 zaregistrovaných)  73 000 Čechů a Slováků  70 000–75 000 Poláků (asi 10 000 nezaregistrovaných, 64 000 zaregistrovaných)  21 000 Romů (2 000 nezaregistrovaných, 19 000 zaregistrovaných)  15 000 sovětských válečných zajatců (3 000 nezaregistrovaných, 12 000 zaregistrovaných)  10–15 000 vězňů jiných národností (mj. Bělorusů, Rusů, Ukrajinců, Čechů, Slováků, Jugoslávců, Francouzů, Němců, Rakušanů) Počet obětí v Osvětimi-Březince

25   věznice gestapa (v Malé pevnosti, od června 1940)  židovské ghetto (v Hlavní pevnosti, od listopadu 1941) „starobní ghetto“ – internováni:  staří lidé (často váleční vysloužilci z 1. světové války bojující za Německo) nejen z Protektorátu, ale hlavně z Německa a Rakouska  tzv. prominenti – významní politici, vědci, umělci atd. z předválečné éry  film Führer daroval Židům město Terezín

26   pevnostní valy → znesnadnění útěku vězňů  11 kasárenských budov → velké množství lidí  město – symetrická výstavba, rovné, široké ulice → dobrý přehled o dění  blízko Terezína Bohušovice nad Ohří → důležitá železniční trať z Prahy do Ústí nad Labem (transporty Židů)  Terezín na hranicích Protektorátu s Říší, poblíž žádné velké město  v Malé pevnosti již věznice gestapa Proč Terezín?

27  Terezín - ghetto  „pouze“ dvě trestné hromadné popravy oběšením (16 lidí popraveno za malicherné přestupky: nepozdravení příslušníka SS sejmutím čepice nebo za tajné odeslání zprávy domů) v počátcích ghetta v dalším období:  poslání do Malé pevnosti (pro Žida de facto rozsudek smrti)  zařazení do příštího transportu na Východ Doporučený odkaz:  http://www.holocaust.cz /cz/main http://www.holocaust.cz /cz/main

28  Terezín - ghetto  lidé sedmi národností: Češi, Němci, Rakušané, Nizozemci, Dánové a na konci války Maďaři a Slováci  celkem asi 140 000 Židů  téměř 35 000 zemřelo přímo v ghettu pod vlivem velmi špatných životních podmínek  na konci války na 15 000 lidí různých národností z transportů a pochodů smrti - epidemie skvrnitého tyfu – další zbytečné oběti holocaustu (asi 1500 lidí včetně ruských a českých zdravotníků)  celkem ghettem asi 155 000 lidí → 118 000 nepřežilo

29   táborová komandantura v počtu asi 30 osob  velitelé: Siegfried Seidl, Anton Burger a Karl Rahm  S. Seidle, K. Rahm – trest smrti  A. Burger (člověk, který chtěl zabíjet „židovská“ nemluvňata ihned po narození) – 2x útěk z vězení, nepotrestán, dožil se vysokého věku  židovská samospráva - „rada starších“ - Jakob Edelstein (zemřel v Březince), dr. Paul Eppstein (zastřelen v Malé pevnosti), dr. Benjamin Murmelstein – vnitřní chod ghetta, sestavování seznamů do transportu Správa ghetta

30   Pianista  Sophiina volba  Život je krásný  Ďáblova čísla  Smrt krásných srnců  Spalovač mrtvol  Schindlerův seznam  Deník Anny Frankové  Vzpoura  Chlapec v pruhovaném pyžamu  Přežil jsem svou smrt Film

31   Co znamenají slova holocaust, šoa?  Kdy si připomínáme památku obětí holocaustu?  Kdy vznikly první koncentrační tábory?  Jak se liší od táborů z Třetí říše?  Které tábory znáte? Které jsou považovány za vyhlazovací?  Co tvořilo zákonný podklad pro řešení židovské otázky? Opakujeme …

32   Jakou roli sehrál Terezín?  Proč byl z českých měst vybrán právě Terezín?  Kdo asi dal podnět ke zřízení terezínského ghetta? Proč právě tato osoba? Opakujeme …

33   Obr. 1 Original uploader was Kwz at pl.wikipedia; Later version(s) were uploaded by Julo at pl.wikipedia. Oznaczenia więżniów obozów koncentracyjnych (Auschwitz-Birkenau, Dachau, Ravensbrück);  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oznaczenia_wi%C4%99%C5%BAni %C3%B3w_hitlerowskich_oboz%C3%B3w_koncentracyjnych.png; CC BY- SA3.0 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oznaczenia_wi%C4%99%C5%BAni %C3%B3w_hitlerowskich_oboz%C3%B3w_koncentracyjnych.png  Obr. 2 Little Savage; The symbolic "remains" of the railroad in Treblinka;  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Treblinka_-_Rail_tracks.JPG; CC BY-SA3.0 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Treblinka_-_Rail_tracks.JPG  Obr. 3 Little Savage; Treblinka's Memorial in Winter;  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Treblinka%27s_Memorial_in_Winte r.JPG; CC BY-SA3.0 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Treblinka%27s_Memorial_in_Winte r.JPG Obrázky

34   Přispěvatelé Wikipedie, Holokaust [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 6. 4. 2013, 19:37 UTC, [citováno 08. 05. 2013]  http://cs.wikipedia.org/wiki/Holokaust  Přispěvatelé Wikipedie, Akce T4 [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 17. 3. 2013, 11:54 UTC, [citováno 08. 05. 2013]  http://cs.wikipedia.org/wiki/Akce_T4  Přispěvatelé Wikipedie, Koncentrační tábor [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 4. 5. 2013, 16:45 UTC, [citováno 08. 05. 2013]  http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor  Přispěvatelé Wikipedie, Vyhlazovací tábory [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 22. 4. 2013, 03:48 UTC, [citováno 08. 05. 2013]  http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhlazovac%C3%AD_t%C3%A1bory_nacistick %C3%A9ho_N%C4%9Bmecka Použité zdroje

35   Přispěvatelé Wikipedie, Vyhlazovací tábor Treblinka [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 9. 3. 2013, 03:57 UTC, [citováno 08. 05. 2013]  http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhlazovac%C3%AD_t%C3%A1bor_Treblinka http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhlazovac%C3%AD_t%C3%A1bor_Treblinka  Přispěvatelé Wikipedie, Koncentrační tábor Terezín [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 6. 5. 2013, 13:02 UTC, [citováno 08. 05. 2013]  http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor _Terez%C3%ADn  Přispěvatelé Wikipedie, Auschwitz-Birkenau [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 1. 5. 2013, 09:38 UTC, [citováno 08. 05. 2013]  http://cs.wikipedia.org/wiki/Osv%C4%9Btim_-_B%C5%99ezinka  Přispěvatelé Wikipedie, Norimberské zákony [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 5. 5. 2013, 15:41 UTC, [citováno 08. 05. 2013]  http://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%A9_z%C3%A1kony Použité zdroje

36   Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.  Škola vlastní licence k software, pomocí kterých byl zpracován tento digitální učební materiál.  Pro citaci byla použita norma ISO 690.


Stáhnout ppt "Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880."

Podobné prezentace


Reklamy Google