Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály – Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu: VY_32_INOVACE_220_Holocaust_PwP Typ materiálu: PowerPointová prezentace Předmět, ročník, obor: Dějepis, 1. ročník, obor Mechanik elektronik, Obchodník Číslo a název sady: Sada č Dějiny 20. století se zaměřením na 1. a 2. světovou válku Téma: Holocaust Jméno a příjmení autora: Lenka Brychová Datum vytvoření: Anotace: Výklad nové látky. Žáci získají informace o pojmu holocaust, šoa, o konečném řešení židovské otázky prostřednictvím koncentračních táborů a norimberských zákonů. Pochopí pozici Terezína v rámci Třetí říše. Znají některá filmová zpracování tématu. Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Zdroje: Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

2 Holocaust STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

3 Obsah 1. Pojem 2. Mezinárodní den památky obětí holocaustu 3. Slované
4. Romové 5. Postižení, homosexuálové 6. Počet obětí 7. Norimberské zákony 8. Koncentrační tábory 9. Třetí říše 10. Vznik táborů 11. Koncentrační tábory 12. Vyhlazovací tábory 13. Treblinka 14. Auschwitz–Birkenau 15. Počet obětí v Osvětimi-Březince 16. Terezín 17. Proč Terezín? 18. Terezín – ghetto 19. Správa ghetta 20. Film 21. Opakujeme 22. Obrázky 23. Použité zdroje

4 Pojem šoa (neštěstí, zničení, pohroma)
systematické pronásledování a hromadné vyvražďování Židů  nacistickým Německem  později rozšířen i na systematické vyvražďování dalších etnických, náboženských a politických skupin - Romů, Poláků, občanů Sovětského svazu, tělesně či mentálně postižených, politických odpůrců,  homosexuálů a Svědků Jehovových

5 Mezinárodní den památky obětí holocaustu
27. leden vyhlášen 2005 datum podle osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora  Auschwitz-Birkenau  (Osvětim-Březinka)

6 Slované Generalplan Ost
plán na let: odsunutí, vyvraždění a zotročení většiny Slovanů počátek – Polsko: akce Tannenberg - popraveno přes 20 tisíc příslušníků polské elity akce Inteligence - zabito přes 40 tisíc intelektuálů vysoké oběti: občané Polska (cca 2 mil.), SSSR (2-3 mil.), Jugoslávie (0,5 mil.)

7 Romové Porajmos 220 - 800 tisíc obětí (až ½ populace)
 říjen soupis všech cikánů, cikánských míšenců a cikánským způsobem kočujících osob starších 6 let, zákaz volného pohybu 10. července obdobné nařízení o soupisu cikánů i velitel protektorátní neuniformované policie prováděcí nařízení o deportacích romského obyvatelstva do cikánského tábora v Auschwitz-Birkenau cikánský tábor nacisty zničen (tři tisíce Romů usmrceno v plynových komorách)

8 Postižení, homosexuálové
akce T4 (rasová hygiena) 1939 systematické vyvražďování (eutanázie, vědecké výzkumy – tuberkulóza, výzkum mozku)) 1941 oficiální ukončení po protestech katolické církve asi 200–250 tisíc postižených cca  50 tisíc – homosexuálů označení homosexuálů: růžový trojúhelník (v současnosti mezi symboly homosexuálů bojujících za svoje práva) 9. října 1939 byly do všech psychiatrických léčeben, nemocnic a ústavů rozeslány dotazníky pro registraci dospělých pacientů. Na první pohled vypadaly, že měly sloužit pouze vědeckým a statistickým účelům. Podezření mohla vzbudit pouze část, zjišťující pracovní schopnost pacientů. Hlášeni měli být pacienti vyžadující již nejméně 5 let nepřetržitě klinickou péči, duševně nemocní trestanci, pacienti s jinou než "německou nebo příbuznou" krví, a dále pacienti práce neschopní, trpící některou z uvedených chorob - schizofrenie, epilepsie, senilita, neléčitelná paralýza, syfilis, encefalitida, všechny druhy slabomyslnosti, Huntingtonova nemoc a další neurologicky nevratné stavy.

9 Počet obětí 11 - 17 milionů lidí (z toho 6 mil. Židů)
vyvraždění zhruba 2/3 evropských Židů (většina Židé z Polska - 3 milióny mrtvých) údaje doplňovány (archivy SSSR otevřeny po r. 1991)

10 Norimberské zákony základní prostředek, na jehož základě byla prováděna nacistická rasová diskriminace a genocida v Německu a jím okupovaných zemích před a v období druhé světové války 2 ústavní zákony německého Říšského sněmu přijaté 15. září 1935 v Norimberku: zákon o říšském občanství (státní příslušnost a říšské občanství): občanem Říše pouze Němec nebo jiný státní příslušník s „příbuznou krví“ zákon na ochranu německé krve a německé cti (zákaz uzavírání manželství i mimomanželských vztahů mezi Židy a ne-Židy, zákaz Židům zaměstnávat ne-Židy)

11 Norimberské zákony „židovství“ určováno nejen současnou nebo dřívější příslušností té které osoby k židovskému náboženství, ale také současným či dřívějším židovským náboženstvím jejích rodičů a prarodičů, případně jejího manželského partnera. (nemožné ji nějakým způsobem „zastřít“)

12 Norimberské zákony Žid - každý, kdo pocházel alespoň ze tří židovských prarodičů "míšenec prvního stupně" ("položid“) - dva židovští prarodiče, nečlen židovské náboženské obce, nežití v manželství se Židem obdobná práva jako plnoprávní němečtí občané, některá omezení, např. směli uzavřít manželství pouze s "míšencem prvního stupně" „míšenec druhého stupně“ - jeden židovský prarodič některá omezení ve výběru povolání, integrace do německé společnosti (odváděni do Wehrmachtu) další komplikovaná nařízení - do které z předchozích kategorií spadají děti narozené ze smíšených manželství nebo z manželství mezi "míšenci"

13 Koncentrační tábory 1896 termín koncentrační tábor:
španělský generál - „koncentrace“ kubánského obyvatelstva do speciálních táborů britská armáda během búrské války v letech 1899–   v Jižní Africe (30 až 40 tisíc obětí) armáda USA poprvé systematicky ve filipínsko-americké válce v letech   k internaci i civilního obyvatelstva (celkem za války zahynulo asi ,4 mil. civilistů) německá armáda v letech 1904–1909 v Jihozápadní Africe (Namibie, 60 až 70 tisíc obětí)

14 Třetí říše cca 20 000 vyhlazovacích táborů pracovní tábory
tranzitní (průchozí) tábory - lidé pouze čekali na další transport tábory vyhlazovací (hromadné vraždění) první: Dachau na začátku války: Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenbürg,  Mauthausen, Ravensbrück

15 Třetí říše listopad masové zatýkání Židů po Křišťálové noci (96 Židů bylo zavražděno během ní, asi posláno do koncentračních táborů)  od roku 1941 zvýšení počet táborů pro válečné zajatce některé tábory postaveny v již existujících táborových komplexech v Polsku (např. Osvětim) tisíce sovětských zajatců zastřeleny či zaplynovány v nově založeném táboře v Lublinu, později známém pod jménem Majdanek

16 Vznik táborů Židé (a Romové) nejprve deportováni do
shromažďovacích a průchozích táborů – ghett (Varšava, Lodž v Polsku, Westerbork  v Nizozemí, Drancy ve Francii, Terezín) → vyhlazovací tábory první vyhlazovací tábor: Chelmno (prosinec 1941) → Sobibor, Belzec, Březinka (Birkenau), Treblinka

17 Koncentrační tábory vězni stejnokroje s číslem a znakem, identifikujícím jejich původ po válce velká část koncentračních a vyhlazovacích táborů zničena, některé zůstaly a staly se trvalou připomínkou hrůz největší vyhlazovací tábor: Osvětim (přes Židů)

18 Obr. 1 Insignie vězňů v koncentračních a vyhlazovacích táborech

19 Vyhlazovací tábory jméno tábora počet mrtvých Auschwitz-Birkenau
1,400,000 Belzec 435,000 Chelmno 320,000 Jasenovac 600,000 Majdanek 360,000 Malý Trostinec 65,000 Sobibor 250,000 Treblinka 870,000

20 Treblinka Obr. 2 Symbolické znovuobnovení kolejových pražců vedoucích do tábora Obr. 3 Památník Treblinka v zimě

21 Treblinka 2. nejvražednější tábor
100 km severovýchodně od Varšavy na břehu řeky Západní Bug u stejnojmenné vesnice 1941 pracovní tábor 1942 vyhlazovací tábor Treblinka II (až milion mrtvých) zrušen 1943 po povstání vězňů – přežili jen uprchlí Cesta do nebe - cesta do objektu s plynovými komorami za budovou velká jáma (1 metr široká a 20 metrů dlouhá) - oheň na roštu z kolejnic v prvních měsících provozu těla pohřbívána do země

22 Treblinka masové hroby
zápach mrtvých těl - cítit až 10 kilometrů daleko Židé čekající ve vagónech věděli, co je čeká a tisíce jich raději spáchalo sebevraždu ve vlaku. září 1942 nová plynová komora - 3 000 lidí za 2 hodiny Rajchman Chill: Útěk z Treblinky Doporučení knihy

23 Auschwitz-Birkenau název podle města a vesnice
největší vyhlazovací tábor velitel tábora:  Rudolf Höss 90% zavražděných Židé převážně mužský tábor oddělený tábor pro sovětské válečné zajatce ( ) → do Birkenau → na jejich místo ženský tábor → Birkenau → opět mužský tábor

24 Počet obětí v Osvětimi-Březince
 Židů ( nezaregistrovaných, zaregistrovaných) 73 000 Čechů a Slováků 70 000–75 000 Poláků (asi nezaregistrovaných, zaregistrovaných) 21 000 Romů (2 000 nezaregistrovaných, zaregistrovaných) sovětských válečných zajatců (3 000 nezaregistrovaných, zaregistrovaných) 10– vězňů jiných národností (mj. Bělorusů, Rusů, Ukrajinců, Čechů, Slováků, Jugoslávců, Francouzů, Němců, Rakušanů)

25 Terezín věznice gestapa (v Malé pevnosti, od června 1940)
židovské ghetto (v Hlavní pevnosti, od listopadu 1941) „starobní ghetto“ – internováni: staří lidé (často váleční vysloužilci z 1. světové války bojující za Německo) nejen z Protektorátu, ale hlavně z Německa a Rakouska tzv. prominenti – významní politici, vědci, umělci atd z předválečné éry film Führer daroval Židům město Během května 1944 měl za pomoci svých kontaktů v českém odboji do gheta a z něj několikrát proniknout Vítězslav Lederer (uprchlík z Osvětimi-Březinky, který zde byl internován v letech ) a povědět židovské radě starších o poměrech v Osvětimi: rozsáhlých selekcích a vyvražďování, vyhlazení osvětimského sektoru B II b měsíc před jeho útěkem a dalších zvěrstvech nacistické protižidovské politiky a domáhat se, aby tyto informace byly mezi Židy z gheta zveřejněny.Rada starších v čele s dr. Eppsteinem ale Lederera prakticky ignorovala a rozšíření této informace zamítla.

26 Proč Terezín? pevnostní valy → znesnadnění útěku vězňů
11 kasárenských budov → velké množství lidí město – symetrická výstavba, rovné, široké ulice → dobrý přehled o dění blízko Terezína Bohušovice nad Ohří → důležitá železniční trať z Prahy do Ústí nad Labem (transporty Židů) Terezín na hranicích Protektorátu s Říší, poblíž žádné velké město v Malé pevnosti již věznice gestapa

27 Terezín - ghetto  „pouze“ dvě trestné hromadné popravy oběšením (16 lidí popraveno za malicherné přestupky: nepozdravení příslušníka SS sejmutím čepice nebo za tajné odeslání zprávy domů) v počátcích ghetta v dalším období: poslání do Malé pevnosti (pro Žida de facto rozsudek smrti) zařazení do příštího transportu na Východ Doporučený odkaz:

28 Terezín - ghetto lidé sedmi národností: Češi, Němci, Rakušané, Nizozemci, Dánové a na konci války Maďaři a Slováci celkem asi 140 000 Židů téměř 35 000 zemřelo přímo v ghettu pod vlivem velmi špatných životních podmínek na konci války na 15 000 lidí různých národností z transportů a pochodů smrti -epidemie skvrnitého tyfu – další zbytečné oběti holocaustu (asi 1500 lidí včetně ruských a českých zdravotníků) celkem ghettem asi 155 000 lidí → nepřežilo

29 Správa ghetta táborová komandantura v počtu asi 30 osob
velitelé: Siegfried Seidl, Anton Burger a Karl Rahm S. Seidle, K. Rahm – trest smrti A. Burger (člověk, který chtěl zabíjet „židovská“ nemluvňata ihned po narození) – 2x útěk z vězení , nepotrestán, dožil se vysokého věku židovská samospráva - „rada starších“ - Jakob Edelstein (zemřel v Březince), dr. Paul Eppstein (zastřelen v Malé pevnosti), dr. Benjamin Murmelstein – vnitřní chod ghetta, sestavování seznamů do transportu

30 Film Pianista Sophiina volba Život je krásný Ďáblova čísla
Smrt krásných srnců Spalovač mrtvol Schindlerův seznam Deník Anny Frankové Vzpoura Chlapec v pruhovaném pyžamu Přežil jsem svou smrt

31 Opakujeme … Co znamenají slova holocaust, šoa?
Kdy si připomínáme památku obětí holocaustu? Kdy vznikly první koncentrační tábory? Jak se liší od táborů z Třetí říše? Které tábory znáte? Které jsou považovány za vyhlazovací? Co tvořilo zákonný podklad pro řešení židovské otázky?

32 Opakujeme … Jakou roli sehrál Terezín?
Proč byl z českých měst vybrán právě Terezín? Kdo asi dal podnět ke zřízení terezínského ghetta? Proč právě tato osoba?

33 Obrázky Obr. 1 Original uploader was Kwz at pl.wikipedia; Later version(s) were uploaded by Julo at pl.wikipedia. Oznaczenia więżniów obozów koncentracyjnych (Auschwitz-Birkenau, Dachau, Ravensbrück); CC BY-SA3.0 Obr. 2 Little Savage; The symbolic "remains" of the railroad in Treblinka; CC BY-SA3.0 Obr. 3 Little Savage; Treblinka's Memorial in Winter; CC BY-SA3.0

34 Použité zdroje Přispěvatelé Wikipedie, Holokaust [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize , 19:37 UTC, [citováno 08. 05. 2013] < Přispěvatelé Wikipedie, Akce T4 [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize , 11:54 UTC, [citováno 08. 05. 2013] < Přispěvatelé Wikipedie, Koncentrační tábor [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize , 16:45 UTC, [citováno 08. 05. 2013] < Přispěvatelé Wikipedie, Vyhlazovací tábory [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize , 03:48 UTC, [citováno 08. 05. 2013] <

35 Použité zdroje Přispěvatelé Wikipedie, Vyhlazovací tábor Treblinka [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize , 03:57 UTC, [citováno 08. 05. 2013] Přispěvatelé Wikipedie, Koncentrační tábor Terezín [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize , 13:02 UTC, [citováno 08. 05. 2013] < Přispěvatelé Wikipedie, Auschwitz-Birkenau [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize , 09:38 UTC, [citováno 08. 05. 2013] < Přispěvatelé Wikipedie, Norimberské zákony [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize , 15:41 UTC, [citováno 08. 05. 2013] <

36 Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Škola vlastní licence k software, pomocí kterých byl zpracován tento digitální učební materiál. Pro citaci byla použita norma ISO 690.


Stáhnout ppt "Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880."

Podobné prezentace


Reklamy Google