Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Marketing Ing. Jitka Nesnídalová, Ph. D.. 2 Povinná literatura Zamazalová a kol.: Marketing, 2. přepr. a dopl. vydání, C. H. Beck, Praha 2010Zamazalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Marketing Ing. Jitka Nesnídalová, Ph. D.. 2 Povinná literatura Zamazalová a kol.: Marketing, 2. přepr. a dopl. vydání, C. H. Beck, Praha 2010Zamazalová."— Transkript prezentace:

1 1 Marketing Ing. Jitka Nesnídalová, Ph. D.

2 2 Povinná literatura Zamazalová a kol.: Marketing, 2. přepr. a dopl. vydání, C. H. Beck, Praha 2010Zamazalová a kol.: Marketing, 2. přepr. a dopl. vydání, C. H. Beck, Praha 2010 Majaro S.: Základy marketingu, Grada, Praha 1997Majaro S.: Základy marketingu, Grada, Praha 1997 Carthy, Perreault: Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha 1996Carthy, Perreault: Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha 1996

3 3 Doporučená literatura Horáková: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha 1992Horáková: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha 1992 Kotler: Marketing Management, Grada Publishing, Praha 1998Kotler: Marketing Management, Grada Publishing, Praha 1998 Světlík: Marketing – cesta k trhu, EKKA, Zlín 1992Světlík: Marketing – cesta k trhu, EKKA, Zlín 1992

4 4 Úspěch Co je to úspěch? Souhlasíte s tvrzením, že úspěch je objektivně měřitelný pouze penězi? Nebo postavením? Nebo se spíše domníváte, že úspěch a cítit se úspěšný je více vnitřní pocitová záležitost? Jaká je vaše definice úspěchu?“ Zdroj: http://www.dreamlife.cz/osobni- rozvoj/mysleni/uspech---seznamte-se- prosim/article.html?id=1614 http://www.dreamlife.cz/osobni- rozvoj/mysleni/uspech---seznamte-se- prosim/article.html?id=1614http://www.dreamlife.cz/osobni- rozvoj/mysleni/uspech---seznamte-se- prosim/article.html?id=1614

5 5 Co ještě rozhoduje o úspěchu? K – knowledge (vědění)K – knowledge (vědění) R – responibility (zodpovědnost), schopnost předvídat následky svých činůR – responibility (zodpovědnost), schopnost předvídat následky svých činů C – control (kontrola), schopnost dosáhnout předpokládaného výsledkuC – control (kontrola), schopnost dosáhnout předpokládaného výsledku Tyto tři pilíře lze uspořádat jako trojúhelník KRC – plocha trojúhelníku vyjadřuje míru úspěchu.Tyto tři pilíře lze uspořádat jako trojúhelník KRC – plocha trojúhelníku vyjadřuje míru úspěchu. Pokud má zaměstnanec vědění, ví, jak „na to“, ponese zodpovědnost a bude dotahovat úkoly do konce → bude mít úspěchPokud má zaměstnanec vědění, ví, jak „na to“, ponese zodpovědnost a bude dotahovat úkoly do konce → bude mít úspěch

6 6 Výroba a marketing „Vyrobte lepší pastičku na myši a svět si vás najde.“ Uspokojení lidských potřeb FORMA Výroba + marketing ČAS MÍSTO VLASTNICTVÍMarketing

7 7 Marketingové postupy v personalistice Průzkum potřeb a očekávání cílové skupinyPrůzkum potřeb a očekávání cílové skupiny Formy spolupráce a oslovení cílové skupinyFormy spolupráce a oslovení cílové skupiny Analýza hodnotového systému cílové skupinyAnalýza hodnotového systému cílové skupiny Analýza konkurence a sledování trendůAnalýza konkurence a sledování trendů

8 8 Definice „Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání a uspokojování potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem tak, aby byly splněny cíle organizace.“

9 9 Předmět marketingu ProduktProdukt VýrobekVýrobek SlužbaSlužba MyšlenkaMyšlenka ZeměZemě OsobaOsoba InstituceInstituce

10 10 Vývoj teorie marketingu 1.Primitivní, nedokonalý trh – dělba práce, jednoduchý směnný proces 2.Rok 1650, Japonsko, obchodní dům, rodina MITSUI 3.18. století, průmyslová revoluce v USA, vznik moderního marketingu 1850 – 1920, průzkum trhu, poptávka je nižší než nabídka, hledání příčin 1850 – 1920, průzkum trhu, poptávka je nižší než nabídka, hledání příčin Primitivní marketing Primitivní marketing

11 11 Vývoj teorie marketingu 4.1920 – 1940,masový marketing 5.2. světová válka 6.1950 – 1960, USA, diferencovaný marketing 7.VTR 1960 – 1980, integrovaný marketing 8.1980, mezinárodní dělba práce Internacionální marketingInternacionální marketing 9.1990, sociální marketing

12 12 Vývojové fáze managementu VýrobníVýrobní VýrobkováVýrobková ProdejníProdejní MarketingováMarketingová Společenský marketingSpolečenský marketing sociální marketingsociální marketing sociálně etický marketingsociálně etický marketing

13 13 Marketingová koncepce 1.Orientace na zákazníka 2.Společné úsilí společnosti 3.Zisk jako cíl

14 14 Marketingové desatero (Miloslav Cváček) Management musí: 1.Rozhodnout, zda marketing jako firemní instituci budovat nebo ne 2.Ujasnit pozici marketingu součást TOP managementusoučást TOP managementu obchodního odděleníobchodního oddělení 3.Vybrat vhodného marketingového manažera 4.Vytvořit vhodné pracovní podmínky

15 15 Marketingové desatero (Miloslav Cváček) 5.Vybrat pracovníky marketingu 6.Vysvětlit úlohu a pozici marketingu 7.Zabezpečit fungující MIS 8.Aktivně pracovat s marketingovými informacemi 9.Při hodnocení práce marketingu se zaměřit na výsledky 10.Vymezit finanční pravidla pro tvorbu rozpočtu na marketing, dbát na jejich dodržování

16 16 Proces marketingového řízení 1.Plánování Určit cíleUrčit cíle Zhodnotit příležitostiZhodnotit příležitosti Tvořit marketingovou strategii ( + čas = plán)Tvořit marketingovou strategii ( + čas = plán) Rozpracovat plányRozpracovat plány Rozpracovat marketingový programRozpracovat marketingový program

17 17 Proces marketingového řízení 2.Realizace OrganizaceOrganizace Revize akcíRevize akcí 3.Kontrola Měření výsledkůMěření výsledků Porovnání s plánemPorovnání s plánem Identifikace příčin odchylekIdentifikace příčin odchylek Hodnocení pokrokuHodnocení pokroku

18 18 Marketingová strategie Cílový trhCílový trh Marketingový mixMarketingový mix ProductPricePower CUSTOMER PlacePromotionPerson

19 19 Převratná změna v marketingové strategii Akio Morita, SonyAkio Morita, Sony „Vést zákazníky novými produkty“ minivany, Detroit – malý kontaktní vůzminivany, Detroit – malý kontaktní vůz Honda, 90. léta – sportovní vůz NSX, sen výrobců automobilůHonda, 90. léta – sportovní vůz NSX, sen výrobců automobilů

20 20 Podstata strategiePodstata strategie „Vidět budoucnost jako první“ Cesty Diktát výrobceDiktát výrobce Spolupráce s nejlepšími uživateliSpolupráce s nejlepšími uživateli Převratná změna v marketingové strategii

21 21 Marketingové prostředí MIKROPROSTŘEDÍ PodnikPodnik ZákazníciZákazníci finální spotřebitelé, výrobní, obchodní a jiné organizacefinální spotřebitelé, výrobní, obchodní a jiné organizace DodavateléDodavatelé Distributoři a prostředníciDistributoři a prostředníci KonkurentiKonkurenti

22 22 Marketingové prostředí MAKROPROSTŘEDÍ Ekonomické prostředíEkonomické prostředí kupní síla spotřebitelů a struktura jejich výdajůkupní síla spotřebitelů a struktura jejich výdajů Technické a technologické prostředíTechnické a technologické prostředí náklady na výzkum a vývoj, rychlé tempo technických a technologických změn, povinná schvalovací řízení pro výrobkynáklady na výzkum a vývoj, rychlé tempo technických a technologických změn, povinná schvalovací řízení pro výrobky Demografické prostředíDemografické prostředí počet obyvatelstva, hustota osídlení, věk, pohlaví, zaměstnání...počet obyvatelstva, hustota osídlení, věk, pohlaví, zaměstnání...

23 23 Marketingové prostředí MAKROPROSTŘEDÍ Kulturní prostředíKulturní prostředí základní názory a hodnotyzákladní názory a hodnoty Politicko-právní prostředíPoliticko-právní prostředí zákony a ostatní právní předpisy, zájmové, občanské, politické, další formální a neformální seskupenízákony a ostatní právní předpisy, zájmové, občanské, politické, další formální a neformální seskupení Přírodní prostředíPřírodní prostředí přírodní podmínky, klimatické a geografické poměry, nerostné bohatství, půdní poměrypřírodní podmínky, klimatické a geografické poměry, nerostné bohatství, půdní poměry

24 24 Analýza vztahu obou prostředí z hlediska podniku Klasifikace struktury odvětvíKlasifikace struktury odvětví Mnoho producentů Jeden nebo několik producentů Nediferencovaný produkt Čistá konkurence Čistý monopol Diferencovaný produkt Monopolistická konkurence Oligopol

25 25 Analýza vztahu obou prostředí z hlediska podniku Klasifikace strategií růstu tržeb podle charakteru produktu a trhuKlasifikace strategií růstu tržeb podle charakteru produktu a trhu Charakter produktu SoučasnýNový Charakter trhu Současný Penetrace trhu Vývoj nových výrobků a služeb Nový Posílení trhu Diversifikace

26 26 Model BCG

27 27 Model GE + = ano, investovat+ = ano, investovat - = ne, neinvestovat – neperspektivní výrobek- = ne, neinvestovat – neperspektivní výrobek ? = selektivní přístup – zůstat na atraktivním trhu a zlepšit pozici nebo odejít? = selektivní přístup – zůstat na atraktivním trhu a zlepšit pozici nebo odejít vysokástřednínízká ++?vysoká +?-střední ?--nízká Konkurenční pozice Atraktivita trhu

28 28 Příklad Nakladatelství Comenius vydává pět druhů knih, časopisy a nahrané audio a video nahrávky. Podle následujících údajů sestavte portfolio analýzu BCG.Nakladatelství Comenius vydává pět druhů knih, časopisy a nahrané audio a video nahrávky. Podle následujících údajů sestavte portfolio analýzu BCG. % z celkového prodeje nakladatelství určuje přibližnou velikost bodu znázorňujícího určitý druh knih.% z celkového prodeje nakladatelství určuje přibližnou velikost bodu znázorňujícího určitý druh knih. DRUH % Z CELKOVÉHO PRODEJE TRŽNÍ PODÍL TRŽNÍ PODÍL KONKURENCE % RŮSTU TRHU Učebnice4060251 Encyklopedie25304015 Literatura515205 Časopisy1010455 Vědecká literatura 5304510 Audio-video5505010 Hobby knihy 1040205

29 29 Marketingový informační systém Marketingové informace = předpoklad úspěšnosti podnikuMarketingové informace = předpoklad úspěšnosti podniku Lee Iacocca:Lee Iacocca: „Na přijetí rozhodnutí je potřebné mít 95% informací z dané oblasti. 5% neinformovanosti představuje riziko při přijímání rozhodnutí.“

30 30 Marketingový informační systém Výzkum trhuVýzkum trhu Řeší konkrétní problémŘeší konkrétní problém Externí zdrojeExterní zdroje Prvek MISPrvek MIS MISMIS Kontinuální sběr informacíKontinuální sběr informací Interní, externíInterní, externí

31 31 Marketingový informační systém „Organizovaný způsob neustálého shromažďování a analyzování údajů nutných pro zajištění informací, které potřebují marketeři, aby mohli rozhodnout.“

32 32 Marketingový informační systém Informační zdrojeInformační zdroje DotazyDotazy OdpovědiOdpovědi RozhodováníRozhodování výsledkyvýsledky

33 33 Marketingový informační systém

34 34 Marketingový výzkum Kodex výzkumu trhuKodex výzkumu trhu agentury Esomar a Simaragentury Esomar a Simar Systematický postupSystematický postup IntuiceIntuice vědecká metodavědecká metoda

35 35 Marketingový výzkum Příprava výzkumného projektuPříprava výzkumného projektu Metody:Metody: Explorační výzkumExplorační výzkum Deskriptivní výzkumDeskriptivní výzkum Kauzální výzkumKauzální výzkum

36 36 Marketingový výzkum Aplikace metody o 5 krocích 1.Definování problému 2.Analýza situace 3.Získání konkrétních informací pro daný problém 4.Interpretace informací 5.Vyřešení problému

37 37 Sémantický diferenciál

38 38 Výzkum trhu – Kodak, LTD (Anglie) Jill Seabrook – manažerka obchodního výzkumuJill Seabrook – manažerka obchodního výzkumu 1 - 10 výzkumní pracovníci interní (poradní tým)1 - 10 výzkumní pracovníci interní (poradní tým)

39 39 Výzkum trhu – Kodak, LTD (Anglie) Externí výzkumExterní výzkum Východní EvropaVýchodní Evropa AfrikaAfrika Blízký východBlízký východ Západní EvropaZápadní Evropa

40 40 Výzkum trhu – Kodak, LTD (Anglie) Práce ředitele Práce lokálního charakteruPráce lokálního charakteru TaktikaTaktika Reklama, agitaceReklama, agitace Měření velikosti trhů a podílu na nichMěření velikosti trhů a podílu na nich Akceptování výsledků dotazníkůAkceptování výsledků dotazníků Sladění měření velikosti trhu divizemiSladění měření velikosti trhu divizemi Maloobchodní auditMaloobchodní audit úspěch

41 41 Sledování vývojových trendů 1.Průměrný roční index RokyIndex 1991/1990101 1992/1991103 1993/1992104 1994/1993102 1995/1994103

42 42 Sledování vývojových trendů 2.Margiální analýza E = koeficient příjmové elasticityE = koeficient příjmové elasticity Δ = přírůstek (O, M) za sledované obdobíΔ = přírůstek (O, M) za sledované období O 0, M 0 = obrat, mzdy (příjmy) ve výchozím roceO 0, M 0 = obrat, mzdy (příjmy) ve výchozím roce

43 43 Sledování vývojových trendů 3.Modelování Vícenásobná regreseVícenásobná regrese D = A. M E. P e. B t D = poptávkaD = poptávka M = příjmy obyvatelstvaM = příjmy obyvatelstva P = cenaP = cena t = čast = čas A = konstantaA = konstanta E = koeficient příjmové pružnostiE = koeficient příjmové pružnosti e = koeficient cenové pružnostie = koeficient cenové pružnosti B = index časového přírustkuB = index časového přírustku

44 44 Sledování vývojových trendů 3.Modelování Logistická funkceLogistická funkce

45 45 Sledování vývojových trendů 4.Charakteristika konjunkturního vývoje Ukazatelé (Potravinářský index, Drugstore index)Ukazatelé (Potravinářský index, Drugstore index) Konjunkturní test – info textKonjunkturní test – info text Test kupní ochotyTest kupní ochoty Burzovní indexyBurzovní indexy

46 46 Segmentace trhu Definice generického trhu Potřeby zákazníka Typ zákazníka Zeměpisná poloha Definice trhu výrobku Typ výrobků Potřeby zákazníka Typ zákazníka Zeměpisná poloha

47 47 Kritéria pro dobrý segment HomogenníHomogenní HeterogenníHeterogenní VelikostVelikost OperativnostOperativnost

48 48 3 základní způsoby rozvoje strategií Jeden cílový trh Segmentátoři Násobný cílový trh Kombinovaný cílový trh Kombinátoři

49 49 Dimenze segmentace ZeměpisnéZeměpisné DemografickéDemografické Podle vztahu k situaci (výhoda, spotřeba, vzorek)Podle vztahu k situaci (výhoda, spotřeba, vzorek) Podle nákupní situacePodle nákupní situace

50 50 Segmentace – 7 kroků 1.Pojmenovat široký trh výrobku 2.Vytvořit seznam potřeb potenciálních zákazníků 3.Vytvořit „homogenní“ tržní segmenty – tj. „úzké“ trhy výrobku 4.Identifikace determinujících dimenzí 5.Pojmenování (označení) potenciálních trhů výrobku 6.Proč se segment trhu výrobku chová tak, jak se chová 7.Udělat přesný odhad velikosti každého segmentu trhu výrobku

51 51 Segmentace Krok 2 Kroky 3 a 4 Krok 5 Společná zařízení Blízko centra EkonomičnostMladíSvobodníAktivníLegrace„Swingeři“ DesignSoukromí Různost interiéru Klubová zařízení Starší Vyšší příjem PohodlíIndividualita Vysoce nároční Prostornost Místa na hraní Ekonomičnost Mladé rodiny s dětmi Rodina PolohaEkonomičnostSvobodníDospělí Orientovaní na zaměstnání DesignCentrum „Přednosti města“ Bývalí majitelé domovů Orientovaní na město SoukromíMladšíDomovPracují Čerstvě po svatbě

52 52 Poučení „Marketing je řízení podniku trhem s cílem řídit trh podnikem.“

53 53 Marketing podle způsobu „TOTAL QUALITY“ Dr. Horst Antonischki Ivm INSTITUT SPOTŘEBITEL – MARKETINGIvm INSTITUT SPOTŘEBITEL – MARKETING BRAUNSCHWEIG (poradenská činnost, výzkum trhu)BRAUNSCHWEIG (poradenská činnost, výzkum trhu)

54 54 Pouze kvalita má budoucnost Kvalita má dvě dimenzeKvalita má dvě dimenze VýrobekVýrobek Orientace na zákazníkaOrientace na zákazníka Black box modelBlack box model

55 55 Proč jdou zákazníci ke konkurenci 50 % - špatný servis, nezdvořilý a neochotný personál50 % - špatný servis, nezdvořilý a neochotný personál 20 % - nedostatek osobní pozornosti20 % - nedostatek osobní pozornosti 15 % - koupí stejné zboží jinde a levněji15 % - koupí stejné zboží jinde a levněji 15 % - koupí technicky lepší výrobek jinde15 % - koupí technicky lepší výrobek jinde

56 56 TOP model ivm T = technický užitekT = technický užitek O = ekonomický užitekO = ekonomický užitek P = osobní užitekP = osobní užitek Užitek zákazníkaUžitek zákazníka Technická rovina – „prvotná realita“Technická rovina – „prvotná realita“ Osobní rovina – „druhotná realita“Osobní rovina – „druhotná realita“

57 57 Úspěch rozhovoru 1.Obsah rozhovoru 2.Řeč 3.Gestikulace, mimika, postava 4.Ostatní 7% 35% 55% 3%

58 58 Cesta k orientaci na zákazníka 1.Definovat silové pole vlastních silných stránek Segmentace trhu, SWOT analýzaSegmentace trhu, SWOT analýza

59 59 Cesta k orientaci na zákazníka 2.Vypracovat vizi pro zákazníka Budoucnost, která má být vytvořena a vyvinuta, žádná prognózaBudoucnost, která má být vytvořena a vyvinuta, žádná prognóza EFEKTIVNÍ VIZEEFEKTIVNÍ VIZE Jednoduchá a jasnáJednoduchá a jasná Faktor úspěchuFaktor úspěchu StabilníStabilní Každý den přenášet mezi pracovníkyKaždý den přenášet mezi pracovníky

60 60 Cesta k orientaci na zákazníka 3.Naslouchat, zaposlouchat se Mínění zákazníka x mínění firmyMínění zákazníka x mínění firmy Tržní situace zákazníkaTržní situace zákazníka Jaký názor má zákazník o soutěži mezi svými dodavateli?Jaký názor má zákazník o soutěži mezi svými dodavateli? Jak vidí podnik našeho zákazníka, náš vlastní podnik?Jak vidí podnik našeho zákazníka, náš vlastní podnik?

61 61 Cesta k orientaci na zákazníka 4.Vypracovat pro zákazníka celkovou schopnost reakce Jen 4 % nespokojených zákazníků se hlásíJen 4 % nespokojených zákazníků se hlásí Míra nespokojenosti je 7-8x vyšší než reklamační kvóta samaMíra nespokojenosti je 7-8x vyšší než reklamační kvóta sama Získat nového zákazníka je 5x tak nákladné než péče o dlouholetého zákazníkaZískat nového zákazníka je 5x tak nákladné než péče o dlouholetého zákazníka

62 62 Cesta k orientaci na zákazníka 5.Globální myšlení v rámci podnikání Celkové myšlení od prvotních nápadů dotažené až do úplného konceCelkové myšlení od prvotních nápadů dotažené až do úplného konce Tetrapack - ekologické obaly výrobkůTetrapack - ekologické obaly výrobků

63 63 Cesta k orientaci na zákazníka 6.Oběh PDCA Podle Dr. Edwarda DemingaPodle Dr. Edwarda Deminga Chování KaizenChování Kaizen

64 64 Cesta k orientaci na zákazníka 7.Mluvit je stříbro – jednat je zlato Neproklamovat, ale jednatNeproklamovat, ale jednat Výrobek má předčit reklamuVýrobek má předčit reklamu

65 65 Klasifikace struktury odvětví Čistá konkurenceČistá konkurence Monopolistická konkurenceMonopolistická konkurence OligopolOligopol Čistý monopolČistý monopol

66 66 Chování kupujících na trhu Individuální zákazníkIndividuální zákazník DomácnostDomácnost Organizace (průmyslový zákazník)Organizace (průmyslový zákazník)

67 67 Role kupujících IniciátorIniciátor KupujícíKupující OvlivňovatelOvlivňovatel UživatelUživatel

68 68 Rozhodovací proces u nakupování Zaznamenání problémuZaznamenání problému Hledání informaceHledání informace Aktivní x pasivníAktivní x pasivní Externí x interníExterní x interní Zhodnocení alternativZhodnocení alternativ Rozhodnutí o nákupuRozhodnutí o nákupu Uskutečnění nákupuUskutečnění nákupu Vyhodnocení nákupuVyhodnocení nákupu

69 69 Typy individuálního spotřebitele Automatické chováníAutomatické chování Řešení omezeného problémuŘešení omezeného problému Řešení extenzivního problémuŘešení extenzivního problému

70 70 Faktory ovlivňující kupujícího InterníInterní MotivaceMotivace OsobnostOsobnost VnímáníVnímání Selektivní distorzeSelektivní distorze Selektivní retenceSelektivní retence Selektivní vystaveníSelektivní vystavení Faktor učeníFaktor učení Faktor postojeFaktor postoje

71 71 Typologie osobnosti Typologie osobnosti podle psychologických charakteristikTypologie osobnosti podle psychologických charakteristik IntrovertIntrovert ExtrovertExtrovert

72 72 Interpersonální zóny Intimní15 – 50 cmIntimní15 – 50 cm Osobní50 – 150 cmOsobní50 – 150 cm Sociální150 – 350 cmSociální150 – 350 cm Veřejná350 a víceVeřejná350 a více

73 73 Verbální a nonverbální komunikace Gesta dlaníGesta dlaní Podání rukyPodání ruky Pohyby rukouPohyby rukou Ruce po obličejiRuce po obličeji Křížení končetinKřížení končetin Kontakt pohledemKontakt pohledem Síla hlasuSíla hlasu

74 74 Konstitutivní typologie Astenický typAstenický typ Pyknický typPyknický typ Atletický typAtletický typ

75 75 Typologie zákazníka Typologie zákazníka podle zájmu na prodávajícím a zájmu na koupiTypologie zákazníka podle zájmu na prodávajícím a zájmu na koupi

76 76 Faktory ovlivňující kupujícího ExterníExterní Hodnoty společnostiHodnoty společnosti Ekonomické prostředíEkonomické prostředí Demografické prostředíDemografické prostředí Referenční skupinyReferenční skupiny

77 77 Stadium životního cyklu rodiny 1.Svobodní, neprovdané a neženatí lidé, kteří nežijí se svými rodiči 2.Rozvedení nebo odloučení 3.Páry po svatbě, bez dětí 4.Plné hnízdo I. Nejmladšímu dítěti je méně než 5 letNejmladšímu dítěti je méně než 5 let 5.Plné hnízdo II. Nejmladšímu dítěti je více než 5 letNejmladšímu dítěti je více než 5 let

78 78 Stadium životního cyklu rodiny 6.Plné hnízdo III. Starší páry se závislými dětmiStarší páry se závislými dětmi 7.Prázdné hnízdo Starší páry, nežijí s nimi děti, hlava rodiny stále ještě pracujeStarší páry, nežijí s nimi děti, hlava rodiny stále ještě pracuje 8.Starší lidé, žijí sami 9.Starší občané I. Bez dětí, hlava rodiny v důchoduBez dětí, hlava rodiny v důchodu 10.Starší občané II. NepracujíNepracují

79 79 Typy nákupního chování organizace Typ procesu Nákup s novým problémem Modifikovaný opakovaný nákup Přímý opakovaný nákup (na objednávku) Časová náročnost VelkáStředníMinimální Působení vlivů VelkéNízkéMinimální Přehled o dodavatelích VelkýNízkýŽádný Potřeba informací VelkáNízkáMinimální

80 80 Zdroje informací nákupčích Marketingové zdroje Nemarketingové zdroje Osobní zdroje Prodejci Členění nákupních center Ostatní zdroje od dodavatelů Externí spolupracovníci Obchodní výstavy Konzultanti Externisté Neosobní zdroje Reklama Tarifní služby Publicita Obchodní asociace Literatura Noviny, časopisy Katalogy Soupisy výrobků


Stáhnout ppt "1 Marketing Ing. Jitka Nesnídalová, Ph. D.. 2 Povinná literatura Zamazalová a kol.: Marketing, 2. přepr. a dopl. vydání, C. H. Beck, Praha 2010Zamazalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google