Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 38 Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 38 Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 38 Číslo DUM 07 Předmět Písemná a elektronická komunikace Tematický okruh Jazyk a frazeologie v písemné komunikaci Název materiálu Prstová cvičení II. – zvláštnosti českého jazyka Autor Mgr. Jaroslava Kuhnová Datum tvorby březen 2014Ročník 1.-2. Anotace Prezentace vysvětlují zvláštnosti českého jazyka – jazykolamy, palindromy aj. Metodický pokyn 1. Vyučující vysvětlí jednotlivé snímky prezentace. 2. Žáci přidávají slova z vlastní slovní zásoby. 3.Všechna slova a slovní spojení zkusí napsat na klávesnici několikrát za sebou. 4. Snímek č. 13 vyřeší samostatně, příp. za domácí úkol. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Český jazyk  Český jazyk má přibližně 2 000 000 slov, je to jazyk živý a stále se vyvíjí.  Pro cizince není lehký, obtížná jsou pro ně především písmena s diakritickými znaménky (znaky na číselné řadě) a sedm pádů, kterými český jazyk disponuje.  S mateřským jazykem zápasí i mnozí rodilí mluvčí, a proto uvádíme pár „vylomenin“, s kterými se můžeme v jazyce setkat.

3 Jazykolamy Věta nebo slovní spojení, jež se obtížně vyslovuje (a píše).  Strč prst skrz krk.  Vytři ty tři trychtýře.  Prokop poklop prokop.  Pan Kaplan plakal v kapli.  Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí.  Naolejuje-li Julie koleje, či nenaolejuje-li Julie koleje.  Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty pštrosí ulicí, do pštrosáčárny.  V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.  Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech.  Poslali mě naši k vašim, aby přišli vaši k našim, když nepůjdou vaši k našim, tak nepůjdou naši k vašim.  Rozprostovlasatila se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila se dcera krále Nabuchodonozora?  Kolouch, kohout s mouchou mnohou s hloupou chloubou houpou nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.

4 Palindromy (z řečt. palindromos=běžící pozpátku) Palindrom je nejčastěji slovní spojení, které se dá číst libovolným směrem (zleva doprava či zprava doleva). Správný palindrom má v obou směrech stejný význam, toho je většinou dosaženo ignorováním mezer či diakritiky.  Ida lhala hlady.  U dubu tu budu.  Jelenovi pivo nelej.  Ale jak ta Katka jela. nepotopen  Kobyla má malý bok. nezasazen  Nekouká žák u oken? nezařazen  I zeman ležel na mezi. nepochopen  Sabina hrává na varhany bas.  Do chladu si masa mísu dal Chod.  Fešná paní volá: má málo vína pan šéf?  Signate, signate, mere me tangis et angis. (ochranný palindrom na Karlově mostě – na vědomí tobě znamení, poskvrníš-li mě dotykem, budeš zardoušen.)

5 Věta pouze ze souhlásek (díky slabikotvornému R a L)  Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.  Plh zdrhl skrz drn, prv zhltl hrst zrn. Až dosud měla nejdelší věta složená výhradně ze souhlásek pouhých 37 písmen. Do České knihy rekordů se s ní nechal zapsat Jiří Zahradníček z Vodňan  Smrk z Brd pln skvrn z mlh strhl smršť zrn z prh. (Větou se říká, že vyvrácený strom padl na svažité pole prhy arniky a dolů po svahu se spustila záplava zralých semen). Od 21. 8. 2013 oficiální nejdelší věta v češtině složená výhradně ze souhlásek. Je jich v ní rovných 52. Větu vymyslel a v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit představil Milan Hanák z Prahy.  Blb vlk pln žbrnd zdrhl hrd z mlh Brd skrz vrch Smrk v čtvrť srn Krč. (Jde o větu, která v podstatě hovoří o tom, že jakýsi hloupý vlk poté, co vypil nepřiměřené množství ne příliš chutných nápojů, hrdě utekl z mlhou pravidelně zahaleného pohoří zvaného Brdy přes nejvyšší kopec Jizerských hor až do pražské čtvrti Krč, která byla kdysi vyhlášena nadprůměrným výskytem srnčí zvěře.)

6 Opakování stejných slabik  V lese se sesedneme. (4krát)  Nesnese se se sestrou. (4krát)  Ulili-li liliputáni oheň včas, zabránili požáru. (5krát)  Má máma má malou zahrádku. (5krát)  Mezi náma má máma má mámu ráda. (6krát)  Nebudou se štítiti títi Ti ti tiší špehové do vazu? (8krát)  Jel s drahou Drahou drahou dráhou. (stejná slova)

7 Číslicový těsnopis  Mě100, 3slo, 100lička, z5, 100nožka, 100p) (město, tříslo, stolička, zpět, stonožka, stop)  Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3 3mající pos3břené pi100le, o5 a o5 s3leli. (Petříkovi bratři spatřili, jak osmahlí lotři třímající postříbřené pistole, opět a opět stříleli.)

8 Samohlásky Všechny samohlásky poskládané v učebnicovém pořadí najdeme ve slovech  mateřídoušky  dvacetikoruny a naopak, zcela bez samohlásek  scvrnkls  čtvrttvrz

9 Nejdelší slova  nejnevykrystalizovávatelnějšího  nejnerozradostňovávatelnějšími  nejneobhospodařovávatelnějšími  nejneosamostatňovávatelnějšími  nejnezpravděpodobnostňovávatelnějšími  nejnezdevětadevadesáteronásobitelnějšími (Ta nejdelší slova se velmi obtížně vyslovují, a proto jich používáme málo. )

10 Háčky Naši řeč zdobí největší počet háčků, existují slova, ve kterých se jich objeví opravdu dost.  nejztřeštěnější (5krát)  přesvědčivější (5krát)

11 Dvojsloví Pro cizince to může být na překlad tvrdý oříšek:  hupky dupky  pečený vařený  hogo fogo  techtle mechtle  láry fáry  třesky plesky  saky paky  cimpr campr  lážo plážo  hala bala  mýrnix týrnix

12 Q-systém  Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení qalita qasinek qůli qantu dodáveqázne. Qasinky neqasí. (Kvapem přikvačil kvartál a k velikému překvapení kvalita kvasinek kvůli kvantu dodávek vázne. Kvasinky nekvasí.)

13 Úkol  Jak se jmenuje kniha známého českého autora, ve které se vyskytuje příběh (pohádka) Chlap, děd, vnuk, pes a hrob sestavený pouze z jednoslabičných slov ?  Nápověda Ilustroval Jiří Trnka, první vydání 1960, většina příběhů (pohádek) z knihy byla zfilmována (Koloběžka První, Tři veteráni, Lakomá Barka).

14 Správné řešení  Příběh Chlap, děd, vnuk, pes a hrob sestavený pouze z jednoslabičných slov najdeme v knize FIMFÁRUM – napsal Jan Werich v roce 1960, knihu ilustroval Jiří Trnka.  Literárně se jedná se o 19 humoristických umělých pohádek, stojí na přelomu mezi pohádkou a lidovým vyprávěním.

15 Zdroje ROZHLEDY– časopis pro písemnou a elektronickou komunikaci, vydává NUV Praha, ISSN 1214- 5653. AUTOR NEUVEDEN. Velká sbírka jazykolamů [online]. [cit. 26.3.2014]. Dostupný na WWW: http://jalam.cz/ AUTOR NEUVEDEN. Čeština... [online]. [cit. 26.3.2014]. Dostupný na WWW: http://klimes.mysteria.cz/clanky/ostatni/cestina.htm VOKÁČ, Martin. Blba vlka porazil škrt plch. Nejdelší souhlásková věta má 30 znaků navíc [online]. [cit. 26.3.2014]. Dostupný na WWW: http://zpravy.idnes.cz/v-pelhrimove- zaevidovali-novou-nejdelsi-ceskou-vetu-ze-souhlasek-1cr- /domaci.aspx?c=A130925_162052_jihlava-zpravy_mv AUTOR NEUVEDEN. Fimfárum (Kniha) [online]. [cit. 26.3.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fimf%C3%A1rum_(kniha)


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 38 Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google