Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  38 Číslo DUM  07 Předmět  Písemná a elektronická komunikace Tematický okruh  Jazyk a frazeologie v písemné komunikaci Název materiálu  Prstová cvičení II. – zvláštnosti českého jazyka Autor  Mgr. Jaroslava Kuhnová Datum tvorby  březen 2014 Ročník  1.-2. Anotace Prezentace vysvětlují zvláštnosti českého jazyka – jazykolamy, palindromy aj. Metodický pokyn 1. Vyučující vysvětlí jednotlivé snímky prezentace. 2. Žáci přidávají slova z vlastní slovní zásoby. 3.Všechna slova a slovní spojení zkusí napsat na klávesnici několikrát za sebou. 4. Snímek č. 13 vyřeší samostatně, příp. za domácí úkol. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 1

2 Český jazyk Český jazyk má přibližně slov, je to jazyk živý a stále se vyvíjí. Pro cizince není lehký, obtížná jsou pro ně především písmena s diakritickými znaménky (znaky na číselné řadě) a sedm pádů, kterými český jazyk disponuje. S mateřským jazykem zápasí i mnozí rodilí mluvčí, a proto uvádíme pár „vylomenin“, s kterými se můžeme v jazyce setkat.

3 Věta nebo slovní spojení, jež se obtížně vyslovuje (a píše).
Jazykolamy Věta nebo slovní spojení, jež se obtížně vyslovuje (a píše). Strč prst skrz krk. Vytři ty tři trychtýře. Prokop poklop prokop. Pan Kaplan plakal v kapli. Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí. Naolejuje-li Julie koleje, či nenaolejuje-li Julie koleje. Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty pštrosí ulicí, do pštrosáčárny. V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech. Poslali mě naši k vašim, aby přišli vaši k našim, když nepůjdou vaši k našim, tak nepůjdou naši k vašim. Rozprostovlasatila se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila se dcera krále Nabuchodonozora? Kolouch, kohout s mouchou mnohou s hloupou chloubou houpou nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.

4 Palindromy (z řečt. palindromos=běžící pozpátku)
Palindrom je nejčastěji slovní spojení, které se dá číst libovolným směrem (zleva doprava či zprava doleva). Správný palindrom má v obou směrech stejný význam, toho je většinou dosaženo ignorováním mezer či diakritiky. Ida lhala hlady. U dubu tu budu. Jelenovi pivo nelej. Ale jak ta Katka jela nepotopen Kobyla má malý bok nezasazen Nekouká žák u oken? nezařazen I zeman ležel na mezi nepochopen Sabina hrává na varhany bas. Do chladu si masa mísu dal Chod. Fešná paní volá: má málo vína pan šéf? Signate, signate, mere me tangis et angis. (ochranný palindrom na Karlově mostě – na vědomí tobě znamení, poskvrníš-li mě dotykem, budeš zardoušen.)

5 Věta pouze ze souhlásek (díky slabikotvornému R a L)
Smrž pln skvrn zvlhl z mlh. Plh zdrhl skrz drn, prv zhltl hrst zrn. Až dosud měla nejdelší věta složená výhradně ze souhlásek pouhých 37 písmen. Do České knihy rekordů se s ní nechal zapsat Jiří Zahradníček z Vodňan Smrk z Brd pln skvrn z mlh strhl smršť zrn z prh. (Větou se říká, že vyvrácený strom padl na svažité pole prhy arniky a dolů po svahu se spustila záplava zralých semen). Od oficiální nejdelší věta v češtině složená výhradně ze souhlásek. Je jich v ní rovných 52. Větu vymyslel a v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit představil Milan Hanák z Prahy. Blb vlk pln žbrnd zdrhl hrd z mlh Brd skrz vrch Smrk v čtvrť srn Krč. (Jde o větu, která v podstatě hovoří o tom, že jakýsi hloupý vlk poté, co vypil nepřiměřené množství ne příliš chutných nápojů, hrdě utekl z mlhou pravidelně zahaleného pohoří zvaného Brdy přes nejvyšší kopec Jizerských hor až do pražské čtvrti Krč, která byla kdysi vyhlášena nadprůměrným výskytem srnčí zvěře.)

6 Opakování stejných slabik
V lese se sesedneme. (4krát) Nesnese se se sestrou. (4krát) Ulili-li liliputáni oheň včas, zabránili požáru. (5krát) Má máma má malou zahrádku. (5krát) Mezi náma má máma má mámu ráda. (6krát) Nebudou se štítiti títi Ti ti tiší špehové do vazu? (8krát) Jel s drahou Drahou drahou dráhou. (stejná slova)

7 Číslicový těsnopis Mě100, 3slo, 100lička, z5, 100nožka, 100p)
(město, tříslo, stolička, zpět, stonožka, stop) Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3 3mající pos3břené pi100le, o5 a o5 s3leli. (Petříkovi bratři spatřili, jak osmahlí lotři třímající postříbřené pistole, opět a opět stříleli.)

8 Samohlásky mateřídoušky dvacetikoruny scvrnkls čtvrttvrz
Všechny samohlásky poskládané v učebnicovém pořadí najdeme ve slovech mateřídoušky dvacetikoruny a naopak, zcela bez samohlásek scvrnkls čtvrttvrz

9 Nejdelší slova nejnevykrystalizovávatelnějšího
nejnerozradostňovávatelnějšími nejneobhospodařovávatelnějšími nejneosamostatňovávatelnějšími nejnezpravděpodobnostňovávatelnějšími nejnezdevětadevadesáteronásobitelnějšími (Ta nejdelší slova se velmi obtížně vyslovují, a proto jich používáme málo.)

10 Háčky Naši řeč zdobí největší počet háčků, existují slova, ve kterých se jich objeví opravdu dost. nejztřeštěnější (5krát) přesvědčivější (5krát)

11 Dvojsloví hupky dupky pečený vařený hogo fogo techtle mechtle
Pro cizince to může být na překlad tvrdý oříšek: hupky dupky pečený vařený hogo fogo techtle mechtle láry fáry třesky plesky saky paky cimpr campr lážo plážo hala bala mýrnix týrnix

12 Q-systém Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení qalita qasinek qůli qantu dodáveqázne. Qasinky neqasí. (Kvapem přikvačil kvartál a k velikému překvapení kvalita kvasinek kvůli kvantu dodávek vázne. Kvasinky nekvasí.)

13 Úkol Jak se jmenuje kniha známého českého autora, ve které se vyskytuje příběh (pohádka) Chlap, děd, vnuk, pes a hrob sestavený pouze z jednoslabičných slov ? Nápověda Ilustroval Jiří Trnka, první vydání 1960, většina příběhů (pohádek) z knihy byla zfilmována (Koloběžka První, Tři veteráni, Lakomá Barka).

14 Správné řešení Příběh Chlap, děd, vnuk, pes a hrob sestavený pouze z jednoslabičných slov najdeme v knize FIMFÁRUM – napsal Jan Werich v roce 1960, knihu ilustroval Jiří Trnka. Literárně se jedná se o 19 humoristických umělých pohádek, stojí na přelomu mezi pohádkou a lidovým vyprávěním.

15 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Fimf%C3%A1rum_(kniha)
ROZHLEDY– časopis pro písemnou a elektronickou komunikaci, vydává NUV Praha, ISSN AUTOR NEUVEDEN. Velká sbírka jazykolamů [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. Čeština ... [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: VOKÁČ, Martin. Blba vlka porazil škrt plch. Nejdelší souhlásková věta má 30 znaků navíc  [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: /domaci.aspx?c=A130925_162052_jihlava-zpravy_mv AUTOR NEUVEDEN. Fimfárum (Kniha) [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google