Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lukáš Masopust 2006. Dynamická stránka je stránka, jejíž zdrojový kód obsahuje skript, schopný bezprostředně obsloužit událost vyvolanou činností návštěvníka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lukáš Masopust 2006. Dynamická stránka je stránka, jejíž zdrojový kód obsahuje skript, schopný bezprostředně obsloužit událost vyvolanou činností návštěvníka."— Transkript prezentace:

1 Lukáš Masopust 2006

2 Dynamická stránka je stránka, jejíž zdrojový kód obsahuje skript, schopný bezprostředně obsloužit událost vyvolanou činností návštěvníka stránky. Je to, tedy stránka se skriptem, který se spouští u uživatele. Tuto definici splňují i pseudoprvky a pseudotřídy U AJAXu je to není zcela zřejmé

3

4  1994 – LiveScript – syntax jazyka byla inspirována C++ a Javou  1995 – Brendan Eich, inženýr firmy Netscape, představil JavaScript – změna názvu byla schválena firmou Sun  1996 – Microsoft představil Jscript  Započat vývoj ECMAScript standardu – snaha o sjednocení JavaScriptu a Jscriptu  Představen VBScript

5  1997 –European Computer Manufacturers Association (ECMA) vydala první verzi ECMAScriptu (ECMA-262, ISO-16262)  1998 – Document Object Model (HTML) Level 1  1999 – ECMAScript 3. vydání  Microsoft ECMAScript standart implementuje ve verzi 5.0  2000 – JavaScript 1.5  2004 – XMLHttpRequest standartizován W3C  2005 – JavaScript 1.6  2006 – JavaScript 1.7

6 VerzePopis JavaScript 1.0 P ůvodní verze jazyka. Bylo v ní mnoho chyb a nyní je již zastaralá. Implementována v Netscape 2. JavaScript 1.1 Uvedla skute čný objekt Array; nejvážnější chyby byly odstraněny. Implementována v Netscape 3. JavaScript 1.2 Zavedla p říkaz switch, regulární výrazy a řadu dalších prvků. Téměř odpovídá standardu ECMA 1. Implementována v Netscape 4. JavaScript 1.3 Opraveny nekompatibility z JavaScriptu 1.2. Kompatibiln í s ECMA verze 1. Implemento v ána v Netscape 4.5. JavaScript 1.4 Implementov ána pouze v serverových produktech společnosti Netscape. JavaScript 1.5 Zav ádí zpracování výjimek. Odpovídá standardu ECMA verze 3. Implementována v pro hl ížečích Mozilla a Netscape 6.

7 VerzePopis ECMA 1 Standardizuje základní prvky JavaScriptu 1.1 a přidává nov é prvky. Kompatibilními implementacemi jsou JavaScript 1.3 a JScript 3.0. ECMA 2Organiza ční verze obsahující vyjasnění, nikoli však nové prvky. ECMA 3 Standardizuje příkaz switch, regulární výrazy a zpracování výjimek. Kompatibilními implementacemi jsou JavaScript 1.5 a JScript 5.5. JavaScript 1.6 Přídány nové funkce pro práci s polem JavaScript 1.7 Přídány nové funkce – např. generování Fibonacciho čísel

8 Version of JScriptDateIntroduced withApprox. JavaScript 1.0Aug 1996IE 3.01.0 2.0Jan 1997IIS 3.01.1 3.0Oct 1997IE 4.01.3 4.0VS 6.0 5.0Mar 1999IE 5.01.5 5.1IE 5.011.5 5.5Jul 2000IE 5.51.5 5.6Oct 2001IE 6.01.5.NET2000-7-11 Microsoft.NET Framework 1.0 ?

9  Skripty se spouštějí na straně klienta, proto jazyk neobsahuje funkce pro práci se soubory  Existuje i serverová verze – spuštění v shell  Objektově založený jazyk  Umí obsloužit události přidružené HTML prvkům  Syntax inspirována C++

10 1. … kód … Vkládá se do hlavičky HTML dokumentu 2. 3. 4. Prohlížeč nepodporuje či má zakázané spouštění JavaScriptu

11 ParametrPopis Charset Tento atribut udává, která sada znaků se má pro skript použít. Standardní nastavení je ISO -8859- 1. Defer Tento atribut stojí samostatně a nepotřebuje tedy přiřazovat žádnou hodnotu. Jestliže je použit, sdělujeme prohlížeči, že skript nemá výstup na obrazovku. Event Označuje událost, pro kterou byl skript napsán. For Určuje, který prvek je na tento skript navázán. Language Jak jsme si již řekli, popisuje tento atribut, který jazyk bude pro skript použit. Src Sem se zapíše název externího zdroje dat. To má smysl zvláště tehdy, je-li pro mnoho souborů HTML používán stejný skript. Type Tento parametr udává typ MIME zdrojového textu skriptu.

12

13 <textarea id="popis" onclick="document.getElementById('popis').value=’ ’ ">Zde vložte popis k…

14 function process() { var string; string = " Black Orange Pink "; myDiv = document.getElementById("myDivElement"); myDiv.innerHTML = string; }

15  Základ tvoří objekt XMLHttpRequest  Vystavěn na současných technologií  Umožňuje přiblížit web „klasickým“ aplikacím  Šetří datové přenosy  Urychluje uživateli práci  Odděluje obsah od způsobu propagace  Nemění URL v adresném řádku prohlížeče  Znemožňuje použití tlačítka zpět v prohlížeči  Znemožňuje záložkování

16 oUl = document.createElement("ul") oLiBlack = document.createElement("li"); oBlack = document.createTextNode("Black"); oLiBlack.appendChild(oBlack); oUl.appendChild(oLiBlack); myDiv = document.getElementById("myDivElement"); myDiv.appendChild(oUl); DIV UL LI Black

17  onAbort – když uživatel přeruší akci  onBlur – když prvek ztratí focus  onChange – když ztratí fokus objekt Select, Text nebo Textarea a když byla změněna jeho data  onClick – když bylo klepnuto na prvek  onDblClick – když bylo poklepáno na prvek  onFocus – když některý prvek dostal fokus

18  onDragDrop – když uživatel přetáhne objekt do okna prohlížeče  onKeyDown – když byla stlačena klávesa dolů  onKeyPress – když uživatel klávesu stiskne nebo drží stisknutou  onKeyUP – když je klávesa opět uvolněna  onMouseDown – když uživatel stiskne tlačítko myši  onMouseMove – když uživatel pohne myší  onMouseOut – když myš opustí oblast (obrázek nebo odkaz)  onMouseOver – když kurzor myši je nad objektem  onMouseUp – když uživatel opět uvolní tlačítko myši

19  onMove – když uživatel nebo skript pohne objektem (oknem)  onReset – když uživatel resetuje formulář  onResize – když uživatel nebo skript změní velikost okna (rámce)  onSelect – když uživatel označí text (např. v textarea)  onSubmit – když uživatel odešle formulář  onLoad – když bylo dokončeno natahování dokumentu  onUload – když uživatel opustí dokument  onError – když natažení dokumentu nebo obrázku způsobí chybu

20  http://developer.mozilla.org  http://www.ecma-international.org/  http://www.w3.org/DOM/  http://web.archive.org/web/20040202034208/devedge.n etscape.com/central/javascript/  http://msdn.microsoft.com/

21 Prof. Zdeněk Kotek, zakladatel katedry počítačů FEL


Stáhnout ppt "Lukáš Masopust 2006. Dynamická stránka je stránka, jejíž zdrojový kód obsahuje skript, schopný bezprostředně obsloužit událost vyvolanou činností návštěvníka."

Podobné prezentace


Reklamy Google