Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Houby Samostatná říše domény Eukarya 5 oddělení založených zejména na pohlavním rozmnožování –Ascomycota (h. vřeckovýtrusné) –Zygomycota (h. spájivé) –Basidiomycota.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Houby Samostatná říše domény Eukarya 5 oddělení založených zejména na pohlavním rozmnožování –Ascomycota (h. vřeckovýtrusné) –Zygomycota (h. spájivé) –Basidiomycota."— Transkript prezentace:

1 Houby Samostatná říše domény Eukarya 5 oddělení založených zejména na pohlavním rozmnožování –Ascomycota (h. vřeckovýtrusné) –Zygomycota (h. spájivé) –Basidiomycota (h. stopkovýtrusné) –Chytridomycota (chytridomycety) –Microsporidia (mikrosporidie) Nereflektuje plně fylogenetické vztahy – snahy o změnu

2 Fungi imperfecti U mnohých hub neznáme pohlavní rozmnožování –evolučně zaniklé –projevuje se jen za výjimečných podmínek Dříve tzv. fungi imperfecti (houby nedokonalé) – vlastní podkmen Deuteromycotina Dnes snaha o správné zatřídění U mnohých hub jednoho rodu se tradičně používají dvě jména – jedno pro perfektní druhy, jiné pro imperfektní druhy

3 Evoluce hub Glomeoromycota Basidiomycota Ascomycota Zygomycota Chytridomycota

4 Oddělení Ascomycota Přehrádkované mycelium Pohlavní rozmnožování pomocí askospor –Askus (vřecko) = váček obsahující 8 askospor Nepohlavní rozmnožování pomocí konidií - spory Nepohlavní rozmnožování převládá, často neznáme pohlavní stádia vůbec

5 Ascomycetní kvasinky Saccharomyces cerevisiae (kvasinka pivní) –diploidní vegetativní fáze –nejpoužívanější kvasinka v potravinářském průmyslu – pivo, víno, droždí… –v technologiích se často používají různě vyšlechtěné či zmutované kmeny –nejprostudovanější kvasinka

6 Ascomycetní kvasinky Saccharomyces cerevisiae (kvasinka pivní) –buněčné dělení pučením – po každém pučení zůstane jizva –při určitém počtu jizev už se kvasinka nemůže dělit - smrt –použití při určování stáří buněk

7 Ascomycetní kvasinky Zygosacharomyces –haploidní vegetativní fáze –nemá hexosovou represi dýchání –osmotolerantní – žijí i při vysokých koncentracích cukrů –kažení medu, čokolády… Kluyveromyces –haploidní vegetativní fáze –nemá hexosovou represi dýchání –součást kefírových zrn

8 Ascomycetní kvasinky Yarowia –rozklad tuků a n-alkanů –produkce biomasy z n-alkanů Schizosaccharomyces pombe –jediná kvasinka dělící se příčným dělením –v Africe produkce tradičního alkoholického nápoj z prosa –v Africe produkce tradičního alkoholického nápoj z prosa pombe

9 Ascomycetní kvasinky Candida – 160 druhů –různé kvasné schopnosti –není známo pohlavní rozmnožování –někdy tvoří pseudomycelium –mnohé kmeny patogenní – kandidózy – napadení hlavně kůže, sliznic a nehtů C. utilis – krmné droždí C. boidinii – využití jednouhlíkatých substrátů (methanol)

10 Ascomycetní plísně Penicillium – 150 druhů –převážně nepohlavní rozmnožování –bílé mycelium –žluté až zelené spóry –kažení potravin –častá produkce antibiotik P. chrysogenum – produkce penicilínu P. camemberti, candidum – plísňové síry (hermelín) P. roqueforti – plísňové síry (Niva)

11

12 Ascomycetní plísně Aspergillus – rozšířený rod –převážně nepohlavní rozmnožování –bohatá enzymová výbava – amylolytické, pektolytické, proteolitycké…  roste na nejrůznějších materiálech –průmyslová produkce enzymů (prací prášky) –produkce antibiotik o vysoké toxicitě – nepoužitelné v medicíně A. niger – produkce kyseliny citrónové A. flavus – produkce aflatoxinů, karcinogenní, sledování v potravinách

13 Aspergillus flavus na arašídu

14 Ascomycetní plísně Cladosporium – zabarvené –odolnost proti záření –kontaminace v potravinářských provozech –bohaté enzymové vybavení – rozklad celulózy, pektinu, tuků –napadá maso, vejce, zeleninu, rostliny… Botrytis – psychrofilní plíseň –hniloba masa, ovoce a zeleniny při nižších teplotách = i v lednici B. cinerea – ušlechtilá plíseň na vinných hroznech –zvyšuje výpar vody – vyšší cukernatost moštu

15 Ascomycetní plísně Fusarium – rozšířený rod –napadá ovocné plody, brambory, trávy, obilí... –produkce toxinů – napadané potraviny jsou zdraví škodlivé Gibberella fuikoroi – produkce giberelinů – rostlinné hormóny urychlující růst –snaha o zemědělské využití Alternaria – „vzdušná plíseň“ –tmavé spóry – ochrana proti záření –černá hniloba mrkve, skvrnitost košťálovin…

16

17 Ascomycetní plísně Trichoderma – rozklad celulózy –snaha o využití při zužitkování celulózových odpadů (krmení, výroba bioethanolu…) Aureobasidium – kompletní rozklad dřeva –rozklad ligninu, celulózy i hemicelulóz A. pullulans – výroba polysacharidu pullulanu –jedlé gely (aspik, farmacie)

18 Oddělení Zygomycota Mnohojaderné mycelium, obvykle bez přihrádek Nepohlavní rozmnožování pomocí sporangií – vyrůstají ze sporangioforu Pohlavní rozmnožování pomocí zygospor - tvorba v zygosporangiu Střídání pohlavní a nepohlavní fáze

19 Zygomycetní plísně Mucor – přes 100 druhů –bělavé porosty na potravinách –někdy produkce toxinů Rhizopus – napadá ovoce –někdy produkce mykotoxinů –některé druhy rozkládají pektiny – rosení lnu na polích – průmyslové využitíR. nigricans – průmyslové využití –produkce kyseliny fumarové –oxidace steroidů ve farmacii

20 Oddělení Basidiomycota Přehrádkované mycelium Dva druhy mycelií –primární (obvykle pohlavně oddělené, někdy až 4 typy) –sekundární (dikaryotní = dvoujaderné) Pohlavní rozmnožování pomocí basidiospor – vznik v plodnicích Nepohlavní rozmnožování pomocí konidií, vzácně. Většinou makroskopické houby (hřiby, muchomůrky…)

21 Basidiomycetní kvasinky Filobasidiella neoformans – lidský patogen –napadá tkáně zejména u lidí se sníženou imunitou (AIDS, po chemoterapii apod.) –v ptačím trusu – šíření vzduchem Rhodotorula – karotenoidní pigmenty –ochrana před zářením – ve vzduchu –nemá kvasné schopnosti –při nedostatku dusíku hromadí zásobní tuky

22 Oddělení Chytridomycota Mikroskopické houby Morfologická rozmanitost Nepohlavní rozmnožování pomocí zoospor – pohyblivé buňky s bičíkem Pohlavní rozmnožování –nepohyblivé samičí buňky –pohyblivé samčí buňky s bičíkem –u některých druhů neznáme Některé druhy anaerobní

23 Mikrosporidia Jednobuněčné mikroskopické houby Druhotně zjednodušené – obtížné zařazení –ztráta chitinové buněčné stěny –ztráta mitochondrií –ztráta peroxizómů Parazité živočichů Amébovité buňky Tvoří odolné spory

24 Říše prvoci (Protozoa) a chromista Polyfyletické říše domény Eukarya Prvoci = Jednobuněčné eukaryotické organismy Chromista = jednobuněčné i mnohobuněčné eukaryotické organismy –zpravidla poněkud větší –dříve řazení k jiným říším – rostliny, prvoci, houby…

25 Říše prvoci (Protozoa) Různé organely prvoků –běžné eukaryotní (jádro, mitochondrie…) –speciální (buněčná ústa, buněčná řiť apod.) Často vyztužená cytoplazmatická membrána

26 Říše prvoci (Protozoa) Energetika obvykle heterotrofní, někdy fotosyntéza Častý parazitismus Pohlavní i nepohlavní rozmnožování Někdy tvoří kolonie

27 Taxonomický systém Tradiční dělení – různé variace –bičíkovci –panožkovci –nálevníci Fylogenetický systém není dosud ustálen

28 Výskyt prvoků V půdě Ve vodě (plankton) V žaludcích vyšších organismů Ve vyšších organismech jako parazité …

29 Bičíkovci Jeden nebo několik bičíků Příjem potravy –osmoticky – rozdíl koncentrací – samovolný průnik do organismu –pinocytóza – membránové váčky Některé patogenní

30 Bičíkovci Trypanosoma brucei – trypanozóma spavičná - spavá nemoc –přenášené mouchou tse-tse –poruchy spánku, letargie –častá smrt –uvnitř hostitelské buňky ztrácí bičík

31 Trypanozóma spavičná

32 Bičíkovci Hypermastigida (Brvitky) až stovky bičíků rozklad celulózy – symbióza s termity

33 Panožkovci Panožky = orgány pohybu Cytoplazma není vždy diferencována Fylogeneticky nesourodá skupina Obvykle saprotrofní výživa, někdy fotosyntéza Výskyt ve vodě, půdě, parazitující

34 Panožkovci - měňavky Bez pevné schránky či kostry Přelévání cytoplazmy – panožky – pohyb Často tvorba cyst – odolná stádia Chaos proteus (měňavka velká) – stojaté vody Entamoeba hystolytica (měňavka úplavičná) – úplavice –bolesti břicha, křeče, průjem –hrozí dehydratace –někdy jaterní abscesy – nutná operace –dieta

35 Panožkovci Kryténky –Pevná schránka s jedním otvorem pro panožku –Arcella vulgaris (štítovka obecná) - nejběžnější

36 Panožkovci Slunivky –Kulatý tvar, nitkovité panožky –Actinosphaerium eichhorni (slunivka obecná) – stojaté vody

37 Nálevníci Složitá stavba buňky –brvy, buněčná ústa, buněčný jícen, buněčná řiť… Více jader –mikronukleus – veškerá DNA –makronukleus – „provozní“ DNA pro běžný život, mnoho kopií Potravou obvykle mikroorganismy Rozmnožování nepohlavní i pohlavní

38 Nálevníci Paramecium caudatum (trepka velká) –potravou bakterie – důležitá součást potravního řetězce

39 Další prvoci Plasmodium (krvinkovka) – malárie –přenášené komáry – pohlavní spájení –napadají játra a červené krvinky – rozmnožování v pravidelných vlnách – horečnaté stavy –častá změna povrchových proteinů = uniká imunitnímu systému –nenapadá krvinky postižené srpkovitou anémií – častější výskyt v Africe

40 Krvinkovka

41 Další prvoci Toxoplasma gondii – toxoplazmóza –vícehostitelský prvok (kočka-savci) –málo nebezpečná vyjma těhotných žen (potraty, defekty plodu apod.) –značná promořenost obyvatelstva (ČR cca 30%, Německo 70%, Afrika až 90%) –nákaza z kočičího trusu nebo z nakaženého masa –snaha prvoka dostat se zpět do kočky – vliv na nervy, zpomalování reakcí, sklony k riskování apod.


Stáhnout ppt "Houby Samostatná říše domény Eukarya 5 oddělení založených zejména na pohlavním rozmnožování –Ascomycota (h. vřeckovýtrusné) –Zygomycota (h. spájivé) –Basidiomycota."

Podobné prezentace


Reklamy Google