Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prosazování rovnosti žen a mužů zaměřené na sociální partnery - zavádění rovného zacházení na pracovišti PHARE Twinning Light CZ Jak komunikovat o rovnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prosazování rovnosti žen a mužů zaměřené na sociální partnery - zavádění rovného zacházení na pracovišti PHARE Twinning Light CZ Jak komunikovat o rovnosti."— Transkript prezentace:

1

2 Prosazování rovnosti žen a mužů zaměřené na sociální partnery - zavádění rovného zacházení na pracovišti PHARE Twinning Light CZ Jak komunikovat o rovnosti žen a mužů v médiích a na veřejnosti Twinning Light Project CZ l November 2006 l © Gundel Köbke

3 Základní informace o veřejných kampaních & strategie směřující ke zvyšování informovanosti Veřejné kampaně mají za cíl ovlivňovat postoje pomocí kontroverzních významů a různých technik. Veřejná kampaň není placená reklama, ale prostředek komunikace. Tisková & mediální práce mění váš příběh v novinku pomocí tiskových konferencí a tiskových zpráv. Kampaň začíná za nějakým účelem zprostředkovává politické a obchodní informace pomocí různých komunikačních nástrojů a akcí. Zvyšování informovanosti je metoda která pomocí poskytování přesvědčivých informací vede k uvědomění si problémů a přijetí cílů. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

4 Kréda & základní prvky komunikačních strategií Krédo veřejné kampaně ! Být důvěryhodný Krédo komunikační kampaně na podporu produktu ! Být jiný a pravdivý Krédo politické kampaně ! Být důvěryhodný a pravdivý Krédo kampaně, jejímž cílem je nárazové zvyšování politické informovanosti !Jasné zprávy a vize (Buďte si vědomi krátkodobých efektů na vaši cílovou skupinu a dlouhodobých následků) Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

5 Druhy politických nástrojů a prostředků Informační a popisné nástroje: kampaně, pokyny, školení, vzdělávací aktivity, konference a semináře Partnerské nástroje: sítě kontaktů, partnerství a vzájemný dialog Závazné nástroje: zákony, ustanovení a právní nařízení Zdroje informací: studie, internet, zprávy Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

6 Nástroje veřejných kampaní zaměřených na rovnost žen a mužů Výzkum a informace o současném stavu rovnosti žen a mužů ve vaší organizaci, které budou použity v informačních materiálech Fakta a statistiky připravené pro média Často opakované dotazy týkající se problematiky rovnosti žen a mužů a rovného odměňování připravené pro vaše tiskové informace Tiskové zprávy připravené pro média Informační materiály,letáky a brožury připravené pro veřejnost a média Plakáty a reklamní dárky (trička, pohlednice, tužky atd.) Argumentace pro diskuze na veřejnosti a v médiích Prezentace vzorového návrhu a rozvržení kampaně Televizní a radiové spoty, spoty v kinech Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

7 Další nástroje veřejných kampaní zaměřených na rovnost žen a mužů Umístění rozhovorů a zpráv v médiích Cílené umísťování známých osobností, jejich citace a svědectví v médiích Definování srozumitelných informací pro veřejnost a média na základě výzkumů a studií Umístění (placené) reklamy, ale: většího efektu docílíte článkem v novinách, živým vysíláním v rádiu či v televizi Plánování veřejných a mediálních událostí, akcí a soutěží týkajících se problematiky rovnosti žen a mužů, jako například rovného odměňování, stereotypů či politiky rozmanitosti. Spolupráce s partnery za účelem veřejné či mediální spolupráce Vytvoření Poradního výboru pro otázky rovnosti žen a mužů, který by tvořily dobře známé, všeobecně akceptované a významné osobnosti Vytvoření internetových informačních novin pro veřejnost a média Udělování ocenění (...) Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

8 Užitečné nástroje pro kampaně v médiích Veřejná kampaň na internetu… je aktuálním nástrojem, přesto někteří novináři stále preferují papírovou, psanou formu Váš seznam novinářů… by měl obsahovat aktuální seznam novinářů a televizních a rádiových reportérů Měli byste přesně vědět… kteří zástupci médií budou s největší pravděpodobností mít zájem o váš příběh Výhodou uchovávání zpráv je… že víte, jaké kampaně realizují ostatní a jak jsou úspěšní. Tento nástroj vám také umožňuje určit, zda jste pro svou kampaň zvolili správná média. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

9 Vytváření vaší kampaně a kroky vedoucí k plánu budoucích aktivit Jaký druh pokrytí hledáte? Kolik energie můžete kampani skutečně věnovat? Jaké projekty stojí za to být zveřejněné? Seznam kroků, které jsou potřeba k upoutání veřejného zájmu Než začnete: stojí za to posilovat vzájemnou spolupráci a vytvářet sítě kontaktů Zvyšování veřejné informovanosti znamená neustálé nápadité diskutování o věcech Buďte si vědomi nákladů a vašich rozpočtů Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

10 Úspěšní ve veřejných vztazích a kampaních Historie veřejných kampaní Greenpeace začala mottem „Chceme být velcí“… Následoval slogan Greenpeace Velké Británie: „Optimistická akce je lepší než pesimistická myšlenka.“ Dnešní zpráva je skutečně veliká: Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

11 Nejlepší zkušenosti ve veřejných kampaních Rovnost žen a mužů & Gender Mainstreaming & Rozmanitost & Rovné odměňování EU (Nástroje veřejných kampaní): http://www.stop-discrimination.info+++ RESPECThttp://www.stop-discrimination.info Rakousko (Veřejné kampaně zaměřené na gender mainstreaming, jejichž cílovou skupinou byli obyvatelé měst): http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/gendercity+++ Gender City Vienna http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/gendercity EU (politika rozmanitosti): http://web25s112.typo3sever.com/fileadmin/confdocs/screen_A5_8steps_EN http://web25s112.typo3sever.com/fileadmin/confdocs/screen_A5_8steps_EN _16s.pdf_16s.pdf +++ rozmanitost v práci UK (vzájemné kampaně) : http://www.eoc.org.uk +++15% off – proč pracovnice stále dostávají méně?http://www.eoc.org.uk 10 EU zemí (rady pro kampaně týkající se rovnosti žen a mužů): http://www.equalpay.nu/de_main.html +++BETSY http://www.equalpay.nu/de_main.html B (ICFTU- briefing for a worlwide call): http://www.icftu.org/www/pdf/PayequityE.pdf +++ Rovnost platů teď http://www.icftu.org/www/pdf/PayequityE.pdf GER (BMFSFJ – Tisková zpráva ohledně ocenění auditů) http://www.bmfsfj.de/Politikbereiche/familie,did=77322.html +++ Ocenění pro společnosti provádějící příznivou rodinnou politiku se stávají stále více populární http://www.bmfsfj.de/Politikbereiche/familie,did=77322.html GER (informační program pro ženy aktivně usilující o kariéru) http://www.genderdax.de/enindex.php+++ Gender dax http://www.genderdax.de/enindex.php Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

12 stop-discrimination.info Nástroje kampaně RESPECT Plakátová soutěž „prolomení stereotypů“ skončila výstavou, kterou otevíral Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti. Nové informační materiály reflektující národní situaci. Interaktivní webové stránky obsahující úspěšná antidiskriminační opatření. Možnost výhry: balíček s anti-diskriminační tématikou, obsahující např. tričko, tašku, pero, nálepku nebo poznámkový blok. Další nabídky pro média: od elektronických tiskových materiálů až po tiskové konference, online služby a ocenění pro novináře. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

13 stop-discrimination.info „prolomení stereotypů“ Kampaň probíhala ve spolupráci s. Nové a moderní televizní spoty provázely kampaň v roce 2005 a docílily toho, že kampaň vidělo téměř 300 miliónů lidí po celé EU. Cestovní část kampaně probíhala v 15 zemích a měla 22 zastávek. „Běh pro rozmanitost“ pokračoval. Informovanost o ocenění pro novináře se zvyšovala. Obecné zvyšování informovanosti je podpořeno konferencí. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

14 Gender city Vídeň wien.gv.at/stadtentwicklung/gendercity Na podzim 2003 vídeňská městská správa rozhodla iniciovat nový druh soutěže: muži a ženy, chlapci i dívky, školáci, politici i odborníci, kteří projevili zájem, převzali roli občanů, projektantů a politiků, aby se pomocí „hry“ naučili, jak je „gender mainstreaming" implementován s ohledem na běžné plánování rozvoje města. Městské uspořádání ovlivňuje každodenní život několika způsoby. Cílem projektu "Gender City" bylo zjistit, jaké by mělo být plánování rozvoje města – a to z pohledu mužů a žen, neboť na muže a ženy působí odlišně. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

15 Gender City Vídeň: „Rozdělte naše město spravedlivě“ Městská správa pomocí sloganu „přání mít pohlaví“ deklarovala: gender mainstreaming jako strategie má za cíl společné soužití, které by umožňovalo stejné šance, stejná práva a stejné povinnosti pro obě pohlaví. To vyžaduje vytvoření městského prostředí, které nabízí dobré podmínky pro obě pohlaví. Městská správa zjistila, že: cesty pro pěší ze 60 % využívají ženy. Pomocí motta: Rozdělte naše město spravedlivě“ dřívější starostka a projektant iniciovali ve čtvrti „Mariahilf“ projekt „Čtvrť podle modelu gender mainstreamingu“, jehož prostřednictvím bylo v roce 2003 mnoho věcí změněno. Jednalo se například o: Zvýšení osvětlení čtvrtě Mariahilf, aby se v noci stala pro ženy bezpečnější Přechody obecně a dále zejména přechody v okolí škol byly upraveny tak, aby byly bezpečnější. Výška chodníků byla snížena na minimum, zejména s ohledem na starší populaci Úzké chodníky byly rozšířeny, zejména s ohledem na maminky s dětmi, s kočárky a nákupy Na místech, která dříve spojovaly pouze strmé schody, byly nainstalovány výtahy… a tak dále. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

16 Rozmanitost v práci - 8 kroků pro malé a středně velké firmy Jedná se o publikaci, která byla iniciována EU. Autory jsou Dr. Peter Garside a Bob Townley z Centra pro ekonomický výzkum a inteligenci, Kingston University, London. Cílem této publikace je pomoci majitelům a manažerům malých a středně velkých podniků implementovat politiku rozmanitosti a působit tak, v rámci své obchodní činnosti, v souladu se svou obchodní strategií a „potřebami“. http://web25s112.typo3server.com/fileadmin/conf_docs/screen _A5_8steps_EN_16s.pdf Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

17 Rozmanitost v práci – 8 kroků ve zkratce Krok 1 Analýza: přemýšlejte o svém podnikání – jeho silných stránkách, slabinách, výsledcích a potřebách Krok 2 Přijímání zaměstnanců: skončete s přijímáním zaměstnanců založeném na osobních hodnotách a „dobrém instinktu“ Krok 3 Nové trhy: prozkoumejte nové/potenciální trhy Krok 4 Potřeby klientů/zákazníků: vaše obchodní strategie a plánování by měly na prvním místě odrážet potřeby klientů/zákazníků Krok 5 Mezinárodní kontakty: utvořte si silnou síť mezinárodních kontaktů Krok 6 Image a reputace: použijte vaší politiku rozmanitosti ke zvýšení reputace,PR a v konkurenci s ostatními společnostmi (zejména v konkurenci s velkými a státními společnostmi) Krok 7 Hodnocení: zhodnoťte potenciální náklady a přínos implementace politiky rozmanitosti Krok 8 Vnější podpora: využijte vnější podporu, aby vám pomohla adoptovat politiku rozmanitosti a lidských zdrojů Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

18 Komise pro rovné příležitosti/Skotsko 15% off – proč pracovnice stále dostávají méně ? eoc.org.uk Tato série plakátů ohledně rovného odměňování byla vytvořena jako součást kampaně Národního svazu studentů (National Union of Students, NUS). Pomocí vytvoření plakátů, které zobrazovaly studentky jako zboží se slevou, upozornili tvůrci kampaně, jak absurdní je rozdílné odměňování studentů a studentek, kteří opouští školu. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

19 BETSY equalpay.nu/_main.html Tato internetová stránka výsledkem tří evropských projektů v deseti zemích EU. Zúčastněné země vytvořily pro společnosti, které si přály pracovat na svém systému rovného odměňování, soubor pomůcek. Získané znalosti a poznatky jsou na této stránce k dispozici zdarma. Tato stránka, finančně podporovaná Evropskou komisí jako součást společné strategie pro rovnost žen a mužů, byla vytvořena ve spolupráci zaměstnanců a široké sítě výzkumníků, odborníků a profesionálů. Cílem projektu je zvýšit informovanost o skutečnosti, že rovné odměňování je lidské a legální právo, které vede k dlouhodobému zisku a přidané hodnotě. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

20 BETSY „Hodně štěstí v honu za rovným odměňováním!“ Společně byly vytvořeny nástroje, testy, výzkumné závěry a soubor dobrých zkušeností. Nástroje obsahují seznamy a popisy metod. Na stránce jsou uvedeny příklady dobrých zkušeností firem, které jsou úspěšné v implementování politiky rovného odměňování. Novinky: v této části naleznete informace a nové zprávy o knihách, konferencích a výzkumech ohledně rovného odměňování. Na stránku posílají informace lidé, kteří mají velký zájem o prosazování politiky rovného odměňování. Dobré zkušenosti: v této části jsou uvedeny příklady dobrých zkušeností firem, různých odvětví obchodu a odborů. Možná zde naleznete něco, co byste mohli sami použít. Ke každému příkladu je uveden kontakt na osobu, která vám může podat další informace. Odkazy: tato část obsahuje výzkumné materiály a další užitečné informace, společně s odkazy na další internetové stránky. Dále na této stránce naleznete prezentaci tří projektů: Evropského projektu o rovném odměňování, BETSY a projektu Rozdílné odměňování na základě pohlaví v různých odvětvích. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

21 Rovné odměňování teď Mezinárodní konfederace nezávislých odborových organizací (ICFTU) http://www.icftu.org/www/pdf/PayequityE.pdfhttp://www.icftu.org/www/pdf/PayequityE.pdf Rovné odměňování teď 8. března (2001), na mezinárodní den žen, byla jako součást globální kampaně ženského odborového hnutí iniciována celosvětová výzva „Rovné odměňování teď!“ Mezinárodní konfederace nezávislých odborových hnutí (ICFTU) vydala publikaci nazvanou „Rovnost prostřednictvím rovného odměňování“. Tato publikace obsahuje statistiky a konkrétní příklady, které dokazují, že nerovné odměňování zůstává i nadále realitou. Nová publikace ICFTU ukazuje, jaké kroky odborové organizace činí, s cílem dosáhnout rovného odměňování. Jedná se například o: podporu pro- aktivní legislativy, právních řízení, kolektivního vyjednávání či ustavení přiměřené minimální mzdy. Publikace podporuje oborové organizace v jejich boji za rovné odměňování, zejména v oblasti legislativy, prostřednictvím aktivního vyjadřování potřeb žen. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

22 Dobré zkušenosti z oblasti podpory rodinné politiky firem 12.07.2006.Berlín Ocenění pro společnosti provádějící příznivou rodinnou politiku se stává stále více populárním Spolková ministryně Německa Ursula von der Leyen ocenila společnosti a instituce, které provádějí příznivou rodinou politiku: „Společnosti provádějící příznivou rodinnou politiku jsou ukázkovým modelem. Mají produktivnější a motivovanější zaměstnance a přitahují tu nejkvalifikovanější pracovní sílu, protože jsou efektivnější a flexibilnější.“ řekla paní ministryně von der Leyen při příležitosti udílení ocenění pro společnosti provádějící příznivou rodinnou politiku. Ocenění bylo firmám uděleno berlínskou nadací Hertie. V Německu bylo oceněno 141 společností a institucí. První udílení cen proběhlo v roce 1999. Od roku 2002 se soutěže účastní také univerzity. Do dnešní doby systémem dotazů, který je součástí soutěže, úspěšně prošlo více než 280 společností, institucí a univerzit, představujících 550 000 zaměstnanců. Shromážděno bylo přes 140 příkladů příznivé rodinné politiky. Vedoucí organizace německé ekonomiky, jako například BDA, BDI, DIHK und ZDH oceňují tuto soutěž, neboť zdůrazňuje ekonomické a provozní výhody příznivé rodinné politiky Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

23 Genderdax genderdax.de genderdax – Informační platforma Genderdax je nová informační platforma, která prostřednictvím internetu podporuje ženy aktivně usilující o kariéru. Na této stránce mohou ženy najít komplexní přehled pracovních podmínek a příležitostí u německých společností. genderdax – Pro ženy aktivně usilující o kariéru Ženy aktivně usilující o kariéru mají často vysokou kvalifikaci a jsou velmi motivovány. Genderdax nabízí prostřednictvím internetu informace o společnostech, které aktivně podporují kariérní postup žen. genderdax – Pro společnosti Genderdax společnostem nabízí unikátní příležitost a platformu pro specificky zaměřené ženy, které usilují o kariéru. S ohledem na rovné příležitosti získají společnosti, registrované na genderdax, konkurenční výhodu oproti jiným společnostem na pracovním trhu. genderdax – Aplikační formulář Společnosti se mohou na genderdax přihlásil kdykoliv. Využijte svou šanci stát se „genderdax společností“ a zvyšte tak voji atraktivitu pro ženy s vysokou kvalifikací a potenciálem. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

24 Rovnost žen a mužů v německých médiích Internetový vyhledavač Google napočítal v německých médiích v listopadu 2006 95 článků a zpráv týkající se rovnosti žen a mužů. Tyto články se věnovaly zejména: Obecným cílům rovnosti žen a mužů, kterých ještě nebylo dosaženo Rovnosti postižených lidí Rovnosti týkající se sexuální orientace Nedostatku žen ve vedoucích pozicích a ve veřejném životě – kromě německé kancléřky a některých žen v televizi… Žádosti o sídlo Evropského Institutu rovnosti žen a mužů (European Gender Institute)...a 1 článek se věnoval: !silné výzvě po rovném odměňování s tím, že Německo nehraje v otázce podpory rovného odměňování průkopnickou roli. Článek se odkazuje na studii EU, která uvádí, že průměrný rozdíl v platech mlžů a žen je v Evropě 23%. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

25 Naberte nový směr v roce 2007 „Evropský rok rovných příležitostí pro všechny“ Evropská komise ustavila rok 2007 „Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny“ Rámcová strategie, vytvořená s cílem zajistit ukončení diskriminace, zachování rozmanitosti a podpory rovných příležitostí pro všechny. Strategie je definována ve Sdělení Evropské komise. Vladimír Špidla řekl: "Europa musí pracovat na skutečném prosazování rovnosti. Evropský rok rovných příležitostí pro všechny a rámcová strategie zajistí nový směr, jehož cílem je plné prosazení EU anti-diskriminační legislativy, která se dnes potýká s příliš mnoha překážkami a prodlevami. Základní práva, nediskriminační a rovné příležitosti zůstanou i nadále pro Evropskou komisi prioritou“ Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

26 Čtyři základní témata Evropského roku rovných příležitostí pro všechny navržené Evropskou komisí Práva – zvyšování informovanosti o právech na rovnoprávnost a nediskriminační zacházení Reprezentace – podněcovat debatu na téma, jak ve společnosti zvýšit podíl nedostatečně zastoupených skupin Uznání – oslava a podpora rozmanitosti Respekt a tolerance – podpora více soudržné společnosti Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

27 Zprávy a nástroje, jak komunikovat První krok! Určení cílové skupiny - veřejnost, sociální partneři a média Druhý krok! Určení zpráv, které chcete předat Buďte si vědomi českých i evropských zákonů, které zaručují rovnost žen a mužů pomocí rovného odměňování Buďte si vědomi nerovností v odměňování mužů a žen, kteří na pracovišti dělají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty Buďte si vědomi existence České iniciativy pro rovné odměňování MPSV a dalších partnerů. Třetí krok! Diskutujte o nástrojích, jak komunikovat Televizní a rádiové pořady, rozhovory a články, plakáty, letáky a propagační materiály, internetové stránky, kampaně… Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

28 Návrh informační kampaně podporující rovnost žen a mužů Česká iniciativa pro rovné odměňování V rámci Twinning Light Projektu byly vytvořeny dva plakáty, které budou distribuovány MPSV a partnery Iniciativy jako jeden z nástrojů informační kampaně podporující rovnost žen a mužů, v tomto případě konkrétně podporující rovné odměňování. Oddělení rovnosti mužů a žen MPSV patří poděkování za velkorysou podporu, stejně tak jako agentuře Creative Bazaar, která plakáty vytvořila. Základní myšlenkou plakátů bylo zvýšení povědomí o přetrvávajícím nerovném odměňování a zahrnout problematiku rovného odměňování do kontextu rovnosti žen a mužů. Znázornění konkrétních osob je v komunikaci a reklamě jedním ze základních nástrojů, neboť se zprávou, kterou plakát nese, je tak možné se lépe identifikovat. Můžete tak použít motivy, které předkládají konkrétní fakta, to vše emotivním způsobem. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

29 Informace znázorněné na plakátech První plakát – ukazuje laboratoř, ve které pracuje muž a žena. Po dlouhém hledání jsme se rozhodli použít tuto fotografii, neboť osoby, které jsme pro spolupráci na tomto plakátu oslovily, měly strach se na plakátu objevit, aby nepřišly o své zaměstnání. Hlavní představa byla: muž a žena dělají v laboratoři práci stejné hodnoty, mají ale rozdílené platové ohodnocení. Otázka na plakátu zní: „Vidíte nějaký rozdíl v práci vykonané mužem a ženou?“ Odpověď je jednoduchá: „Rozdíl najdete na výplatní pásce.“ Podtitulek uvádí, že v České republice, stejně tak jako v EU, existuje legislativa, která všem garantuje právo na rovné odměňování. Dále jsou na plakátu uvedeni partneři Iniciativy, což by mělo jasně ukazovat, „že se něco děje“. Druhý plakát – znázorňuje pozitivní příklad z praxe: Lenka Pavilková z jazykové školy Channel Crossings reprezentuje novou generaci zaměstnavatelů, kteří jsou informovaní a jsou si vědomi, co rovnost mužů a žen znamená. Channel Crossings byla v roce 2005 oceněna jako firma s nejlepšími příležitostmi pro muže a ženy (v kategorii malé a středně velké firmy). Sdělení na tomto plakátu zní: “Jsou jazyky, kterým ani já nerozumím, ale rozumím tomu, proč platit mužům a ženám za stejnou práci stejně.” Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

30 Nyní už je to na vás...

31 Tiskové informace (10 stran) o rovném odměňování a rovnosti žen a mužů Strana 1: Tiskové zprávy (používejte genderově senzitivní jazyk) Strana 2: Citace významných osobností a osob, které jsou o problematice rovnosti žen a mužů dobře informované Strana 3: Základní informace o rovném odměňování (nebo o dalších tématech spadajících do oblasti mužů a žen) v České republice, odkazující se na snahy EU odstranit tyto nerovnosti Strana 4: Vytvoření Iniciativy a vaše vlastní aktivity Strana 5: Detaily a časový plán kampaně Strana 6: Plakáty (spolu s letáky a informačními brožurami) Strana 7: Pojmenování a popis partnerů a vytváření partnerských sítí Strana 8: Základní body a podkladové informace o rovnosti žen a mužů v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (nebo informace o dalších tématech spadajících do oblasti mužů a žen) Strana 9: Často opakované dotazy Strana 10: Fotografie a výstřižky z novin (max.3) Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

32 Komunikace s médii Zajímavé novinky pro vaše média... sdělují veřejnosti dosud neznámá témata, znázorňují konkrétní postavy a mohou publikum skutečně zainteresovat. Výběr speciálních kontaktních osob Ujasněte si, která média chcete oslovit a v těchto médiích si vytvořte osobní kontakty. Tisková konference nebo rozhovor s vybranými zástupci médií? Počet pozvaných lidí může udělat veliký rozdíl – také v tom, koho se vám podaří oslovit. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

33 Rozhovory Profesionální příprava znamená: Věnujte přípravě dostatek času. Podrobně prostudujte téma rozhovoru a veškeré materiály. Zjistěte si, jaká je cílová skupina daného média. Buďte připraveni uvést konkrétní příklady a vaše cíle. Na neprokázané domněnky novinářů neprodleně reagujte. Mluvte jasně a srozumitelně a odpovídejte krátce. Pozorně naslouchejte otázkám, ale: myslete na to, že ne každá otázka si vyžaduje odpověď... Nepočítejte odpovědi přesně na slovo. Můžete trvat na tom, abyste byli správně citováni, ale neměli byste opravovat názor novináře. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

34 +++ konec první části +++ Děkuji Vám za pozornost a podporu…...a za budoucí spolupráci. Uvidíme se odpoledne, na diskuzi se zástupci médií. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

35 Portraying Politics portrayingpolitics.org portrayingpolitics.org Politika je oblast mužů. Alespoň takový je dojem, který získáme z televize. Média dávají v porovnání s muži ženám méně vysílacího času. Stejně tak existují rozdíly v tom, jaké pokrytí muži a ženy získávají. Příručka “Portraying Politics” analyzuje zažité vzory a rutinní chování založené na rozdílném pohlaví. Vybízí novináře a tvůrce programových schémat, aby více reflektovali způsob, jakým v současné době pracují, a aby více přemýšleli o budoucích možnostech. Příručka definuje, že spravedlivé zobrazení mužů a žen je profesionálním kritériem jako kterékoliv jiné – vyváženost, rozmanitost, zřetelnost atd. Dále má za cíl ukázat, že pokud je spravedlivému zobrazování mužů a žen při výrobě věnovaná dostatečná pozornost, potom jsou výnosy vyšší a produkt zasáhne širší publikum. Materiál je uspořádán do osmi modulů, každý z nich se věnuje jinému aspektu rovnosti žen a mužů, politice a médiím. Moduly obsahují video záběry z Finska, Německa, Malty, Holandska, Norska, Portugalska, Švédska a Velké Británie a dále otázky, které mohou být použity pro argumentaci, případně jako protest. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

36 8 Modulů Portraying Politics Neviditelné ženy – v médiích Odpovídající témata – jsou ženská témata pro média stejně důležitá jako témata mužská? Ženatý/vdaná s dětmi? Ovlivňuje nějak informace, že se jedná o vdanou ženu/ženatého muže s dětmi, to, jak jsou ženy a muži v médiích znázorňováni? Emoce a politika – jsou ženy posuzovány odlišně, pokud v médiích ukáží své emoce? Uspořádání zprávy – jakým způsobem výběr fotografií, jazyka a otázek podtrhuje rozdíly mezi rolí mužů a žen? Za scénou – mají média šanci vyvíjet úsilí proti nespravedlivému zobrazování mužů a žen? Přemýšlejte znovu – o vytváření zpráv, výběru fotografií a o tom, jak působí na publikum. Myslete dopředu – uvažujte o rovnocenném popisu mužů a žen a všech společenských skupin. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

37 Neviditelné ženy Newsnight.BBC.23.02.2005: zpráva týkající se imigrace do Velké Británie – zpráva začíná ukázkou pasových fotografií lidí, se kterými bude učiněn pohovor. Všichni na fotografiích jsou muži. Ve skutečnosti ale většinu imigrantů do Velké Británie tvoří ženy. (Modul neviditelných žen) News.TVM.Malta.23.03.05: Seminář odborové organizace, jehož tématem jsou ženy jako pracovní síla. Generální tajemník odborové organizace je na seminář pozván jako řečník. Příležitost promluvit využije jako šanci vyjádřit se k otázce propouštění pracovníků energetického odvětví. Až na úplném konci svého projevu se velmi krátce zmínil o tématu semináře, tedy o ženách jako pracovní síle. (Modul neviditelných žen) Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

38 Odpovídající témata, emoce a politika News.BBC.16.11.2004: Portrét Condoleezy Rice – poukazuje na její minulost a na vztah důvěry mezi ní a prezidentem Bushem – zpráva se vyhýbá obvyklým stereotypům: pohlaví Condoleezy Rice, rodinnému stavu či etnické příslušnosti není ve zprávě věnována zvláštní pozornost. (Modul odpovídajících témat) Election night. BBC.5.5.2005: Kandidát Labour Party George Galloway zformoval před národními volbami v roce 2005 stranu, která byla proti válce v Iráku. Těsnou většinou byl zvolen. Jeho hlavní protikandidátkou byla Oona Kind – jedna ze dvou černých žen v britském parlamentu. V rozhovoru Jeremyho Paxmana jednou z prvních otázek bylo: Jste hrdý na to, že jste zbavil místa v parlamentu jednu z mála černých žen? (Modul emocí a politiky ) Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke

39 Témata dnešní diskuze se zástupci médií Jak efektivně komunikovat s tiskem Jak zaujmout média pro otázky rovnosti žen a mužů Jak zahrnout média do otázek rovnosti žen a mužů a (například) do informační kampaně podporující rovné odměňování? Jak vytvořit komunikační a informační síť? …a samozřejmě vaše doplňující otázky. Twinning Light Project l November 2006 l © Gundel Köbke


Stáhnout ppt "Prosazování rovnosti žen a mužů zaměřené na sociální partnery - zavádění rovného zacházení na pracovišti PHARE Twinning Light CZ Jak komunikovat o rovnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google