Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

radionuklidová diagnostika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "radionuklidová diagnostika"— Transkript prezentace:

1 radionuklidová diagnostika
Funkční poruchy GIT radionuklidová diagnostika

2 Možnosti RI diagnostiky jednotlivých oddílů GIT
1. Jícen 2. Žaludek 3. Hepatobiliární systém 4. Tenké střevo 5. Tlusté střevo 6. Nádory

3 Diagnostika jícnu, žaludku
1. Diagnostika morfologie je prakticky nemožná 2. Ideální diagnostika funkce a funkčních poruch

4 Procenta ambulantně ošetřovaných
Bitter, Čes. a slov. Gastroent., 1999, 53,6, 211

5 Pracovní neschopnost na 100 tis. obyvatel v roce 1997
Bitter J., Čes. a slov. Gastroent., 1999, 53,6, 211

6 Funkční poruchy zažívacího traktu (definice)
Poruchy funkce orgánu bez prokazatelných morfologických změn Yamada, Texbook of Gastroenterology

7 Dynamická scintigrafie jícnu
provedení 1. Aplikace radiofarmaka per os 2. Na pokyn pacient polkne 3. Gamakamerou snímáme oblast hrudníku Zásadní vliv na výsledek má: Aplikovaný volum Frekvence snímání Norma pro vlastní pracoviště

8 Gamakamera MB 9200

9 Popis techniky a normální hodnoty (dynamická scintigrafie jícnu)
naše pracoviště Vol. Čas Norma 10 ml 0,1 sec. 7,9 sec. Hodnocení doba průchodu jícnem (MTT) antiperistaltika retence radiofarmaka reakce po polknutí

10 Obrazy v čase na HD počítače

11 Dynamická scintigrafie jícnu

12 Antiperistaltika v dolní třetině jícnu

13 Normální nález dynamické scintigrafie jícnu

14 Normální nález

15 normální nález antiperistaltika
Parametrické obrazy normální nález antiperistaltika

16 Antiperistaltika ve střední a dolní třetině jícnu

17 Časná antiperistaltika v horní třetině jícnu

18 Antiperistaltika v horní a střední třetině jícnu
retence v dolní třetině

19 Antiperistaltika v horní, střední i dolní třetině jícnu

20 Antiperistaltika ve střední a dolní třetině jícnu

21 Antiperistaltika a retence v celém jícnu

22 Aktivita v jícnu těsně po polknutí – 1 sec.

23 Retence aktivity v celém jícnu

24 Situace na konci vyšetření

25 Antiperistaltika a retence v celém jícnu
Parametrické obrazy Antiperistaltika a retence v celém jícnu

26 Závěry pro klinickou praxi
1. Radionuklidové metody jsou vhodné pro diagnostiku funkčních poruch zažívacího traktu. Jsou jednoduché, provádí se za fyziologických podmínek a mohou se běžně provádět na všech pracovištích nukleární medicíny.

27 Závěry pro klinickou praxi
2. Kvantifikace radionuklidových vyšetření je zásadním přínosem pro řešení klinické problematiky funkčních poruch GIT.

28 Závěry pro klinickou praxi
3. Radionuklidová diagnostika funkčních poruch GIT s možností kvantifikace výsledků je optimální pro sledování terapeutického efektu.

29 Závěry pro klinickou praxi
4. Dynamická scintigrafie jícnu musí být prováděna velmi rychlou snímací sekvencí, ne delší než 0,1 sekundy/snímek.

30

31 Historie vyšetření evakuace žaludku pomocí radionuklidů
1. Griffith a kol., 1966, 51Cr 2. Horowitz M., Adelaide, Australia 3. Jonderko K., Katowice

32 Evakuace žaludku provedení 1. Pacientovi podáme per os značenou stravu
2. Snímáme oblast žaludku min Vliv na výsledek může mít: Strava Norma pro vlastní pracoviště

33 Evakuace žaludku provedení 1. Pacientovi podáme per os značenou stravu
2. Snímáme oblast žaludku 60 min. Matice : 64 x 64 Snímání: 1 obr./min. Strava: rizoto Norma pro vlastní pracoviště

34 Vyšetření evakuace žaludku

35 Počty vyšetřených v letech 1994 - 2005

36 Evakuace žaludku vyhodnocení

37 Evakuace žaludku - zrychlení
T/2 12 min. GERD

38 Evakuace žaludku - zpomalení
T/2 669 min. GERD

39 Normální hodnoty evakuace žaludku naše pracoviště
n = 71 osob, 46 žen, 25 mužů průměrný věk 38,5 let (s.o. 15,2) LAG T/2 (expon.) (norm) Mean 3,6 min ,7 min. Median 2,0 76 Modus 0,0 60,0 Geometrický průměr ,3 5 percentil 0,0 56,0 95 percentil 13,0 115,0 St. deviace 7,4 20,4

40 Evakuace žaludku vyhodnocení
zrychlení norma zpomalení

41 Indikace 1. Podezření na zrychlené nebo zpomalené
vyprazdňování žaludku. 2. Sledování terapeutického efektu.

42 Poločasy evakuace u 1044 vyšetření

43 Závěry pro klinickou praxi
1. Radionuklidové metody jsou vhodné pro diagnostiku funkčních poruch zažívacího traktu. Jsou jednoduché, provádí se za fyziologických podmínek a mohou se běžně provádět na všech pracovištích nukleární medicíny.

44 Závěry pro klinickou praxi
2. Kvantifikace radionuklidových vyšetření je zásadním přínosem pro řešení klinické problematiky funkčních poruch GIT.

45 Závěry pro klinickou praxi
3. Radionuklidová diagnostika funkčních poruch GIT s možností kvantifikace výsledků je optimální pro sledování terapeutického efektu.

46 Dynamická cholescintigrafie

47 Anatomická poznámka 70 % funkční prokrvení, 30 % nutritivní
Játra g, 2 % těl. Hmotnosti Průtok krve 1530 ml/min. (25 % srdečního výd.) 70 % funkční prokrvení, 30 % nutritivní

48 Funkce jater Metabolismus (detoxikace)
polygonální buňky (hepatocyty) 85 % Kupferovy buňky - 15 %. Tvorba žluči - za 24 hod l. Transport žluči

49 Radionuklidové vyšetření jater
Morfologie Funkce Transport žluči

50 Dynamická cholescintigrafie
kvantifikace 1. Oblasti zájmu (srdce, játra, žlučník) 2. Křivky průběhu radioaktivity v čase 3. Dekonvoluční analýza (srdce, játra: MTT, min) 4. Výpočet jaterní extrakční frakce (HEF, %) 5. Výpočet EF žlučníku (%) 6. Výpočet ER žlučníku (%/min.) 7. Stanovení indexu dysfunkce (ID) 8. Stanovení aktivity nad žaludkem

51 Radionuklidové vyšetření jater transport žluči I.
Oddiho sfinkter - 15 cm H2O ductus hepaticus communis to je 12 cm H2O žlučník asi 10 cm H2O duodenum je obvykle tlak 0 cm H2O.

52 Radionuklidové vyšetření jater transport žluči II.
Oddiho svěrač - kontrakce x za min. Trvání jedné kontrakce cca 4 sec. Tlak ve žlučových cestách - až na mm Hg

53 Radionuklidové vyšetření funkce žlučníku
Dynamická cholescintigrafie Po naplnění žlučníku - evakuační podnět Vyhodnocení ejekční frakce žlučníku

54 Radionuklidové vyšetření funkce

55 Dynamická cholescintigrafie

56 Dynamická cholescintigrafie

57 Dynamická cholescintigrafie

58 Dynamická cholescintigrafie

59 Dynamická cholescintigrafie

60 Dynamická cholescintigrafie

61 Dynamická cholescintigrafie HEF

62 Radionuklidové vyšetření jaterní funkce
HEF

63 Radionuklidové vyšetření jaterní funkce
HEF

64 Radionuklidové vyšetření jater
transport žluči

65 Radionuklidové vyšetření funkce žlučníku

66 Radionuklidová diagnostika funkčních poruch hepatobiliárního systému

67 Funkční poruchy zažívacího traktu (definice)
Poruchy funkce orgánu bez prokazatelných morfologických změn Yamada, Texbook of Gastroenterology

68 Pracovní neschopnost na 100 tis. obyvatel v roce 1997
Bitter J., Čes. a slov.gastroent., 1999, 53,6, 211

69 Procenta ambulantně ošetřovaných mocných v gastroenterologických ambulancích
Bitter, 1999

70 Funkční poruchy hepatobiliárního systému
Duodenogastrický reflux 2. Dyskineza žlučových cest 3. Poruchy motility žlučníku.

71 Radionuklidové vyšetření funkce

72 Dynamická cholescintigrafie
provedení 1. Aplikace 99mTc HIDA i.v. 2. Snímání oblasti jater po dobu 60 min 3. Vyhodnocení Zásadní vliv má: Kvantifikace vyšetření

73 Normální nález

74 Normální nález

75 Normální nález

76 Normální nález

77 Dynamická cholescintigrafie
kvantifikace 1. Oblasti zájmu (srdce, játra, žlučník) 2. Křivky průběhu radioaktivity v čase 3. Dekonvoluční analýza (srdce, játra: MTT, min) 4. Výpočet jaterní extrakční frakce (HEF, %) 5. Výpočet EF žlučníku (%) 6. Výpočet ER žlučníku (%/min.) 7. Stanovení indexu dysfunkce (ID)

78 Dynamická cholescintigrafie
oblasti zájmu

79 Dynamická cholescintigrafie

80 Dynamická cholescintigrafie

81 Dynamická cholescintigrafie

82 Dynamická cholescintigrafie

83 Dynamická cholescintigrafie
normální nález

84 Duodenogastrický reflux
Provedeme běžnou dynamickou cholescintigrafii Sledujeme změny aktivity nad žaludkem

85 Dynamická cholescintigrafie
DGR

86 Dynamická cholescintigrafie
DGR

87 Incidence duodenogastrického refluxu na našem oddělení
ženy , muži - 712 věk 45,8 let (s.d. 15,93) váha 71,3 kg (s.d. 15,45) DGR 11 % CHE 21 %

88 DGR a CHE

89 DGR u nemocných po CHE p <

90 DGR jsme pozorovali v 11 % pacientů vyšetřených na našem oddělení.
DGR je statisticky významně častější u mužů. DGR je statisticky významně častější u pacientů po cholecystectomii.

91 Dyskineza žlučových cest

92 Dyskineza žlučových cest

93 Dyskineza žlučových cest

94 Dyskineza žlučových cest

95 Dyskineza žlučových cest

96 Dyskineza žlučových cest

97 Dyskineza žlučových cest

98 Dyskineza žlučových cest

99 Dyskineza žlučových cest

100 Dyskineza žlučových cest

101 Dyskineza žlučových cest

102 Dyskineza žlučových cest

103 Dyskineza žlučových cest

104 Dyskineza žlučových cest
Pozdní zobrazení intrahepatálních žlučových cest Zvýraznění intra i extrahepatálních žlučových cest Pozdní zobrazení aktivity ve střevních kličkách Zpomalení transportu do střev Výrazná aktivita ve žlučovém stromu na konci vyšetření

105 Diagnostika motility žlučníku
Dynamická cholescintigrafie Kvantifikace změn aktivity v čase nad žlučníkem

106 Normální motilita žlučníku
(EF = 53 %, ER = 2,6 %/min.)

107 Normální motilita žlučníku

108 Diagnostika motility žlučníku
EF = 0 %

109 Diagnostika motility žlučníku
EF = 0 %

110 Diagnostika motility žlučníku
(pozdní plnění, EF = 0%)

111 Dynamická cholescintigrafie
dysfunkce žlučníku (tachyfellea)

112 Diagnostika motility žlučníku (nejčastější patologie)
Žlučník se neplní (špatná příprava x patologie) Normální plnění, normální, rychlá kontrakce Nulová kontrakce po evakuačním podnětu Nízká hodnota EF žlučníku Pomalá kontrakce žlučníku (nízká ER) Kombinace předchozích dvou (4 + 5) Pozdní plnění žlučníku + (kombinace 4 + 5) Tachyfellea

113 Závěry pro klinickou praxi
1. Radionuklidové metody jsou vhodné pro diagnostiku funkčních poruch hepatobiliárního systému. Jsou jednoduché, provádí se za fyziologických podmínek a mohou se běžně provádět na všech pracovištích nukleární medicíny.

114 Závěry pro klinickou praxi
2. Kvantifikace radionuklidových vyšetření je zásadním přínosem pro řešení klinické problematiky funkčních poruch GIT.

115 Závěry pro klinickou praxi
3. Radionuklidová diagnostika funkčních poruch GIT s možností kvantifikace výsledků je optimální pro sledování terapeutického efektu.

116 Radionuklidová diagnostika
dolní části GIT

117 Možnosti RI diagnostiky jednotlivých oddílů GIT
1. Jícen 2. Žaludek 3. Hepatobiliární systém 4. Tenké střevo 5. Tlusté střevo 6. Nádory

118 Tenké a tlusté střevo 1. Hodnocení rychlosti transportu střevem 2. Stanovení propustnosti střevní stěny 3. Krvácení do GIT 4. Stanovení ektopické žaludeční sliznice

119 Tenké a tlusté střevo 1. Nelze hodnotit morfologii 2. Možnost diagnostiky funkčních poruch 3. Vyšetření se provádí za fyziol. podmínek

120 Podíl funkčních a organických onemocnění
Bitter J., Čes. a slov. Gastroent., 1999, 53,6, 211

121 Pracovní neschopnost na 100 tis. obyvatel v roce 1997
Bitter J., Čes. a slov. Gastroent., 1999, 53,6, 211

122 Transport stravy tenkým střevem (provedení, hodnocení)
1. Podáme stravu s 30 MBq TcSC p.os 2. Snímáme oblast břišní dutiny 3. Hodnotíme T/2 žaludku 4. Počítáme oro-cekální čas

123 Transport stravy tenkým střevem

124 Transport stravy tlustým střevem
1962 Hansky, Connell - 51Cr 1974 Kirvan, Smith - radioaktivní kapsle 1980 Malagelada - 131I celuloza 1985 Hardy, Perkins 111In resin

125 Provedení podání radiofarmaka per os snímání analýza dat

126 Hodnocení procentuální vyjádření radioaktivity v jednotlivých úsecích výpočet geometrických průměrů

127 Radiační zátěž 111In ( MBq) 1,2 mSv, u nemocných se zácpou 2,8 mSv 67Ga (8 MBq) podobné jako u 111In

128 Výhody vyšetření je prováděno za fyziologických podmínek malá radiační zátěž

129 Nevýhody provádí se na málo pracovištích NM neexistuje zcela exaktní hodnocení

130 Transport stravy tlustým střevem

131 Transport stravy tlustým střevem

132 Závěry pro klinickou praxi
1. Radionuklidové metody jsou vhodné pro diagnostiku funkčních poruch zažívacího traktu. Jsou jednoduché, provádí se za fyziologických podmínek a mohou se běžně provádět na všech pracovištích nukleární medicíny.

133 Závěry pro klinickou praxi
2. Kvantifikace radionuklidových vyšetření je zásadním přínosem pro řešení klinické problematiky funkčních poruch GIT.

134 Závěry pro klinickou praxi
3. Radionuklidová diagnostika funkčních poruch GIT s možností kvantifikace výsledků je optimální pro sledování terapeutického efektu.


Stáhnout ppt "radionuklidová diagnostika"

Podobné prezentace


Reklamy Google