Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Jícen 2. Žaludek 3. Hepatobiliární systém 4. Tenké střevo 5. Tlusté střevo 6. Nádory 1. Jícen 2. Žaludek 3. Hepatobiliární systém 4. Tenké střevo 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Jícen 2. Žaludek 3. Hepatobiliární systém 4. Tenké střevo 5. Tlusté střevo 6. Nádory 1. Jícen 2. Žaludek 3. Hepatobiliární systém 4. Tenké střevo 5."— Transkript prezentace:

1

2 1. Jícen 2. Žaludek 3. Hepatobiliární systém 4. Tenké střevo 5. Tlusté střevo 6. Nádory 1. Jícen 2. Žaludek 3. Hepatobiliární systém 4. Tenké střevo 5. Tlusté střevo 6. Nádory Možnosti RI diagnostiky jednotlivých oddílů GIT

3 1. Diagnostika morfologie je prakticky nemožná 2. Ideální diagnostika funkce a funkčních poruch 1. Diagnostika morfologie je prakticky nemožná 2. Ideální diagnostika funkce a funkčních poruch Diagnostika jícnu, žaludku

4 Procenta ambulantně ošetřovaných Bitter, Čes. a slov. Gastroent., 1999, 53,6, 211

5 Pracovní neschopnost na 100 tis. obyvatel v roce 1997 Bitter J., Čes. a slov. Gastroent., 1999, 53,6, 211

6 Poruchy funkce orgánu bez prokazatelných morfologických změn Poruchy funkce orgánu bez prokazatelných morfologických změn Funkční poruchy zažívacího traktu (definice) Yamada, Texbook of Gastroenterology

7 1. Aplikace radiofarmaka per os 2. Na pokyn pacient polkne 3. Gamakamerou snímáme oblast hrudníku Zásadní vliv na výsledek má: Aplikovaný volum Frekvence snímání Norma pro vlastní pracoviště 1. Aplikace radiofarmaka per os 2. Na pokyn pacient polkne 3. Gamakamerou snímáme oblast hrudníku Zásadní vliv na výsledek má: Aplikovaný volum Frekvence snímání Norma pro vlastní pracoviště Dynamická scintigrafie jícnu provedení

8 Gamakamera MB 9200

9 Vol.ČasNorma 10 ml0,1 sec. 7,9 sec. Hodnocenídoba průchodu jícnem (MTT) antiperistaltika retence radiofarmaka reakce po polknutí Vol.ČasNorma 10 ml0,1 sec. 7,9 sec. Hodnocenídoba průchodu jícnem (MTT) antiperistaltika retence radiofarmaka reakce po polknutí Popis techniky a normální hodnoty (dynamická scintigrafie jícnu) naše pracoviště

10 Obrazy v čase na HD počítače

11 Dynamická scintigrafie jícnu

12 Antiperistaltika v dolní třetině jícnu

13 Normální nález dynamické scintigrafie jícnu

14 Normální nález

15 Parametrické obrazy normální nález antiperistaltika

16 Antiperistaltika ve střední a dolní třetině jícnu

17 Časná antiperistaltika v horní třetině jícnu

18 Antiperistaltika v horní a střední třetině jícnu retence v dolní třetině

19 Antiperistaltika v horní, střední i dolní třetině jícnu

20 Antiperistaltika ve střední a dolní třetině jícnu

21 Antiperistaltika a retence v celém jícnu

22 Aktivita v jícnu těsně po polknutí – 1 sec.

23 Retence aktivity v celém jícnu

24 Situace na konci vyšetření

25 Parametrické obrazy Antiperistaltika a retence v celém jícnu

26 Závěry pro klinickou praxi 1. Radionuklidové metody jsou vhodné pro diagnostiku funkčních poruch zažívacího traktu. Jsou jednoduché, provádí se za fyziologických podmínek a mohou se běžně provádět na všech pracovištích nukleární medicíny.

27 Závěry pro klinickou praxi 2. Kvantifikace radionuklidových vyšetření je zásadním přínosem pro řešení klinické problematiky funkčních poruch GIT.

28 Závěry pro klinickou praxi 3. Radionuklidová diagnostika funkčních poruch GIT s možností kvantifikace výsledků je optimální pro sledování terapeutického efektu.

29 4. Dynamická scintigrafie jícnu musí být prováděna velmi rychlou snímací sekvencí, ne delší než 0,1 sekundy/snímek. Závěry pro klinickou praxi

30

31 1. Griffith a kol., 1966, 51 Cr 2. Horowitz M., Adelaide, Australia 3. Jonderko K., Katowice 1. Griffith a kol., 1966, 51 Cr 2. Horowitz M., Adelaide, Australia 3. Jonderko K., Katowice Historie vyšetření evakuace žaludku pomocí radionuklidů

32 1. Pacientovi podáme per os značenou stravu 2. Snímáme oblast žaludku 60 - 90 min Vliv na výsledek může mít: Strava Norma pro vlastní pracoviště Evakuace žaludku provedení

33 1. Pacientovi podáme per os značenou stravu 2. Snímáme oblast žaludku 60 min. Matice : 64 x 64 Snímání: 1 obr./min. Strava: rizoto Norma pro vlastní pracoviště Evakuace žaludku provedení

34 Vyšetření evakuace žaludku

35 Počty vyšetřených v letech 1994 - 2005

36 Evakuace žaludku vyhodnocení

37 Evakuace žaludku - zrychlení T/2 12 min. GERD

38 Evakuace žaludku - zpomalení T/2 669 min. GERD

39 n = 71 osob, 46 žen, 25 mužů průměrný věk 38,5 let (s.o. 15,2) LAGT/2 (expon.)(norm) Mean3,6 min. 81,7 min. Median 2,076 Modus0,060,0 Geometrický průměr----79,3 5 percentil0,056,0 95 percentil13,0115,0 St. deviace7,420,4 n = 71 osob, 46 žen, 25 mužů průměrný věk 38,5 let (s.o. 15,2) LAGT/2 (expon.)(norm) Mean3,6 min. 81,7 min. Median 2,076 Modus0,060,0 Geometrický průměr----79,3 5 percentil0,056,0 95 percentil13,0115,0 St. deviace7,420,4 Normální hodnoty evakuace žaludku naše pracoviště

40 Evakuace žaludku vyhodnocení zrychlení norma zpomalení

41 1. Podezření na zrychlené nebo zpomalené vyprazdňování žaludku. 2. Sledování terapeutického efektu. Indikace

42 Poločasy evakuace u 1044 vyšetření

43 1. Radionuklidové metody jsou vhodné pro diagnostiku funkčních poruch zažívacího traktu. Jsou jednoduché, provádí se za fyziologických podmínek a mohou se běžně provádět na všech pracovištích nukleární medicíny. Závěry pro klinickou praxi

44 2. Kvantifikace radionuklidových vyšetření je zásadním přínosem pro řešení klinické problematiky funkčních poruch GIT. Závěry pro klinickou praxi

45 3. Radionuklidová diagnostika funkčních poruch GIT s možností kvantifikace výsledků je optimální pro sledování terapeutického efektu. Závěry pro klinickou praxi

46

47 Anatomická poznámka Játra - 700 - 1900 g, 2 % těl. Hmotnosti Průtok krve 1530 ml/min. (25 % srdečního v ýd.) 70 % funkční prokrvení, 30 % nutritivní Anatomická poznámka Játra - 700 - 1900 g, 2 % těl. Hmotnosti Průtok krve 1530 ml/min. (25 % srdečního v ýd.) 70 % funkční prokrvení, 30 % nutritivní

48 Funkce jater Metabolismus (detoxikace) polygonální buňky (hepatocyty) 85 % Kupferovy buňky - 15 %. Tvorba žluči - za 24 hod. 1 - 2 l. Transport žluči Funkce jater Metabolismus (detoxikace) polygonální buňky (hepatocyty) 85 % Kupferovy buňky - 15 %. Tvorba žluči - za 24 hod. 1 - 2 l. Transport žluči

49 Radionuklidové vyšetření jater Morfologie Funkce Transport žluči Radionuklidové vyšetření jater Morfologie Funkce Transport žluči

50 1. Oblasti zájmu (srdce, játra, žlučník) 2. Křivky průběhu radioaktivity v čase 3. Dekonvoluční analýza (srdce, játra: MTT, min) 4. Výpočet jaterní extrakční frakce (HEF, %) 5. Výpočet EF žlučníku (%) 6. Výpočet ER žlučníku (%/min.) 7. Stanovení indexu dysfunkce (ID) 8. Stanovení aktivity nad žaludkem Dynamická cholescintigrafie kvantifikace

51 Radionuklidové vyšetření jater transport žluči I. Oddiho sfinkter - 15 cm H 2 O ductus hepaticus communis to je 12 cm H 2 O žlučník asi 10 cm H 2 O duodenum je obvykle tlak 0 cm H 2 O. Radionuklidové vyšetření jater transport žluči I. Oddiho sfinkter - 15 cm H 2 O ductus hepaticus communis to je 12 cm H 2 O žlučník asi 10 cm H 2 O duodenum je obvykle tlak 0 cm H 2 O.

52 Radionuklidové vyšetření jater transport žluči II. Oddiho svěrač - kontrakce 4 - 5 x za min. Trvání jedné kontrakce cca 4 sec. Tlak ve žlučových cestách - až na 50 - 150 mm Hg Radionuklidové vyšetření jater transport žluči II. Oddiho svěrač - kontrakce 4 - 5 x za min. Trvání jedné kontrakce cca 4 sec. Tlak ve žlučových cestách - až na 50 - 150 mm Hg

53 Radionuklidové vyšetření funkce žlučníku Dynamická cholescintigrafie Po naplnění žlučníku - evakuační podnět Vyhodnocení ejekční frakce žlučníku Radionuklidové vyšetření funkce žlučníku Dynamická cholescintigrafie Po naplnění žlučníku - evakuační podnět Vyhodnocení ejekční frakce žlučníku

54 Radionuklidové vyšetření funkce

55 Dynamická cholescintigrafie

56

57

58

59

60

61 Dynamická cholescintigrafie HEF

62 Radionuklidové vyšetření jaterní funkce HEF

63 Radionuklidové vyšetření jaterní funkce HEF

64 Radionuklidové vyšetření jater transport žluči

65 Radionuklidové vyšetření funkce žlučníku

66

67 Poruchy funkce orgánu bez prokazatelných morfologických změn Poruchy funkce orgánu bez prokazatelných morfologických změn Funkční poruchy zažívacího traktu (definice) Yamada, Texbook of Gastroenterology

68 Pracovní neschopnost na 100 tis. obyvatel v roce 1997 Bitter J., Čes. a slov.gastroent., 1999, 53,6, 211

69 Procenta ambulantně ošetřovaných mocných v gastroenterologických ambulancích Bitter, 1999

70 1.Duodenogastrický reflux 2. Dyskineza žlučových cest 3. Poruchy motility žlučníku. 1.Duodenogastrický reflux 2. Dyskineza žlučových cest 3. Poruchy motility žlučníku. Funkční poruchy hepatobiliárního systému

71 Radionuklidové vyšetření funkce

72 1. Aplikace 99m Tc HIDA i.v. 2. Snímání oblasti jater po dobu 60 min 3. Vyhodnocení Zásadní vliv má: Kvantifikace vyšetření Dynamická cholescintigrafie provedení

73 Normální nález

74

75

76

77 1. Oblasti zájmu (srdce, játra, žlučník) 2. Křivky průběhu radioaktivity v čase 3. Dekonvoluční analýza (srdce, játra: MTT, min) 4. Výpočet jaterní extrakční frakce (HEF, %) 5. Výpočet EF žlučníku (%) 6. Výpočet ER žlučníku (%/min.) 7. Stanovení indexu dysfunkce (ID) Dynamická cholescintigrafie kvantifikace

78 Dynamická cholescintigrafie oblasti zájmu

79 Dynamická cholescintigrafie

80

81

82

83 normální nález

84 1.Provedeme běžnou dynamickou cholescintigrafii 2.Sledujeme změny aktivity nad žaludkem Duodenogastrický reflux

85 Dynamická cholescintigrafie DGR

86 Dynamická cholescintigrafie DGR

87 n = 2400 ženy - 1688, muži - 712 věk 45,8 let (s.d. 15,93) váha 71,3 kg (s.d. 15,45) DGR 11 % CHE 21 % n = 2400 ženy - 1688, muži - 712 věk 45,8 let (s.d. 15,93) váha 71,3 kg (s.d. 15,45) DGR 11 % CHE 21 % Incidence duodenogastrického refluxu na našem oddělení

88 DGR a CHE

89 DGR u nemocných po CHE p < 0.0001

90 1.DGR jsme pozorovali v 11 % pacientů vyšetřených na našem oddělení. 2.DGR je statisticky významně častější u mužů. 3.DGR je statisticky významně častější u pacientů po cholecystectomii.

91 Dyskineza žlučových cest

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 1.Pozdní zobrazení intrahepatálních žlučových cest 2.Zvýraznění intra i extrahepatálních žlučových cest 3.Pozdní zobrazení aktivity ve střevních kličkách 4.Zpomalení transportu do střev 5.Výrazná aktivita ve žlučovém stromu na konci vyšetření Dyskineza žlučových cest

105 1.Dynamická cholescintigrafie 2.Kvantifikace změn aktivity v čase nad žlučníkem Diagnostika motility žlučníku

106 Normální motilita žlučníku (EF = 53 %, ER = 2,6 %/min.)

107 Normální motilita žlučníku

108 Diagnostika motility žlučníku EF = 0 %

109 Diagnostika motility žlučníku EF = 0 %

110 Diagnostika motility žlučníku (pozdní plnění, EF = 0%)

111 Dynamická cholescintigrafie dysfunkce žlučníku (tachyfellea)

112 Diagnostika motility žlučníku (nejčastější patologie) 1.Žlučník se neplní (špatná příprava x patologie) 2.Normální plnění, normální, rychlá kontrakce 3.Nulová kontrakce po evakuačním podnětu 4.Nízká hodnota EF žlučníku 5.Pomalá kontrakce žlučníku (nízká ER) 6.Kombinace předchozích dvou (4 + 5) 7.Pozdní plnění žlučníku + (kombinace 4 + 5) 8.Tachyfellea

113 Závěry pro klinickou praxi 1. Radionuklidové metody jsou vhodné pro diagnostiku funkčních poruch hepatobiliárního systému. Jsou jednoduché, provádí se za fyziologických podmínek a mohou se běžně provádět na všech pracovištích nukleární medicíny.

114 Závěry pro klinickou praxi 2. Kvantifikace radionuklidových vyšetření je zásadním přínosem pro řešení klinické problematiky funkčních poruch GIT.

115 Závěry pro klinickou praxi 3. Radionuklidová diagnostika funkčních poruch GIT s možností kvantifikace výsledků je optimální pro sledování terapeutického efektu.

116

117 1. Jícen 2. Žaludek 3. Hepatobiliární systém 4. Tenké střevo 5. Tlusté střevo 6. Nádory 1. Jícen 2. Žaludek 3. Hepatobiliární systém 4. Tenké střevo 5. Tlusté střevo 6. Nádory Možnosti RI diagnostiky jednotlivých oddílů GIT

118 1. Hodnocení rychlosti transportu střevem 2. Stanovení propustnosti střevní stěny 3. Krvácení do GIT 4. Stanovení ektopické žaludeční sliznice Tenké a tlusté střevo

119 1. Nelze hodnotit morfologii 2. Možnost diagnostiky funkčních poruch 3. Vyšetření se provádí za fyziol. podmínek Tenké a tlusté střevo

120 Podíl funkčních a organických onemocnění Bitter J., Čes. a slov. Gastroent., 1999, 53,6, 211

121 Pracovní neschopnost na 100 tis. obyvatel v roce 1997 Bitter J., Čes. a slov. Gastroent., 1999, 53,6, 211

122 Transport stravy tenkým střevem (provedení, hodnocení) 1. Podáme stravu s 30 MBq TcSC p.os 2. Snímáme oblast břišní dutiny 3. Hodnotíme T/2 žaludku 4. Počítáme oro-cekální čas

123 Transport stravy tenkým střevem

124 Transport stravy tlustým střevem 1962 Hansky, Connell - 51 Cr 1974 Kirvan, Smith - radioaktivní kapsle 1980 Malagelada - 131 I celuloza 1985 Hardy, Perkins 111 In resin

125 Provedení podání radiofarmaka per os snímání analýza dat

126 Hodnocení procentuální vyjádření radioaktivity v jednotlivých úsecích výpočet geometrických průměrů

127 Radiační zátěž 111 In (2 - 10 MBq) 1,2 mSv, u nemocných se zácpou 2,8 mSv 67 Ga (8 MBq) podobné jako u 111 In

128 Výhody vyšetření je prováděno za fyziologických podmínek malá radiační zátěž

129 Nevýhody provádí se na málo pracovištích NM neexistuje zcela exaktní hodnocení

130 Transport stravy tlustým střevem

131

132 1. Radionuklidové metody jsou vhodné pro diagnostiku funkčních poruch zažívacího traktu. Jsou jednoduché, provádí se za fyziologických podmínek a mohou se běžně provádět na všech pracovištích nukleární medicíny. Závěry pro klinickou praxi

133 2. Kvantifikace radionuklidových vyšetření je zásadním přínosem pro řešení klinické problematiky funkčních poruch GIT. Závěry pro klinickou praxi

134 3. Radionuklidová diagnostika funkčních poruch GIT s možností kvantifikace výsledků je optimální pro sledování terapeutického efektu. Závěry pro klinickou praxi


Stáhnout ppt "1. Jícen 2. Žaludek 3. Hepatobiliární systém 4. Tenké střevo 5. Tlusté střevo 6. Nádory 1. Jícen 2. Žaludek 3. Hepatobiliární systém 4. Tenké střevo 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google