Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojistné pooly Kancelář Českého jaderného poolu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojistné pooly Kancelář Českého jaderného poolu"— Transkript prezentace:

1 Pojistné pooly Kancelář Českého jaderného poolu
Marcela Středová (Kotyzová) Aktuárský seminář MFF

2 Obsah Co je pool? Motivace Historie Současnost Pooly v ČR ČJP

3 Pojistný pool sdružení pojistitelů nebo zajistitelů za účelem společného krytí pojistného rizika určitého typu správcem poolu je kancelář zřízená vedoucím pojistitelem nebo servisní organizace zajišťuje administrativu jedná s klienty uzavírá smlouvy vstupuje na mezinárodní trhy zajišťuje zajištění

4 Motivace vznik nových rizik charakter rizika –
velká nepojistitelná rizika (přírodní katastrofy, letecká rizika, teroristická rizika, vážné nemoci, jaderná rizika, životní prostředí) nedostatečná kapacita jednoho pojistitele nedostatečná statistika nezbytná pro kalkulaci pojistného požadavky legislativy veřejný zájem

5 Výhody vznik větší finanční síly a upisovací kapacity pro pojištění nebo zajištění rizik jinak nepojistitelných přístup k celosvětové pojistné kapacitě podíly jednotlivých členů zůstávají v mezích redukce nákladů dostupné podklady a statistiky

6 Typy poolů Pooly soupojistné Pooly zajistné
podílejí se na krytí rizika společně každý do výše své kapacity (%) každý ručí za tu část rizika, kterou převzal a je přímo odpovědný pojištěnému sjednávání pojištění a obsluhu klientů provádí výhradně pracovníci poolu Pooly zajistné zajišťuje rizika vnášená do poolu jeho členy členové uzavírají smlouvy svým vlastním jménem a ty dále postupují poolu do zajištění zapojení pracovníků poolu je omezeno

7 Historie dvacátá léta 20. století - první pooly v Evropě
v souvislosti s vývojem letecké dopravy Německo, Holandsko, Norsko 1934 založena Mezinárodní unie leteckých pojistitelů (International Union of Aviation Insurers) dodnes podporuje a rozvíjí mezinárodní spolupráci subjektů se zájmy v leteckém pojištění 1939 vznikl ve Švýcarsku pool na pojištění katastrofických rizik (Swiss Natural Perils Pool) dodnes slouží ke krytí škod z povodní, záplav, krupobití, lavin, sesuvů půdy

8 Historie polovina padesátých let 20. století – první jaderné pooly
potřeba s rozvojem jaderného průmyslu (pro mírové účely) nové neznámé riziko, možná katastrofické, malé množství pojištěných vysoké pojistné částky na odpovědnost a majetkové škody nejstarší jaderné pooly Nuclear Risk Insurers Limited (Británie 1956) American Nuclear Insurers (1957) The Japan Atomic Energy Insurance Pool (1971) v průběhu 2. poloviny 20. století vznik dalších cca 30-ti jaderných poolů

9 Historie vytvořili plně funkční dosud jediný mezinárodní systém výlučně pojišťovacích poolů události 11. září 2001 válečná a teroristická rizika byla dána do výluk a stala se nepojistitelnými podařilo se vyjednat státní záruky za škody přesahující možnosti pojistného trhu došlo ke vzniku nových pojišťovacích poolů do Francie, Rakousko, Německo, Austrálie, Holansko

10 Existující pojistné pooly
Letecké pooly podmínkou provozování letecké dopravy válečná a teroristická rizika vyňata z pojištění (výluky) Austrálie, Finsko, Holandsko, Japonsko, Německo, Norsko, Švýcarsko Specializované pooly pro krytí škod způsobených přírodními katastrofami požár, blesk, výbuch, vichřice, povodeň, záplava, krupobití, zemětřesení, pád stromu, sesuv půdy a lavin, tíha sněhu, námraza

11 Existující pojistné pooly
Taiwan Residential Earthquake Insurance Pool nejmenší ostrovní stát Asie, velká kumulace obyvatelstva a průmyslu a oblast s vysokou seismickou činností 2001 pool pro pojištění obyvatelstva proti zemětřesení The Swiss Natural Perils Pool 1939 pool pro pojištění škod způsobených přírodními katastrofami členy je 16 pojišťoven ze švýcarského trhu (95% podíl) Norwegian Natural Perils Pool (Naturskadepool)

12 Existující pojistné pooly
Škody na životním prostředí odpovědnost za škodu způsobenou na životním prostředí provozováním průmyslové činnosti kontaminace půdy a spodních vod v důsledku úniku ropných látek a chemikálií Španělsko, Francie, Holandsko Teroristické pooly krytí je rozděleno na vrstvy - první vrstvu limitu kryjí pojistitelé, druhou zajistitelé a zbývající krytí přebírá stát (finanční jištění států) Austrálie, Holandsko, Francie, Jižní Afrika, Německo, Rakousko, Španělsko, USA, Velká Británie Jiné Pool pro vypořádání nároků za poranění způsobená nepojištěnými nebo nezjištěnými psy (Dánsko)

13 Existující pojistné pooly
Jaderné pooly na světě 33 poolů pojištění jaderných rizik je uzákoněno jako povinné pojišťují se elektrárny, výzkumné laboratoře, výzkumné reaktory malého výkonu, přeprava jaderného materiálu, lékařské a průmyslové aplikace radioizotopů, úložiště jaderného odpadu základní pojištění majetku a odpovědnosti, doplňková přeprava jaderného materiálu zakázané pojišťovat vojenské provozy fakultativní zajištění mezi jadernými pooly rizika do zajištění nabízena hned několika poolům najednou

14 Zajišťovací činnost jaderných poolů
zajišťují na bázi fakultativního proporcionálního zajištění 25 aktivně vzájemně spolupracujícíh národních poolů kryje kolem 400 rizik sjednáno bez zprostředkovatelů - levnější pro všechny pasivní postupuje vlastní sjednané riziko do zajištění zajistiteli náleží část pojistného cedentovi náleží provize (7.5%) aktivní přijímání cizího rizika do zajištění náleží mu pojistné odevzdává zajistnou provizi

15 Bezpečnost snaha o reciprocitu
za postoupení rizik do zajištění požaduje pool odpovídající objem (zajistného) obchodu do aktivního zajištění diversifikace pojistného a zajistného kmene poolu a tím i jednotlivých členů rozprostření pojištěného rizika mezi desítky až stovky domácích i zahraničních subjektů časté propojení nadnárodních pojišťoven a zajišťoven - možná kumulace rizik zákaz zajišťování rizik jinak, než prostřednictvím poolu, tzn. členové upisují výhradně na vlastní vrub

16 Bezpečnost dohoda o solidární odpovědnosti členů poolu pro případ, že by došlo k neschopnosti člena poolu dostát svému závazku z pojistného nebo zajistného obchodu ostatní členové se podělí o závazek nesolventního člena dle pravidel ČJP - maximální výše solidární odpovědnosti každého člena na dvojnásobek upsaného vlastního vrubu pro dané riziko maximální výše podílu člena na jednom riziku <= 50% vlastních vrubů všech členů poolu nastane-li škodná událost, bude ČJP schopen dostát svým závazkům, byť by se nesolventní člen podílel největším možným podílem (50%) jiná možnost - solidární fond (Španělsko, Chorvatsko)

17 Evropské jaderné pooly
v Evropě působí 17 národních jaderných poolů NBR POOL 1 NNI(FIN&SWE) 2 NRI (UK) 3 DUTCH ATOMIC POOL 4 DKVG (GER) 5 SYBAN (BEL) 6 CZECH NUCLEAR POOL 7 ASSURATOME (FRA) 8 SLOVAK ATOMIC POOL 9 SWISS ATOMIC POOL 10 HUNGARIAN ATOMIC POOL 11 SLOVENIAN ATOMIC POOL 12 CROATIAN ATOMIC POOL 13 SPANISH ATOMIC POOL 14 RUSSIAN POOL 15 UKRAINIAN POOL 16 ROMANIAN POOL 17 BULGARIAN POOL

18 Jaderné elektrárny v Evropě

19 Jaderné pooly mimo Evropu
Egypt 3 8 1 2 4 5 6 7 9 NBR POOL 1 CANADIAN 2 ANI + MAERP (USA) 3 MEXICAN 4 BRAZILIAN 5 SOUTH AFRICAN 6 CHINESE 7 JAPANESE 8 SOUTH KOREAN 9 TAIWANESE

20 Pojistné pooly v ČR Český letecký pool existoval v poválečném Československu v letech 1946 až 1948 jednání o znovuzaložení v roce bez výsledku Pool pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře od roku 2000, jen na přechodné období, činnost ukončena úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Česká kancelář pojistitelů Český jaderný pool

21 Český jaderný pool sdružení pojišťovacích společností zabývajících se pojišťováním a zajišťování rizik souvisejících s provozem jaderných zařízení na trhu ojedinělé sdružení - výjimka z pravidel ochrany hospodářské soutěže založen v roce ti pojišťovnami (ČP a.s.) soupojistný pool řídícím orgánem je Grémium složené ze zástupců všech pojišťoven výkonným orgánem je Kancelář ČJP administrativa, jednání s klienty, zahraničními zajistiteli a státními úřady ve struktuře ČP patří pod náměstka pro underwriting a zajištění

22 Členové ČJP stav k 1.1.2006 Allianz pojišťovna, a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna, a.s. ČSOB Pojišťovna, a.s. Generali Pojišťovna, a.s. GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací, a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Kooperativa, pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. Dohoda o solidární odpovědnosti

23 Pojišťovací činnost první pojištěná jaderná elektrárna JE Dukovany 1998 první s reaktory východoevropského typu VVER ve střední Evropě v letech spouštění JE Temelín pojištění na základě inspekce mezinárodního týmu inspektorů nominovaných společenstvím jaderných poolů největší partner ČEZ a.s. JE Dukovany, JE Temelín, přeprava jaderného paliva, výzkumný reaktor v ÚJV Řež, …

24 Pojistná krytí Odpovědnostní pojištění
pojištění zákonné odpovědnosti provozovatele jaderného zařízení za jaderné škody vzniklé třetím stranám z provozu jaderného zařízení nebo z přepravy jaderného materiálu dobrovolné pojištění provozovatelů zdrojů ionizujícího záření (zářičů) pojištění odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti za škodu vzniklou v důsledku jaderné škody Majetková pojištění majetková pojištění jaderných zařízení v rozsahu od základního pojištění tzv. FLEXA (požár, úder blesku, výbuch a pád letadla) až po všerizikové pojištění tzv. All Risk, s připojištěním tzv. jaderných škod, tj. škod způsobených extrémně vysokou teplotou neřízené jaderné reakce a / nebo radioaktivní kontaminací nebo aktivací pojištění technických rizik (elektronických zařízení, strojů a strojního zařízení, stavebně-montážních děl) pojištění zásilek jaderného materiálu

25 Zajišťovací činnost Aktivní zajištění Pasivní Největší partneři
přebírá rizika od 21 zahraničních jaderných poolů podílí se na zajištění více než 200 JE po celém světě Pasivní pojistky ČJP jsou cedovány 17-ti zahraničním poolům Největší partneři Nuclear Risk Insurers Limited The Japan Atomic Energy Insurance Pool Slovenský jadrový poisťovací pool

26 Kapacita ČJP členové nabízejí ČJP výši čistého vlastního vrubu pro pojistné a zajistné smlouvy a pro konkrétní rizika celková kapacita ČJP (mld. Kč)

27 Vlastní vruby členů struktura čvv členů ČJP pro pojistné a zajistné smlouvy

28 Pojistné smlouvy … bez zajištění … se zajištěním … podíl ČJP
cca 20 smluv ročně (Temelín, Dukovany, …) předepsané pojistné za existence poolu vzrostlo z 11 mil. Kč na více než 320 mil. Kč větší část zajištěna u zahraničních poolů … bez zajištění … se zajištěním … podíl ČJP

29 Pasivní zajištění

30 Zajistné smlouvy ročně přijímá ČJP do zajištění až 250 smluv

31 Zajistné smlouvy objem převzatého pojistného vzrostl z 5 mil. na 165 mil. Kč

32 Kalkulace pojistného málo pojištěných rizik, málo škod
nejsou k dispozici statistiky pojistné nastavené historicky (prémie) po září 2001 došlo k navýšení ukázka kalkulace pojistného japonského poolu stupňovitý systém zohledňující potenciální riziko konkrétního zařízení 1). T = A0 x (1 + A/100) x (1 + B/100) x C x D 2). P = T x E x F x (1-G) x H

33 Kalkulace pojistného 1). T = A0 x (1 + A/100) x (1 + B/100) x C x D
A0 … základní částka pro klasifikovaný typ jaderného reaktoru A … % zohledňující tepelnou energii, technická specifika, mechanismus kontroly a provozní zkušenosti B … % zohledňující doplňkové ocenění pro geografickou lokaci, objem populace, meteorologické podmínky C … koeficient zohledňující tepelnou energii reaktoru D … koeficient výkonu ochrany reaktoru (obvykle méně než 1) 2). P = T x E x F x (1-G) x H E … základní pojistné 182,65 jenů pro limit 60 mld jenů F … koeficient limitu odškodnění (pro 60 mld jenů = 1) G … sleva za počet jednotek H … koeficient pojistného za dodatečná rizika (1.03 – 1.13)

34 Internetový portál ČJP

35 Závěr DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Pojistné pooly Kancelář Českého jaderného poolu"

Podobné prezentace


Reklamy Google