Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z á kladn í š kola Jakuba Jana Ryby Rožmit á l pod Třem ší nem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v r á mci Operačn í ho programu VZDĚL Á V Á N Í PRO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z á kladn í š kola Jakuba Jana Ryby Rožmit á l pod Třem ší nem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v r á mci Operačn í ho programu VZDĚL Á V Á N Í PRO."— Transkript prezentace:

1 Z á kladn í š kola Jakuba Jana Ryby Rožmit á l pod Třem ší nem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v r á mci Operačn í ho programu VZDĚL Á V Á N Í PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Pen í ze š kol á m

2 N á zev : Průmyslová revoluce Anotace: Výkladová prezentace pojednávající o 2. fázi průmyslové revoluce. Jednotlivé snímky informují např. o těchto vědcích a objevitelích – T. A. Edison, C. Benz, R. Diesel, S. Morse, A. Nobel, A. G. Bell…… Vypracoval: Mgr. Věra Sýkorová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Dějepis, Novověk Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření:

3 Použitá literatura: VÁLKOVÁ, V.: Dějepis 8 pro základní školy – NOVOVĚK. Praha SOCHROVÁ, M.: Dějepis II. v kostce pro střední školy. Fragment. ČAPEK, L.: DĚJEPIS – Novověk. Nová škola 2009.

4 2. fáze průmyslové revoluce od poloviny 19. století  velké množství technických novinek a objevů  nejvíce vznikly v Anglii, Německu a USA 1869 otevření Suezského průplavu propojil Rudé moře se Středozemním Technická data Suezského průplavu délka: 163 km šířka: 55 – 360 m hloubka: 12 – 20 m otevren/&docid=BeZk_JquQ7K5BM&imgurl=http://www.neaktuality.cz/wp- content/uploads/suez1.png&w=929&h=764&ei=YSsZUOq5JcjWsgaIxIDYAQ&zoom=1

5 Thomas Alva Edison  11. února 1847 – 18. října 1931)  americký vynálezce  za svůj život podal přes 1000 patentů

6 Thomas Alva Edison ve své laboratoři v New Jersey Nejznámější Edisonovy vynálezy  zdokonalení žárovky  fonograf  fonograf (přístroj k zaznamenávání zvuku) filmová kamera  filmová kamera  mikrofon  zakladatel dodnes Science vydávaného časopisu Science

7 Carl Benz  1844 – 1929  německý konstruktér benzinových motorových vozidel  propagátor automobilismu  patent na stroj poháněný spalovacím motorem

8 Rudolf Diesel  1858 – 1913  německý vynálezce  první automobil s dieslovým motorem

9 Samuel Morse  1791 – 1872  slavný americký malíř a vynálezce logs.org/2008/04/17/a-brief-history-of-morse-code/&docid=VFnyBmnf4Xgv- M&imgurl=http://wolfdreamer.edublogs.org/files/2008/04/samuel_morse.jpg&w=317&h=354&ei=hi4ZUObFGsj4sgaL8IGIAw&zoom=1&iact=hc&vpx= 168&vpy=272&dur=3141&hovh=237&hovw=212&tx=119&ty=133&sig= &page=1&tbnh=126&tbnw=112&start=0&ndsp=3 2&ved=1t:429,r:8,s:0,i:94

10 1.Prototyp telegrafu -využíval jeden článek baterie a jednoduchý elektromagnet - fungoval na krátké vzdálenosti Nejznámější Morseovy vynálezy Elektrický telegraf nebo logs.org/2008/04/17/a-brief-history-of-morse-code/&docid=VFnyBmnf4Xgv- M&imgurl=http://wolfdreamer.edublogs.org/files/2008/04/samuel_morse.jpg&w=317&h=354&ei=hi4ZUObFGsj4sgaL8IGIAw&zoom=1&iact=hc&vpx= 168&vpy=272&dur=3141&hovh=237&hovw=212&tx=119&ty=133&sig= &page=1&tbnh=126&tbnw=112&start=0&ndsp=3 2&ved=1t:429,r:8,s:0,i:94

11 Alexander Graham Bell   americký profesor fyziologie orgánů řeči a fyziky a vynálezce  skotský původ  vynalezl mikrofon a zkonstruoval první použitelný telefon (1876) a gramofon (s A. C. Bellem a S. Tairotem, 1883) _AT%26T_promotional_film_(1926).jpg /imgres?q=telefon+- +bell&um=1&hl=cs&b iw=1017&bih=429&tb m=isch&tbnid=35jMS g075tb5PM:&imgrefur l=http://www.convert er.cz/fyzici/bell.htm& docid=Qu5Wcr06qxY DsM&imgurl=http://w ww.converter.cz/fyzici /images/bell- telefon.png&w=300& h=180&ei=WxEkUN7 VGNPa4QSY- YCoBA&zoom=1&iact =hc&vpx=91&vpy=15 7&dur=1763&hovh=1 44&hovw=240&tx=11 2&ty=100&sig= & page=1&tbnh=88&tb nw=146&start=0&nds p=12&ved=1t:429,r: 0,s:0,i:70

12 Bratři Lumièrové  Auguste Marie Louis Nicholas ( ) a Louis Jean ( )  geniální průkopníci filmu a barevné fotografie  první veřejné promítání proběhlo r.1895 v Paříži Barevná fotografie

13 Alfred Nobel  1833 – 1896  švédský chemik a vynálezce dynamitu (k výrobě granátů a munice)  díky němu byla později založena Nobelova cena (Ch, Fy, medicína, literatura, fyziologie, míru)  na jeho počest byl po něm pojmenován chemický prvek nobelium +dynamit&um=1&hl=cs&biw=1017&bih=429&tbm=isch&tbnid=aiW7szc6yyEsjM:&imgrefurl=http://nobelpeaceprize.org/en_GB/alfred- nobel/&docid=Hyk0wbkmedHqHM&imgurl=http://nobelpeaceprize.org/uploads/images/extradynamit.jpg&w=266&h=186&ei=3hgkUJr4 CqSk4gTtuoEY&zoom=1&iact=hc&vpx=370&vpy=153&dur=2966&hovh=148&hovw=212&tx=171&ty=84&sig= &page=1&tbnh=108&tbnw=147&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:2,s:0,i:76 +dynamit&um=1&hl=cs&biw=1017&bih=429&tbm=isch&tbnid=ItaZa2bN8RItYM:&imgrefurl=http://www.rucevzhuru.cz/index.php/technika/18- nobelajehodynamit.html&docid=xeC6V7eNBp3PpM&imgurl=http://www.rucevzhuru.cz/poradna/1/obrazky/nobel/dynamit.jpg&w=400&h=400&ei=3hgkUJr4C qSk4gTtuoEY&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=77&dur=1472&hovh=225&hovw=225&tx=108&ty=166&sig= &page=1&tbnh=108&t bnw=108&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:0,i:70

14 Bratři Wrightovi  bratři Orville (1871–1948) a Wilbur (1867–1912)  tvůrci prvního letadla těžšího než vzduch  podnikli první řízený let //3pol.cz/1254/print&docid=Fu2bRImO5r_jmM&imgurl=http://3pol.cz/img/pic/0/2012/06/01-bratri- Wrightove.jpg&w=500&h=647&ei=CRwkUJSvHYiF4gTq0YCIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=74&vpy=63&dur=2093&hovh=255&hovw=197&tx=119&ty=261&si g= &page=1&tbnh=91&tbnw=68&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:0,i:97 %C5%99i+wrightovi&um=1&hl=cs&s a=N&biw=1017&bih=429&tbm=isch &tbnid=jlP5Z4yiPc7HWM:&imgrefurl =http://simonak.eu/index.php%3Fstr anka%3Dpages/h_k/12_17.htm&doci d=0J73UQYHc0FTiM&imgurl=http://s imonak.eu/images/obrazky_ostatni_s trany/h_k/12_17.jpg&w=529&h=378 &ei=CRwkUJSvHYiF4gTq0YCIAg&zoo m=1&iact=hc&vpx=373&vpy=114&d ur=3429&hovh=190&hovw=266&tx= 132&ty=142&sig= &page=1&tbnh=88&tbnw=11 8&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:0,i:84

15 =radioaktivita&um=1&hl=cs&bi w=1017&bih=429&tbm=isch&tb nid=E- aNwcBOOG9nBM:&imgrefurl=htt p://cestovani.idnes.cz/nechcete- zazit-fukusimu-tipy-na-zeme- kde-se-vam-to-nestane-p3j- /kolem- sveta.aspx%3Fc%3DA110420_ _igsvet_tom&docid=KoSD OHv0M73g9M&imgurl=http://i.i dnes.cz/11/043/cl6/TOM3a9808 _radioaktivita.jpg&w=630&h=35 0&ei=o9YkUL-CC6mh4gS7- oCAAw&zoom=1&iact=hc&vpx= 645&vpy=151&dur=3286&hovh =167&hovw=301&tx=156&ty=1 37&sig= &page=1&tbnh=64&tbnw=11 6&start=0&ndsp=14&ved=1t:42 9,r:12,s:0,i:121 Maria Curie-Skłodowska   významná vědkyně polského původu  zabývala se výzkumy v oblasti fyziky a chemie  s manželem Pierrem Curie zkoumali uranovou rudu, v jejím záření našli vzácný prvek radium  léčení rakoviny, jaderná energie, atomová bomba  objev dvou nových chemických prvků: radia a polonia  dvakrát byla vyznamenána Nobelovou cenou +man%C5%BEel%C3%A9&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1017&bih=429&tbm=isch&tbnid=3DZ_jN8ZFd9ofM:&imgrefurl=http:/ /www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k43.htm&docid=cAyi1I9jDk9S9M&imgurl=http://www.cez.cz/edee/content/ microsites/nuklearni/f/o8.jpg&w=150&h=180&ei=GNYkUIG2EqaP4gTgwoHoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=228&vpy=158&dur =1926&hovh=144&hovw=120&tx=82&ty=101&sig= &page=1&tbnh=105&tbnw=84&start=0&nds p=14&ved=1t:429,r:1,s:0,i:76

16 /imgres?q=charles+d arwin&um=1&hl=cs& biw=1017&bih=429&t bm=isch&tbnid=ggtQ P7aghrXjIM:&imgrefu rl=http://www.myexis tenz.com/raisondetre/ article3/DarwinHome. html&docid=Y0NYSGA QpCn- MM&imgurl=http://w ww.myexistenz.com/r aisondetre/article3/da rwin.jpg&w=450&h=6 00&ei=Q9skUIDmMtK 5hAfSjoGQCA&zoom= 1&iact=hc&vpx=84&v py=2&dur=265&hovh =259&hovw=194&tx =108&ty=138&sig= &page=5&tbnh=1 15&tbnw=86&start=7 9&ndsp=18&ved=1t: 429,r:6,s:79,i:356 Charles Robert Darwin   přírodovědec a zakladatel evoluční biologie  učení o vývoji druhů přírodním výběrem (organismy se v přírodě stále vyvíjejí, aby přežili, musí se přizpůsobit živ. podmínkám)  odmítl církevní učení o Božím stvoření světa  přesvědčen, že člověk má stejné předky jako opice +v%C3%ADra&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1017&bih=429&tbm=isch&tbnid=EGSudjVgTM7GvM:&imgrefurl=http://santroch.blog.idnes.cz/c/177069/Vzpominacek-12- unora-Charles-Darwin-a-Abraham- Lincoln.html&docid=RICBe97KisSQ9M&imgurl=http://blog.idnes.cz/blog/3911/177069/_darwin.jpg&w=420&h=552&ei=oNokUPCrDMW3hAeTtICYDw&zoom=1&iact=h c&vpx=714&vpy=46&dur=61&hovh=257&hovw=196&tx=130&ty=191&sig= &page=1&tbnh=112&tbnw=86&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:6,s:0,i:91

17 %9Blejev&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1017& bih=429&tbm=isch&tbnid=B6n9OLxBt6vwe M:&imgrefurl=http://www.gjar- po.sk/heureka/ucastnici/snezienky_z_kosic/ periodicky_zakon.htm&docid=m_bW1KGDrV pA-M&imgurl=http://www.gjar- po.sk/heureka/ucastnici/snezienky_z_kosic/i mage002.gif&w=504&h=345&ei=guskULfB MMvE4gTy5YH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx= 707&vpy=8&dur=234&hovh=186&hovw=27 1&tx=193&ty=85&sig= &page=3&tbnh=110&tbnw=161&start =37&ndsp=19&ved=1t:429,r:18,s:37,i:262 Dmitrij Ivanovič Mendělejev   ruský chemik  tvůrce periodické tabulky prvků 1%80%D0%B5%D1%82_%D0%94.%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0% B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0.jpg

18 Wilhelm Conrad Röntgen   německý fyzik, jeden z nejtalentovanějších experimentátorů 19.století  objevil rentgenové záření - našlo brzy uplatnění v lékařství a dalších oborech  protože si však svůj objev Röntgen nepatentoval, zemřel v chudobě 10. února 1923 v Mnichově na rakovinu střev

19 1017&bih=429&tbm=isch&tbnid=d4jBCLQmlsWVYM:&imgrefurl=htt p://www.johnny-valda.cz/products/mleko-piji-deti-sportovni- napoje-michejte-pouze-do-vody- /&docid=XfFuxZwnk1g9SM&imgurl=http://files.johnny- valda.cz/ db87ad57/mleko1.jpg&w=300&h=225&ei=ndIkUOiyJMLQhAf2q4 CgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=566&vpy=123&dur=1238&hovh=180 &hovw=240&tx=156&ty=142&sig= &page =1&tbnh=90&tbnw=124&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:5,s:0,i:1 12 Louis Pasteur   francouzský biolog, chemik a lékař, jeden z nejvýznačnějších vědců 19.století  objev pasterizace (ničení škodlivých organismů ohřátím)  nutnost dezinfikovat ruce a chirurg. nástroje  vyrobil očkovací látku proti vzteklině =429&tbm=isch&tbnid=A9boNgdfzpsjJM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Lo uis_Pasteur&docid=WoQa7GTm6ifPqM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedi a/commons/thumb/f/f6/Tableau_Louis_Pasteur.jpg/220px- Tableau_Louis_Pasteur.jpg&w=220&h=261&ei=EtIkUOnvKYKphAejtIDACQ&zoom=1 &iact=hc&vpx=429&vpy=93&dur=1469&hovh=208&hovw=176&tx=96&ty=178&sig = &page=1&tbnh=102&tbnw=86&start=0&ndsp=16&ved= 1t:429,r:11,s:0,i:107

20 Téma: Průmyslová revoluce - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Z á kladn í š kola Jakuba Jana Ryby Rožmit á l pod Třem ší nem Inovace a zkvalitněn í výuky projekt v r á mci Operačn í ho programu VZDĚL Á V Á N Í PRO."

Podobné prezentace


Reklamy Google