Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří z Poděbrad Král dvojího lidu VY_32_INOVACE_24-19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří z Poděbrad Král dvojího lidu VY_32_INOVACE_24-19."— Transkript prezentace:

1 Jiří z Poděbrad Král dvojího lidu VY_32_INOVACE_24-19

2 Král Albrecht Habsburský (1437 – 1439)  Roku 1437 zemřel ve Znojmě Zikmund Lucemburský, rod Lucemburků vymřel po meči.  Nový král? Zástupci umírněných husitů a katolíků ve shodě se Zikmundovou vůlí se vyslovili pro jeho zetě = rakouského vévodu Albrechta Habsburského (1437, korunovace 1438, – 1439).  Dodržoval kompaktáta, získal si dobré jméno rytířským vystupováním.  Po návratu z tažení proti osmanským Turkům onemocněl úplavicí – předčasná smrt. Nový král?

3 Situace po smrti Albrechta Rakouského 1439  Smrtí Albrechta Rakouského najednou uvolněny 4 trůny : a) římský b) rakouský c) uherský d) český.  České země 2 možnosti : A) čekat na zletilost Albrechtova syna Ladislava Pohrobka, B) poohlédnout se po jiném králi – tato varianta vítězí !

4 Oslovení bavorského vévody Albrechta  Roku 1440 zvolilo 47 vybraných zástupců panovníkem bavorského vévodu Albrechta.  Korunu NEPŘIJAL, vyčerpaná země, celá Evropa ji pokládá za kacířskou.  Nutno čekat na zletilost Ladislava Pohrobka !  Bezvládí trvá do roku 1453, kdy dojde ke korunovaci mladého Ladislava Pohrobka králem.

5 Král Ladislav Pohrobek (1453 – 1457)  Ladislav Pohrobek korunován roku 1453, avšak o záležitostech státu si zvykli rozhodovat tři nejvlivnější stavy (panstvo, nižší šlechta, měšťané královských měst).  V čele Jiří z Poděbrad – od roku 1452 správce Českého království. Katolík Ladislav jej ve funkci potvrdil s nevolí – Jiří stoupencem husitství.  Ladislav roku 1457 umírá na leukémii. Nový král? Dokonce Jiří z Poděbrad v podezření z vraždy.

6 První skutečná volba českého krále  Roku 1458 se konal na Staroměstské radnici sněm, který SKUTEČNĚ ZVOLIL nového krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad – „husitského krále“.  Tehdy platilo, že panovníkem pouze někdo z vládnoucího dynastie, nebo příslušník vévodského rodu. Jiří však pouze pán – teoreticky nárok na korunu zcela postrádal !!!  Po jeho vládě na českém trůnu pouze cizí rody. Sám odmítnul pokračování Poděbradské dynastie.

7 Král Jiří z Poděbrad Autor: Neznámý, Název::Georg of Podebrady.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Georg_of_Podebrady.jpg

8 Král Jiří z Poděbrad (1458 – 1471)  Úspěšný a respektovaný panovník.  Hospodářské poměry se zlepšily, několik let klid.  Papež prohlásil kompaktáta za zrušená, nebezpečí války.  Jiří snaha čelit MÍROVÝM NÁVRHEM, moderní pojetí evropské bezpečnosti. Spory mezi státy řešit diplomatickou cestou, zasedání zástupců států na jakémsi evropském parlamentu.

9 Mírové poselstvo krále Jiřího  Roku 1465 se na přání krále Jiřího vydalo české mírové poselstvo (vedené panovníkovým švagrem Lvem z Rožmitálu) po zemích západní Evropy.  Cílem cesty : a) seznámit přední panovnické dvory se situací v českém soustátí, b) ukázat, že Češi nejsou opovrženíhodní kacíři, ale kulturní křesťané.  Belgie, Nizozemí, Anglie, Francie, Paříž, Španělsko, Portugalsko, Itálie, alpské země. Návrat roku 1467. NEÚSPĚŠNÍ !!!  Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa – Václav Šašek z Bíříkova - autor se zajímal o zvyky, život, zeměpis a architekturu navštívených zemí.

10 Král Jiří z Poděbrad (1458 – 1471)  Stále se hlásil k husitské myšlence – trnem v oku papeži i ostatním katolíkům.  Konflikt vyostřen – papež prohlásil Jiřího za sesazeného z trůnu - křižácké tažení proti Čechám v čele s bývalým Jiřího zeťem Matyášem Korvínem.  Roku 1469 bitva v Vilémova, Matyáš prohrál, slíbil, že zanechá nepřátelství !  Matyáš Korvín pravý opak – nechal se katolíky roku 1469 v Olomouci zvolit českým králem.

11 1. dvojvládí (1469 – 1471)  Po určitou dobu „dvojvládí“, Jiří králem v Čechách, Matyáš králem na Moravě, Slezsku a Lužici.  Roku 1471 smrt Jiřího z Poděbrad.  A) Morava, Slezsko, Lužice nadále uznávají za krále Matyáše.  B) Čechy respektují vůli Jiřího z Poděbrad, aby koruna náležela Jagelloncům (smlouvy dříve).

12 Vladislav Jagellonský na českém trůně ( 1471 – 1516)  Vladislav Jagellonský se podle předešlých smluv mezi jeho otcem Kazimírem IV. a Jiřím z Poděbrad stal roku 1471 českým králem.  Trvá „dvojvládí“ s Matyášem Korvínem – vyřešeno tzv. OLOMOUCKOU SMLOUVOU (1478), která potvrzovala dosavadní stav. Nadále směli užívat titulu český král dva panovníci: a) Vladislav s právem vládnout dědičně v Čechách, b) Matyáš rovněž s dědičným právem na Moravě, Slezsku a obou Lužicích.

13 2. dvojvládí (1478 – 1490)  Podle Olomoucké smlouvy z roku 1478 potvrzeno dvojvládí, avšak Matyáš Korvín roku 1490 umírá bezdětný, a proto :  po smrti Matyáše Korvína byl Vladislav Jagellonský zvolen 15. července 1490 také králem uherským a z Prahy přesídlil natrvalo do Budína.

14 Vladislav II. Jagellonský, král český a uherský Autor:Master of Litoměřice Altarpiece, Název:Vladislaus II of Bohemia and Hungary.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vladislaus_II_of_Bohemia_and_ Hungary.jpg

15 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "Jiří z Poděbrad Král dvojího lidu VY_32_INOVACE_24-19."

Podobné prezentace


Reklamy Google