Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008"— Transkript prezentace:

1 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Cílem je vychovat tvůrčí osobnosti, samostatně myslící, kooperativní, se schopností celoživotního vzdělávání To vyžaduje nutnou inovaci vzdělávání: Koncepce výuky po obsahové stránce musí být koncipována s vyvážením všech disciplin (Concurrent Engineering), z nichž některé nejsou proveditelné bez spolupráce s průmyslem Praktické zkušenosti v oblasti konstrukce Vývojově-optimalizační etapy (simulační i experimentální) Výrobně-technologické etapy (včetně ekonomiky)

2 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Technická univerzita zajišťuje strukturované vzdělávání Bc., Ing., Ph.D. s cílenými inovativními kroky Zavádění výuky nových oborových předmětů (aktuálnost) Účast externích odborníků pro zajištění oborových předmětů a na samostatných přednáškách (přenos zkušeností z praxe) Zvýšení úrovně experimentální výuky (využití laboratoří průmyslových podniků) Projektová výuka s vazbou na průmysl (přínos pro studenty, konzultanty, řešitele) Zahraniční praxe v průmyslu nebo na Technických univerzitách

3 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Role technické univerzity: Zajištění obecného základu (hodnoty s neomezenou dobou použitelnosti - fyzikální principy, zákony termodynamiky atd.) Vštěpování principů, myšlení, způsobu získávání informací Výchova k rešeršní činnosti (českou chorobou je objevování objeveného) Zásady týmové práce – dělba práce, zodpovědnost, dodržování deadlines

4 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Role průmyslu (mínus z hlediska univerzity): nelze okamžitě profilovat absolventy na základě momentálních potřeb a požadavků průmyslu průmysl často vyžaduje okamžitě použitelné dovednosti, které rychle zastarávají; po příchodu absolventa, vyučeného konkrétními metodami CAD, CFD, MBS atd. do praxe, může být tato dovednost již zastaralá konkrétní požadavek na „míru“ sleduje krátkodobé cíle, které jsou možná opodstatněné pouze u profesních bakalářů (pro průmysl to nemusí být nevýznamné – kvalitnější náhrada „průmyslováků“) dlouhodobé požadavky průmyslu na specializovanou výuku magisterské úrovně s odpovídající podporou (finanční prostředky, účast odborníků zadavatele, stipendia) v poslední době ustupují

5 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Bez spolupráce s průmyslem Technické školy budou nutně stagnovat Při případné neexistenci spolupráce Technických univerzit s průmyslem lze očekávat poměrně rychlou degeneraci vzdělávacího procesu (odhadovaný horizont 5 let)

6 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Role průmyslu (plus): Podpora disciplin, které nezastarávají: metodologie faktografie zvyklostí oboru konstrukční řešení Podpora nově vytvářených disciplin: podíl na výuce stávajících a nových oborových předmětů (především aplikace obecných teoretických poznatků – zpětná vazba na průmysl) Návrh a podíl na vedení projektů, vázaných na aktuálně řešené problémy (zahraniční univerzity mnohdy povinně vyžadují zpracování diplomových projektů mimo univerzitu a ponechávají si pouze formální vedení)

7 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Očekávané problémy: pro účast externích odborníků nutno zajistit finanční podporu (možnosti v rámci EU, MŠMT, kontakty s průmyslem) časové blokování předmětů do ucelených celků (ne rovnoměrné rozložení v průběhu semestru) v případě řešení aktuálních úloh problém mlčenlivosti (utajené řešení), s tím souvisí chybějící prezentace výsledků s následnou neinformovaností odborné veřejnosti a omezením možností podpory budoucích veřejných projektů

8 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Co pro inovaci studia dělá Technická univerzita ?????  Výzkumné centrum Josefa Božka  Evropský strukturální fond  EMAE  CTU Car Tech

9 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz VCJB – Výzkumné centrum Josefa Božka Široká spolupráce na řadě projektů 6. rámcového programu EU, navazující 7. program Spolupráce s partnery: VW, Škoda Auto, Daimler, Renault, Ford Motor Company, John Deer, Ricardo, Honeywell Turbo Technologies, Gamma Tech. Inc., Michigan Institute of Technology atd. Bližší informace na http://bozek.cvut.cz

10 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Program Inovace a realizace studijního oboru Dopravní a manipulační technika pro strategické požadavky průmyslu Projekt ESF (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0380) Nositel: FS ČVUT v Praze Partner: Škoda Auto, a.s. Dotace na období červenec 2006 – červen 2008 Informace na http://www.inovace-dmt.fs.cvut.cz/

11 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Pro cílovou skupinu studentů byl rozšířen program akreditovaného studijního oboru o  výuku nových předmětů  programové bloky ke stávajícím předmětům  projektovou výuku Rozšíření programu v akademickém roce  Zimní semestr 70 hodin  Letní semestr 50 hodin Do programu zapojeno téměř 90 studentů V čem spočívá inovace?

12 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Nově zavedené volitelné předměty Metody kvality ve fázi vývoje výrobků, rozsah 24 hod. Hybridní pohony, rozsah 12 hod. Mikroelektronika, rozsah 24 hod. Catia v konstrukci automobilových dílů, rozsah 15 hod. Programové bloky Spalovací motory Mechanické a hydraulické převody Dynamická pevnost a životnost Experimentální metody Zapojení firem Škoda Auto, SWELL, TRW, VOLKE

13 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Projektová výuka Zadávání projektů ve 4.ročníku magisterského studia Zadání základem pro vypracování diplomových prací V současné době 10 zadání, které jsou vedeny pedagogy FS a současně odbornými pracovníky ŠA a pracovníky podniků automobilového průmyslu

14 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Highertraining inAutomotiveEngineering EuropeanMaster‘sDegree inAutomotiveEngineering

15 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz  Open to students of all nationalities having a bachelor degree  Unique in Europe  International cooperation of four renowned universities  Double degree from two countries  Study stay in at least 2 European countries  Integrated language studies  Supported by French Embassy in Czech republic

16 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Current curriculum MASTER DEGREE IN AUTOMOTIVE ENGINEERING First year (2 semesters) taught in English by CTU in Prague – Czech republic (intensive course of French language on Institute Francais de Prague included in the CTU Programme) MASTER DEGREE IN AUTOMOTIVE ENGINEERING Entrance level: Bachelor or equivalent ENSIETA, Brest, France taught in French HAN, Arnhem, The Netherlands taught in English 4 th semester devoted to final thesis in an industrial or academic environment 3 rd semester MASTER DEGREE IN AUTOMOTIVE ENGINEERING Master degree from 2 countries with respect to chosen specialisation in 3 rd semester

17 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz MASTER DEGREE IN AUTOMOTIVE ENGINEERING First year (2 semesters), CTU in Prague – Czech republic basic knowledge in automotive design, technology of production of automotive parts, electronics, quality, management, languages MASTER DEGREE IN AUTOMOTIVE ENGINEERING Entrance level: Bachelor or equivalent ENSIETA, Brest, France Design of vehicles FEM modelling and simulation HAN, Arnhem, The Netherlands Vehicle dynamics and advanced transport systems 4 th semester devoted to final thesis in an industrial or academic environment 3 rd semester MASTER DEGREE IN AUTOMOTIVE ENGINEERING Master degree from 2 countries with respect to chosen specialisation in 3 rd semester CTU in Prague

18 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz First year (2 semesters), CTU in Prague – Czech republic basic knowledge in automotive design, technology of production of automotive parts, electronics, quality, management, languages Entrance level: Bachelor or equivalent MASTER DEGREE IN AUTOMOTIVE ENGINEERING ENSIETA, Brest, France Design of vehicles (F) FEM modelling + simul. (F) HAN, Arnhem, The Netherlands VDY + ATS (E) 4 th semester devoted to final thesis in an industrial or academic environment 3 rd semester MASTER DEGREE IN AUTOMOTIVE ENGINEERING Master degree from 2 countries with respect to chosen specialisation in 3 rd semester Special IFP admission IFP, Paris, France Energie et motorisation (F) Powertrain Engineering (E) Produits pétroliers et moteurs (F) CTU in Prague – 1st year Curriculum from school year 2009/2010 (F) = taught in French; (E) = taught in English

19 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz TUB Braunschweig German Curriculum in preparation from school year 2010/2011 MASTER DEGREE IN AUTOMOTIVE ENGINEERING First year (2 semesters) taught in English by CTU in Prague – Czech republic (intensive course of French,German or Czech) MASTER DEGREE IN AUTOMOTIVE ENGINEERING Entrance level: Bachelor or equivalent ENSIETA Brest French 4 th semester devoted to final thesis in an industrial or academic environment 3 rd semester MASTER DEGREE IN AUTOMOTIVE ENGINEERING Master degree from 2 countries with respect to chosen specialisation in 3 rd semester HAN Arnhem English IFP Paris English French

20 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz FORMULA STUDENT/SAE TEAM at CTU in PRAGUE Ing. Radek Tichánek, Ph.D. Radek.Tichanek@fs.cvut.cz 3.9.2008 3. Innovative educational activities of CTU FMEch Automotive

21 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Koncepce vozu Ing. Radek Tichánek, Ph.D Radek.Tichanek @fs.cvut.cz Radek.Tichanek @fs.cvut.cz PROJEKT FORMULA STUDENT/SAE TÝMU NA ČVUT V PRAZE CTU CarTech je tým studentů na ČVUT v Praze. Jsou do něj zapojeni převážně studenti fakulty strojní, elektrotechnické. Hlavním cílem je návrh a stavba prototypu malého formulového vozu pro účast v soutěži Formula Student Germany (srpen 2009)

22 Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008 http://bozek.cvut.cz http://bozek.cvut.cz Aktuální stav prací PROJEKT FORMULA STUDENT/SAE TÝMU NA ČVUT V PRAZE Ing. Radek Tichánek, Ph.D Radek.Tichanek @fs.cvut.cz Radek.Tichanek @fs.cvut.cz dokončen konstrukční návrh vozu před dokončením je vývoj elektroniky a mechatroniky započata výroba částí vozu (rám) postaven model vozu M1:5 postaveno a vybaveno brzdové stanoviště motoru byl oživen motor, byl prvně zatěžován na brzdě, upraveno chlazení, palivová soustava, výf. potrubí je ve výrobě


Stáhnout ppt "Co může TU poskytnout průmyslu a průmysl univerzitě ? Pavel Baumruk, Czech Technical University, prosinec 2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google