Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mítink k aktivitám projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mítink k aktivitám projektu"— Transkript prezentace:

1 Mítink k aktivitám projektu
„Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Mítink k aktivitám projektu ŘEMESLO ŽIJE! II Magistrát hl. m. Prahy 8. září 2011

2 VÝUKOVÉ POLYGONY Garant: Bc. Pavel Dvořák
„Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

3 Polygony - charakteristika
Cvičné polygony – žáci v kontaktu se zákazníky, běžný chod řemeslné provozovny Výukový polygon je charakterizován jako prostředek projektu, který je: inovativní ve výuce, autentický v ucelené části vzdělávacího programu, reálný a relativně samostatný v technologickém procesu, dostupný ostatním školám a kompatibilní s projektem ŘEMESLO ŽIJE! „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

4 Polygony – cíl aktivity
Cílem aktivity je vytvoření pěti cvičných polygonů pro žáky středních škol, které vyučují obory H + E s výučním listem. Aktuální stav Od září 2011 jsou v provozu polygony pro obory: Kuchař – Číšník Truhlář Zámkař – Klíčař „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

5 Polygony pro truhláře 33-56-H/01 „Finalizace nábytkových dílců“
Provozovatelem je Střední škola umělecká a řemeslná, Nový Zlíchov. Partnerem je firma Miloš Říha – zakázkové truhlářství. „Univerzální výrobní linka truhlářských výrobků zaměřená na špičkové technologie“ Provozovatelem je Střední odborné učiliště, Ohradní 57, Praha 4. Partnerem je firma FESTOOL a Magistrát hl. m. Prahy. „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

6 Polygony pro kuchaře a číšníky 65-51-H/01 „Restaurační provoz“
Provozovatelem je SOŠ a SOU Praha – Čakovice, Ke Stadionu 623. Partnerem je firma GIQ.cz s.r.o. (Ristorante a Pizzeria Prosecco) „Provoz gastronomie hotelu“ Provozovatelem je Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o. Partnerem je firma Austria Hotels Betrebs CZ s.r.o. (Hotel Crowne Plaza Prague) „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

7 Polygony pro nástrojaře a strojní mechaniky 23-51-H/01
„Zámakař - klíčař“ Provozovatelem je Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10 Partnerem je firma Josef Fábera – zámečnictví PODROBNÉ INFORMACE O POLYGONECH NA WEBU: Sekce PODNIKŮM VÝUKOVÉ POLYGONY „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

8 Polygony – forma podpory
1) Výukové polygony mohou po domluvě s provozovatelem využívat i jiné školy. 2) Na provozní náklady polygonů je měsíčně přispíváno z prostředků OPPA. 3) Doba trvání fungování výukových polygonů je neomezená a bude v optimalizované podobě trvat i po ukončení projektu ŘEMESLO ŽIJE! II. (r. 2013) „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

9 WEB Garant: Estetica s.r.o. „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

10

11 Aktualizace dat v souladu s bulletinem Řemeslo žije
Web Aktuality – podzim 2011 Aktualizace dat v souladu s bulletinem Řemeslo žije Zprovoznění e-shopu a jeho ověřování v prostředí škol Zprovoznění transformované videosekce – webová televize (Řemeslo žije). „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

12 Program K PODNIKÁNÍ Garant: Mgr. Oldřich Horáček
„Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

13 Akreditovaný vzdělávací program „K podnikání“
Realizuje AlterEgo s.r.o. CÍL: Dosáhnout u účastníků jednoznačné a úplné představy o procesech, které souvisí se zahájením samostatné podnikatelské činnosti v oblasti řemeslných živností a o své případné angažovanosti v těchto procesech. „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

14 Program K PODNIKÁNÍ Specifické cíle
Shrnout komplex procesů a skutečností, které musí začínající živnostník vzít do úvahy při rozhodování o zahájení samostatné činnosti Vést účastníky k vytvoření vědomého postoje k eventuálnímu vlastnímu podnikání Vytvořit konkrétní představu o dalších prioritách v případě relativně jednoznačného rozhodnutí o osobním postoji k samostatnému podnikání „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

15 Program K PODNIKÁNÍ Co je vzdělávací program k podnikání a komu je určen? krátkodobá vzdělávací aktivita zaměřená na žáky středních škol v oborech vzdělání s výučním listem má pomoci vyhodnotit reálnost alternativy samostatného podnikání v řemeslné živnosti Projekt třemi větami Klade žákům postupně 10 otázek nutných pro zásadní rozhodování o vlastní podnikatelské kariéře Není založen na předávání znalostí (získaných např. v běžné výuce), orientuje a vede Klade důraz na důvěryhodnost vzdělavatelů ve vztahu k účastníkům – lidé z praxe „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

16 Program K PODNIKÁNÍ Organizace
Projekt je naplánován do konce března 2013 a počítá s 10 lekcemi po 2 vyučovacích hodinách pro jednu vyučovací jednotku (30 žáků) na 5 školách. Harmonogram: Přihlášky škol – do konce září 2011 Stanovení časového rozvrhu – do 15/10/2011 Zahájení kurzu – 15/10/2011 Ukončení kurzu – do konce školního roku 2011/12 (v příštím roce bude aktivita pokračovat a bude možno se znovu přihlásit s dalšími zájemci) „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

17 Program K PODNIKÁNÍ DESATERO K PODNIKÁNÍ
1. V čem jsem v pohodě a v čem totálně top? 2. Kdo moje věci ode mě chce nebo kdo je může chtít a proč? 3. Mám prachy nebo je můžu legálně získat? 4. Jak hlídat prachy, co když dojdou, jaká jsou zadní vrátka? 5. Kam musím všude na úřad a jak mám s nimi mluvit? 6. Mám dílnu, barák nebo si je musím pronajmout, kde a jak nakupovat pro firmu? 7. Jak to zařídit s lidmi a potřebuji je vůbec? 8. Budu víc řemeslník nebo nakonec víc kravaťák? 9. Budu mít čas na kluka / na holku a na zábavu? 10. (Ne)Budu podnikatel, protože na to (ne)mám? „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

18 Program K PODNIKÁNÍ V čem spočívá účast školy:
1. Provést nábor mezi žáky – nejlépe 2. ročníky – a vytvořit nejlépe dvě paralelní skupiny po cca 30 žácích 2. Poskytnout za úplatu prostory – třídy 3. Zapracovat program do rozvrhu – jedná se o 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách s přestávkou, pokud by to bylo potřeba, mohlo by to probíhat i tak, že by byly 2 x 2 h za 1 den, čímž by se to celé zkrátilo na 5 dní. 4. Vybrat z řad učitelů zájemce, který by chtěl být styčnou osobou na škole, případně by se mohl v některých lekcích zapojit i lektorsky „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

19 Program K PODNIKÁNÍ V čem spočívá naše podpora (peníze):
1. Počítáme se zaplacením pronájmu učeben 2. Učitelé, kteří se by se podíleli na projektu ať už organizačně nebo lektorsky budou odměněni na základě dohody o provedení práce (DPP) Kontakt: Mgr. Olin Horáček tel.: 602 354 363 Alter Ego s. r. o. „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

20 Rozvoj klíčových a přenositelných kompetencí žáků v návaznosti na jejich účast v regionálních soutěžích Sollertia – nová soutěž zručnosti Garantka: Sandra Mühlaouvá „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

21 SOUTĚŽE Charakteristika aktivity
Záměrem je zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu v oborech s výučním listem na středních školách v Praze prostřednictvím přímé účasti podnikatelských subjektů a dalších organizací. Princip soutěže je odlišný od běžných soutěží pořádaných školami, žáci nesoutěží mezi sebou, ale porovnávají své dosavadní odborné a praktické znalosti s opravdovými „fachmany“ v daném oboru. „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

22 SOUTĚŽE Cíl aktivity 1) objektivizovat výsledky soutěžního srovnání žáků učebních oborů pomocí obecně uznávaných standardů v oblasti profesní praxe 2) rozšířit možnosti podniků, jak zásadně ovlivňovat zejména hodnocení praktických dovedností žáků 3) Ocenit jednotlivé osobnosti z  řad učňů, kteří dosahují mimořádné úrovně v přípravě na jejich budoucí povolání. 4) Popularizovat mezi širokými vrstvami veřejnosti, ale zejména mezi žáky druhého stupně základních škol učební obory, a s nimi spojené řemeslné profese. „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

23 SOUTĚŽE Harmonogram aktivity
Soutěž je určena žákům 3. ročníků, pro 7 oborů každý rok. Soutěž bude probíhat ve třech kolech: První kolo je nominační, kandidáta navrhují spolužáci z jedné třídy. Nominace bude probíhat prostřednictvím jednotného dotazníku. Smyslem 2. kola hodnocení je vybrat mezi žáky nominovanými v prvním kole nejlepšího žáka příslušného oboru na dané škole a nominovat tohoto žáka do kola třetího. Třetí kolo je finálové. V tomto kole žáci nominovaní za jednotlivé školy porovnají dosaženou úroveň profesní připravenosti s vybraným odborníkem přímo z praxe. Absolutní vítěz získá titul Sollers „zručný“ – čestné uznání hlavního města Prahy. „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

24 SOUTĚŽE Finanční podpora Za účast školy na soutěži
Na pedagogického pracovníka 7,325 (194,- / 38 h), na DPP přímo s pracovníkem Odborníci z profesní praxe ve výuce 300,-/1h na DPP přímo s pracovníkem Na materiál ,- Za organizaci soutěže Dtto Materiál a technické vybavení do finálového kola ,- Prostory 6.000,-/1 den (max. 2 dny) Odborná porota 300,-/1h/1osoba, na DPP přímo s pracovníkem Účast škol Integrace přípravy soutěže do výuky v rozsahu min. 38 vyučovacích hodin Vlastní organizace soutěže podle závazných pravidel Vyplnění evaluačních dotazníků „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

25 Zapojení odborníků z praxe do vzdělávání žáků SOU a SOŠ Garantka: Ing
Zapojení odborníků z praxe do vzdělávání žáků SOU a SOŠ Garantka: Ing. Barbora Kafková „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

26 Zapojení odborníků z praxe do vzdělávání žáků SOU a SOŠ
Co je cílem aktivity? Zkvalitnit výuku žáků SOU zintenzivněním kontaktu s profesní praxí Jak cíle chceme dosáhnout? Dostávat odborníky do škol a dostávat žáky k odborníkům / do podniků Jaká opatření jsou v aktivitě zahrnuta? Exkurze Semináře odborníků v prostředí škol Workshopy žáků v prostředí podniků TOP Kempy – stáže zvláště nadaných žáků Realizace aktivity může podpořit jak Vaše stávající vazby s podniky, tak může pomoci s navázáním vazeb nových. „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

27 Exkurze – charakteristika a harmonogram
Odborně vedená, komentovaná prohlídka zajímavého provozu, realizovaná ideálně interaktivní formou, určená pro žáky podporovaných oborů v Praze. Exkurze realizována zpravidla pro skupinu 10 žáků Exkurze může být i v mimopražské provozovně Exkurze musí být realizována v souladu s metodickým materiálem projektu Projektem OPPA bude podpořeno konání celkem 50 exkurzí Bude realizováno během následujících 18 měsíců „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

28 Exkurze - Poskytnutá podpora a postup realizace
Konání exkurzí podpoříme příspěvkem pro průvodce v prostředí podniku (DPP) Z hlediska projektu je nám jedno, zda bude touto osobou pracovník podniku, či školy Administrativní podoba příspěvku: Dohoda o provedení práce Rozpočtová výše příspěvku: Kč 1.500,- / exkurze Ve spolupráci se školami budou vybrány a následně osloveny vhodné provozy V součinnosti se školou budou vyjednány konkrétní termíny Jako doklad o konání musíme získat: Vyplněnou prezenční listinu v předepsané podobě Fotografii z exkurze Odpovědný pracovník projektu: Ing. Barbora Kafková – mobil / „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

29 Semináře odborníků ve školách – charakteristika a harmonogram
Cílem je realizovat odborné přednášky / ukázky osob z praxe, přímo v prostředí škol Počet účastníků – 5 – 50 (laděno dle tématu po individuální dohodě) Přednášející bude podpořen formou DPP v rozsahu Kč 2.400,- Škola má právo účtovat pronájem prostor ve výši Kč 3.000,- / den Škola může účtovat zajištění občerstvení ve výši Kč 150,- na účastníka Ve spolupráci se školou budou osloveni vhodní přednášející a dojednány termíny Jako doklad musíme získat: Vyplněnou prezenční listinu v předepsané podobě Fotografii / fotografie z prezentace Odpovědný pracovník projektu: Ing. Barbora Kafková – mobil / „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

30 Workshopy v prostředí podniků
Cílem je realizovat odborné přednášky / ukázky osob z praxe v prostředí podniků Počet účastníků – 10 – 25 (laděno dle tématu po individuální dohodě) Přednášející bude podpořen formou DPP v rozsahu Kč 2.400,- Organizátor (podnik) má právo účtovat pronájem prostor ve výši Kč 3.000,- / den Může být účtováno zajištění občerstvení ve výši Kč 150,- na účastníka Ve spolupráci se školou budou osloveni vhodní přednášející / podniky a dojednány termíny Jako doklad musíme získat: Vyplněnou prezenční listinu v předepsané podobě Fotografii / fotografie z prezentace Odpovědný pracovník projektu: Ing. Barbora Kafková – mobil / „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

31 TOP KEMP Tréninková stáž na špičkovém pracovišti – plánováno 30 stáží, každá s rozpočtem Kč (cena zahrnuje: pronájem prostor, materiál, strojní zařízení a supervizi; jedná se o průměrné náklady, které budou variabilní ve vztahu k jednotlivým oborům). Návrhy na TOP KEMPY lze konzultovat s pracovníky projektu: Karel Fryč Pavel Dvořák „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

32 Další průběžné vzdělávání učitelů odborného výcviku garant:
„Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

33 Další vzdělávání Vzdělávací poptávka stanovená oborovým screeningem
Výběrové řízení proběhne v září až říjnu 2011 Ucelené pedagogické aktivity čtyři nebo osm dní formou účasti učitelů odborného výcviku v odborné praxi. Služby spojené s realizací: Pronájmy 420 Kč/hod Kč za realizaci kurzů v režimu 10 osob, 8 hodin/den a 8 dní Kč občerstvení na den a osobu. Celková částka Kč „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

34 E-SHOP garant: Bc. Pavel Dvořák
„Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

35 E-SHOP Elektronický obchod ŘEMESLO ŽIJE! (dále jen E-shop) je nekomerčním prostorem pro prezentaci a zpřístupnění  výrobků a služeb vytvořených v rámci tzv. produktivní činnosti žáků středních škol. E-shop je realizován v souladu se zákonnou úpravou ČR E-shop je primárně určen k zprostředkování prodeje Produktů koncovým zákazníkům, výjimečně k zprostředkování jejich prodeje organizacím a firmám. Elektronický obchod ŘEMESLO ŽIJE! slouží zejména k prodejní prezentaci Produktů, k jejich objednávání a k uzavírání kupní smlouvy. Vlastní dodávka Produktů a zaplacení se následně realizuje v přímém styku mezi prodávajícím a kupujícím. Zprostředkování koupě a prodeje Produktů E-shopem, kde prodávajícím je střední škola vyučující obory vzdělání s výučním listem, je bezplatné. „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

36 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Mítink k aktivitám projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google