Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mítink k aktivitám projektu ŘEMESLO ŽIJE! II Magistrát hl. m. Prahy 8. září 2011 „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mítink k aktivitám projektu ŘEMESLO ŽIJE! II Magistrát hl. m. Prahy 8. září 2011 „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“"— Transkript prezentace:

1 Mítink k aktivitám projektu ŘEMESLO ŽIJE! II Magistrát hl. m. Prahy 8. září 2011 „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

2 VÝUKOVÉ POLYGONY Garant: Bc. Pavel Dvořák „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

3 Polygony - charakteristika Cvičné polygony – žáci v kontaktu se zákazníky, běžný chod řemeslné provozovny Výukový polygon je charakterizován jako prostředek projektu, který je: a)inovativní ve výuce, b)autentický v ucelené části vzdělávacího programu, c)reálný a relativně samostatný v technologickém procesu, d)dostupný ostatním školám a e)kompatibilní s projektem ŘEMESLO ŽIJE! „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

4 Polygony – cíl aktivity Cílem aktivity je vytvoření pěti cvičných polygonů pro žáky středních škol, které vyučují obory H + E s výučním listem. Aktuální stav Od září 2011 jsou v provozu polygony pro obory: 1)Kuchař – Číšník 2)Truhlář 3)Zámkař – Klíčař „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

5 Polygony Polygony pro truhláře 33-56-H/01 „Finalizace nábytkových dílců“ Provozovatelem je Střední škola umělecká a řemeslná, Nový Zlíchov. Partnerem je firma Miloš Říha – zakázkové truhlářství. „Univerzální výrobní linka truhlářských výrobků zaměřená na špičkové technologie“ Provozovatelem je Střední odborné učiliště, Ohradní 57, Praha 4. Partnerem je firma FESTOOL a Magistrát hl. m. Prahy. „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

6 Polygony Polygony pro kuchaře a číšníky 65-51-H/01 „Restaurační provoz“ Provozovatelem je SOŠ a SOU Praha – Čakovice, Ke Stadionu 623. Partnerem je firma GIQ.cz s.r.o. (Ristorante a Pizzeria Prosecco) „Provoz gastronomie hotelu“ Provozovatelem je Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o. Partnerem je firma Austria Hotels Betrebs CZ s.r.o. (Hotel Crowne Plaza Prague) „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

7 Polygony Polygony pro nástrojaře a strojní mechaniky 23-51-H/01 „Zámakař - klíčař“ Provozovatelem je Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10 Partnerem je firma Josef Fábera – zámečnictví „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ PODROBNÉ INFORMACE O POLYGONECH NA WEBU: www.remeslozije.cz Sekce PODNIKŮM VÝUKOVÉ POLYGONY

8 Polygony – forma podpory „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ 1) Výukové polygony mohou po domluvě s provozovatelem využívat i jiné školy. 2) Na provozní náklady polygonů je měsíčně přispíváno z prostředků OPPA. 3) Doba trvání fungování výukových polygonů je neomezená a bude v optimalizované podobě trvat i po ukončení projektu ŘEMESLO ŽIJE! II. (r. 2013)

9 WEB www.remeslozije.cz Garant: Estetica s.r.o. „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

10

11 Web „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Aktuality – podzim 2011 -Aktualizace dat v souladu s bulletinem Řemeslo žije -Zprovoznění e-shopu a jeho ověřování v prostředí škol -Zprovoznění transformované videosekce – webová televize (Řemeslo žije).

12 Program K PODNIKÁNÍ Garant: Mgr. Oldřich Horáček „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

13 Program K PODNIKÁNÍ „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Akreditovaný vzdělávací program „K podnikání“ Realizuje AlterEgo s.r.o. CÍL: Dosáhnout u účastníků jednoznačné a úplné představy o procesech, které souvisí se zahájením samostatné podnikatelské činnosti v oblasti řemeslných živností a o své případné angažovanosti v těchto procesech.

14 Program K PODNIKÁNÍ „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Specifické cíle Shrnout komplex procesů a skutečností, které musí začínající živnostník vzít do úvahy při rozhodování o zahájení samostatné činnosti Vést účastníky k vytvoření vědomého postoje k eventuálnímu vlastnímu podnikání Vytvořit konkrétní představu o dalších prioritách v případě relativně jednoznačného rozhodnutí o osobním postoji k samostatnému podnikání

15 Program K PODNIKÁNÍ „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Co je vzdělávací program k podnikání a komu je určen? krátkodobá vzdělávací aktivita zaměřená na žáky středních škol v oborech vzdělání s výučním listem má pomoci vyhodnotit reálnost alternativy samostatného podnikání v řemeslné živnosti Projekt třemi větami Klade žákům postupně 10 otázek nutných pro zásadní rozhodování o vlastní podnikatelské kariéře Není založen na předávání znalostí (získaných např. v běžné výuce), orientuje a vede Klade důraz na důvěryhodnost vzdělavatelů ve vztahu k účastníkům – lidé z praxe

16 Program K PODNIKÁNÍ „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Organizace Projekt je naplánován do konce března 2013 a počítá s 10 lekcemi po 2 vyučovacích hodinách pro jednu vyučovací jednotku (30 žáků) na 5 školách. Harmonogram: Přihlášky škol – do konce září 2011 Stanovení časového rozvrhu – do 15/10/2011 Zahájení kurzu – 15/10/2011 Ukončení kurzu – do konce školního roku 2011/12 (v příštím roce bude aktivita pokračovat a bude možno se znovu přihlásit s dalšími zájemci)

17 Program K PODNIKÁNÍ „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ DESATERO K PODNIKÁNÍ 1. V čem jsem v pohodě a v čem totálně top? 2. Kdo moje věci ode mě chce nebo kdo je může chtít a proč? 3. Mám prachy nebo je můžu legálně získat? 4. Jak hlídat prachy, co když dojdou, jaká jsou zadní vrátka? 5. Kam musím všude na úřad a jak mám s nimi mluvit? 6. Mám dílnu, barák nebo si je musím pronajmout, kde a jak nakupovat pro firmu? 7. Jak to zařídit s lidmi a potřebuji je vůbec? 8. Budu víc řemeslník nebo nakonec víc kravaťák? 9. Budu mít čas na kluka / na holku a na zábavu? 10. (Ne)Budu podnikatel, protože na to (ne)mám?

18 Program K PODNIKÁNÍ „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ V čem spočívá účast školy: 1. Provést nábor mezi žáky – nejlépe 2. ročníky – a vytvořit nejlépe dvě paralelní skupiny po cca 30 žácích 2. Poskytnout za úplatu prostory – třídy 3. Zapracovat program do rozvrhu – jedná se o 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách s přestávkou, pokud by to bylo potřeba, mohlo by to probíhat i tak, že by byly 2 x 2 h za 1 den, čímž by se to celé zkrátilo na 5 dní. 4. Vybrat z řad učitelů zájemce, který by chtěl být styčnou osobou na škole, případně by se mohl v některých lekcích zapojit i lektorsky

19 Program K PODNIKÁNÍ „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ V čem spočívá naše podpora (peníze): 1. Počítáme se zaplacením pronájmu učeben 2. Učitelé, kteří se by se podíleli na projektu ať už organizačně nebo lektorsky budou odměněni na základě dohody o provedení práce (DPP) Kontakt: Mgr. Olin Horáček tel.: 602 354 363 Alter Ego s. r. o. olin@alterego-sro.cz

20 Rozvoj klíčových a přenositelných kompetencí žáků v návaznosti na jejich účast v regionálních soutěžích Sollertia – nová soutěž zručnosti Garantka: Sandra Mühlaouvá „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

21 SOUTĚŽE „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Charakteristika aktivity Záměrem je zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu v oborech s výučním listem na středních školách v Praze prostřednictvím přímé účasti podnikatelských subjektů a dalších organizací. Princip soutěže je odlišný od běžných soutěží pořádaných školami, žáci nesoutěží mezi sebou, ale porovnávají své dosavadní odborné a praktické znalosti s opravdovými „fachmany“ v daném oboru.

22 SOUTĚŽE „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Cíl aktivity 1) objektivizovat výsledky soutěžního srovnání žáků učebních oborů pomocí obecně uznávaných standardů v oblasti profesní praxe 2) rozšířit možnosti podniků, jak zásadně ovlivňovat zejména hodnocení praktických dovedností žáků 3) Ocenit jednotlivé osobnosti z řad učňů, kteří dosahují mimořádné úrovně v přípravě na jejich budoucí povolání. 4) Popularizovat mezi širokými vrstvami veřejnosti, ale zejména mezi žáky druhého stupně základních škol učební obory, a s nimi spojené řemeslné profese.

23 SOUTĚŽE „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Harmonogram aktivity Soutěž je určena žákům 3. ročníků, pro 7 oborů každý rok. Soutěž bude probíhat ve třech kolech: První kolo je nominační, kandidáta navrhují spolužáci z jedné třídy. Nominace bude probíhat prostřednictvím jednotného dotazníku. Smyslem 2. kola hodnocení je vybrat mezi žáky nominovanými v prvním kole nejlepšího žáka příslušného oboru na dané škole a nominovat tohoto žáka do kola třetího. Třetí kolo je finálové. V tomto kole žáci nominovaní za jednotlivé školy porovnají dosaženou úroveň profesní připravenosti s vybraným odborníkem přímo z praxe. Absolutní vítěz získá titul Sollers „zručný“ – čestné uznání hlavního města Prahy.

24 SOUTĚŽE „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Finanční podpora Za účast školy na soutěži Na pedagogického pracovníka 7,325 (194,- / 38 h), na DPP přímo s pracovníkem Odborníci z profesní praxe ve výuce 300,-/1h na DPP přímo s pracovníkem Na materiál 10.000,- Za organizaci soutěže Dtto Materiál a technické vybavení do finálového kola 25.000,- Prostory 6.000,-/1 den (max. 2 dny) Odborná porota 300,-/1h/1osoba, na DPP přímo s pracovníkem Účast škol Integrace přípravy soutěže do výuky v rozsahu min. 38 vyučovacích hodin Vlastní organizace soutěže podle závazných pravidel Vyplnění evaluačních dotazníků

25 Zapojení odborníků z praxe do vzdělávání žáků SOU a SOŠ Garantka: Ing. Barbora Kafková „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

26 Zapojení odborníků z praxe do vzdělávání žáků SOU a SOŠ Co je cílem aktivity? Zkvalitnit výuku žáků SOU zintenzivněním kontaktu s profesní praxí Jak cíle chceme dosáhnout? Dostávat odborníky do škol a dostávat žáky k odborníkům / do podniků Jaká opatření jsou v aktivitě zahrnuta? Exkurze Semináře odborníků v prostředí škol Workshopy žáků v prostředí podniků TOP Kempy – stáže zvláště nadaných žáků Realizace aktivity může podpořit jak Vaše stávající vazby s podniky, tak může pomoci s navázáním vazeb nových.

27 „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Exkurze – charakteristika a harmonogram Odborně vedená, komentovaná prohlídka zajímavého provozu, realizovaná ideálně interaktivní formou, určená pro žáky podporovaných oborů v Praze. Exkurze realizována zpravidla pro skupinu 10 žáků Exkurze může být i v mimopražské provozovně Exkurze musí být realizována v souladu s metodickým materiálem projektu Projektem OPPA bude podpořeno konání celkem 50 exkurzí Bude realizováno během následujících 18 měsíců

28 „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Exkurze - Poskytnutá podpora a postup realizace Konání exkurzí podpoříme příspěvkem pro průvodce v prostředí podniku (DPP) Z hlediska projektu je nám jedno, zda bude touto osobou pracovník podniku, či školy Administrativní podoba příspěvku: Dohoda o provedení práce Rozpočtová výše příspěvku: Kč 1.500,- / exkurze Ve spolupráci se školami budou vybrány a následně osloveny vhodné provozy V součinnosti se školou budou vyjednány konkrétní termíny Jako doklad o konání musíme získat: –Vyplněnou prezenční listinu v předepsané podobě –Fotografii z exkurze Odpovědný pracovník projektu: Ing. Barbora Kafková – mobil / e- mail

29 „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Semináře odborníků ve školách – charakteristika a harmonogram Cílem je realizovat odborné přednášky / ukázky osob z praxe, přímo v prostředí škol Počet účastníků – 5 – 50 (laděno dle tématu po individuální dohodě) Přednášející bude podpořen formou DPP v rozsahu Kč 2.400,- Škola má právo účtovat pronájem prostor ve výši Kč 3.000,- / den Škola může účtovat zajištění občerstvení ve výši Kč 150,- na účastníka Ve spolupráci se školou budou osloveni vhodní přednášející a dojednány termíny Jako doklad musíme získat: –Vyplněnou prezenční listinu v předepsané podobě –Fotografii / fotografie z prezentace Odpovědný pracovník projektu: Ing. Barbora Kafková – mobil / e- mail

30 „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Workshopy v prostředí podniků Cílem je realizovat odborné přednášky / ukázky osob z praxe v prostředí podniků Počet účastníků – 10 – 25 (laděno dle tématu po individuální dohodě) Přednášející bude podpořen formou DPP v rozsahu Kč 2.400,- Organizátor (podnik) má právo účtovat pronájem prostor ve výši Kč 3.000,- / den Může být účtováno zajištění občerstvení ve výši Kč 150,- na účastníka Ve spolupráci se školou budou osloveni vhodní přednášející / podniky a dojednány termíny Jako doklad musíme získat: –Vyplněnou prezenční listinu v předepsané podobě –Fotografii / fotografie z prezentace Odpovědný pracovník projektu: Ing. Barbora Kafková – mobil / e- mail

31 „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ TOP KEMP Tréninková stáž na špičkovém pracovišti – plánováno 30 stáží, každá s rozpočtem 18 000 Kč (cena zahrnuje: pronájem prostor, materiál, strojní zařízení a supervizi; jedná se o průměrné náklady, které budou variabilní ve vztahu k jednotlivým oborům). Návrhy na TOP KEMPY lze konzultovat s pracovníky projektu: Karel Fryč karel.fryc@cityofprague.cz Pavel Dvořák pavel.dvorak@cityofprague.cz

32 Další průběžné vzdělávání učitelů odborného výcviku garant: „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

33 Další vzdělávání „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ -Vzdělávací poptávka stanovená oborovým screeningem -Výběrové řízení proběhne v září až říjnu 2011 -Ucelené pedagogické aktivity čtyři nebo osm dní formou účasti učitelů odborného výcviku v odborné praxi. -Služby spojené s realizací: -Pronájmy 420 Kč/hod -34 200 Kč za realizaci kurzů v režimu 10 osob, 8 hodin/den a 8 dní + 180 Kč občerstvení na den a osobu. -Celková částka 4 104 000 Kč

34 E-SHOP garant: Bc. Pavel Dvořák „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

35 E-SHOP „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“ Elektronický obchod ŘEMESLO ŽIJE! (dále jen E-shop) je nekomerčním prostorem pro prezentaci a zpřístupnění výrobků a služeb vytvořených v rámci tzv. produktivní činnosti žáků středních škol. E-shop je realizován v souladu se zákonnou úpravou ČR E-shop je primárně určen k zprostředkování prodeje Produktů koncovým zákazníkům, výjimečně k zprostředkování jejich prodeje organizacím a firmám. Elektronický obchod ŘEMESLO ŽIJE! slouží zejména k prodejní prezentaci Produktů, k jejich objednávání a k uzavírání kupní smlouvy. Vlastní dodávka Produktů a zaplacení se následně realizuje v přímém styku mezi prodávajícím a kupujícím. Zprostředkování koupě a prodeje Produktů E-shopem, kde prodávajícím je střední škola vyučující obory vzdělání s výučním listem, je bezplatné.

36 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Mítink k aktivitám projektu ŘEMESLO ŽIJE! II Magistrát hl. m. Prahy 8. září 2011 „Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti“"

Podobné prezentace


Reklamy Google