Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMATIKA II předmět pro vás. Prezentace  2  12. února 2009 Informatika II Obsah předmětu – Prezentace informací pomocí IT  Zásady prezentace  Prezentační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMATIKA II předmět pro vás. Prezentace  2  12. února 2009 Informatika II Obsah předmětu – Prezentace informací pomocí IT  Zásady prezentace  Prezentační."— Transkript prezentace:

1 INFORMATIKA II předmět pro vás

2 Prezentace  2  12. února 2009 Informatika II Obsah předmětu – Prezentace informací pomocí IT  Zásady prezentace  Prezentační programy  Prezentace technologií WWW Organizace  Přednáška – zásady prezentace  Cvičení – práce s programem Power Point (2)  Přednáška – technologie WWW, jazyk HTML  Cvičení – tvorba dokumentů v jazyce HTML (5) Požadavky k zápočtu  Vytvoření vlastní prezentace  Přednáška s podporou prezentace  Tatáž prezentace v jazyce HTML + CSS

3 Prezentace Helena Novotná, Jiří Rybička

4 Prezentace  4  12. února 2009 Zásady prezentace informací Vztah: Tvůrce  Příjemce Příjemce je „jen“ člověk  různé kategorie (studenti, starší občané, děti apod.)  různé cíle (nabídka výrobků, informace, výuka)  různé příležitosti (náhodný pohled, cílená prezentace) Tvůrce musí prezentaci přizpůsobit příjemci. JAK? Typografie – obor zabývající se optimální prezentací zejména tištěných informací  Dobrá čitelnost – existuje mnoho zásad  Správnost – jazyková, typografická, obsahová  Obsah (naznačení struktury), dobrá orientace

5 Prezentace  5  12. února 2009Písmo Proporcionální (knižní) písmo silně převládá Knižní písma:  Serifová (patková): Serify a stíny, Georgia  Bezserifová (lineární): Bez serifů a stínů, Tahoma  Ostatní (akcidenční): PLAYBILL Technické možnosti:  nízká hustota zobrazení (na obrazovce počítače, při projekci)  kresebně jednodušší typ (bezserifový)  tisk na papír  většinou serifový typ  stupeň písma  dostatečný pro daného příjemce  barevné podání  tmavé na světlém / světlé na tmavém  strukturovaný podklad snižuje čitelnost  větší stupeň

6 Prezentace  6  12. února 2009 Odstavce, snímky Kratší úseky textu jsou snadněji zpracovatelné Zarovnání textu  Na prapor  Bez dělení slov  Do výčtů, více úrovní Vhodné členění do řádků  Logické celky  Pozor na předložky Koncepce snímků  Ucelená myšlenka, prezentovaná názorně a stručně  Jednotnost úpravy  Návaznosti snímků: vhodné přechody

7 Prezentace  7  12. února 2009 Orientace v prezentaci Čtenář nesmí zůstat na pochybách, jaký význam má text, který právě čte. Členění textu  Nadpis snímku – stručně vyjadřuje hlavní myšlenku  Hlavní bod – základní kroky výkladu  Podřízený bod (více úrovní není vhodné vytvářet) Barevné podání  Jedna základní barva (zde zelená)  Zvýrazňování (zde červená)  Doplňková barva (zde černá) Použité stupně písma  Odpovídají úrovni textu; liší se o min. 20 %  Musí zůstat dobře čitelné (zde min. 20 b)

8 Prezentace  8  12. února 2009 Sestava prezentace Úvodní snímek  Stručný nadpis  Podnadpis (autor, určení, datum apod.) Obsah prezentace  Hlavní body  Časový rozsah (u automaticky běžících), počet snímků Vlastní text členěný do zmíněných částí Závěr  Shrnutí  Poděkování za pozornost  Dotazy

9 Prezentace  9  12. února 2009 K čemu je PowerPoint Technické provedení prezentací  Příprava fólií (snímků) pro projektor  Příprava snímků k promítání na obrazovce počítače  Text, obrázky, grafy, schémata  Obrazové a zvukové efekty při střídání snímků a jejich částí  Projekci lze ovládat ručně nebo nechat běžet automaticky  Vytvořené snímky lze dostat  Na papír  Na fólie  Jako stránky na „web“

10 Prezentace  10  12. února 2009Začínáme Vše si udělám sám.. Šablona umožňuje převzít formát i osnovu textu z připraveného souboru. Rychle připraví prezentaci z nabízených. Otevřu již existující prezentaci.

11 Prezentace  11  12. února 2009 Obecně o ovládání Hlavní nabídka  Je v ní všechno — jen to najít. Panely nástrojů  V hlavní nabídce: Zobrazit/Panely nástrojů  Standardní — práce se souborem, kopírování, zpět, …  Formát — písmo, odstavce, odrážky, odsazení úrovní, …  Kreslení — různé tvary, barvy výplně, písma, úpravy objektů (otáčení, zarovnávání, překrývání) …  Obrázek — vložení a úpravy obrázků, ořezání, změna velikosti …  Efekty animace, Osnova, Tabulky …  Mohu si vytvořit vlastní panely Kontextová (místní) nabídka  Na pravém tlačítku myši  Typické příkazy pro vybraný objekt

12 Prezentace  12  12. února 2009 Základní zobrazení prezentace ovlivňuje to, jak snímky uvidím a co s nimi mohu dělat. Normální zobrazení  Snímek, osnova, poznámky Zobrazit snímky  Vidím jeden snímek, na kterém pracuji.  Provádím jeho úpravy. Zobrazit řazení snímků  Vidím všechny snímky z prezentace.  Snímky se chovají jako celistvé objekty — kopie, přesuny, nastavení přechodu snímků … Prezentace  „Promítání“ od právě aktuálního snímku (zruším Esc). Osnova  Mohu modifikovat textový obsah prezentace.

13 Prezentace  13  12. února 2009 Předloha snímku Předloha — společné vlastnosti všech snímků v prezentaci  formát písma, způsoby zarovnání textu  vzhled jednotlivých úrovní seznamů (odrážek)  barevné schéma snímku  vlastnosti textových polí  nastavení animačních vlastností  pata snímků (číslování, název prezentace,  ) Podklad snímku  barva  vzorek nebo textura  Obrázek Všechna nastavení lze uložit do šablony

14 Prezentace  14  12. února 2009 Možnosti zpracování textu Písmo  font, řez, velikost, barva  efekty (podtržení, stín, reliéf, indexy) Odstavce  zarovnání  odrážky  mezery mezi odstavci — řádkování Textové pole  ohraničení (barva, čára), pozadí (barva, vzorky)  vnitřní okraje  možné zalamovat text  přizpůsobení velikosti pole velikosti textu  otočení textu o 90° Každý text je v nějakém textovém poli

15 Prezentace  15  12. února 2009 Animace a příprava prezentace Animace  základní animace je dobré mít v předloze snímků  užívejte jich s rozumem  nastavujeme:  pořadí  kdy se bude animovat (automaticky (na čas) nebo na myš)  způsob animace Prezentace  výběr snímků do prezentace  přechod snímků  lze používat časování

16 Prezentace  16  12. února 2009 Tvorba obrázků v PowerPointu Základní tvary (tlačítka)  čára, čára s šipkou, obdélník, elipsa, textové pole  barva, typ čáry, tvar šipky, stíny, prostorové efekty Automatické tvary (v nabídce)  spojovací čáry a šipky  další tvary (srdíčko, plné šipky, hvězdy, popisky)  tlačítka akcí  Do většiny automatických tvarů lze psát jako do textového pole. Zarovnání, posun, otočení objektů Změny pořadí Seskupení objektů!!

17 Prezentace  17  12. února 2009 Zpracování obrázků ze souborů Vložit / Obrázek / Ze souboru Možnosti úprav závisí na formátu obrázku (rastrový  vektorový)  Velikostpřípustné formáty  Umístění– závisí na instalaci  Ořezání– GIF, JPEG, BMP, TIFF  Změna barev WMF  Nastavení průhledné barvy Zarovnání, posun objektů Změny pořadí Seskupení objektů!! Lze kombinovat s objekty PowerPointu

18 Prezentace  18  12. února 2009Vzorce Vložit / Objekt / Microsoft Equation  Vzorce vytvářím stejně jako ve Wordu  Pokud budu chtít animovat po řádcích, musí být každý řádek samostatný objekt.  „Dvojklik“ na objekt vyvolá znova editor rovnic (pro opravy).

19 Prezentace  19  12. února 2009Tabulky Vytvoření tabulky  vložit tabulku — pravidelná — počet řádků a sloupců  nakreslit — nepravidelná — panel nástrojů / tabulky  naplnit buňky  nastavit ohraničení (barvy, stínování …)  V panelu nástrojů Tabulky další možnosti Vložení tabulky z Excelu  v Excelu vyberu tabulku (část tabulky)  zkopíruji do schránky  přepnu se do PowerPointu  vložím obrázek ze schránky  „dvojklik“ na tabulku spustí Excel váhavýška Budulínci 125210 89197 75180

20 Prezentace  20  12. února 2009Grafy Vytvořit v PowerPointu  Vložit / graf  vyplním vstupní hodnoty  Úpravy provádím přes kontextovou nabídku na pravém tlačítku myši podle toho, kterou část grafu mám vybranou.  „Dvojklik“ na graf vyvolá opět editor grafu Vložit z Excelu  v Excelu mám vytvořený graf  v Excelu:  vyberu graf  zkopíruji do schránky  v PowerPointu:  vložím ze schránky

21 Prezentace  21  12. února 2009 Text Word  PowerPoint  Ve Wordu vyberu část textu, kterou chci přenést.  Zkopíruji do schránky (Úpravy / Kopírovat) Chci přenést pouze text do textového pole  Umístím kurzor do textového pole.  Úpravy / Vložit jinak / Neformátovaný text  Bude vypadat podle formátování PowerPointu. Chci přenést formátovaný text  Nemám vybrané žádné textové pole!!  Úpravy / Vložit  Bude vypadat podle formátování Wordu. Pokusy o přenos formátovaného textu do textového pole většinou nedopadnou dobře.

22 Prezentace  22  12. února 2009 Tlačítka akcí Akce může být  Přechod na další (předchozí), jiný snímek. Přechod na konec (začátek) prezentace.  Spuštění jiného programu.  Vyvolání hypertextového odkazu.  Přehrání videa, zvuku. Stránky FAST Jak na to  Přidám tlačítko.  Navolím akci.  Na tlačítko mohu napsat popis.  Přes formát automatického tvaru upravit vzhled.

23 Prezentace  23  12. února 2009 Snímky z jiné prezentace Mám prezentaci, ze které chci použít některé snímky.  Vložit / Snímky ze souboru  Vyberu soubor s prezentací.  Mohu si určit, které snímky chci vložit.  všechny  jeden  několik (při výběru držím stisknutou klávesu Ctrl)

24 Prezentace  24  12. února 2009 Tipy, triky, nápady 1. Co chci udělat.Jak to udělám. Animace text1 — obrázek — text2 Text1 a text2 musí být dvě textová pole. Nelze přerušit animaci jednoho objektu další animací. Nechci mít jednopísmenné předložky a spojky na konci řádků. Za jednopísmenné předložky a spojky při psaní vložím pevnou mezeru. (Alt + 0160) Grafika při změně velikosti a posunech „poskakuje“ po krocích a já potřebuji umístit mezi. Při změně velikosti nebo posunu držím stisknutou klávesu Alt. Chci na všech snímcích kromě úvodních tlačítka Zpět a Vpřed. Vložím tlačítka akcí do předlohy snímku a na úvodních snímcích vypustím grafiku z předlohy.

25 Prezentace  25  12. února 2009 Tipy, triky, nápady 2. Co chci udělat.Jak to udělám. Delší text se zalamuje pod odrážku a ne pod text na předchozím řádku. Do předlohy umístím levé tabelátory, text potom můžeme posunout tabelátorem. Zrada nastává při změně textu. Musí se hlídat. Chci ukončit text v odstavci, ale nikoliv odstavec. Shift + Enter Chci mít další prezentaci (nový soubor) se stejným vzhledem jako jiný. Buďto byl původní soubor založen na nějaké šabloně, potom použiji stejnou šablonu, nebo otevřu starou prezentaci, vymažu všechny snímky a uložím pod nový název. Chci obrázek na všechny snímky (např. logo). Musím ho do předlohy vložit při aktivním (vybraném) zápatí.


Stáhnout ppt "INFORMATIKA II předmět pro vás. Prezentace  2  12. února 2009 Informatika II Obsah předmětu – Prezentace informací pomocí IT  Zásady prezentace  Prezentační."

Podobné prezentace


Reklamy Google