Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMATIKA II předmět pro vás.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMATIKA II předmět pro vás."— Transkript prezentace:

1 INFORMATIKA II předmět pro vás

2 Informatika II Obsah předmětu – Prezentace informací pomocí IT
Zásady prezentace Prezentační programy Prezentace technologií WWW Organizace Přednáška – zásady prezentace Cvičení – práce s programem Power Point (2) Přednáška – technologie WWW, jazyk HTML Cvičení – tvorba dokumentů v jazyce HTML (5) Požadavky k zápočtu Vytvoření vlastní prezentace Přednáška s podporou prezentace Tatáž prezentace v jazyce HTML + CSS Prezentace 2 12. února 2009

3 Prezentace Helena Novotná, Jiří Rybička

4 Zásady prezentace informací
Vztah: Tvůrce  Příjemce Příjemce je „jen“ člověk různé kategorie (studenti, starší občané, děti apod.) různé cíle (nabídka výrobků, informace, výuka) různé příležitosti (náhodný pohled, cílená prezentace) Tvůrce musí prezentaci přizpůsobit příjemci. JAK? Typografie – obor zabývající se optimální prezentací zejména tištěných informací Dobrá čitelnost – existuje mnoho zásad Správnost – jazyková, typografická, obsahová Obsah (naznačení struktury), dobrá orientace Prezentace 4 12. února 2009

5 Písmo Proporcionální (knižní) písmo silně převládá Knižní písma:
Serifová (patková): Serify a stíny, Georgia Bezserifová (lineární): Bez serifů a stínů, Tahoma Ostatní (akcidenční): PLAYBILL Technické možnosti: nízká hustota zobrazení (na obrazovce počítače, při projekci)  kresebně jednodušší typ (bezserifový) tisk na papír  většinou serifový typ stupeň písma  dostatečný pro daného příjemce barevné podání  tmavé na světlém / světlé na tmavém strukturovaný podklad snižuje čitelnost  větší stupeň Prezentace 5 12. února 2009

6 Odstavce, snímky Kratší úseky textu jsou snadněji zpracovatelné
Zarovnání textu Na prapor Bez dělení slov Do výčtů, více úrovní Vhodné členění do řádků Logické celky Pozor na předložky Koncepce snímků Ucelená myšlenka, prezentovaná názorně a stručně Jednotnost úpravy Návaznosti snímků: vhodné přechody Prezentace 6 12. února 2009

7 Orientace v prezentaci
Čtenář nesmí zůstat na pochybách, jaký význam má text, který právě čte. Členění textu Nadpis snímku – stručně vyjadřuje hlavní myšlenku Hlavní bod – základní kroky výkladu Podřízený bod (více úrovní není vhodné vytvářet) Barevné podání Jedna základní barva (zde zelená) Zvýrazňování (zde červená) Doplňková barva (zde černá) Použité stupně písma Odpovídají úrovni textu; liší se o min. 20 % Musí zůstat dobře čitelné (zde min. 20 b) Prezentace 7 12. února 2009

8 Sestava prezentace Úvodní snímek Obsah prezentace
Stručný nadpis Podnadpis (autor, určení, datum apod.) Obsah prezentace Hlavní body Časový rozsah (u automaticky běžících), počet snímků Vlastní text členěný do zmíněných částí Závěr Shrnutí Poděkování za pozornost Dotazy Prezentace 8 12. února 2009

9 K čemu je PowerPoint Technické provedení prezentací
Příprava fólií (snímků) pro projektor Příprava snímků k promítání na obrazovce počítače Text, obrázky, grafy, schémata Obrazové a zvukové efekty při střídání snímků a jejich částí Projekci lze ovládat ručně nebo nechat běžet automaticky Vytvořené snímky lze dostat Na papír Na fólie Jako stránky na „web“ Prezentace 9 12. února 2009

10 Začínáme Vše si udělám sám.. Rychle připraví prezentaci z nabízených.
Šablona umožňuje převzít formát i osnovu textu z připraveného souboru. Rychle připraví prezentaci z nabízených. Otevřu již existující prezentaci. Prezentace 10 12. února 2009

11 Obecně o ovládání Hlavní nabídka Panely nástrojů
Je v ní všechno — jen to najít. Panely nástrojů V hlavní nabídce: Zobrazit/Panely nástrojů Standardní — práce se souborem, kopírování, zpět, … Formát — písmo, odstavce, odrážky, odsazení úrovní,  … Kreslení — různé tvary, barvy výplně, písma, úpravy objektů (otáčení, zarovnávání, překrývání)  … Obrázek — vložení a úpravy obrázků, ořezání, změna velikosti … Efekty animace, Osnova, Tabulky … Mohu si vytvořit vlastní panely Kontextová (místní) nabídka Na pravém tlačítku myši Typické příkazy pro vybraný objekt Prezentace 11 12. února 2009

12 Základní zobrazení prezentace ovlivňuje to, jak snímky uvidím a co s nimi mohu dělat.
Normální zobrazení Snímek, osnova, poznámky Zobrazit snímky Vidím jeden snímek, na kterém pracuji. Provádím jeho úpravy. Zobrazit řazení snímků Vidím všechny snímky z prezentace. Snímky se chovají jako celistvé objekty — kopie, přesuny, nastavení přechodu snímků … Prezentace „Promítání“ od právě aktuálního snímku (zruším Esc). Osnova Mohu modifikovat textový obsah prezentace. Prezentace 12 12. února 2009

13 Předloha snímku Předloha — společné vlastnosti všech snímků v prezentaci formát písma, způsoby zarovnání textu vzhled jednotlivých úrovní seznamů (odrážek) barevné schéma snímku vlastnosti textových polí nastavení animačních vlastností pata snímků (číslování, název prezentace,) Podklad snímku barva vzorek nebo textura Obrázek Všechna nastavení lze uložit do šablony Prezentace 13 12. února 2009

14 Možnosti zpracování textu
Písmo font, řez, velikost, barva efekty (podtržení, stín, reliéf, indexy) Odstavce zarovnání odrážky mezery mezi odstavci — řádkování Textové pole ohraničení (barva, čára), pozadí (barva, vzorky) vnitřní okraje možné zalamovat text přizpůsobení velikosti pole velikosti textu otočení textu o 90° Každý text je v nějakém textovém poli Prezentace 14 12. února 2009

15 Animace a příprava prezentace
základní animace je dobré mít v předloze snímků užívejte jich s rozumem nastavujeme: pořadí kdy se bude animovat (automaticky (na čas) nebo na myš) způsob animace Prezentace výběr snímků do prezentace přechod snímků lze používat časování Prezentace 15 12. února 2009

16 Tvorba obrázků v PowerPointu
Základní tvary (tlačítka) čára, čára s šipkou, obdélník, elipsa, textové pole barva, typ čáry, tvar šipky, stíny, prostorové efekty Automatické tvary (v nabídce) spojovací čáry a šipky další tvary (srdíčko, plné šipky, hvězdy, popisky) tlačítka akcí Do většiny automatických tvarů lze psát jako do textového pole. Zarovnání, posun, otočení objektů Změny pořadí Seskupení objektů!! Prezentace 16 12. února 2009

17 Zpracování obrázků ze souborů
Vložit / Obrázek / Ze souboru Možnosti úprav závisí na formátu obrázku (rastrový  vektorový) Velikost přípustné formáty Umístění – závisí na instalaci Ořezání – GIF, JPEG, BMP, TIFF Změna barev WMF Nastavení průhledné barvy Zarovnání, posun objektů Změny pořadí Seskupení objektů!! Lze kombinovat s objekty PowerPointu Prezentace 17 12. února 2009

18 Vzorce Vložit / Objekt / Microsoft Equation
Vzorce vytvářím stejně jako ve Wordu Pokud budu chtít animovat po řádcích, musí být každý řádek samostatný objekt. „Dvojklik“ na objekt vyvolá znova editor rovnic (pro opravy). Prezentace 18 12. února 2009

19 Tabulky Vytvoření tabulky Vložení tabulky z Excelu
vložit tabulku — pravidelná — počet řádků a sloupců nakreslit — nepravidelná — panel nástrojů / tabulky naplnit buňky nastavit ohraničení (barvy, stínování …) V panelu nástrojů Tabulky další možnosti váha výška Budulínci 125 210 89 197 75 180 Vložení tabulky z Excelu v Excelu vyberu tabulku (část tabulky) zkopíruji do schránky přepnu se do PowerPointu vložím obrázek ze schránky „dvojklik“ na tabulku spustí Excel Prezentace 19 12. února 2009

20 Grafy Vytvořit v PowerPointu Vložit z Excelu Vložit / graf
vyplním vstupní hodnoty Úpravy provádím přes kontextovou nabídku na pravém tlačítku myši podle toho, kterou část grafu mám vybranou. „Dvojklik“ na graf vyvolá opět editor grafu Vložit z Excelu v Excelu mám vytvořený graf v Excelu: vyberu graf zkopíruji do schránky v PowerPointu: vložím ze schránky Prezentace 20 12. února 2009

21 Text Word  PowerPoint Chci přenést pouze text do textového pole
Ve Wordu vyberu část textu, kterou chci přenést. Zkopíruji do schránky (Úpravy / Kopírovat) Chci přenést pouze text do textového pole Umístím kurzor do textového pole. Úpravy / Vložit jinak / Neformátovaný text Bude vypadat podle formátování PowerPointu. Chci přenést formátovaný text Nemám vybrané žádné textové pole!! Úpravy / Vložit Bude vypadat podle formátování Wordu. Pokusy o přenos formátovaného textu do textového pole většinou nedopadnou dobře. Prezentace 21 12. února 2009

22 Tlačítka akcí Akce může být Jak na to Stránky FAST
Přechod na další (předchozí), jiný snímek Přechod na konec (začátek) prezentace. Spuštění jiného programu. Vyvolání hypertextového odkazu. Přehrání videa, zvuku. Stránky FAST Jak na to Přidám tlačítko. Navolím akci. Na tlačítko mohu napsat popis. Přes formát automatického tvaru upravit vzhled. Prezentace 22 12. února 2009

23 Snímky z jiné prezentace
Mám prezentaci, ze které chci použít některé snímky. Vložit / Snímky ze souboru Vyberu soubor s prezentací. Mohu si určit, které snímky chci vložit. všechny jeden několik (při výběru držím stisknutou klávesu Ctrl) Prezentace 23 12. února 2009

24 Tipy, triky, nápady 1. Co chci udělat. Jak to udělám.
Animace text1 — obrázek —text2 Text1 a text2 musí být dvě textová pole. Nelze přerušit animaci jednoho objektu další animací. Nechci mít jednopísmenné předložky a spojky na konci řádků. Za jednopísmenné předložky a spojky při psaní vložím pevnou mezeru. (Alt ) Grafika při změně velikosti a posunech „poskakuje“ po krocích a já potřebuji umístit mezi. Při změně velikosti nebo posunu držím stisknutou klávesu Alt. Chci na všech snímcích kromě úvodních tlačítka Zpět a Vpřed. Vložím tlačítka akcí do předlohy snímku a na úvodních snímcích vypustím grafiku z předlohy. Prezentace 24 12. února 2009

25 Tipy, triky, nápady 2. Co chci udělat. Jak to udělám.
Delší text se zalamuje pod odrážku a ne pod text na předchozím řádku. Do předlohy umístím levé tabelátory, text potom můžeme posunout tabelátorem. Zrada nastává při změně textu. Musí se hlídat. Chci ukončit text v odstavci, ale nikoliv odstavec. Shift + Enter Chci mít další prezentaci (nový soubor) se stejným vzhledem jako jiný. Buďto byl původní soubor založen na nějaké šabloně, potom použiji stejnou šablonu, nebo otevřu starou prezentaci, vymažu všechny snímky a uložím pod nový název. Chci obrázek na všechny snímky (např. logo). Musím ho do předlohy vložit při aktivním (vybraném) zápatí. Prezentace 25 12. února 2009


Stáhnout ppt "INFORMATIKA II předmět pro vás."

Podobné prezentace


Reklamy Google