Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neměl jsi ho varovat you shouldn't have warned him.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neměl jsi ho varovat you shouldn't have warned him."— Transkript prezentace:

1 neměl jsi ho varovat you shouldn't have warned him

2 škoda, že nejsem vyšší I wish I was taller

3 trvalo to déle než jsem čekal it took longer than I had expected

4 co má jako ta krabice obsahovat what is the box supposed to contain

5 nevadí mi zpívat před jinými lidmi I don't mind singing in front of other people

6 toho kdo to řekl je nutno popravit whoever said that needs to be executed

7 přinutili je se vrátit they were made to return

8 už tě nemám rád tak, jak kdysi I don't like you the way I used to

9 řekl jsem, že mu to kolo ukradnu I said I would steal that bicycle of his

10 řekli mi, že mám dělat cokoli co mi přikážou I was told to do whatever I was ordered to

11 díváme se na sebe už pět minut we have been looking at each other for five minutes

12 kdyby (tehdy) nepřišel, nic by se nestalo if he hadn't come, nothing would have happened

13 zdálo se, že uprchla she seemed to have escaped

14 chová se jako hlupák he is being stupid

15 očekávalo se, že prohraje he was expected to lose

16 až to zjistíš, řekni mi when you find out, let me know

17 mám tě ráda takového, jaký jsi I love you the way you are

18 měl bys už radši vyrazit you'd better get going

19 co kdyby sis to nechal spravit? why don't you have it repaired?

20 já to chci, ale je to moc drahé I do want it but it's too expensive

21 myslel jsem si, že nikdy nevyhraju I thought I would never win

22 kdybych byl tebou, tak bych to nedělal if I were you, I would not do it

23 ať řekla co chtěla, já ji pořád nenávidím no matter what she said, I still hate her

24 neměl jsem kde bydlet a co dělat I had no place to live and nothing to do

25 i přes tu bouři jsme to zvládli we made it despite the storm

26 asi jsem neměl ani vstávat I guess I shouldn't have gotten up at all

27 stejně by se jim to nelíbilo they wouldn't like it anyway

28 otevřela okno, abych ji viděl she opened the window so I could see her

29 uděláme to, pokud nám neřeknou, že nemáme we will do it unless we are told not to

30 vypadáš jako bys viděl ducha you look like you've seen a ghost

31 nikdo z nich mi to neměl předat neither of them was supposed to hand it over to me

32 mluvili jsme zrovna o politice, když vešel do pokoje we were discussing politics when he entered the room

33 teď se mi zrovna nechce jít na film I don't feel like going to see a movie right now

34 poté, co utratil všechny peníze za chlast, se zastřelil having spent all his money on booze, he shot himself

35 nesměl jsem dokonce ani zpívat I wasn't even allowed to sing

36 nevěděli jsme, že to nemusíš dělat we didn't know you didn't have to do it

37 je potřeba to dodělat do pátku it needs to be finished by Friday

38 přemýšlím nad tím, že bych si postavil dům I am thinking of building a house

39 poprosil jsem je, aby odešli ale oni nepřestávali hrát I asked them to leave but they kept playing

40 ta skříň, kterou se rozhodla koupit naše babička the closet our grandma decided to buy

41 kdo chtěl aby zavřela dveře? who asked her to close the door?

42 asi abych radši odešel I suppose I'd better leave

43 nejmíň zábavný člověk jakého jsem kdy potkal the least fun person I've ever met

44 zřejmě nebudu moci přijít I don't think I'll be able to come

45 neprodávejme ten starý počítač, prodejme ten nový let's not sell the old computer, let's sell the new one

46 otec i matka se na něj strašně naštvali both his mom and dad got terribly mad at him

47 budeme ti to moci potvrdit až za tři dny we won't be able to confirm this until three days from now

48 aby se člověk stal dobrým tenistou, musí začít brzo (in order) to become a good tennis player, you need to start early

49 dostal se do domu tak, že rozbil dveře he got into the house by breaking the door

50 vždycky mě fascinovaly hudební nástroje I have always been fascinated by musical instruments

51 s oběmi z nás zacházel Joe špatně we were both treated badly by Joe

52 došlo k tomu, že... - tady to všechno začalo what happened was… – this is where it all started

53 vzpomínala jsem na to, jak jsme si kdysi byli blízcí I thought back to when we were close

54 vypadá to, že se na tom večírku dobře baví he seems to be enjoying the party

55 co je to za otázku? what kind of a question is that?

56 taky jsem trochu učil I also did some studying

57 myslím, že bychom to neměli popírat I don't think we should be denying it

58 nikdy jsem nebyl v Irsku a ona také ne I have never been to Ireland and neither has she

59 rozhodli jsme se odjet a oni taky we decided to leave and so did they

60 jediné co vím je že mě obdivuje all I know is that she admires me

61 věděl jsem málo o tom, co se děje v Rusku I knew little about what was going on in Russia

62 jako obvykle tam nebylo z čeho vybírat as usual, there was nothing to choose from

63 ty jsi mi už pomohl, ale jiní ne you have already helped me, but others haven't

64 chová se, jakoby byl náš šéf he acts as if he were our boss

65 už si ani nepamatuju jak vypadal I can't even remember what he looked like

66 dnes jsem nesnídal i když normálně ráno snídám I had no breakfast today, even though I normally do every morning

67 čím rychleji utíkáš, tím dřív se tam dostaneš the faster you run, the sooner you will get there

68 do té doby si nikdy neuvědomil jak je to lehké up until then he had never realized just how easy it was

69 tou dobou už musel být docela hodně opilý he must have been pretty drunk by then

70 on se už nepředvádí, ale já ještě jo he isn't showing off any more but I still am

71 zatímco se budeš dívat na televizi, napiš jí dopis while you're watching TV, write her a letter

72 bylo čím dál jasnější, že by se měl vzdát it was becoming clear that he should give up

73 když jsem se oženil, svět zčernal a já jsem se zbláznil when I got married, the world turned black and I went crazy

74 jeho sen se splnil a on se proměnil v brouka his dream came true and he turned into a beetle

75 opravil jsem to sám aniž bych žádal o pomoc I fixed it myself without asking for help

76 je to hlupák a já taky he is a dumb-ass and so am I

77 kam jinam jsi jel kromě Paříže? where else did you go besides Paris?

78 jakmile mi jej představili, hned jsem věděl že jsme se znali as soon as they introduced him to me, I knew we had met before

79 známe se od roku 1904 we have known each other since 1904

80 většina lidí požaduje popravu zrádců most people demand that the traitors be executed

81 kdo je ten kluk, co mluví s Petrem? who is that guy talking to Peter?

82 jel jsem taxíkem, abych nepřišel pozdě I took a taxi so I would not to be late

83 mezi těmi domy je prý tajný tunel there is said to be a secret tunnel between the houses

84 je ještě hodně práce there is still a lot of work to get done

85 nemělo se to vůbec stát it shouldn't have happened at all

86 kdybych tak znal jeho adresu I wish I knew his address

87 že jsem to neudělal pořádně, všechno by teď bylo jinak I wish I had done it properly, things would be different now

88 je nejvyšší čas aby něco udělal místo toho mluvení it's high time he did something instead of just talking

89 co kdybychom vypadli, myslím, že nás tu nechtějí why don't we get out of here, I don't think we're wanted

90 můžu si od tebe zavolat can I use your phone

91 radši do Prahy chodím pěšky než bych jel vlakem I prefer walking to Prague to going there by train

92 radši bych se do toho nepletl I'd rather not get involved

93 byl bych radši kdybys nikomu neřekl co se stalo I'd rather you didn't tell anyone what happened

94 zvykl jsem si jezdit napravo až minulý rok I didn't get used to driving on the right until last year

95 jsi zvyklý na to, že žiješ sám you are used to living on your own

96 vydělal hodně peněz prodáváním ovoce he made a lot of money selling fruits

97 je důležité, aby se schůzka konala zítra it is important that the meeting be tomorrow

98 je možné, aby ta práce byla hotová do zítřka? can the work be finished by tomorrow?

99 je nepravděpodobné, že by něco prozradila she is unlikely to give anything away

100 zřejmě k tomu dojde pozítří it is likely to happen the day after tomorrow

101 ten přístroj byl moc drahý než abych si jej mohl pořídit the machine is too expensive for me to buy

102 ztížil nám rozhodování he made it difficult for us to decide

103 je obvyklé, že králíci skákají takto vysoko? is it usual for rabbits to jump this high?

104 strašně bych chtěl, aby ta akce měla úspěch I am anxious for the event to be a success

105 pospěšme si nebo jinak zmeškáme vlak let's get moving or we'll miss the train

106 to je ale blázen what a weirdo

107 jak je možné, že je šťastný i po takové porážce? how come he is so happy even after such a defeat?

108 teď když se uklidnil tak se s ním daleko lépe vychází now that he has calmed down, he is much easier to get along with

109 nenávidím tě proto, že jsi mi snědl psa the reason I hate you is because you ate my dog

110 přihlášky se odevzdávají tady this is where to submit your applications

111 rady chtějte od něj he is the one to ask for advice

112 co když prohrají? what if they lose?

113 přesně to jsem chtěl říct that's what I was going to say

114 můžeš tady bydlet pokud budeš platit nájem you can live here as long as you pay the rent

115 přemýšlím komu bych ten dárek poslal I am wondering who to send the present to

116 ukaž mi, co mám dělat show me what to do


Stáhnout ppt "Neměl jsi ho varovat you shouldn't have warned him."

Podobné prezentace


Reklamy Google