Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1) P ROČ VYUČOVAT O KÁZÁNÍ ?  Mluvíme-li o kázání, musíme říci, že kázání v současnosti prochází světovou krizí. Není to příliš populární prostředek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1) P ROČ VYUČOVAT O KÁZÁNÍ ?  Mluvíme-li o kázání, musíme říci, že kázání v současnosti prochází světovou krizí. Není to příliš populární prostředek."— Transkript prezentace:

1

2 1) P ROČ VYUČOVAT O KÁZÁNÍ ?  Mluvíme-li o kázání, musíme říci, že kázání v současnosti prochází světovou krizí. Není to příliš populární prostředek komunikace. Je nahrazováno mnoha jinými, zábavnějšími a atraktivnějšími formami. Přesto kázání stále zůstává Bohem přikázanou formou komunikace evangelia.  Proto je nutné, abychom mluvili o kázání, přemýšleli o něm, učili se kázat, hledali příležitosti, kdy můžeme kázat evangelium. Jak je psáno: Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? (Ř 10:14)  Zápas o duši, Jaroslav Kelnar

3 2) V ĚDA O KÁZÁNÍ  Homiletika neboli kazatelství je nauka o kázání (o tom, jak správně kázat, tj. sestavovat a přednášet homilie)kázáníhomilie  Homilie (z řeckého homilia, shromáždění, beseda, vyučování) je v běžném církevním provozu jiný výraz pro kázání. V užším slova smyslu je homilie kázání exegetické, tj. věnované výkladu biblického čtení. kázáníexegetické

4 3) C ÍL KÁZÁNÍ SK2/37...ta slova je zasáhla do srdce  Skutky apoštolské 2:37 Když to uslyšeli, byli (hluboce zasaženi)t32 v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co smáme sdělat,a muži bratři?“ t32 ř.: probodeni; Př 12:18; [jsou dvě možnosti, jak bodat jazykem (= mečem) - ke smrti, anebo k životu, a to dokonce věčnému …]  Přísloví 12:18 Někdoa žvaní,t30 jako když bodát31 mečem,b ale jazyk moudrých přináší uzdravení. Sk 4/29...ať mluví TVÉ slovo se vší SMĚLOSTÍ  Skutky apoštolské 4:29 A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokůma se vší smělostí (B) mluvitc tvé slovo  (B) Skutky apoštolské 4:13 Když pozorovali Petrovu a Janovu smělost(C) a shledali, že jsou to lidé neučenív8 a prostí,a žasli; poznávali je, že bývali s Ježíšem (C) n.: otevřenost / výmluvnost v8 [tj. bez formálního rabínského vzdělání, tudíž nekvalifikovaní vykládat Zákon

5 3) C ÍL KÁZÁNÍ  Boží dotek do srdce – hluboké zasažení  Mluvení Božího slova + smělost(vyhlášení)  Proměna člověka – poznání, že „bývali s Ježíšem“

6 4) D RUHY A DĚLENÍ KÁZÁNÍ  Rozdíl kázání x vyučování  Příležitostné x systematické  Druhy kázání:  tematické  výkladové  textové  průběžný komentář  atd.

7 5) ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU KÁZÁNÍ  já, Pavel, Viktor, Dáša...

8 7) C O JE PRO KÁZÁNÍ DŮLEŽITÉ  musí být biblické – vycházet z biblických veršů  mělo by obsahovat „novum“ – nějaké objevení – něco, nač mohou říci posluchači wow (uvědomme si, že tam sedí krátce věřící sourozenci, ale i ti, co třeba věří desítky let)  nejde o to, co oslovuje kazatele, ale co chce říci Bůh  kázání musí obsahovat aplikaci

9 6) L ETMÝ POHLED NA VÝKLADOVÉ KÁZÁNÍ Definice:  založeno na 3 a více po sobě jdoucích verších  celé kázání je postaveno okolo TEZE (hlavní myšlenka)  všechny hlavní oddíly vycházejí z daného oddílu a TEZE  obsahuje jasnou aplikaci (u každého hlavního bodu + aplikační závěr)

10 6) L ETMÝ POHLED NA VÝKLADOVÉ KÁZÁNÍ Osnova VK:  úvod + představení názvu kázání (vychází z TEZE)  1-2 příklady z života podporující název – TEZI - kázání  přechod k hlavním bodům  2-5 hlavních bodů (všechny vycházejí z TEZE) – podrobný výklad, vysvětlení všech cizích slov, aplikace  celkové shrnutí + APLIKACE, výzva

11 7. Ú KOL DO SKUPIN Vytvoř kázání dle osnovy se 3 body na text:  1 Kor 10/23-33  Žalm 1

12 7. Ú KOL DO SKUPIN Kázání se 3 body na text: 1 Kor 10/23-33, Žalm 1  úvod + představení názvu kázání (vychází z TEZE)  1-2 příklady z života podporující název – TEZI - kázání  přechod k hlavním bodům  2-5 hlavních bodů (všechny vycházejí z TEZE) – podrobný výklad, vysvětlení všech cizích slov, aplikace  celkové shrnutí + APLIKACE, výzva


Stáhnout ppt "1) P ROČ VYUČOVAT O KÁZÁNÍ ?  Mluvíme-li o kázání, musíme říci, že kázání v současnosti prochází světovou krizí. Není to příliš populární prostředek."

Podobné prezentace


Reklamy Google