Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Naše obec ve středověku Autorem práce je, pokud není uvedeno jinak, Mgr. Marie Toncrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Naše obec ve středověku Autorem práce je, pokud není uvedeno jinak, Mgr. Marie Toncrová."— Transkript prezentace:

1 Naše obec ve středověku Autorem práce je, pokud není uvedeno jinak, Mgr. Marie Toncrová

2 Anotace: seznámit žáky s historií obce Obříství ve středověku Anotace: seznámit žáky s historií obce Obříství ve středověku Autor: Mgr. Marie Toncrová Autor: Mgr. Marie Toncrová Jazyk: čeština Jazyk: čeština Datum vytvoření: květen 2012 Datum vytvoření: květen 2012 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: dějepis Vzdělávací obor: dějepis Tematický okruh: Objevy a dobývání, počátek nové doby Tematický okruh: Objevy a dobývání, počátek nové doby Téma: Naše obec ve středověku Téma: Naše obec ve středověku Očekávaný výstup: popsat památky a historii obce Obříství Očekávaný výstup: popsat památky a historii obce Obříství Speciální vzdělávací potřeby: žádné Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: osada, tvrz, statek Klíčová slova: osada, tvrz, statek Druh učebního materiálu: pracovní list Druh učebního materiálu: pracovní list Druh interaktivity: výklad, opakování Druh interaktivity: výklad, opakování Cílová skupina: žák Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 12 – 13 let, VII. třída Typická věková skupina: 12 – 13 let, VII. třída

3

4 Obříství (1290-2010) 13.století 13.století První nepřímá zpráva o existenci osady, ležící v krajině zvané Meziříčí, mezi Labem a Vltavou, pochází z roku 1290. První nepřímá zpráva o existenci osady, ležící v krajině zvané Meziříčí, mezi Labem a Vltavou, pochází z roku 1290. Po vsi (jméno odvozeno od slovesa „broditi se“) se tehdy psal Jan z Obříství. (psáno také Obřistvie, Wobrzystwy) Po vsi (jméno odvozeno od slovesa „broditi se“) se tehdy psal Jan z Obříství. (psáno také Obřistvie, Wobrzystwy) Dobře chráněná poloha vsi při labském meandru způsobovala, že se postupně Obříství stalo hodnotným statkem, k němuž pozdější majitelé začali připojovat další osady. Dobře chráněná poloha vsi při labském meandru způsobovala, že se postupně Obříství stalo hodnotným statkem, k němuž pozdější majitelé začali připojovat další osady. Lze však předpokládat, že k vybudování tvrze a vesnice došlo už za vlády Přemysla Otakara I. (1197-1230), z této doby pocházejí rovněž první zmínky o samostatných osadách Semilkovice (připomínají se dokonce již v roce 1196) a Dušníky (první zprávy jsou o nich z roku 1228) Lze však předpokládat, že k vybudování tvrze a vesnice došlo už za vlády Přemysla Otakara I. (1197-1230), z této doby pocházejí rovněž první zmínky o samostatných osadách Semilkovice (připomínají se dokonce již v roce 1196) a Dušníky (první zprávy jsou o nich z roku 1228)

5 14.století 14.století 14.století Počátkem 14.století jsou majiteli Obříství uváděni bratři Matěj a Lešek – snad synové vladyky Jana z Obříství. Z jejich doby pocházejí nejstarší záznamy o říční plavbě nad Mělníkem (počátkem 14.století je v českých zemích již 252 měst a městeček) Počátkem 14.století jsou majiteli Obříství uváděni bratři Matěj a Lešek – snad synové vladyky Jana z Obříství. Z jejich doby pocházejí nejstarší záznamy o říční plavbě nad Mělníkem (počátkem 14.století je v českých zemích již 252 měst a městeček) V letech 1367-1368 náleželo Obříství Loysovi čili Ludvíkovi, dvorskému apatykářovi a měšťanu Starého města pražského. V letech 1367-1368 náleželo Obříství Loysovi čili Ludvíkovi, dvorskému apatykářovi a měšťanu Starého města pražského. Po jeho smrti jeho syn Anděl prodal panství Janovi ze Smiřic. Po jeho smrti jeho syn Anděl prodal panství Janovi ze Smiřic. Od roku 1371 byl pánem Obříství Jan rytíř z Obříství (zvaný také z Hnojnice) a po něm jeho synové – Smil z Obříství a Jan z Obříství. Tito byli patrony farního kostela sv. Jana Křtitele (ten se poprvé připomíná v roce 1384, ale postaven byl pravděpodobně mnohem dříve) Od roku 1371 byl pánem Obříství Jan rytíř z Obříství (zvaný také z Hnojnice) a po něm jeho synové – Smil z Obříství a Jan z Obříství. Tito byli patrony farního kostela sv. Jana Křtitele (ten se poprvé připomíná v roce 1384, ale postaven byl pravděpodobně mnohem dříve) Od roku 1398 Obříství vládl Mareš z Újezda. Od roku 1398 Obříství vládl Mareš z Újezda.

6 15.století Dalším držitelem Obříství byl Mikuláš, řečený Chudý z Újezda a později z Lobkowicz. Dalším držitelem Obříství byl Mikuláš, řečený Chudý z Újezda a později z Lobkowicz. Ten získal v roce 1409 Lobkovice a v roce 1412 Libiš. S Obřístvím tyto vsi spojil v jeden celek. Ten získal v roce 1409 Lobkovice a v roce 1412 Libiš. S Obřístvím tyto vsi spojil v jeden celek. Mikuláš byl nejvyšší zemský písař a od panovníka obdržel hrad Hasištejn. (nedaleko Kadaně) Mikuláš byl nejvyšší zemský písař a od panovníka obdržel hrad Hasištejn. (nedaleko Kadaně) Psal se potom Hasištejnský z Lobkowicz a založil tak jeden z později nejmocnějších rodů v Čechách. Psal se potom Hasištejnský z Lobkowicz a založil tak jeden z později nejmocnějších rodů v Čechách. Za prvního Lobkowicze prožívala zdejší krajina některé dramatické události. Za prvního Lobkowicze prožívala zdejší krajina některé dramatické události. Byla doba husitských válek, kdy zde několikrát pobývala nepřátelská vojska a také Jan Žižka z Trocnova tu doplňoval počty koní. Byla doba husitských válek, kdy zde několikrát pobývala nepřátelská vojska a také Jan Žižka z Trocnova tu doplňoval počty koní. Po Mikulášově smrti připadly statky jeho synům, Mikuláši a Janu Popelovi, který založil linii pánů Popelů z Lobkowicz. Po Mikulášově smrti připadly statky jeho synům, Mikuláši a Janu Popelovi, který založil linii pánů Popelů z Lobkowicz. V roce 1462, po smrti Mikuláše II. Hasištejnského z Lobkowicz zdědil panství jeho nejstarší syn Jan Hasištejnský z Lobkovwicz – diplomat a cestovatel. V roce 1462, po smrti Mikuláše II. Hasištejnského z Lobkowicz zdědil panství jeho nejstarší syn Jan Hasištejnský z Lobkovwicz – diplomat a cestovatel. V této době statek Lobkovice byl od obřístevského vlastnictví oddělen a vyvíjel se samostatně. V této době statek Lobkovice byl od obřístevského vlastnictví oddělen a vyvíjel se samostatně. K obřístevskému panství náležely ještě Kly a Libiš. K obřístevskému panství náležely ještě Kly a Libiš.

7 16.století V roce 1517 dědí majetek po Janu Hasištejnském z Lobkovic jeho syn Jaroslav a po něm jeho syn Jindřich. V roce 1542 podle kupní smlouvy získal za 5000 kop pražských grošů tvrz Obříství s poplužním dvorem, vsí, pivovarem, mlýnem a dalšími vesnicemi (Kly, Libiš) rytíř Vilém Kamýcký (Kamejcký) ze Lstiboře. V roce 1517 dědí majetek po Janu Hasištejnském z Lobkovic jeho syn Jaroslav a po něm jeho syn Jindřich. V roce 1542 podle kupní smlouvy získal za 5000 kop pražských grošů tvrz Obříství s poplužním dvorem, vsí, pivovarem, mlýnem a dalšími vesnicemi (Kly, Libiš) rytíř Vilém Kamýcký (Kamejcký) ze Lstiboře. Syn rytíře Viléma – Albrecht Kamýcký se stal dědicem panství, které zvětšil o sousední Dušníky, ty získal za odměnu od krále Ferdinanda (do té doby náležely Dušníky Starému městu pražskému) Syn rytíře Viléma – Albrecht Kamýcký se stal dědicem panství, které zvětšil o sousední Dušníky, ty získal za odměnu od krále Ferdinanda (do té doby náležely Dušníky Starému městu pražskému) Po své smrti odkázal Albrecht Kamýcký Obříství své manželce Kateřině z Lukonoš, ta jej odkázala své vnučce Kateřině Berkové z Dubé a Lipého, takže správcem se stal nakrátko její manžel Mikuláš Sekerka ze Sedčic. Po své smrti odkázal Albrecht Kamýcký Obříství své manželce Kateřině z Lukonoš, ta jej odkázala své vnučce Kateřině Berkové z Dubé a Lipého, takže správcem se stal nakrátko její manžel Mikuláš Sekerka ze Sedčic. V roce 1597 ovdovělá Kateřina odstupuje panství Karlu Častovcovi Myškovi ze Žlunic. V roce 1597 ovdovělá Kateřina odstupuje panství Karlu Častovcovi Myškovi ze Žlunic. V roce 1591 byl obřístevský statek dále zvětšen o ves Semilkovice. (stála tehdy na původním místě u starého Labe) V roce 1591 byl obřístevský statek dále zvětšen o ves Semilkovice. (stála tehdy na původním místě u starého Labe)

8 16.století - zajímavosti Zajímavosti z tohoto období: Zajímavosti z tohoto období: Srpen 1501 – ničivá zátopa Srpen 1501 – ničivá zátopa Jaro 1515 – velká povodeň Jaro 1515 – velká povodeň 1523 – povodeň 1523 – povodeň 1537 – povodeň a krutý hlad 1537 – povodeň a krutý hlad 1538 – katastrofální sucho 1538 – katastrofální sucho 1570 – menší záplavy 1570 – menší záplavy V polovině 16.století byl v Obříství přestavěn kostel, zřízena k němu zvonice. V polovině 16.století byl v Obříství přestavěn kostel, zřízena k němu zvonice. Přestavěná byla i zdejší tvrz na malý zámeček. Přestavěná byla i zdejší tvrz na malý zámeček. Zlepšen byl štěpánský přívoz. Zlepšen byl štěpánský přívoz.

9 17.století V roce 1618 koupil statek Obříství rytíř Václav Felix Pětipeský z Chyše a Egerberga, královský rada a maršálek královského dvora (manželka Johana Myšková ze Žlunic) Ke statku Obříství tehdy náležela tvrz, ves a dva poplužní dvory, pivovar, mlýn, pila, štěpánský přívoz, vesnice Dušníky a Semilkovice se dvory, Kly a Libiš) Pětipeský přikoupil i jiné obce v okolí (Kopeč, Byškovice…) Po bitvě Bílé Hoře (1620) jako přívrženci Fridricha Falckého mu byly veškeré statky zkonfiskovány a on byl uvězněn (propuštěn v roce 1623) A tak se v roce 1623 prodejem dostalo Obříství opět do rukou Lobkowiczů a do spojení se vsí Lobkovice. V roce 1623 získala totiž obřístevské dominium kněžna Polyxena z Lobkowicz, statek koupila za 106 000 zlatých rýnských. (Polyxena v roce 1628 darovala malostranskému kostelu v Praze sošku Jezulátka, zásluhou karmelitánů se soška proslavila jako Milostné pražské Jezulátko po celém světě) Po Polyxenině smrti v roce 1642 majetek zdědil její syn Václav Eusebius z Lobkowicz. Je doba Třicetileté války(1618-1648) a v ní statek Obříství velmi utrpěl. Dochází k pustošení oblasti vojsky císařskými, saskými, švédskými… V době sepsání Berní ruly v roce 1654 obsahoval tehdy přechodně spojený statek Obříství a Lobkovice tyto vsi: Obříství, Dušníky, Semilkovice a Lobkovice a díly vsí: Libiš, Kly, Kojetice, Bukol, Kopeč, Mlékojedy, Byškovice a Neratovice.

10 17.století V roce 1657 došlo k opětnému rozdělení obou panství. Obřístevskou část zakoupila Marie Cecílie Renata, hraběnka z Náchoda a Lichtenberga, která toto věno přinesla manželovi Vilému Ferdinandu Slavatovi, hraběti z Chlumu a Košumberka. V rukou Slavatů zůstalo panství až do roku 1691, kdy tento rod po meči vymřel. V roce 1691 se jediná Slavatova dcera Marie Karolína vdala za hraběte Leopolda Antonína Trauttmansdorffa. Tím se stal poprvé rod Trauttmansdorffů majitelem obřístevského statku, k němuž náležely též Korycany. Marie Karolína dala vystavět nové domky v Obříství, půdorys návsi se změnil ve čtyřhran a v této podobě se obřístevská náves zachovala do současnosti. V roce 1708 byl postaven morový (mariánský) sloup na návsi v Obříství. Dala jej postavit Marie Karolína jako poděkování Bohu, že Obříství bylo moru ušetřeno. Latinský nápis na dolní části sloupu zní: „Chvála a sláva svatým, jejichž ochranou a přímluvou jsme byli od smrtícího a nakažlivého moru zachráněni.“

11 Barokní socha svaté Markéty

12 Jan Nepomucký

13 Morový sloup

14 Bedřich Smetana

15 Svatopluk Čech

16 Život středověkých lidí byl spjat se zemědělským rokem. Doplň přísloví a zapiš, ke kterému měsíci patří: Studený máj – v stodole … Studený máj – v stodole … Svatá Anna – …… ….. Svatá Anna – …… ….. Medardova kápě – … …. Medardova kápě – … …. Svatý Martin jezdí na ……. …. Svatý Martin jezdí na ……. …. Svatá Markéta, hodila ………. Svatá Markéta, hodila ………. Na svatého Jiří vylézají ….. ….. Na svatého Jiří vylézají ….. ….. Na svatého Řehoře čáp letí přes …., Na svatého Řehoře čáp letí přes …., hloupý sedlák, který ….. hloupý sedlák, který …..

17 Řešení: Studený máj - v stodole ráj. (květen) Studený máj - v stodole ráj. (květen) Svatá Anna - chladna z rána. (červenec) Svatá Anna - chladna z rána. (červenec) Medardova kápě - 40 dní kape. (červen) Medardova kápě - 40 dní kape. (červen) Svatý Martin jezdí na - bílém koni. (listopad) Svatý Martin jezdí na - bílém koni. (listopad) Svatá Markéta, hodila - srp do žita. (červenec) Svatá Markéta, hodila - srp do žita. (červenec) Na svatého Jiří vylézají - hadi, štíři. (duben) Na svatého Jiří vylézají - hadi, štíři. (duben) Na svatého Řehoře čáp letí přes – moře Na svatého Řehoře čáp letí přes – moře hloupý sedlák, který - neoře. (říjen) hloupý sedlák, který - neoře. (říjen)

18 Použité zdroje: Sígl, M: Osobnosti a osudy obce.Obříství: Obecní úřad v Obříství 2000. autorem fotografií je Mgr. Marie Toncrová


Stáhnout ppt "Naše obec ve středověku Autorem práce je, pokud není uvedeno jinak, Mgr. Marie Toncrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google