Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program konference pro vývojáře SW systémů Pátek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program konference pro vývojáře SW systémů Pátek"— Transkript prezentace:

1 Program konference pro vývojáře SW systémů Pátek 13. 3. 2015
9:30 – 10:00 Registrace účastníků konference 10:00 – 10:10 Zahájení a přivítání zúčastněných vrchním ředitelem IKT Ing. Milan Shrbený 10:10 – 10:35 Vystoupení odpovědných pracovníků e-Podání Ing. Karel Havlíček, CSc. Bc. Radim Vřeský 10:35 – 11:05 První část prezentace firmy Microsoft Ing. Michal Osif Ing. Jiří Binko 11:05 – 11:35 Přestávka (občerstvení) 11:35 – 12:30 Dokončení prezentace firmy Microsoft 12:30 – 13:00 Diskuse 1

2 Konference SW vývojářů
Elektronická podání (e-Podání) na ČSSZ Konference SW vývojářů Ing. Karel Havlíček, CSc. Bc. Radim Vřeský ČSSZ odb. č.51 Koncepcí a systémové integrace Praha 13. března 2015

3 Historie e-Podání (milníky) Příjem a zpracování e-Podání systémy ČSSZ
O B S A H Historie e-Podání (milníky) Příjem a zpracování e-Podání systémy ČSSZ Zdroj informací – možnosti testování Support ČSSZ pro podávající a SW vývojáře Vstupní kanály do DIS systému, informace z GovTalk obálky Protokoly o výsledku zpracování ve formátu XML pro kanál ISDS Protokoly o přijetí e-Podání u kanálu ISDS Parametrizace průběhu zpracování a předávání informací Nová služba NEM_PRI 2015 Připravovaná servisní služba USRCERT Zpřístupnění FLK formou služby v DMZ vývojářům Diskuse a dotazy, závěr 3

4 Komunikační kanály ČSSZ pro e-Podání
1. Historie e-Podání (milníky) 2004 spuštění e-Podání (služba ELDP prostřednictvím PVS). zpracovaných e-Podání zpracovaných e-Podání (21 služeb + neveřejné sl.) Ve špičkách ČSSZ zpracovává až 35 tisíc e-Podání / den, která mohou obsahovat 1500 formulářů v jednom podání. 2011 spuštění VREP (nyní APEP) a zahájen příjem z ISDS. 2013 spuštění ePortálu ČSSZ. 2015 přechod na interaktivní formuláře (nejen ve vztahu k e-Podání). Vlastní komunikace s DIS-systémem probíhá jedním z komunikačních kanálů: Komunikační kanály ČSSZ pro e-Podání Podávající klient ČSSZ DIS-systém ČSSZ Veřejné rozhraní pro e-Podání (APEP / VREP) Podepsaná a zašifrovaná zpráva Informační systém datových schránek (ISDS) Nepodepsaná a nezašifrovaná zpráva Pro vývojáře a SW firmy je k dispozici testovací prostředí ČSSZ. 4

5 Interní komunikace systémů ČSSZ
2. Příjem a zpracování e-Podání systémy ČSSZ Předpoklady k e-Podání (konektivita, formuláře ČSSZ / specializovaný SW) Registrace k e-Podání je vyžadována pouze pro VREP/APEP. Jedno e-Podání může obsahovat až 1500 formulářů (mimo služeb Přehled OSVČ a PVPOJ, kde jedno e - Podání může obsahovat pouze jeden formulář). Podání obsahující méně než 300 formulářů jsou zpracovávána neprodleně. Velká podání 300 – 1500 formulářů mají tzv. odložené zpracování na večerní hodiny (menší vytížení systému). Při opakovaném podávání totožného e - Podání jsou tato podání zamítána pro duplicitu s tím, že má klient možnost opětovného podání za 48 hodin. (Týká pouze zamítnutého e-Podání. Přijaté e-Podání není možné zasílat opakovaně.) Komunikace klienta s ČSSZ Interní komunikace systémů ČSSZ 5

6 3. Zdroj informací – možnosti testování
Primární zdroj informací: web ČSSZ sekce e-Podání: „Pro SW vývojáře“ ( Mimo jiné zde naleznete: Technické předpoklady k e - Podání a zpracování na ČSSZ Definice jednotlivých druhů e – Podání (DV, XSD, …) Identifikátory e – Podání (VS, Correlation ID, IČPE, …) Komunikační kanály e - Podání Elektronický podpis Šifrování datových zpráv Pro účely testování e - Podání vybudovala Česká správa sociálního zabezpečení testovací prostředí, které je striktně odděleno od produkčního prostředí. Registraci k testování provádí CC technické pomoci, nebo pracovníci ústředí: Ing. Havlíček a Bc. Vřeský Data zaslaná na testovací VREP (Veřejné rozhraní pro e - Podání) ČSSZ, nebo prostřednictvím testovacího ISDS (Informačního systému datových schránek) do testovacího prostředí ČSSZ jsou zpracovávána pouze fiktivně. 6

7 4. Support ČSSZ pro podávající a SW vývojáře
Support 1. úrovně call centrum technické pomoci ČSSZ. Support 2. úrovně pracovníci ústředí (Ing. Havlíček / Bc. Vřeský). Support 3. úrovně dodavatel technologie. Call centrum technické pomoci poskytuje klientům ČSSZ informace ryze technického (nikoli metodického) rázu jako například: e-Podání ČSSZ (předpoklady, certifikáty, stav zpracování, chybová hlášení), e-Portál ČSSZ (přihlášení, nabízené služby, chybová hlášení), interaktivní formuláře ČSSZ (instalace plugin a Javy, práce s daty, …), registrace vývojářů a SW firem k testování. Kontakt na CC technické pomoci ČSSZ - tel. č.: Provozní doba CC: Pondělí 8: :00 Úterý 8: :00 Středa 8: :00 Čtvrtek 8: :00 Pátek 8: :00 7

8 GovTalk obálka pro kanál PVS (2004-2012)  VREP (2011)  APEP (2014)
5. Vstupní kanály do DIS systému, informace z GovTalk obálky GovTalk obálka pro kanál PVS ( )  VREP (2011)  APEP (2014) Kanál ISDS – DV jako příloha DZ (2011) 8

9 <Vendor productName="Software602 Form Filler" version="4.55" />
5. Vstupní kanály do DIS systému, informace z GovTalk obálky SenderDetails obsahuje element < Address></ Address> , ten umožňoval na PVS podávajícím přebít adresu z RAUI (tzn. třídění protokolů ze zpracování, např. podle VS u účetních fy apod.) Využívá Vámi vyvíjený SW Address z elementu SenderDetails z GovTalk obálky ? Kanál ISDS neobsahuje zpravidla v příloze datové zprávy GovTalk obálku => chybí z ní informace, např. o komunikačním SW a jeho verzi, a proto nelze zjistit zastoupení jednotlivých SW při odesílání e-podání. Dokonce neexistuje statistika ani pro interaktivní formuláře z e-portálu ČSSZ. Pro kanál VREP (APEP) pro starý Form Filler platí: <Vendor productName="Software602 Form Filler" version="4.55" /> Pro interaktivní formuláře, které jdou přes FAS server kanálem APEP platí:      <Vendor productName="FormApps Server" version="1.0.5"/> 9

10 6. Protokoly o výsledku zpracování ve formátu XML pro kanál ISDS
10

11 6. Protokoly o výsledku zpracování ve formátu XML pro kanál ISDS
11

12 6. Protokoly o výsledku zpracování ve formátu XML pro kanál ISDS
12

13 6. Protokoly o výsledku zpracování ve formátu XML pro kanál ISDS
13

14 Pokud nejde XML protokoly zrušit a tento formát je využíván:
6. Protokoly o výsledku zpracování ve formátu XML pro kanál ISDS Lze zrušit rozesílání protokolů o výsledku zpracování e-podání kanálem ISDS ve formátu XML ? Pokud nejde XML protokoly zrušit a tento formát je využíván: Lze změnit pořadí příloh s protokolem, tzn. 1. příloha by byla html a 2. příloha by byla ve formátu XML ? 14

15 7. Protokoly o přijetí e-podání u kanálu ISDS
Bylo zrušeno zasílání protokolů u kanálu ISDS o přijetí e-podání, odesílají se pouze datové zprávy pro formuláře s chybami. Je podávajícími vyžadován u kanálu ISDS protokol o přijetí e-podání k archivaci pro případ kontroly i v případě, že e-podání bylo přijato ? Z našeho Call Centra máme signály, že tyto protokoly jsou požadovány. Pokud bude zasílání protokolů obnoveno, nelze očekávat prostý návrat k předchozímu stavu. V odb. 51 ČSSZ jsou diskutovány možnosti, jak by si podávající sám mohl podle pověření ke službám řídit možnost odeslání u s protokolem pro oba kanály APEP a ISDS, nezávisle na výsledku zpracování: zadáním nové nebo změnou stávající ové adresy v RAUI pro jednotlivé služby (nová servisní služba); přidáním elementu Address (analogie s GovTalk), tzn. změnou DV, a touto hodnotou modifikovat informaci z RAUI. 15

16 8. Parametrizace průběhu zpracování a předávání informací
Shrnutí Vznikají nové požadavek na sjednocení parametrizace průběhu zpracování a předávání informací pro jednotlivé kanály a provozované služby zavedením nových elementů a atributů přímo do datových vět. GovTalk < Address></ Address> tedy včetně kanálu ISDS <Vendor productName="Software602 Form Filler" version="4.53" /> Další XMLProtokol=„false“ není smysluplné vše parametrizovat castecnePrijeti=„true“ nasazeno ………. 16

17 9. Nová služba NEM_PRI 2015 17

18 9. Nová služba NEM_PRI 2015 Byla přizpůsobena XSD šablona - soubor: NEMPRI_v200_oprava.xsd Tato verze bude nasazena do testovacího prostředí v pondělí 16.3. 18

19 10. Připravovaná servisní služba USRCERT
Servisní služba USRCERT „Oznámení/Ohlášení kvalifikovaného certifikátu“ bude realizována jako samostatná služba se svým jedinečným xmlns=„…..“. Bude nezávislá na pověření podávat za konkrétní VS a specifikovanou službu, tzn. ne jako e-Type (podtyp) již provozovaných služeb ONZ, ELDP, PVPOJ a POSTP a pod jejich GovTalk obálkou. Dojde k zjednodušení formuláře. 19

20 11. Zpřístupnění FLK formou služby v DMZ vývojářům
Kdyby byla popsána služba FLK v DMZ, byli by jste ochotni přeprogramovat své komunikátory a tyto kontroly (protokol XML) využívat pro kontrolu formulářů ?  Změny ve FLK by byly automaticky implementovány do všech SW vývojářů, kteří by službu využívali. Odpovědí by byl protokol ve formátu XML. 20

21 12. Diskuse a závěr Děkujeme za Vaši účast na semináři a za vyplněné a odevzdané dotazníky.


Stáhnout ppt "Program konference pro vývojáře SW systémů Pátek"

Podobné prezentace


Reklamy Google