Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Program konference pro vývojáře SW systémů Pátek 13. 3. 2015 9:30 – 10:00 Registrace účastníků konference 10:00 – 10:10Zahájení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Program konference pro vývojáře SW systémů Pátek 13. 3. 2015 9:30 – 10:00 Registrace účastníků konference 10:00 – 10:10Zahájení."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Program konference pro vývojáře SW systémů Pátek 13. 3. 2015 9:30 – 10:00 Registrace účastníků konference 10:00 – 10:10Zahájení a přivítání zúčastněných vrchním ředitelem IKT Ing. Milan Shrbený 10:10 – 10:35Vystoupení odpovědných pracovníků e-Podání Ing. Karel Havlíček, CSc. Bc. Radim Vřeský 10:35 – 11:05První část prezentace firmy Microsoft Ing. Michal Osif Ing. Jiří Binko 11:05 – 11:35Přestávka (občerstvení) 11:35 – 12:30Dokončení prezentace firmy Microsoft Ing. Michal Osif Ing. Jiří Binko 12:30 – 13:00Diskuse

2 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Konference SW vývojářů Ing. Karel Havlíček, CSc. Bc. Radim Vřeský ČSSZ odb. č.51 Koncepcí a systémové integrace Praha 13. března 2015 Elektronická podání (e-Podání) na ČSSZ

3 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ O B S A H 1.Historie e-Podání (milníky) 2.Příjem a zpracování e-Podání systémy ČSSZ 3.Zdroj informací – možnosti testování 4.Support ČSSZ pro podávající a SW vývojáře 5.Vstupní kanály do DIS systému, informace z GovTalk obálky 6.Protokoly o výsledku zpracování ve formátu XML pro kanál ISDS 7.Protokoly o přijetí e-Podání u kanálu ISDS 8.Parametrizace průběhu zpracování a předávání informací 9.Nová služba NEM_PRI 2015 10.Připravovaná servisní služba USRCERT 11.Zpřístupnění FLK formou služby v DMZ vývojářům 12.Diskuse a dotazy, závěr

4 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1. Historie e-Podání (milníky) Veřejné rozhraní pro e-Podání (APEP / VREP) Podepsaná a zašifrovaná zpráva Podávající klient ČSSZ DIS-systém ČSSZ Informační systém datových schránek (ISDS) Nepodepsaná a nezašifrovaná zpráva Komunikační kanály ČSSZ pro e-Podání 2004 spuštění e-Podání (služba ELDP prostřednictvím PVS).  2005 814.400 zpracovaných e-Podání  2014 5.389.960 zpracovaných e-Podání (21 služeb + neveřejné sl.)  Ve špičkách ČSSZ zpracovává až 35 tisíc e-Podání / den, která mohou obsahovat 1500 formulářů v jednom podání. 2011 spuštění VREP (nyní APEP) a zahájen příjem z ISDS. 2013 spuštění ePortálu ČSSZ. 2015 přechod na interaktivní formuláře (nejen ve vztahu k e-Podání). Vlastní komunikace s DIS-systémem probíhá jedním z komunikačních kanálů: Pro vývojáře a SW firmy je k dispozici testovací prostředí ČSSZ.

5 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 2. Příjem a zpracování e-Podání systémy ČSSZ Komunikace klienta s ČSSZ Interní komunikace systémů ČSSZ Předpoklady k e-Podání (konektivita, formuláře ČSSZ / specializovaný SW) Registrace k e-Podání je vyžadována pouze pro VREP/APEP. Jedno e-Podání může obsahovat až 1500 formulářů (mimo služeb Přehled OSVČ a PVPOJ, kde jedno e - Podání může obsahovat pouze jeden formulář). Podání obsahující méně než 300 formulářů jsou zpracovávána neprodleně. Velká podání 300 – 1500 formulářů mají tzv. odložené zpracování na večerní hodiny (menší vytížení systému). Při opakovaném podávání totožného e - Podání jsou tato podání zamítána pro duplicitu s tím, že má klient možnost opětovného podání za 48 hodin. (Týká pouze zamítnutého e-Podání. Přijaté e-Podání není možné zasílat opakovaně.)

6 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 3. Zdroj informací – možnosti testování Primární zdroj informací: web ČSSZ sekce e-Podání: „Pro SW vývojáře“ (http://www.duchodove-pojisteni.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/).http://www.duchodove-pojisteni.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/ Mimo jiné zde naleznete:  Technické předpoklady k e - Podání a zpracování na ČSSZ  Definice jednotlivých druhů e – Podání (DV, XSD, …)  Identifikátory e – Podání (VS, Correlation ID, IČPE, …)  Komunikační kanály e - Podání  Elektronický podpis  Šifrování datových zpráv Pro účely testování e - Podání vybudovala Česká správa sociálního zabezpečení testovací prostředí, které je striktně odděleno od produkčního prostředí. Registraci k testování provádí CC technické pomoci, nebo pracovníci ústředí: Ing. Havlíček (Karel.Havlicek@CSSZ.cz) a Bc. Vřeský (Radim.Vresky@cssz.cz).Karel.Havlicek@CSSZ.czRadim.Vresky@cssz.cz Data zaslaná na testovací VREP (Veřejné rozhraní pro e - Podání) ČSSZ, nebo prostřednictvím testovacího ISDS (Informačního systému datových schránek) do testovacího prostředí ČSSZ jsou zpracovávána pouze fiktivně.

7 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 4. Support ČSSZ pro podávající a SW vývojáře Support 1. úrovně call centrum technické pomoci ČSSZ. Support 2. úrovně pracovníci ústředí (Ing. Havlíček / Bc. Vřeský). Support 3. úrovně dodavatel technologie. Call centrum technické pomoci poskytuje klientům ČSSZ informace ryze technického (nikoli metodického) rázu jako například:  e-Podání ČSSZ (předpoklady, certifikáty, stav zpracování, chybová hlášení),  e-Portál ČSSZ (přihlášení, nabízené služby, chybová hlášení),  interaktivní formuláře ČSSZ (instalace plugin a Javy, práce s daty, …),  registrace vývojářů a SW firem k testování. Kontakt na CC technické pomoci ČSSZ - tel. č.: 585 708 290. Provozní doba CC: Pondělí 8:00 - 17:00 Úterý8:00 - 15:00 Středa8:00 - 17:00 Čtvrtek8:00 - 15:00 Pátek8:00 - 14:00

8 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 5. Vstupní kanály do DIS systému, informace z GovTalk obálky GovTalk obálka pro kanál PVS (2004-2012)  VREP (2011)  APEP (2014) Kanál ISDS – DV jako příloha DZ (2011)

9 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 5. Vstupní kanály do DIS systému, informace z GovTalk obálky -SenderDetails obsahuje element, ten umožňoval na PVS podávajícím přebít e-mail adresu z RAUI (tzn. třídění protokolů ze zpracování, např. podle VS u účetních fy apod.) Využívá Vámi vyvíjený SW EmailAddress z elementu SenderDetails z GovTalk obálky ? -Kanál ISDS neobsahuje zpravidla v příloze datové zprávy GovTalk obálku => chybí z ní informace, např. o komunikačním SW a jeho verzi, a proto nelze zjistit zastoupení jednotlivých SW při odesílání e-podání. Dokonce neexistuje statistika ani pro interaktivní formuláře z e-portálu ČSSZ. Pro kanál VREP (APEP) pro starý Form Filler platí: Pro interaktivní formuláře, které jdou přes FAS server kanálem APEP platí:

10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 6. Protokoly o výsledku zpracování ve formátu XML pro kanál ISDS

11 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 6. Protokoly o výsledku zpracování ve formátu XML pro kanál ISDS

12 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 6. Protokoly o výsledku zpracování ve formátu XML pro kanál ISDS

13 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 6. Protokoly o výsledku zpracování ve formátu XML pro kanál ISDS

14 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 6. Protokoly o výsledku zpracování ve formátu XML pro kanál ISDS Lze zrušit rozesílání protokolů o výsledku zpracování e-podání kanálem ISDS ve formátu XML ? Pokud nejde XML protokoly zrušit a tento formát je využíván: Lze změnit pořadí příloh s protokolem, tzn. 1. příloha by byla html a 2. příloha by byla ve formátu XML ?

15 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 7. Protokoly o přijetí e-podání u kanálu ISDS Bylo zrušeno zasílání protokolů u kanálu ISDS o přijetí e-podání, odesílají se pouze datové zprávy pro formuláře s chybami. Je podávajícími vyžadován u kanálu ISDS protokol o přijetí e-podání k archivaci pro případ kontroly i v případě, že e-podání bylo přijato ? Z našeho Call Centra máme signály, že tyto protokoly jsou požadovány. Pokud bude zasílání protokolů obnoveno, nelze očekávat prostý návrat k předchozímu stavu. V odb. 51 ČSSZ jsou diskutovány možnosti, jak by si podávající sám mohl podle pověření ke službám řídit možnost odeslání e-mailu s protokolem pro oba kanály APEP a ISDS, nezávisle na výsledku zpracování: zadáním nové nebo změnou stávající e-mailové adresy v RAUI pro jednotlivé služby (nová servisní služba); přidáním elementu EmailAddress (analogie s GovTalk), tzn. změnou DV, a touto hodnotou modifikovat informaci z RAUI.

16 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 8. Parametrizace průběhu zpracování a předávání informací Shrnutí Vznikají nové požadavek na sjednocení parametrizace průběhu zpracování a předávání informací pro jednotlivé kanály a provozované služby zavedením nových elementů a atributů přímo do datových vět. GovTalk tedy včetně kanálu ISDS Další XMLProtokol=„false“není smysluplné vše parametrizovat castecnePrijeti=„true“nasazeno ……….

17 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 9. Nová služba NEM_PRI 2015 http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/definice-druhu-e-podani/nempri/

18 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 9. Nová služba NEM_PRI 2015 http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/definice-druhu-e-podani/nempri/ Byla přizpůsobena XSD šablona - soubor: NEMPRI_v200_oprava.xsd Tato verze bude nasazena do testovacího prostředí v pondělí 16.3.

19 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 10. Připravovaná servisní služba USRCERT Servisní služba USRCERT „Oznámení/Ohlášení kvalifikovaného certifikátu“ bude realizována jako samostatná služba se svým jedinečným xmlns=„…..“. Bude nezávislá na pověření podávat za konkrétní VS a specifikovanou službu, tzn. ne jako e-Type (podtyp) již provozovaných služeb ONZ, ELDP, PVPOJ a POSTP a pod jejich GovTalk obálkou. Dojde k zjednodušení formuláře.

20 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 11. Zpřístupnění FLK formou služby v DMZ vývojářům Kdyby byla popsána služba FLK v DMZ, byli by jste ochotni přeprogramovat své komunikátory a tyto kontroly (protokol XML) využívat pro kontrolu formulářů ?  Změny ve FLK by byly automaticky implementovány do všech SW vývojářů, kteří by službu využívali. Odpovědí by byl protokol ve formátu XML.

21 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 12. Diskuse a závěr Děkujeme za Vaši účast na semináři a za vyplněné a odevzdané dotazníky.


Stáhnout ppt "ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Program konference pro vývojáře SW systémů Pátek 13. 3. 2015 9:30 – 10:00 Registrace účastníků konference 10:00 – 10:10Zahájení."

Podobné prezentace


Reklamy Google