Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P3_1.12 Tematická oblast: Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu Psaní slov přejatých Typ: DUM - kombinovaný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P3_1.12 Tematická oblast: Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu Psaní slov přejatých Typ: DUM - kombinovaný."— Transkript prezentace:

1 Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P3_1.12 Tematická oblast: Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu Psaní slov přejatých Typ: DUM - kombinovaný Předmět: ČJS Ročník: 5. r. (6leté), 3. r.(4leté) Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0296 Zpracovatel: Mgr. Romana Cieslarová Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Datum vytvoření: leden 2013

2 METODICKÝ LIST Materiál je součástí tematické oblasti Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu a je určen pro žáky semináře z českého jazyka a literatury v předmaturitním ročníku. Slouží k zopakování a procvičení učiva o pravopisu slov přejatých. Inovace spočívá ve využití interaktivního prostředí.

3 V první části si formou výkladovou žáci zopakují problematiku pravopisu přejatých slov. V závěru DUM se nachází úkol, který je možno zadat také jako domácí. Jeho zpracování spočívá v ověřování pravopisu přejatých slov v Pravidlech českého pravopisu.

4 J AK NAPSAT PŘEJATÉ SLOVO ? O tom, zda psát přejaté slovo pravopisem původním, nebo podle zásad českého pravopisu – počeštěně, rozhoduje míra jeho zakotvenosti v českém prostředí.

5 K TERÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍ PROCES POČEŠŤOVÁNÍ ? frekvence slova hlásková podoba slova oblast užívání (např. úzce odborné výrazy téměř nezdomácňují) aj.

6 P ŘEJATÁ SLOVA ROZČLENÍME NA : I. Slova psaná původním pravopisem II. Slova, která je možno psát pravopisem původním i počeštěným III. Slova pravopisně počeštěná

7 I. P ŮVODNÍ PRAVOPIS 1) slova úzce odborná (trecento, enjambement, biedermeier ) 2) slova knižní (doyen, milieu) 3) slova s povahou mezinárodních značek (watt, ohm, newton, lithium) 4) slova označující skutečnosti týkající se pouze cizích zemí (lady, hugenot, labourista, muezzin)

8 5) slova částečně zdomácnělá (blues, boom, evergreen, ghetto, software, kiwi, laser, miss, leasing, outsider, pizza) 6) citátové výrazy (à propos, à la, ad acta, curriculum vitae, fair play, faux pas, pour féliciter)

9 II. PRAVOPIS PŮVODNÍ I POČEŠTĚNÝ byte/bajt boutique/butik comics/komiks jazz/džez judo/džudo leader/lídr rallye/rely make-up/mejkap gentleman/džentlmen handicap/hendikep rock-and-roll/rokenrol lunchmeat/lančmít royalista/roajalista aj.

10 P OZOR NA SLOVA ZAKONČENÁ NA - ING /- INK ! 1) pouze -ing  např. leasing, skauting, windsurfing 2) dublety -ing/-ink:  např. dabing/dabink, doping/dopink, marketing/marketink, puding/pudink, smoking/smokink 3) pouze -ink:  např. forčekink, mítink, strečink

11 III. S LOVA PRAVOPISNĚ POČEŠTĚNÁ 1) cizí slova obecně rozšířená (aféra, kakao, tramvaj, jogurt, junior, kolega, kytara, šok aj.) 2) běžné odborné výrazy (fyzika, revma, teologie, syntéza aj.) Způsob psaní těchto slov odpovídá většinou jejich spisovné české výslovnosti.

12 Nyní zaměříme svou pozornost na některé problémové jevy pravopisu přejatých slov.

13 I/Y Písmena i/y se často zachovávají podle původního pravopisu →  po tvrdé souhlásce se může objevit i (historie, kinetika, dioda, algoritmus);  po měkké souhlásce se může objevit y (cyklista, cysta, cytologie). U přejatých slov se nelze řídit slovy vyjmenovanými!

14 DIS -/ DYS - 1) dis- je předpona původně latinská, má nejčastěji význam roz- (distribuce), nebo zápor ne- (disharmonie) 2) dys- je předpona původně řecká a označuje něco vadného, špatného (dysfunkce, dyslektik, dysgrafie)

15 S/Z Důsledkem počešťování je vznik mnoha dubletních tvarů. Ty jsou vnímány: 1) jako rovnocenné – u slov zakončených - ns/-nz, -rs/-rz, -ls/-lz (pulz/puls, kurz/kurs, konkurz/konkurs) 2) za základní je považováno z, podoba slova se s je považována za knižní (poezie/poesie, konzul/konsul, organizace/organisace, torzo/torso) 3) za základní se považuje s – u slov -ismus/-izmus, -smus/-zmus (realismus/ realizmus, socialismus/socializmus)

16 D ÉLKA SAMOHLÁSEK Psaní délky u cizích slov je rozkolísané: 1) dlouhá samohláska se ustálila pouze u některých slov (hermelín, suterén, pasažér, série, lóže, sólo, róba), dále ji píšeme např. ve slovech zakončených na -é, -ém, -éza, - iáda, -iér, -iéra, -má, -oár, -óza, - ýza aj. 2) krátká samohláska se píše ve slovech zakončených na -ida, -orium, -ura aj. 3) dubletní tvary – pravidla ale doporučují preferovat samohlásku krátkou, např. slova zakončená -en, -in, -iv, -ivum, -emie, -erie, - on, -ped aj.

17 Ú KOLY PRO SAMOSTATNOU PRÁCI 1) Ověřte v aktuálních Pravidlech českého pravopisu možné podoby deseti přejatých slov označujících různé moderní sporty. 2) Tamtéž ověřte pravopis minimálně deseti termínů z oboru chemie nebo biologie.

18 P OUŽITÁ LITERATURA : Pravidla českého pravopisu. Brno : Lingea, 2010. ISBN 978-80-87062-88-3. HARTMANNOVÁ, Věra a kol. Pravidla českého pravopisu. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-146-2.


Stáhnout ppt "Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P3_1.12 Tematická oblast: Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu Psaní slov přejatých Typ: DUM - kombinovaný."

Podobné prezentace


Reklamy Google