Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tematická oblast: Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tematická oblast: Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu"— Transkript prezentace:

1 Tematická oblast: Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu
Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P3_1.12 Tematická oblast: Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu Psaní slov přejatých Typ: DUM - kombinovaný Předmět: ČJS Ročník: 5. r. (6leté), 3. r.(4leté) Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/ Zpracovatel: Mgr. Romana Cieslarová Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Datum vytvoření: leden 2013

2 METODICKÝ LIST Materiál je součástí tematické oblasti Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu a je určen pro žáky semináře z českého jazyka a literatury v předmaturitním ročníku. Slouží k zopakování a procvičení učiva o pravopisu slov přejatých. Inovace spočívá ve využití interaktivního prostředí.

3 V první části si formou výkladovou žáci zopakují problematiku pravopisu přejatých slov. V závěru DUM se nachází úkol, který je možno zadat také jako domácí. Jeho zpracování spočívá v ověřování pravopisu přejatých slov v Pravidlech českého pravopisu.

4 Jak napsat přejaté slovo?
O tom, zda psát přejaté slovo pravopisem původním, nebo podle zásad českého pravopisu – počeštěně, rozhoduje míra jeho zakotvenosti v českém prostředí.

5 Které faktory ovlivňují proces počešťování?
frekvence slova hlásková podoba slova oblast užívání (např. úzce odborné výrazy téměř nezdomácňují) aj.

6 Přejatá slova rozčleníme na:
Slova psaná původním pravopisem Slova, která je možno psát pravopisem původním i počeštěným Slova pravopisně počeštěná

7 I. Původní pravopis slova úzce odborná (trecento, enjambement, biedermeier ) slova knižní (doyen, milieu) slova s povahou mezinárodních značek (watt, ohm, newton, lithium) slova označující skutečnosti týkající se pouze cizích zemí (lady, hugenot, labourista, muezzin)

8 slova částečně zdomácnělá (blues, boom, evergreen, ghetto, software, kiwi, laser, miss, leasing, outsider, pizza) citátové výrazy (à propos, à la, ad acta, curriculum vitae, fair play, faux pas, pour féliciter)

9 II. PRAVOPIS PŮVODNÍ I POČEŠTĚNÝ
byte/bajt boutique/butik comics/komiks jazz/džez judo/džudo leader/lídr rallye/rely make-up/mejkap gentleman/džentlmen handicap/hendikep rock-and-roll/rokenrol lunchmeat/lančmít royalista/roajalista aj.

10 Pozor na slova zakončená na -ing/-ink!
pouze -ing např. leasing, skauting, windsurfing dublety -ing/-ink: např. dabing/dabink, doping/dopink, marketing/marketink, puding/pudink, smoking/smokink pouze -ink: např. forčekink, mítink, strečink

11 III. Slova pravopisně počeštěná
cizí slova obecně rozšířená (aféra, kakao, tramvaj, jogurt, junior, kolega, kytara, šok aj.) běžné odborné výrazy (fyzika, revma, teologie, syntéza aj.) Způsob psaní těchto slov odpovídá většinou jejich spisovné české výslovnosti.

12 Nyní zaměříme svou pozornost na některé problémové jevy pravopisu přejatých slov.

13 I/Y Písmena i/y se často zachovávají podle původního pravopisu →
po tvrdé souhlásce se může objevit i (historie, kinetika, dioda, algoritmus); po měkké souhlásce se může objevit y (cyklista, cysta, cytologie). U přejatých slov se nelze řídit slovy vyjmenovanými!

14 dis-/dys- dis- je předpona původně latinská, má nejčastěji význam roz- (distribuce), nebo zápor ne- (disharmonie) dys- je předpona původně řecká a označuje něco vadného, špatného (dysfunkce, dyslektik, dysgrafie)

15 S/Z Důsledkem počešťování je vznik mnoha dubletních tvarů. Ty jsou vnímány: jako rovnocenné – u slov zakončených - ns/-nz, -rs/-rz, -ls/-lz (pulz/puls, kurz/kurs, konkurz/konkurs) za základní je považováno z, podoba slova se s je považována za knižní (poezie/poesie, konzul/konsul, organizace/organisace, torzo/torso) za základní se považuje s – u slov -ismus/-izmus, -smus/-zmus (realismus/ realizmus, socialismus/socializmus)

16 Délka samohlásek Psaní délky u cizích slov je rozkolísané:
dlouhá samohláska se ustálila pouze u některých slov (hermelín, suterén, pasažér, série, lóže, sólo, róba), dále ji píšeme např. ve slovech zakončených na -é, -ém, -éza, - iáda, -iér, -iéra, -má, -oár, -óza, - ýza aj. krátká samohláska se píše ve slovech zakončených na -ida, -orium, -ura aj. dubletní tvary – pravidla ale doporučují preferovat samohlásku krátkou, např. slova zakončená -en, -in, -iv, -ivum, -emie, -erie, - on, -ped aj.

17 Úkoly pro samostatnou práci
Ověřte v aktuálních Pravidlech českého pravopisu možné podoby deseti přejatých slov označujících různé moderní sporty. Tamtéž ověřte pravopis minimálně deseti termínů z oboru chemie nebo biologie.

18 Použitá literatura: Pravidla českého pravopisu. Brno : Lingea, ISBN HARTMANNOVÁ, Věra a kol. Pravidla českého pravopisu. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, ISBN


Stáhnout ppt "Tematická oblast: Práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu"

Podobné prezentace


Reklamy Google