Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemní plyn Ing. Jan Zaplatílek 22. ledna 2009.  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 Obsah plynárenský spor Rusko – Ukrajina novela energetického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemní plyn Ing. Jan Zaplatílek 22. ledna 2009.  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 Obsah plynárenský spor Rusko – Ukrajina novela energetického."— Transkript prezentace:

1 Zemní plyn Ing. Jan Zaplatílek 22. ledna 2009

2  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 Obsah plynárenský spor Rusko – Ukrajina novela energetického zákona v oblasti plynárenství tuzemský trh s plynem

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Vývoj sporu RU-UA 12.03.08 Gazprom a Naftogaz podepsali Dohodu o rozvoji vztahů v plynárenské oblasti. V souladu s touto Dohodou měl v období březen-prosinec 2008 Gazprom dodávat na Ukrajinu zemní plyn a to jak ruský, tak i střednoasijský v objemu minimálně než 49,8miliard m3 při ceně 179,5 USD/tis. m3. Celkový roční objem dodávek činil 55 miliard m3. Plyn byl dodáván přes zprostředkovatelskou firmu RosUkrEnergo. 2.10.08 při jednání premierů obou zemí, Putina a Timošenkové, byl podepsán další dokument – Memorandum o spolupráci, ve kterém byl hlavním bodem přechod na přímé vztahy mezi Gazprom a Naftogaz od 1.1.2009. Nadále zůstávala možnost dodávat v budoucnu určitý objem Gazpromem na přímo ukrajinským konečným zákazníkům a obě strany potvrdili, že postupně během následujících tří let bude dosaženo tržních, ekonomicky podložených a vzájemně odsouhlasených cen na plyn pro Ukrajinu a také, že budou podle těchto pravidel budou řešeny transitní tarify po teritorii Ukrajiny.

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Vývoj sporu RU-UA (2) 25.11.08 došlo k dohodě o tom, Naftogaz do 1.12.08 uhradí celkovou dlužnou částku za plyn včetně pokut a smluvních sankcí 18.-19.12.08 Naftogaz uhradil 800mil USD ale zbylá část zůstala neuhrazena 30.12.08 ukrajinská strana zajistila úhradu 1,5 miliardy USD a vydala prohlášení, že dluh plně uhrazen. Dle ruské strany zůstalo neuhrazeno 614 milionů USD tvořící sankční poplatky. 31.12.08 proběhla bezúspěšně jednání mezi Gazpromem a Naftogazem o ceně plynu na rok 2009. Přestože jednu chvíli byla dohoda poměrně blízko (225 USD na ruské straně oproti 201 USD na straně ukrajinské) nakonec k ní nedošlo. To znamenalo, že obě strany neměly v danou chvíli smluvně právní podklad pro dodávky plynu na Ukrajinu. Z druhé strany Ukrajina zpochybnila do té doby relativní jistotu (podpořenou prohlášeními činitelů obou stran, že spor se tranzitu do EU nedotkne) relativní klid v otázce tranzitu plynu s tím, že dohoda ze 4.1. 2006 není platná.

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Vývoj sporu RU-UA (3) 1.1.09 Gazprom od 8 hod SEČ zastavuje dodávky pro Ukrajinu 2.1.09 vedení Naftogazu informuje Gazprom, že odebírá pro potřeby zajištění tranzitu přes své území 21mil m3 denně tzv. technologického plynu. Dle ruské strany je to v rozporu dosavadní tranzitní smlouvou. 4.1.09 Gazprom informuje své odběratele a Naftogaz, že ze systému zmizelo cca 50 milionů m3. Dle sdělení ruské strany RosUkrEnergo nedostalo povolení od Naftogazu na odběr 25 milionů m3 uskladněného v PZP na území Ukrajiny. Gazprom ohlásil zvýšení objemu dodávek plynovodem Yamall - Evropa a Blue Stream, naopak Naftogaz ohlašuje postupné snižování objemu plynu, předávaného k tranzitu na území Ukrajiny ruskou stranou. 5.1.09 do EU byly sníženy dodávky od 5-30%, ze snížení objemů se vzájemně ovlivňují obě strany

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Vývoj sporu RU-UA (4) 6.1.09 byly zastaveny tři hlavní předávací body do ukrajinské soustavy, ze zastavení se obviňují obě strany, v ostatních předacích bodech jsou hlášeny nižší objemy plynu. Výrazné je krácení dodávek předaných do EU, Balkán je již úplně odříznut od dodávek přes Ukrajinu. 7.1.09 došlo k totálnímu zastavení dodávek na Ukrajinu a do EU, není zcela jasné zda byl nejdřív zastaven přístup do ukrajinské soustavy nebo dodávky plynu z RF, vysvětlení obou stran sporu se různí. 8.1.09 došlo k obnovení jednání mezi nejvyššími představiteli Gazprom a Naftogaz v Bruselu za přítomnosti předsedy Rady TTE a Komisaře pro Energetiku. Dohody o monitorovací misi nedosaženo z důvodu nenalezení shody o tom, zda její součástí budou, mimo zástupců z EU, i ruští a ukrajinští pozorovatelé 9.-11.1.09 proběhla jednání předsedy Rady EU a premiéra ČR M.Topolánka v Kyjevě a Moskvě. Byl podepsán dokument o Monitoringu. Vzápětí je ruskou stranou kvůli doplňující ukrajinské deklaraci prohlášen za neplatný.

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Vývoj sporu RU-UA (5) 12.1.09 nový podpis dokumentu o Monitoringu, po skončení mimořádné Rady TTE v Bruselu slyšení ruské a ukrajinské delegace; kde obě strany deklarují připravenost obnovit dodávky a tranzit do EU v 8.oo SEČ dne 13.1.09 13.1.09 zahájena činnost mezinárodní monitorovací mise, její problémy se vstupem na některá v dohodě uvedená místa. Ruská strana hlásí připravenost dodávky na předávací stanici SUDŽA v objemu 76,6 milionu m3 pro směr na stanici ORLOVKA (dodávka pro balkánské zem). Ukrajina tuto dodávku s odkazem na technické problémy, způsobené absencí technických dohod, nepřijímá. 14.1.09 Gazprom předal Naftogazu objednávku na 98,8milionu m3 na předávací stanici SUDŽA.Místem určení jsou předávací stanice ORLOVKA a UŽHOROD a Moldávie Naftogaz opět tuto dodávku nepřijal. V ukrajinském přepravním systému jsou s největší pravděpodobností problémy s tlakem, které znemožňují realizovat přepravu, proto ukrajinská strana žádá ruskou o 140milionů m3 na akumulaci systému, z důvodu rozdílnosti náhledu na tuto problematiku především z hlediska úhrady, je odmítnuto. Ruský premiér se v Moskvě schází s představiteli nejvíce postižených zemí (Bulharsko,Moldavsko,Slovensko), někteří z nich předtím jednali již v Kyjevě s ukrajinskými představiteli

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Vývoj sporu RU-UA (6) 15.1.09 situace z hlediska požadavků obou stran stejná jako v předchozím dni.Gazprom vyčísluje své dosavadní ztráty na cca 1,1 mld.USD.. 16.1. 09 na situaci nedochází k žádné změně, Začíná se hovořit o možnosti vzniku mezinárodního konsorcia plynárenských firem, které by za tržní cenu zakoupily plyn nezbytný pro obnovení funkčnosti tranzitního systému Ukrajiny.Údajně se jedná o cca 1,8 mld. m3 plynu.Slovenský a polský prezident jednali v Kyjevě se svým ukrajinským protějškem. 17.1.09 na situaci nedochází k žádné změně. V Moskvě se uskutečnila paralelní jednání premierů Ruska a Ukrajiny a Mezinárodní konference hlav států a vlád o obnovení dodávek ruského plynu evropským zákazníkům, svolaná ruským prezidentem D.Medveděvem. Za EU se této konference nezúčastnili představitelé jednotlivých států, byla – na základě jejich dohody ve snaze o jednotnost vystupování – zastupována eurokomisařem Piebalgsem a za české předsednictví unie ministrem Římanem.Konference však nepřinesla žádný konkrétní posun.

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Vývoj sporu RU-UA (7) 18.1.09 Premieři Ruska a Ukrajiny oznámili, že dosáhli shody a spor byl vyřešen. Gazprom a Naftogaz dostaly pokyn od šéfů vlád pokyn do pondělka 19.1. vypracovat příslušné dokumenty stvrzujících dosaženou dohodu a ihned po jejich podpisu zahájit dodávky a tranzit plynu do EU.Vyřešena měla být i otázka cen za dodávky na Ukrajinu a tranzit, měly by být stanoveny na tržním principu s tím,že pokud bude v roce 2009 zachována výše tranzitního poplatku na úrovni roku 2008, dostane Naftogaz pro letošní rok oproti tržní ceně 20% slevu.Vzájemný obchod by měl být již bez jakýchkoliv prostředníků. 19.1.09 šéfové Gazprom a Naftogaz podepsali za přítomnosti premierů svých zemí desetileté kontrakty na dodávky plynu na Ukrajinu a na jeho tranzit přes území Ukrajiny. 20.1.09 v dopoledních hodinách zahájeny dodávky na UA a tranzit do EU, okolo 12.oo hlášen plyn ve V.Kapušanech, po 18.oo prošel plyn HPS Landžhot

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Stav z 31.12. 08 na 1.1.09

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Stav 6.1.09

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Stav 7.1.09

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Přímé dopady sporu na ČR 1.1.09 dopad z důvodu předsednictví v Radě EU 4.1.09 krácení denní dodávky ve V.Kapušanech o cca 5% 5.1. 09krácení denní dodávky ve V.Kapušanech o cca 10% 6.1.09 krácení denní dodávky ve V.Kapušanech o cca 80% 7.1.09 dodávky ve V.Kapušanech nulové 10.1.09 RWE TG poskytuje plyn z PZP Láb SK 18.1.09 zajištěny nouzové dodávky RWE TG,GdF a E.On přes HPS Landžhot na SK 20.1.09 obnoveny dodávky a tranzit plynu přes UA 21.1.09 obnoven tranzit přes ČR

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Výsledek sporu obecně Cena plynu pro UA se zvedla z 179,50 USD za tisíc m 3 v 2008 na 360 USD v I.Q 2009 Cena za tranzit přes UA zůstává v 2009 na 1,7 USD za tisíc m 3 na 100 km Přímé vztahy GAZPROM – NAFTOGAZ Zvýšená snaha zrealizovat velké nadnárodní projekty představující alternativní trasy do EU (Nord Stream, Nabucco, South Stream), podpora další výstavby podzemních zásobníků či přeshraničních propojení v EU Snaha EU hledat i jiné zdroje plynu včetně LNG

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Nadnárodní projekty plynovodů

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Výsledek sporu pro ČR Připravenost plynárenských firem na krizovou situaci – žádné dopady na zákazníky ve formě vyhlášení stavu nouze Dodávky plynu zajištěny těžbou z PZP, od norských producentů a tzv. Severní cestou (plynovod Yamall – Evropa) Větší tlak na realizaci plynovodu GAZELLE Další investice do PZP Možné oddálení některých projektů elektráren na bázi zemního plynu Posílení snah o vybudování nových bloků JE a prolomení limitů na těžbu hnědého uhlí

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Stav projednávání novely EZ říjen - listopad 2007– projednáno na úrovni vedení MPO a ERU prosinec 2007 – odesláno do mezirezortního připomínkového řízení leden 2008 – mezirezortní připomínkové řízení únor 2008 – vypořádání mezirezortního připomínkového řízení březen 2008 – předání materiálu vládě ČR k projednání duben 2008 – projednání v komisích LRV květen 2008 – projednání LRV červenec 2008 – projednání vládou ČR září 2008 – první čtení v PSP říjen 2008 – zahájení projednávání v HV PSP listopad 2008 - seminář HV PSP leden 2009 – projednání HV PSP

18  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Rada Energetického regulačního úřadu zřizuje se nový orgán Energetického regulačního úřadu, kterým má být pětičlenná Rada jako kolektivní orgán. Tento návrh vychází ze současného trendu právních úprav postavení a organizačního uspořádání správních orgánů, jejichž primárním posláním je aktivní výkon exekutivních funkcí přijímáním nástrojů přispívajících k regulaci specifického sektoru, výkon pravomocí v zájmu spotřebitelů nebo jiných účastníků trhu a bránění zneužívání dominantního postavení na specifických trzích, a tím nahrazování chybějících účinků hospodářské soutěže. Především je třeba zvýraznit pozitivní vliv takového opatření spočívající v konzistentnějším a předvídatelnějším výkonu regulace a omezení možných zásadních obratů při změně personálního obsazení v čele takového orgánu, zvláště když funkční období členů kolektivního orgánu nekončí ve stejnou dobu.

19  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 Operátor trhu činnosti operátora trhu s elektřinou se rozšiřují i na oblast plynárenství, důvodem je plně otevřený trh s elektřinou a plynem a podobnost tohoto trhu, přecházejí sem částečně činnosti provozovatele přepravní soustavy a plně činnosti Bilančního centra, které jako povinné ze zákona zaniká.

20  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Podzemní zásobníky plynu společně byly posuzovány dva související problémy, a to způsob přístupu do podzemního zásobníku plynu a způsob schvalování Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu; regulovaný přístup je sice výhodnější v tom, že cena za služby podzemního uskladňování plynu odráží skutečné náklady provozovatele zásobníku a že jsou stanoveny podrobnější podmínky přístupu k podzemním zásobníkům; naopak u sjednaného přístupu neexistuje riziko možného omezení investic do výstavby nových zásobníků a dále riziko stanovení příliš nízké regulované ceny; po zvážení kladů a záporů obou řešení byl zachován sjednaný přístup k podzemnímu zásobníku plynu (obdobně je tomu ve většině členských států EU) a zároveň bylo přijato rozhodnutí, že Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu, který stanovuje podrobnosti přístupu, bude nově schvalovat Energetický regulační úřad. S ohledem na aktuální situaci na trhu se skladovací kapacitou (spory mezi účastníky trhu řešené ERÚ a ÚOHS) je nově navrhováno vytvoření mechanismu, který umožňuje v případě zásadní disfunkčnosti trhu se skladovací kapacitou Energetickému regulačnímu úřadu zasáhnout a přijmout opatření k nápravě.

21  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Dodavatel poslední instance zajišťuje dodávku elektřiny nebo plynu zákazníkům, kteří ztratili svého dodavatele, je určen ze zákona, odpadá procedura rozhodování ERÚ o jeho výběru, je to obchodník, u kterého se předpokládá ekonomická síla, solidnost a spolehlivost, navrhovaný mechanismus vyhovuje směrnicím EU, oproti stávajícímu ustanovení dochází u dodavatele poslední instance k mírnější formě cenové regulace, a to formou věcně usměrněné ceny; dodávka elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance se týká všech zákazníků na dobu určitou (s výjimkou zákazníků s ročním odběrem plynu vyšším než 400 tis.m 3 )

22  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Rozsah bezpečnostních pásem Vysokotlaké plynovody a přípojky do 40 barů včetně do DN 100 včetně nad DN 100 do DN 300 včetně nad DN 300 do DN 500 včetně nad DN 500 do DN 700 včetně nad DN 700 Vysokotlaké plynovody nad 40 barů do DN 100 včetně nad DN 100 do DN 500 včetně nad DN 500 Velikost pásma 10 m (původně 15 m) 20 m (původně 20 m) 30 m (původně 40 m) 45 m (původně 40 m) 65 m (původně 40 m) 80 m (původně 100 m) 120 m (původně 150 m) 160 m (původně 200 m)

23  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 Přeložky Stavebník, který vyvolal přeložku, nese náklady nezbytné úpravy dotčeného plynárenského zařízení a to na úrovni stávajícího technického řešení. Náklady související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity plynárenského zařízení nese vlastník tohoto zařízení. V případech, kdy bylo věcné břemeno k plynárenskému zařízení zřízeno ze zákona a bylo bezúplatné a potřeba přeložky je vyvolána jiným využitím nemovitosti ze strany jejího vlastníka, hradí náklady přeložky vlastník tohoto zařízení.

24  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 24 Změny v plynárenství v ČR Změny v oblasti spotřeby Změny v oblasti dovozců plynu Změny v oblasti obchodníků s plynem

25  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 25 Dovoz zemního plynu Do konce roku 2005 faktický dovozní monopol RWE Transgas V současné době několik dovozců i když dominantní pozice RWE Transgas zůstala zachována, nejvýznamnějším alternativním dovozcem společnost VEMEX, která má střednědobý kontrakt s GAZPROMEXPORT

26  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 26 Podíl dovozu zemního plynu dle obchodních společností od počátku roku 2008

27  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 Změny obchodníků s plynem u oprávněných zákazníků od počátku otevírání tuzemského trhu s plynem Oprávnění zákazníci kategorie VO 237 změna na 237 odběrných místech Oprávnění zákazníci kategorie SO 123 změna na 123 odběrných místech Oprávnění zákazníci kategorie MO 856 změna na 856 odběrných místech Oprávnění zákazníci kategorie DOM 6 535 změna na 6 535 odběrných místech

28  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 28 Tradiční dodavatelé Regionální obchodníci s plynem skupiny RWE E.On Pražská plynárenská

29  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 29 Noví dodavatelé Společnosti mající přímé obchodní vztahy s producenty plynu Domácí producenti plynu Dodavatelé elektřiny, kteří dodávají i plyn

30  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 30 Noví dodavatelé VEMEX (VO,SO),Wingas (VO), United Energy Trading (VO,SO),Lumius (VO,SO,MO,Dom),Petr Lamich – LAMA (VO,SO,MO,DOM), Pragoplyn (VO,SO,MO), Česká energie (VO,SO,MO), Energie Bohemia (VO,SO), VNG Energie Czech (VO), Lumen Energy (VO), Conte (VO,SO, DOM), MND (SO,MO), Quantum (DOM)

31  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 31 Podíl obchodu s plynem podle prodeje zákazníkům od počátku roku 2008

32  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 32 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Zemní plyn Ing. Jan Zaplatílek 22. ledna 2009.  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 Obsah plynárenský spor Rusko – Ukrajina novela energetického."

Podobné prezentace


Reklamy Google