Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbory nebo rada zaměstnanců??? Ano či ne??? Pardubice 29. 4. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbory nebo rada zaměstnanců??? Ano či ne??? Pardubice 29. 4. 2005."— Transkript prezentace:

1 Odbory nebo rada zaměstnanců??? Ano či ne??? Pardubice 29. 4. 2005

2 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB2 O čem dnešní povídání bude 1.Pár neformálních informací úvodem 2.Důvody proč ANO 3.Důvody proč NE 4.Kompetence rady zaměstnanců 5.Kompetence odborů 6.Založení rady zaměstnanců 7.Založení odborů 8.Debata, dotazy ???

3 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB3 Pravidelné „HR – jednání“ s generálním ředitelem Postupující integrace do skupiny KBC /ČSOB Pár neformálních informací úvodem

4 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB4 Důvody proč ANO orgán, jehož jediným úkolem opravdu bude jediná věc - hájit zájmy zaměstnanců X dozorčí rada tím orgánem není!!!V pojišťovně vznikne orgán, jehož jediným úkolem opravdu bude jediná věc - hájit zájmy zaměstnanců X dozorčí rada tím orgánem není!!! (ta je orgánem společnosti, ne zaměstnanců, takže by de facto měla mít za úkol maximální ziskovost a minimální náklady společnosti, včetně personálních… ))). Kompetence odborůKompetence odborů – viz dále  v České republice sice nejsou extrémně silné, ale nejsou ani nijak zanedbatelné  záleží na schopnostech konkrétních lidí, kteří je budou prosazovat. Hodně mocný a důležitý zdroj informacíHodně mocný a důležitý zdroj informací, dnes de facto zaměstnancům nedostupných  relevantní podklad pro legitimní nátlak na management (viz příklad).

5 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB5 Důvody proč NE neochota (zbytečná rezignovanost) většiny zaměstnancůKritika do našich vlastních řad – neochota (zbytečná rezignovanost) většiny zaměstnanců dělat dobrovolně cokoliv navíc. Řízení odborů či rady zaměstnanců se chytí „slabí hráči“Řízení odborů či rady zaměstnanců se chytí „slabí hráči“ – ti by ve vztahu k managementu zájmům zaměstnanců nijak nepomohli, spíše uškodili.

6 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB6 Kompetence rady zaměstnanců (RZ) projednat s RZ stížnost zaměstnancePovinnost zaměstnavatele projednat s RZ stížnost zaměstnance (§ 14 odst. 3 ZP). Hromadné propouštěníHromadné propouštění – informační povinnost zaměstnavatele vůči RZ a projednací povinnost zaměstnavatele s RZ (§ 62 a násl. ZP). pracovní volno s náhradou mzdyVýkon funkce člena RZ  pracovní volno s náhradou mzdy (§ 203 ZP). Právo na informace a právo na projednáníPrávo na informace a právo na projednání (§ 278 a násl. ZP) –Informování v rozsahu ZP_§ 279_Informování.docZP_§ 279_Informování.doc –Projednání v rozsahu ZP_§ 280_Projednání.doc.ZP_§ 280_Projednání.doc Přístup k nadnárodním informacímPřístup k nadnárodním informacím a evropská rada zaměstnanců (§ 288 a násl. ZP). Přechod práv a povinností k jinému zaměstnavateliPřechod práv a povinností k jinému zaměstnavateli – informační povinnost zaměstnavatele vůči RZ a projednací povinnost zaměstnavatele s RZ (§ 339 a násl. ZP) – viz aktuální příklad KBC ICT Branch.

7 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB7 Kompetence odborové organizace (OO) I. Shodné s radou zaměstnanců: projednat s OO stížnost zaměstnancePovinnost zaměstnavatele projednat s OO stížnost zaměstnance (§ 14 odst. 3 ZP). Hromadné propouštěníHromadné propouštění – informační povinnost zaměstnavatele vůči OO a projednací povinnost zaměstnavatele s OO (§ 62 a násl. ZP). pracovní volno s náhradou mzdyVýkon funkce člena OO  pracovní volno s náhradou mzdy (§ 203 ZP). Právo na informace a právo na projednáníPrávo na informace a právo na projednání (§ 278 a násl. ZP). –Informování v rozsahu ZP_§ 279_Informování.docZP_§ 279_Informování.doc –Projednání v rozsahu ZP_§ 280_Projednání.doc.ZP_§ 280_Projednání.doc Přístup k nadnárodním informacímPřístup k nadnárodním informacím a evropská rada zaměstnanců (§ 288 a násl. ZP). Přechod práv a povinností k jinému zaměstnavateliPřechod práv a povinností k jinému zaměstnavateli – informační povinnost zaměstnavatele vůči OO a projednací povinnost zaměstnavatele s OO (§ 339 a násl. ZP) – viz aktuální příklad KBC ICT Branch.

8 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB8 Kompetence odborové organizace II. Navíc oproti radě zaměstnanců: Kolektivní smlouvaKolektivní smlouva a výhradní právo uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance (§ 22 a násl. ZP). pravidelné zprávy o nových pracovních poměrechPovinnost zaměstnavatele předkládat OO pravidelné zprávy o nových pracovních poměrech (§ 38 ZP). Nesouhlas zaměstnance s převedením na jinou práciNesouhlas zaměstnance s převedením na jinou práci – jen po projednání s OO (§ 46 ZP). Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměruVýpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru – povinnost zaměstnavatele předem projednat s OO + podmínka předchozího souhlasu u člena orgánu OO (§ 61 ZP). Opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práciOpatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se zřetelem na BOZP – povinnost zaměstnavatele předem projednat s OO (§ 99 ZP). Šetření pracovního úrazuŠetření pracovního úrazu za účasti OO (§ 105 ZP). řešení otázek BOZPÚčast na řešení otázek BOZP (§ 108 ZP).

9 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB9 Kompetence odborové organizace III. Navíc oproti radě zaměstnanců: výplatního termínu mzdyProjednání výplatního termínu mzdy s OO (§ 141 odst. 3 ZP). podmínkách náhrady mzdy při tzv. částečné nezaměstnanostiDohoda OO se zaměstnavatelem o podmínkách náhrady mzdy při tzv. částečné nezaměstnanosti - dočasném omezení poptávky po našich službách (§ 209 ZP). Rozvrh čerpání dovolenéRozvrh čerpání dovolené – předchozí souhlas OO (§ 217 ZP). Určení hromadného čerpání dovolené z provozních důvodůUrčení hromadného čerpání dovolené z provozních důvodů – v dohodě s OO (§ 220 ZP). povinné projednání výše náhrady škodyOdpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli – povinné projednání výše náhrady škody (je-li vyšší než 1.000,- Kč) + dohody o způsobu její úhrady s OO (§ 263 odst. 3 ZP). Výrazně nadstandardní (i oproti RZ) právo na informace a právo na projednáníVýrazně nadstandardní (i oproti RZ) právo na informace a právo na projednání (§ 287 ZP) – přesně ve věcech, které jsou často v pojišťovně předmětem (leckdy neoprávněné) kritiky ze strany zaměstnanců!!! (viz příklady ZP_§ 287_Informování a projednání_odbory.doc).ZP_§ 287_Informování a projednání_odbory.doc

10 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB10 Kompetence odborové organizace IV. Navíc oproti radě zaměstnanců: Množství požadované práce a pracovní tempo, popřípadě zavedení nebo změna normy spotřeby práceMnožství požadované práce a pracovní tempo, popřípadě zavedení nebo změna normy spotřeby práce – po projednání s OO (§ 300 ZP). pracovního řáduVydání nebo změna pracovního řádu – jen s předchozím písemným souhlasem OO (§ 306 odst. 4 ZP). dbát o dodržování ZP, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o BOZPObecné oprávnění OO dbát o dodržování ZP, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o BOZP a ostatních pracovněprávních předpisů (§ 321 ZP). Právo kontroly OO nad stavem BOZPPrávo kontroly OO nad stavem BOZP u zaměstnavatele (§ 322 ZP). neomluveného zameškání prácePosuzování jednotlivých případů neomluveného zameškání práce – v dohodě s OO (§ 348 odst. 3 ZP). povinné projednání způsobu a výše náhrady škodyOdpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání - povinné projednání způsobu a výše náhrady škody s OO (§ 369 odst. 2 ZP).

11 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB11 Status a vznik rady zaměstnanců Základní úprava v § 281 a násl. ZP. RZ není samostatným subjektem právaRZ není samostatným subjektem práva  nemá právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům. závislý na zaměstnavateliVznik RZ je závislý na zaměstnavateli: –určení počtu členů RZ; –vyhlášení voleb do RZ (nutný písemný návrh podepsaný nejméně 1/3 zaměstnanců!!!). Nejméně 3 a nejvýše 15 členů. Funkční období 3 roky.

12 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB12 Status a vznik odborů I. Základní úprava v zákonu č. 831990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů + v Listině základních práv a svobod (čl. 27) + v mezinárodních smlouvách, kterými je česká republika vázána. OO je samostatným subjektem právaOO je samostatným subjektem práva  má právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům. 2 základní možnosti: pouhou organizační jednotku (základní organizaci) jiné odborové organizace a) Založit v pojišťovně pouhou organizační jednotku (základní organizaci) jiné odborové organizace (odborového svazu – např. Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví). Výhody: podpora příslušného odborového svazu.Možná administrativní, právní, kapacitní a jiná podpora příslušného odborového svazu. kontaktů se zaměstnanci jiných zaměstnavatelůMožnost kontaktů se zaměstnanci jiných zaměstnavatelů sdružených v daném odborovém svazu. Nevýhody: Nižší míra nezávislosti.Nižší míra nezávislosti. na jakýchkoliv jiných subjektech zcela nezávislou odborovou organizaci. b)Založit v pojišťovně na jakýchkoliv jiných subjektech zcela nezávislou odborovou organizaci. Výhody a nevýhody – pouze v opačném gardu od předchozí možnosti.

13 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB13 Status a vznik odborů II. K variantě ad a): stačí kontaktovat příslušný odborový svazDe facto stačí kontaktovat příslušný odborový svaz a ten zařídí vše potřebné. K variantě ad b): registrací u Ministerstva vnitra České republikyVzniká registrací u Ministerstva vnitra České republiky (do 10 dnů od podání návrhu). tzv. přípravný výbor  min. 3 členové.Písemný návrh na registraci podává tzv. přípravný výbor  min. 3 členové. stanovyNutné stanovy (nejméně – název, sídlo, cíl činnosti, orgány sdružení, organizační jednotky, zásady hospodaření). Nutné počítat s administrativouNutné počítat s administrativou – vedení účetnictví, každoroční daňové přiznání atd.. Bobr Team ČSOB Pojišťovny Všechny připravené vzory můžeme teď hned dát pro vznik odborů k dispozici.Vše výše uvedené v pojišťovně již dávno umíme a fakticky děláme – Bobr Team ČSOB Pojišťovny je úplně shodným občanským sdružením. Všechny připravené vzory můžeme teď hned dát pro vznik odborů k dispozici.

14 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB14 Kompetence rady zaměstnanců / odborů – shrnutí, resp. osobní názor Haase Rada zaměstnanců nemá význam:Rada zaměstnanců nemá význam: –Není samostatným subjektem práva (vlastně jen „poradní orgán“). –Malé kompetence. –Závislost jejího vzniku na zaměstnavateli. Pokud se v pojišťovně někdo „schopný a ochotný“ najde, tak jednoznačně doporučuji odbory – důvody v opačném gardu než v předchozí odrážce. NEZÁVISLOSTZ těch dvou variant odborů doporučuji variantu ad b)  z mého pohledu je klíčová NEZÁVISLOST.

15 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB15 Debata, dotazy ???

16 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB16 Díky moc těm, kteří na dnešní setkání přišli a nad tím námětem přemýšleli.


Stáhnout ppt "Odbory nebo rada zaměstnanců??? Ano či ne??? Pardubice 29. 4. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google