Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny na trhu práce. Otevření trhu práce 1. května 2011 Změny na trhu práce Nové zákonné rámcové podmínky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny na trhu práce. Otevření trhu práce 1. května 2011 Změny na trhu práce Nové zákonné rámcové podmínky."— Transkript prezentace:

1 Otevření trhu práce 1. května 2011 Změny na trhu práce Nové zákonné rámcové podmínky

2 Změny na trhu práce

3 Obyvatelstvo v Hollabrunnu 2001- 2010
změna absolutně % Obyvatelstvo 50.070 50.420 350 0,7% Rakušané 48.334 48.231 -103 -0.2% Rodilí Rakušané 47.184 47.132 -52 -0,1% Cizinci 1.736 2.189 453 26,1% Z EU/Evropy 790 1.125 335 42,4% Německo 181 317 136 75,1% Maďarsko 18 34 16 88,9% Slovensko 46 112 66 143,5% Česká republika 312 281 -31 -9,9%

4 Zaměstnaní, statistika pendlerů a mzdové úrovně v okrese Hollabrunn (rok 2009; zdroj AK-NÖ)
Zde bydlící zaměstnaní (+7,8% oproti 2004) Vyjíždějící za prací (+16,2%) Přijíždějící za prací (+24,8%) Medián mezd/ ženy € 1.117,-/ Kc ,- Medián mezd/muži € 1.799,-/ Kc ,-

5 Zaměstnaní cizinci v Hollabrunnu podle státní příslušnosti
Veränderung 2001 2010 absolut % Všichni cizinci 738 976 238 32,3% Země EU 497 721 223 44,9% bývalá Jugoslavie 78 28 -50 -64,2% Turecko 29 23 -6 -20,8% Německo 22 53 31 141,1% Polsko 70 113 44 62,5% Maďarsko 3 6 85,0% Rumunsko 11 36 25 230.0% Česko 177 453 276 155,4% Slovensko 15 13 85,9%

6

7 Vývoj zaměstnanosti cizinců v Rakousku do 2010
Rakousko má i přes přechodné období po Irsku relativně nejvyšší podíl zaměstnanců z nečlenských zemí (2008: ). Platí to i pro obyvatelstvo ( ). Nárůst pendlerů: v letech 2006 až 2009 se více než zdvojnásobil (z na ).

8

9

10 Odhad pro trh práce od května 2011
Pro Rakousko: 2011: další nabídka pracovní síly z 8 nečlenských zemí 2011: cca až migrantů a pendlerů. Do 2020: dlouhodobý migrační potenciál z 8 nečlenských zemí kolem osob. Průměrný roční nárůst dojíždějících o cca osob. Trh práce 2011: o méně nezaměstnaných na základě dynamického konjunkturálního vývoje a zřetelného nárůstu zaměstnanosti ( ). Pro Dolní Rakousko: 2011: další „migrační potenciál“ z 8 nečlenských zemí: až AMS očekává až max osob z nečlenských zemí, které vstoupí na dolnorakouský trh práce Trh práce 2011: o méně nezaměstnaných osob v DR; (zaměstnaných: ).

11 Odhad trhu práce od května 2011 pro Dolní Rakousko
Stoupající počty pendlerů za prací jsou pravděpodobnější než přistěhování. AMS očekává: Zesílené pendlování z bližších území Více denních pendlerů Pendleři s nižší až střední kvalifikací Žádné „zaplavení“ trhu práce. Poptávané odborné profese jsou již v zemi. Po méně kvalifikovaných osobách je ze strany podniků poptávka menší, jelikož jsou méně mobilní a kvůli jazykové bariéře hůře integrovatelní.

12 Nové rámcové zákonné podmínky

13 Služby AMS Hollabrunn v oblasti zaměstnávání cizinců 2010
Pozitivně vyřízené žádosti: 29 potvrzení o zajištění, 2.633 povolení k zaměstnání, 6 povolení k vyslání v rámci EU 153 ostatní žádosti V součtu bylo pozitivně vyřízeno žádostí. To je 99,8% všech doručených žádostí.

14 Co odpadá Povinnost pracovního povolení podle zákona o zaměstnávání cizinců se už nevztahuje na státy EU-8 (ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko, Estonsko, Lotyšsko a Litevsko). To platí taktéž pro Volný pracovní pohyb zaměstnanců, jakož i Poskytování přeshraničních služeb: to jsou veškeré služby, které jsou poskytovány přes hranice na základě smlouvy o dílo nebo o dodání služby. Příklady: stavby montovaných domů, vývoj software, převzetí porubů, přenechávání pracovních sil a poradenství. Pozor: neplatí pro příslušníky ze třetích zemí,ani jako rodinné příslušníky a legálně pobývající zaměstnance! + odpadají veškeré příchodové bariéry. Mimo „regulované profese“, jejichž přijetí nebo vykonávání je v Rakousku vázáno na vlastnictví určitých profesních dokladů. příklad: zdravotnické profese, pedagogické a technické profese etc. „ochranná funkce“ pro zahraniční zaměstnance odpadá Konkurence a nasávací účinek na zahraniční pracovníky se masivně přiostří.

15 Co zůstává zachováno Národní rakouské podmínky realizace „směrnice o vysílání 96/71/EG“ Pro „vyslané pracovníky“: §§ 7 – 7c AVRAG + nárok na rakouský minimální plat + dodržování rakouských lhůt pro práci a odpočinek + nárok na rakouskou dovolenou + dodržování rakouské ochrany zaměstnanců Pro „přenechané pracovníky“: viz výše + § 17 zákona o zam.cizinců: tento upravuje povinnost oznámení o přenechání pracovních sil i přeshraničně (příklad: jméno zaměstnavatele, údaje k přenechávané síle, výši odměny atd.). => Pro oba příklady platí zvláštní ohlašovací povinnosti: - Při vysílání pracovníků u ZKO ministerstva financí - při přenechávání pracovních sil u portálu AKUPAV-Portal ministerstva práce => Dále platí speciální podmínky podle živnostenského práva

16 Co je nové Vstupuje v platnost zákon o potírání mzdového a sociálního dumpingu (LSDB-G): Kontrola nejnižších mezd místní územní zdravotní pojišťovnou a finanční policií (rozsáhlé kontrolní pravomoci) Podklady v němčině Zavedení pokutového trestního řízení Vybírání kauce Při opakovaném porušení zákaz poskytováníslužby Uplatnění VO 883/2004 se zřetelem na „vysílání OSVČ“ : + výkon „podobné činnosti“ + musí být vykonávána i nadále podstatná činnost v zemi původu (25%) + musí být zachována podnikatelská struktura

17 Co zvláště platí - § 4/1/1e ASGG: v případě vyslání a přenechávání mohou být mzdové nároky žalovány i v Rakousku - § 14 AÜG: v případě přenechávání ručí rakouští zaměstnavatelé jako ručitelé za nároky na odměnu a zákonné odvody - § 7c/3 AVRAG: generální dodavatel ručí jako ručitel při zániku ručení za nárok na odměnu zaměstnance svého subdodavatele - § 67a/1 ASVG (zákon o ručení zadavatelů): ve stavebnictví a úklidových službách (stavebních objektů) ručí zadavatel za všechny zákonné odvody svých subdodavatelů

18 Co dále platí Volný pohyb pracovníků platí jen pro státní příslušníky skupiny 8 nových států EU ( vstup do EU ). Pokud podniky zaměstnávají občany třetích států nebo Bulharska a Rumunska, automaticky se v Rakousku spustí postup k vysílání do EU (§ 18 odst. 12 zákona o zam.cizinců). Potřebné podklady k vysílání do EU jsou: Uzavřené smlouvy o dílo, Doklady o zaměstnání, sociálním pojištění (formulář A1) a odměňování jakož i Odpovídající právo pobytu a zaměstnání v nečlenských zemích Příslušníci třetích zemí, Bulharska a Rumunska nesmějí ani po být přenecháváni do Rakouska (není k tomu možno získat povolení).

19 Podniková kontrola – právo na informace/k náhledu – kontrola zahraničních vyslaných pracovníků
Finanční policie (FINPOL) ministerstva financí (BMF) dohlíží na Dodržování ustanovení zákona o zaměstnávání cizinců, jakož i Vysílání zahraničních pracovníků do Rakouska, Řádné dodržování odvádění všech odvodů ze mzdy, Dodržování podmínek o pojištění a povinném hlášení. Dodržování povinnosti oznámení dle zákona o zajištění v nezaměstnanosti (AlVG). Prohřešky proti ustanovení zákona o loterii, živnostenskému řádu a trestnímu zákoníku, zvláště v souvislosti se sociálními podvody.

20 Co musí zahraniční zaměstnavatelé i zaměstnanci vědět o rakouském pracovním právu
Např.: Rozdílné „formy zaměstnání“: dělníci, zaměstnanci, volní poskytovatelé služeb, smlouva o dílo, zapůjčení zaměstnanci ……. Mzdové tarify dle kolektivních smluv, podnikové dohody, úpravy sociálního pojištění a dovolené. Přihlášení k sociálnímu pojištění zaměstnavatelem (zdravotní pojišťovna) ještě před začátkem zaměstnání (směrodatný čas). Odhlášení během 7 dnů po ukončení zaměstnání. Zákonné zastoupení zaměstnavatelů (hospodářská komora - WK) a zaměstnanců (komora zaměstnanců - AK),ale i Rakouský odborový svaz (ÖGB a oborové odbory), podnikové rady a sdružení průmyslu

21 Děkuji Vám za pozornost
. Děkuji Vám za pozornost Josef Mukstadt Arbeitsmarktservice Hollabrunn Tel. +43 (2952)


Stáhnout ppt "Změny na trhu práce. Otevření trhu práce 1. května 2011 Změny na trhu práce Nové zákonné rámcové podmínky."

Podobné prezentace


Reklamy Google