Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 1 Otevření trhu práce 1. května 2011 Změny na trhu práce Nové zákonné rámcové podmínky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 1 Otevření trhu práce 1. května 2011 Změny na trhu práce Nové zákonné rámcové podmínky."— Transkript prezentace:

1 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 1 Otevření trhu práce 1. května 2011 Změny na trhu práce Nové zákonné rámcové podmínky

2 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 2 Změny na trhu práce

3 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 3 Obyvatelstvo v Hollabrunnu 2001- 2010 20012010 změna absolutně% Obyvatelstvo50.07050.4203500,7% Rakušané48.33448.231-103-0.2% Rodilí Rakušané47.18447.132-52-0,1% Cizinci 1.7362.18945326,1% Z EU/Evropy7901.12533542,4% Německo18131713675,1% Maďarsko18341688,9% Slovensko4611266143,5% Česká republika312281-31-9,9%

4 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 4 Zaměstnaní, statistika pendlerů a mzdové úrovně v okrese Hollabrunn (rok 2009; zdroj AK-NÖ) Zde bydlící zaměstnaní 14.957 (+7,8% oproti 2004) Vyjíždějící za prací 8.997 (+16,2%) Přijíždějící za prací 2.241 (+24,8%) Medián mezd/ ženy€ 1.117,-/ Kc 33.410,- Medián mezd/muži€ 1.799,-/ Kc 53.810,-

5 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 5 Zaměstnaní cizinci v Hollabrunnu podle státní příslušnosti státní příslušnost HollabrunnVeränderung 20012010absolut% Všichni cizinci73897623832,3% Země EU49772122344,9% bývalá Jugoslavie7828-50-64,2% Turecko2923--6-20,8% Německo225331141,1% Polsko701134462,5% Maďarsko36385,0% Rumunsko113625230.0% Česko177453276155,4% Slovensko15291385,9%

6 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 6

7 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 7 -Rakousko má i přes přechodné období po Irsku relativně nejvyšší podíl zaměstnanců z nečlenských zemí (2008: 79.900). Platí to i pro obyvatelstvo (127.000). -Nárůst pendlerů: v letech 2006 až 2009 se více než zdvojnásobil (z 13.200 na 28.900). Vývoj zaměstnanosti cizinců v Rakousku do 2010

8 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 8

9 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 9

10 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 10 Odhad pro trh práce od května 2011 Pro Rakousko: - 2011: další nabídka pracovní síly z 8 nečlenských zemí 2011: cca 20.000 až 25.000 migrantů a pendlerů. - Do 2020: dlouhodobý migrační potenciál z 8 nečlenských zemí kolem 150.000 osob. Průměrný roční nárůst dojíždějících o cca 4.000 osob. - Trh práce 2011: o 11.300 méně nezaměstnaných na základě dynamického konjunkturálního vývoje a zřetelného nárůstu zaměstnanosti (+55.300). Pro Dolní Rakousko: - 2011: další „migrační potenciál“ z 8 nečlenských zemí: 8.000 až 10.000. AMS očekává 2.000 až max. 3.000 osob z nečlenských zemí, které vstoupí na dolnorakouský trh práce - Trh práce 2011: o 2.700 méně nezaměstnaných osob v DR; (zaměstnaných: +7.100).

11 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 11 Odhad trhu práce od května 2011 pro Dolní Rakousko Stoupající počty pendlerů za prací jsou pravděpodobnější než přistěhování. AMS očekává: - Zesílené pendlování z bližších území - Více denních pendlerů - Pendleři s nižší až střední kvalifikací Žádné „zaplavení“ trhu práce. AMS očekává: - Poptávané odborné profese jsou již v zemi. - Po méně kvalifikovaných osobách je ze strany podniků poptávka menší, jelikož jsou méně mobilní a kvůli jazykové bariéře hůře integrovatelní.

12 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 12 Nové rámcové zákonné podmínky

13 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 13 Služby AMS Hollabrunn v oblasti zaměstnávání cizinců 2010 Pozitivně vyřízené žádosti: - 29 potvrzení o zajištění, - 2.633 povolení k zaměstnání, - 6 povolení k vyslání v rámci EU - 153 ostatní žádosti V součtu bylo pozitivně vyřízeno 2.820 žádostí. To je 99,8% všech doručených žádostí.

14 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 14 Co odpadá Povinnost pracovního povolení podle zákona o zaměstnávání cizinců se už nevztahuje na státy EU-8 (ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko, Estonsko, Lotyšsko a Litevsko). To platí taktéž pro -Volný pracovní pohyb zaměstnanců, jakož i -Poskytování přeshraničních služeb: to jsou veškeré služby, které jsou poskytovány přes hranice na základě smlouvy o dílo nebo o dodání služby. Příklady: stavby montovaných domů, vývoj software, převzetí porubů, přenechávání pracovních sil a poradenství. Pozor: neplatí pro příslušníky ze třetích zemí,ani jako rodinné příslušníky a legálně pobývající zaměstnance! + odpadají veškeré příchodové bariéry. Mimo „regulované profese“, jejichž přijetí nebo vykonávání je v Rakousku vázáno na vlastnictví určitých profesních dokladů. příklad: zdravotnické profese, pedagogické a technické profese etc. -„ochranná funkce“ pro zahraniční zaměstnance odpadá -Konkurence a nasávací účinek na zahraniční pracovníky se masivně přiostří.

15 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 15 Národní rakouské podmínky realizace „směrnice o vysílání 96/71/EG“ -Pro „vyslané pracovníky“: §§ 7 – 7c AVRAG + nárok na rakouský minimální plat + dodržování rakouských lhůt pro práci a odpočinek + nárok na rakouskou dovolenou + dodržování rakouské ochrany zaměstnanců -Pro „přenechané pracovníky“: viz výše + § 17 zákona o zam.cizinců: tento upravuje povinnost oznámení o přenechání pracovních sil i přeshraničně (příklad: jméno zaměstnavatele, údaje k přenechávané síle, výši odměny atd.). => Pro oba příklady platí zvláštní ohlašovací povinnosti: - Při vysílání pracovníků u ZKO ministerstva financí - při přenechávání pracovních sil u portálu AKUPAV-Portal ministerstva práce => Dále platí speciální podmínky podle živnostenského práva Co zůstává zachováno

16 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 16 Vstupuje v platnost zákon o potírání mzdového a sociálního dumpingu (LSDB-G): -Kontrola nejnižších mezd místní územní zdravotní pojišťovnou a finanční policií (rozsáhlé kontrolní pravomoci) -Podklady v němčině -Zavedení pokutového trestního řízení -Vybírání kauce -Při opakovaném porušení zákaz poskytováníslužby Uplatnění VO 883/2004 se zřetelem na „vysílání OSVČ“ : + výkon „podobné činnosti“ + musí být vykonávána i nadále podstatná činnost v zemi původu (25%) + musí být zachována podnikatelská struktura Co je nové

17 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 17 - § 4/1/1e ASGG: v případě vyslání a přenechávání mohou být mzdové nároky žalovány i v Rakousku - § 14 AÜG: v případě přenechávání ručí rakouští zaměstnavatelé jako ručitelé za nároky na odměnu a zákonné odvody - § 7c/3 AVRAG: generální dodavatel ručí jako ručitel při zániku ručení za nárok na odměnu zaměstnance svého subdodavatele - § 67a/1 ASVG (zákon o ručení zadavatelů): ve stavebnictví a úklidových službách (stavebních objektů) ručí zadavatel za všechny zákonné odvody svých subdodavatelů Co zvláště platí

18 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 18 -Volný pohyb pracovníků platí jen pro státní příslušníky skupiny 8 nových států EU ( vstup do EU 1.5.2004). -Pokud podniky zaměstnávají občany třetích států nebo Bulharska a Rumunska, automaticky se v Rakousku spustí postup k vysílání do EU (§ 18 odst. 12 zákona o zam.cizinců). -Potřebné podklady k vysílání do EU jsou: Uzavřené smlouvy o dílo, Doklady o zaměstnání, sociálním pojištění (formulář A1) a odměňování jakož i Odpovídající právo pobytu a zaměstnání v nečlenských zemích -Příslušníci třetích zemí, Bulharska a Rumunska nesmějí ani po 1.5.2011 být přenecháváni do Rakouska (není k tomu možno získat povolení). Co dále platí

19 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 19 Podniková kontrola – právo na informace/k náhledu – kontrola zahraničních vyslaných pracovníků Finanční policie (FINPOL) ministerstva financí (BMF) dohlíží na -Dodržování ustanovení zákona o zaměstnávání cizinců, jakož i -Vysílání zahraničních pracovníků do Rakouska, -Řádné dodržování odvádění všech odvodů ze mzdy, -Dodržování podmínek o pojištění a povinném hlášení. -Dodržování povinnosti oznámení dle zákona o zajištění v nezaměstnanosti (AlVG). -Prohřešky proti ustanovení zákona o loterii, živnostenskému řádu a trestnímu zákoníku, zvláště v souvislosti se sociálními podvody.

20 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 20 Co musí zahraniční zaměstnavatelé i zaměstnanci vědět o rakouském pracovním právu Např.: -Rozdílné „formy zaměstnání“: dělníci, zaměstnanci, volní poskytovatelé služeb, smlouva o dílo, zapůjčení zaměstnanci ……. -Mzdové tarify dle kolektivních smluv, podnikové dohody, úpravy sociálního pojištění a dovolené. -Přihlášení k sociálnímu pojištění zaměstnavatelem (zdravotní pojišťovna) ještě před začátkem zaměstnání (směrodatný čas). Odhlášení během 7 dnů po ukončení zaměstnání. -Zákonné zastoupení zaměstnavatelů (hospodářská komora - WK) a zaměstnanců (komora zaměstnanců - AK),ale i Rakouský odborový svaz (ÖGB a oborové odbory), podnikové rady a sdružení průmyslu

21 AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 21. Děkuji Vám za pozornost Josef Mukstadt Arbeitsmarktservice Hollabrunn Tel. +43 (2952) 2207-100 josef.mukstadt@ams.at


Stáhnout ppt "AMS Hollabrunn, Arbeitsmarktöffnung Mai 2011, Folie Nr. 1 Otevření trhu práce 1. května 2011 Změny na trhu práce Nové zákonné rámcové podmínky."

Podobné prezentace


Reklamy Google