Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj"— Transkript prezentace:

1 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

2 OECD Sdružuje 30 členských států oddaných demokracii a tržnímu hospodářství Poskytuje statistiky a ekonomická a společenská data Analyzuje a předpovídá ekonomický vývoj Zkoumá společenské změny a vyvíjející se trendy v obchodu, životním prostředí, zemědělství, rozpočtové politice, rozvojové pomoci atd.

3 Pomáhá vládám Porovnávat zkušenosti
Hledat odpovědi na společné problémy Rozpoznávat „nejlepší praxe“ Koordinovat domácí a zahraniční politiky

4 Světoví partneři 30 členských států
AUSTRÁLIE BELGIE ČESKÁ REPUBLIKA DÁNSKO FINSKO FRANCIE IRSKO ISLAND ITÁLIE JAPONSKO KANADA KOREA LUCEMBURSKO MAĎARSKO MEXIKO Země přizvané k přístupovým rozhovorům CHILE ESTONSKO IZRAEL RUSKO SLOVINSKO NĚMECKO NIZOZEMÍ NORSKO NOVÝ ZÉLAND POLSKO PORTUGALSKO RAKOUSKO ŘECKO SLOVENSKÁ REPUBLIKA SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ SPOJENÉ STÁTY ŠPANĚLSKO ŠVÉDSKO ŠVÝCARSKO TURECKO Rozšířená spolupráce BRAZÍLIE ČÍNA INDIE INDONÉSIE JAR

5 Poslání OECD Článek 1 úmluvy OECD definuje cíle organizace jako:
Podpora ekonomického růstu Růst zaměstnanosti Zvyšování životní úrovně Udržení finanční stability Pomoc ekonomickému rozvoji dalších zemí Přispění k růstu světového obchodu

6 Kdo řídí práci OECD? Rada Sekretariát Výbory
Dohled a strategické řízení Reprezentanti členských zemí a Evropské komise; rozhodnutí přijímána konsensem Výbory Sekretariát Diskuze a implementace Analýza a návrhy Reprezentanti členských zemí a přizvaných nečlenských zemí pracují spolu se sekretariátem na jednotlivých problémech Generální tajemník Náměstci generálního tajemníka Ředitelství

7 Činnost OECD 2. Analýzy Sběr dat 3. Společná politická diskuze
4. Rozhodování 5. Implementace

8 Hlavní oblasti činnosti
Zaměstnanost, vzdělávání a společenská prosperita Zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro všechny Podpora efektivních a přístupných zdravotnických systémů Boj se společenským vyloučením a nezaměstnaností Překonání „digitálního rozdělení“ mezi bohatými a chudými

9 Ekonomika Analyzovat a publikovat srovnávací údaje Tvořit předpovědi
Rozvinout politiky růstu a stability Prosazovat otevřené trhy Podporovat mezinárodní investice Sdílet nejlepší praxe Studovat, jak koordinace mezinárodní rozvojové spolupráce pomáhá rozvojovým zemím Nabízet vědomosti a zkušenosti na pomoc zemím nebo regionům při jejich rozvoji

10 Životní prostředí, udržitelný rozvoj
Motivovat trhy k vytváření zdravějšího prostředí Použít vědu a technologie ku prospěchu lidí Snižovat plýtvání a znečišťování Přivést dohromady členské země k diskuzím o stěžejních energetických otázkách prostřednictvím Mezinárodní energetické agentury (IEA) a Agentury pro jadernou energetiku (NEA)

11 Finance Podpora liberalizace finančních služeb a vývoje mezinárodních finančních nejlepších praxí Práce na prosazení reforem investiční politiky a mezinárodní spolupráce Vyhodnocování národních daňových systémů a jejich dopadů na pracovní, kapitálové a produktové trhy Studium následků stárnutí populace a jejich dopadů na pojištění a důchody

12 Vláda Podporovat efektivní veřejnou správu
Vyzývat společnosti k lepšímu spravování svých záležitostí Zajistit transparentní a spravedlivé daňové systémy Podporovat férové soupeření Bojovat s korupcí a praním špinavých peněz Prosazovat vysoké etické normy Povzbudit účast občanů na tvorbě politik

13 Inovace Výborné výsledky v oblastech spojených s biotechnologiemi skrze práci trvající přes 25 let Zlepšit pochopení jak informační a komunikační technologie přispívají k udržitelnému ekonomickému růstu a společenskému blahu a jejich role v posunu směrem ke znalostním společnostem Vývoj ukazatelů k otestování výkonů inovací jednotlivých zemí

14 Úspěchy OECD některé příklady
Zlepšení transparentnosti a etiky v mezinárodním prostředí Principy společného vedení Doporučení pro mezinárodní společnosti Dohoda proti úplatkům Princip plateb za znečišťování (PPP) Zjednodušení daňových problémů v mezinárodních transakcích Modelová daňová dohoda Pomáhaní nastupujícím a tranzitním ekonomikám Programy spolupráce s nastupujícími ekonomikami včetně Číny, Indie, Indonésie, JAR a Brazílie

15 Některá fakta o OECD Ústředí OECD sídlí v Paříži ve Francii
Dva oficiální jazyky: Angličtina a Francouzština Zaměstnanci sekretariátu: přes 2500 Generální tajemník OECD je p. Angel Gurría Celkový rozpočet OECD činí 342.9 miliónů eur (2008)

16 Komunikace OECD publikace (přes 250 titulů ročně)
Pravidelně aktualizované webové stránky (statistiky, data, studie…) Časopis OECD Observer Rádiová a televizní studia Výroční fórum občanské společnosti Centra OECD (Berlín, Mexico City, Tokyo a Washington) která organizují programy k šíření práce OECD

17 Odkazy zmíněné v prezentaci
Pro více informací Odkazy zmíněné v prezentaci


Stáhnout ppt "Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj"

Podobné prezentace


Reklamy Google