Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní a liniové stavby 1 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní a liniové stavby 1 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Dopravní a liniové stavby 1 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 Rozdělení dopravy 1.z hlediska dopravně-technického - konvenční (pozemní, vodní, letecká, vesmírná…) - nekonvenční (dopravní pásy, produktovody, lanové dráhy, monorail…) 2.z hlediska provozně-organizačního - veřejná - neveřejná 3. z hlediska provozně –technického - hromadná (S, Ž, V, L – jízdní řád, trasa) - individuální

3 Dopravně-inženýrské údaje jsou podkladem ke stanovení : typu dopravního prostředku parametrů trasy

4 Dopravně-inženýrské údaje jsou podkladem k ovlivňování a usměrňování dopravy na dopravní síti plynulost dopravy – okružní křižovatka - Luhačovice

5 Dopravně-inženýrské údaje jsou podkladem k ovlivňování a usměrňování dopravy na dopravní síti eliminace negativních dopadů na životní prostředí

6 Vazby rozvoje společnosti a dopravy

7 Doprava – organizovaná a záměrně prováděná činnost, sloužící k přemístění osob nebo věcí z jednoho místa do druhého (zdroj – cíl). Přeprava – toto přemístění, které je výsledkem (produktem) dopravní činnosti. Přepravní výkon – oskm, Společenská funkce dopravy-vliv dopravy na společnost: -rozvoj státu -rozvoj osídlení -rozvoj národního hospodářství -rozvoj kultury -rozvoj osobnosti

8

9

10

11

12 Vývoj počtu vozidel

13 Vývoj počtu nehod

14 Vývoj průměrných intenzit dopravy

15 Dopravní výkon (1000 vozokm/24 h)

16 Vývoj osobní dopravy, podíl na přepravních výkonech

17 Vývoj nákladní dopravy, podíl na přepravních výkonech

18

19 Členové EUrozlohadálnicesilnicehustota dálnicsilnic km 2 (km, 2003) na 1000 km 2 Belgie ,64 848,3 Česká republika ,61 613,2 Dánsko ,81 648,7 Estonsko ,21 186,0 Finsko ,9303,8 Francie ,01 805,4 Irsko ,51 360,8 Itálie ,52 684,9 Kypr ,01 242,4 Litva ,41 203,7 Lotyšsko ,0920,2 Lucembursko ,81 054,9 Maďarsko ,81 722,2 Malta ,07 047,5 Německo ,7614,9 Nizozemsko41 526údaje nejsou k dispozici Polsko ,31 206,6 Portugalsko ,90,0 Rakousko ,91 252,4 Řecko ,5 Slovensko ,4357,4 Slovinsko ,51 870,7 Spojené království ,71 689,2 Španělsko ,3 Švédsko ,5307,9

20

21

22

23 Vztah mezi velikostí města a možnostmi dopravy vyjadřuje např.: -Hustota sítě komunikací Praha 7,1 km/km2 Brno 4,3 Ostrava 5,0 Drážďany 9,3 -Podíl ploch pro dopravu v centrech středoevropských měst 24 – 28 % komunikace + chodníky

24 Sčítání dopravy 2005

25

26

27

28 Dopravní průzkumy Podklady pro analýzu dopravy: -Inventarizace dopravních cest (pasportizace) - zjištění a zhodnocení st. stavu komunikací, zařízení (P,G), dopravní závady -Evidence silničních motorových vozidel – NA, OA -Obecné údaje o sídle (obci) – počet obyvatel, pracovních příležitostí, rozloha, vzdálenosti dopravních oblastí -Evidence dopravních nehod – příčiny, místa, počty, škody -Průzkum silniční dopravy – charakteristiky DP, zdroje a cíle přepravních vztahů, vliv na ŽP, P,G, pěší, cyklisté, HD aj.

29 Využití dopravních průzkumů K zajištění podkladů pro projektování a: -Modernizaci sítě komunikací -Zlepšení dopravních poměrů na stávajících komunikacích -Návrh ploch pro dopravu v klidu -Dopravní obsluhy území aj. Ke zhodnocení stávajícího stavu dopravy: -Po zavedení návrhů a opatření v organizaci a řízení dopravy aj.

30 Druhy dopravních průzkumů

31 Rozdílné denní průběhy intenzit dopravy pro jednotlivé kategorie vozidel Denní variace hodinových intenzit dopravy na dálnicích v pracovní den

32 Rozdílné průběhy intenzit dopravy během dne a týdne Všechna vozidla celkem II. třída

33 Odlišnosti na vybraných komunikacích Výrazný nárůst dopravy v zimních měsících v horské oblasti Stanoviště: Vrchlabí

34 Odlišnosti na vybraných komunikacích Výrazný nárůst dopravy o prázdninách na dálnici D2 Brno – Státní hranice SR Stanoviště: Lanžhot, km 49

35 Týdenní cyklus jízd kamionů Stanoviště: dálnice D5 Praha – Rozvadov, Rudná u Prahy, km 5

36 Průběhy cyklistické dopravy Závislost na počasí Stanoviště: Liberec

37 Dělba přepravní práce v osobní dopravě


Stáhnout ppt "Dopravní a liniové stavby 1 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google