Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní a liniové stavby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní a liniové stavby"— Transkript prezentace:

1 Dopravní a liniové stavby
1 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 Rozdělení dopravy z hlediska dopravně-technického - konvenční (pozemní, vodní, letecká, vesmírná…) - nekonvenční (dopravní pásy, produktovody, lanové dráhy, monorail…) z hlediska provozně-organizačního - veřejná - neveřejná 3. z hlediska provozně –technického - hromadná (S, Ž, V, L – jízdní řád, trasa) - individuální

3 Dopravně-inženýrské údaje jsou podkladem ke stanovení :
typu dopravního prostředku parametrů trasy

4 Dopravně-inženýrské údaje jsou podkladem k
ovlivňování a usměrňování dopravy na dopravní síti plynulost dopravy – okružní křižovatka - Luhačovice

5 Dopravně-inženýrské údaje jsou podkladem
k ovlivňování a usměrňování dopravy na dopravní síti eliminace negativních dopadů na životní prostředí

6 Vazby rozvoje společnosti a dopravy

7 Doprava – organizovaná a záměrně prováděná činnost, sloužící k přemístění osob nebo věcí z jednoho místa do druhého (zdroj – cíl). Přeprava – toto přemístění, které je výsledkem (produktem) dopravní činnosti. Přepravní výkon – oskm, Společenská funkce dopravy-vliv dopravy na společnost: rozvoj státu rozvoj osídlení rozvoj národního hospodářství rozvoj kultury rozvoj osobnosti

8

9

10

11

12 Vývoj počtu vozidel

13 Vývoj počtu nehod

14 Vývoj průměrných intenzit dopravy

15 Dopravní výkon (1000 vozokm/24 h)

16 Vývoj osobní dopravy, podíl na přepravních výkonech

17 Vývoj nákladní dopravy, podíl na přepravních výkonech

18

19 údaje nejsou k dispozici
Členové EU rozloha dálnice silnice hustota dálnic silnic km2 (km, 2003) na 1000 km2 Belgie 30 528 1 729 56,6 4 848,3 Česká republika 78 866 518 6,6 1 613,2 Dánsko 43 094 1 027 71 047 23,8 1 648,7 Estonsko 45 226 98 53 640 2,2 1 186,0 Finsko 653 1,9 303,8 Francie 10 379 19,0 1 805,4 Irsko 70 280 176 95 635 2,5 1 360,8 Itálie 6 487 21,5 2 684,9 Kypr 9 250 268 11 492 29,0 1 242,4 Litva 65 200 417 78 478 6,4 1 203,7 Lotyšsko 64 589 59 434 0,0 920,2 Lucembursko 2 586 147 2 728 56,8 1 054,9 Maďarsko 93 030 542 5,8 1 722,2 Malta 316 2 227 7 047,5 Německo 12 037 33,7 614,9 Nizozemsko 41 526 údaje nejsou k dispozici Polsko 405 1,3 1 206,6 Portugalsko 92 391 1 835 19,9 Rakousko 83 870 1 670 1 252,4 Řecko 730 5,5 Slovensko 48 845 313 17 459 357,4 Slovinsko 20 273 477 37 924 23,5 1 870,7 Spojené království 3 609 14,7 1 689,2 Španělsko 9 739 19,3 Švédsko 1 591 3,5 307,9

20

21

22

23 Vztah mezi velikostí města a možnostmi dopravy
vyjadřuje např.: Hustota sítě komunikací Praha ,1 km/km2 Brno ,3 Ostrava ,0 Drážďany ,3 Podíl ploch pro dopravu v centrech středoevropských měst 24 – 28 % komunikace + chodníky

24 Sčítání dopravy 2005

25

26

27

28 Dopravní průzkumy Podklady pro analýzu dopravy:
Inventarizace dopravních cest (pasportizace) - zjištění a zhodnocení st. stavu komunikací, zařízení (P,G), dopravní závady Evidence silničních motorových vozidel – NA, OA Obecné údaje o sídle (obci) – počet obyvatel, pracovních příležitostí, rozloha, vzdálenosti dopravních oblastí Evidence dopravních nehod – příčiny, místa, počty, škody Průzkum silniční dopravy – charakteristiky DP, zdroje a cíle přepravních vztahů, vliv na ŽP, P,G, pěší, cyklisté, HD aj.

29 Využití dopravních průzkumů
K zajištění podkladů pro projektování a: Modernizaci sítě komunikací Zlepšení dopravních poměrů na stávajících komunikacích Návrh ploch pro dopravu v klidu Dopravní obsluhy území aj. Ke zhodnocení stávajícího stavu dopravy: Po zavedení návrhů a opatření v organizaci a řízení dopravy aj.

30 Druhy dopravních průzkumů

31 Rozdílné denní průběhy intenzit dopravy pro jednotlivé kategorie vozidel
Denní variace hodinových intenzit dopravy na dálnicích v pracovní den

32 Rozdílné průběhy intenzit dopravy během dne a týdne
Všechna vozidla celkem II. třída

33 Odlišnosti na vybraných komunikacích
Výrazný nárůst dopravy v zimních měsících v horské oblasti Stanoviště: Vrchlabí

34 Odlišnosti na vybraných komunikacích
Výrazný nárůst dopravy o prázdninách na dálnici D2 Brno – Státní hranice SR Stanoviště: Lanžhot, km 49

35 Týdenní cyklus jízd kamionů
Stanoviště: dálnice D5 Praha – Rozvadov, Rudná u Prahy, km 5

36 Průběhy cyklistické dopravy
Závislost na počasí Stanoviště: Liberec

37 Dělba přepravní práce v osobní dopravě


Stáhnout ppt "Dopravní a liniové stavby"

Podobné prezentace


Reklamy Google