Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mistr Jan Hus Rozhodni, co o něm platí. _Mistr_Jan_Hus.jpg/438px-Jan_Vil%C3%ADmek_-_Mistr_Jan_Hus.jpg.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mistr Jan Hus Rozhodni, co o něm platí. _Mistr_Jan_Hus.jpg/438px-Jan_Vil%C3%ADmek_-_Mistr_Jan_Hus.jpg."— Transkript prezentace:

1 Mistr Jan Hus Rozhodni, co o něm platí. _Mistr_Jan_Hus.jpg/438px-Jan_Vil%C3%ADmek_-_Mistr_Jan_Hus.jpg

2 Jaké bylo jeho povolání? kazatel rektor Karlovy university pražský arcibiskup univerzitní mistr děkan artistické fakulty KU kastelán na Karlštejně

3 Kde se narodil? v Praze, na Novém Městě pražském v Čáslavi V Kutné Hoře v Husinci

4 Husův rodný dům v Husinci u Prachatic

5 Jak se jmenuje kaple, kde kázal? Bohémská Betlémská Berounská Basilejská

6 Co reformátoři kritizovali na církvi? zahálčivý život v přepychu příliš se stará o církevní záležitosti nežije podle bible prodej odpustků zákaz odpustků edentor_-_Rio.jpg/99px-Cristo_Redentor_-_Rio.jpg

7 Který panovník Husa nejprve podporoval, ale pak se přidal na stranu prodeje odpustků. Karel IV. Jan Lucemburský Václav IV. Zikmund Lucemburský

8 Jaký dokument Václava IV. zajistil Čechům převahu na universitě? Dekret jihlavský Dekret kutnohorský Dekret čáslavský Dekret protiněmecký

9 Co znamenají církevní tresty exkomunikace a interdikt? vyloučení z církve zákaz přijetí u papeže vystěhování z Pražského hradu zákaz konat bohoslužby a sloužit mši = klatba zákaz nosit kněžské roucho

10 Odhadni význam slova „hereze.“ kacířství pomluva blud ukřižování reforma kaple vzpoura

11 Po odchodu z Prahy kázal Hus na Kozím Hrádku a na … u Rakovníka Krakovci Zvíkově Bezdězu Hasištejně

12 Krakovec

13 Proč byl Jan Hus pozván do Kostnice na církevní koncil? obhájit své učení omluvit se papeži odvolat své učení zúčastnit se volby nového papeže

14 Co vydal Zikmund mistru Janu Husovi před cestou do Kostnice? glejt doporučení seznam církevních hodnostářů soupis požadavků, které měl vyjednat pro Čechy Listina_Fridricha_II_1212.gif

15 Spiezer_Chronik_Jan_Hus_1485.jpg

16 Kde leží Kostnice? u Bodamského jezera ve Švýcarsku na břehu Rýna v Německu u Máchova jezera v Čechách Council_of_Constance.jpg

17 Kdy došlo k upálení Jana Husa? 5. července Kalend%C3%A1%C5%99.svg.png 6. června června července 1415

18 tance.jpg/800px-Burning_of_jan_hus_at_the_stake_at_council_of_constance.jpg

19 Kdo potáhne r proti husitským Čechám? Jiří z Poděbrad Zikmund Lucemburský Václav III.

20 Čechy za husitských válek

21 Vyber správně Husova díla. Dcerka Matka O církvi O králi Knížky o svatokupectví Knížky o mravech


Stáhnout ppt "Mistr Jan Hus Rozhodni, co o něm platí. _Mistr_Jan_Hus.jpg/438px-Jan_Vil%C3%ADmek_-_Mistr_Jan_Hus.jpg."

Podobné prezentace


Reklamy Google