Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mistr Jan Hus Rozhodni, co o něm platí. _Mistr_Jan_Hus.jpg/438px-Jan_Vil%C3%ADmek_-_Mistr_Jan_Hus.jpg.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mistr Jan Hus Rozhodni, co o něm platí. _Mistr_Jan_Hus.jpg/438px-Jan_Vil%C3%ADmek_-_Mistr_Jan_Hus.jpg."— Transkript prezentace:

1 Mistr Jan Hus Rozhodni, co o něm platí. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Jan_Vil%C3%ADmek_- _Mistr_Jan_Hus.jpg/438px-Jan_Vil%C3%ADmek_-_Mistr_Jan_Hus.jpg

2 Jaké bylo jeho povolání? kazatel rektor Karlovy university pražský arcibiskup univerzitní mistr děkan artistické fakulty KU kastelán na Karlštejně http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Friedrich_Merkel_Rektor_Rostock.jpg/94px-Friedrich_Merkel_Rektor_Rostock.jpg

3 Kde se narodil? v Praze, na Novém Městě pražském http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Flag_of_Husinec.gif/120px-Flag_of_Husinec.gif v Čáslavi V Kutné Hoře v Husinci

4 Husův rodný dům v Husinci u Prachatic http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/20100811_Husinec-10.jpg/800px-20100811_Husinec-10.jpg

5 Jak se jmenuje kaple, kde kázal? Bohémská Betlémská Berounská http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Betlem1.jpg/406px-Betlem1.jpg Basilejská

6 Co reformátoři kritizovali na církvi? zahálčivý život v přepychu příliš se stará o církevní záležitosti nežije podle bible prodej odpustků zákaz odpustků http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Cristo_R edentor_-_Rio.jpg/99px-Cristo_Redentor_-_Rio.jpg

7 Který panovník Husa nejprve podporoval, ale pak se přidal na stranu prodeje odpustků. Karel IV. Jan Lucemburský Václav IV. Zikmund Lucemburský http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Vaclav_IV.1415.jpg/170px-Vaclav_IV.1415.jpg

8 Jaký dokument Václava IV. zajistil Čechům převahu na universitě? Dekret jihlavský Dekret kutnohorský Dekret čáslavský Dekret protiněmecký http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Dekret_kutnohorsk%C3%BD.jpg

9 Co znamenají církevní tresty exkomunikace a interdikt? vyloučení z církve zákaz přijetí u papeže vystěhování z Pražského hradu zákaz konat bohoslužby a sloužit mši = klatba zákaz nosit kněžské roucho

10 Odhadni význam slova „hereze.“ kacířství pomluva blud ukřižování reforma kaple http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Bus_CZ_CoA.gif/101px-Bus_CZ_CoA.gif vzpoura

11 Po odchodu z Prahy kázal Hus na Kozím Hrádku a na … u Rakovníka Krakovci Zvíkově http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Krakovec_znak.jpg/96px-Krakovec_znak.jpg Bezdězu Hasištejně

12 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Krakovec_bridge.jpg/120px-Krakovec_bridge.jpg Krakovec

13 Proč byl Jan Hus pozván do Kostnice na církevní koncil? obhájit své učení omluvit se papeži odvolat své učení zúčastnit se volby nového papeže http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Fulk_of_Neuilly.png/117px-Fulk_of_Neuilly.png

14 Co vydal Zikmund mistru Janu Husovi před cestou do Kostnice? glejt doporučení seznam církevních hodnostářů soupis požadavků, které měl vyjednat pro Čechy http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Listina_Fridricha_II_1212.gif/77px- Listina_Fridricha_II_1212.gif

15 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Spiezer_Chronik_Jan_Hus_1485.jpg/557px- Spiezer_Chronik_Jan_Hus_1485.jpg

16 Kde leží Kostnice? u Bodamského jezera ve Švýcarsku na břehu Rýna v Německu u Máchova jezera v Čechách http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Jan_Hus-Council_of_Constance.jpg/120px-Jan_Hus- Council_of_Constance.jpg

17 Kdy došlo k upálení Jana Husa? 5. července 1514 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Kalend%C3%A1%C5%99.svg/424px- Kalend%C3%A1%C5%99.svg.png 6. června 1415 5. června 1400 6. července 1415

18 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Burning_of_jan_hus_at_the_stake_at_council_of_cons tance.jpg/800px-Burning_of_jan_hus_at_the_stake_at_council_of_constance.jpg

19 Kdo potáhne r. 1420 proti husitským Čechám? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Zikmund_v_%C4%8Cech%C3%A1ch_1420.gif Jiří z Poděbrad Zikmund Lucemburský Václav III.

20 Čechy za husitských válek 1419 - 1437 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Kingdom_of_Bohemia_during_the_Hussite_Wars.jpg

21 Vyber správně Husova díla. Dcerka Matka O církvi O králi Knížky o svatokupectví Knížky o mravech


Stáhnout ppt "Mistr Jan Hus Rozhodni, co o něm platí. _Mistr_Jan_Hus.jpg/438px-Jan_Vil%C3%ADmek_-_Mistr_Jan_Hus.jpg."

Podobné prezentace


Reklamy Google