Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mateřská škola Sbíhavá

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mateřská škola Sbíhavá"— Transkript prezentace:

1 Mateřská škola Sbíhavá
Sídlo: Sbíhavá II, 2/360, Praha 6 Ředitelka: Bc. Helena Petříčková

2 Vzdělávácí program školy
 Cíl vzdělávání Snažíme se o to, aby z naší mateřské školy odcházely děti dobře připravené pro život, byly tolerantní, kamarádské, zvídavé, vzájemně si pomáhaly, vážily si jeden druhého a všech forem života. Obsah vzdělávání   Zaměření Školního vzdělávacího programu „ Aby nám všem dětem a rodičům bylo dobře“ vypracovaným týmem pedagogických pracovnic v letech 2003 až 2006 je orientován na úzkou spolupráci s rodiči. Předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Současná vzdělávací politika v ČR vychází z přesvědčení, že se člověk musí vzdělávat po celý život a že by měl mít zájem na svém vzdělávání, učení i vědění, které mu umožňuje dokonalejší a bohatší interakci se světem. Předškolní vzdělávání představuje prvopočátek celoživotního vzdělávání. Proto je důležité, aby děti v mateřské škole získaly pro celoživotní vzdělávání předpoklady. Vzdělávání je na třídách uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, jak v činnostech spontánních tak i řízených. Velmi důležité je prožitkové učení. Začít se musí nejdříve od jednoduchého, pozdravit, poděkovat, zvládnout sebeobsluhu ( hygiena, oblékání, stolování ), pak teprve mohou děti využívat i nadstandardní nabídky školy.

3 Hlavní zásady našeho celoročního programu jsou: vytvořit prostředí, ve kterém budou děti prožívat pohodu citovou, fyzickou a sociální umožnění dětem rozvinout vlastní aktivitu a tvořivost uspokojovat každodenní přirozené potřeby dítěte se zřetelem na individuální a věkové zvláštnosti dětí Profil školy Zdravý a všestranný rozvoj dítěte. Úzká spolupráce s rodinou. Vzájemné spolupodílení se na výchově dětí. Vytváření příjemného prostředí k pobytu dětí za pomoci učitelů, rodičů a sponzorů.

4 Poslání naší školy - o co se snažíme
Pedagogická práce - rozvíjet profesionalitu pracovníků - výchovný program ve spolupráci s rodiči uplatňovat a plnit tak, aby školu opouštěly samostatné, sebevědomé, tvůrčí děti, dobře připravené na školu a celoživotní vzdělávání - učení dětí, aby probíhalo hravou, přirozenou, nenásilnou cestou - nadále sledovat nové trendy ve výchově a zavádět jejich poznatky do praxe Chod školy - klima, pedagogickou práci a prostředí školy dále rozvíjet a mít takové, aby i rodiče byli kladně ovlivněni a dokázat, že nejsme jen „úschovna dětí“ - pokusit se změnit svojí prací názor veřejnosti na předškolní školství - při obměně zaměstnanců najít plnohodnotné, kvalifikované síly - nadále hledat cesty, jak být stále „jeden krok před ostatními“

5 Počet tříd Počet tříd : 5 (heterogenní), 86 dětí
20 dětí ve třídě Opičky (2 ped.2 krácený úvazky) 20 dětí ve třídě Kočičky (2ped. 2 celý úvazky) 23 dětí ve třídě Medvědi (2ped. 1krácený úvazek) 12 dětí ve třídě Berušky ( 1 pedagog, celý úvazek) 11 dětí ve třídě Motýlci ( 1 pedagog , krácený úvazek)

6 třídy

7

8 zahrada

9

10 Nové vybavení tříd, využití plochy u radiátorů

11 Personální zabezpečení
Kolektiv na škole je stálý, odchod je pouze na MD, nebo do důchodu. Počet pedagogů včetně ředitelky 8, vyučující povinnost: Ředitelka – 16 hodin/týden ze zákona podle počtu tříd Zástupkyně ředitelky – 20 hodin týdně, ze zákona 1x krácený úvazek – 19,375 hodin /týden 1x krácený – 27,9 hodin/týden 4x celý úvazek , vyučující povinnost 31 hodin/týden Provozní zaměstnanci: Počet 4 Hlavní a pomocná kuchařky celý úvazek, VŠJ (hospodářka) – krácený úvazek 0,6 Školník – krácený 0,6 Večerní úklid formou služby, finance nejdou z platů, ale provozu Ekonomka (účetnictví, mzdy) – na ŽL, zajišťuje zaměstnankyně VŠJ

12 Vzdělání pedagogů Vzdělání: Ředitelka, 1x učitelka – VŠ
Věk do 20 let (včetně) 61 let a více z toho důchodci počet pracovníků 1 2 4 Vzdělání: Ředitelka, 1x učitelka – VŠ Předepsané středoškolské vzdělání 6x 1x studium FF UK Praha obor Pedagogika Vzdělávání pedagogů je podporováno vedením školy, zaměření vzdělávání - orientačně právní předpisy, interaktivní tabule, školská legislativa, ŠVP, komunikace s dětmi, rodiči Konference – SMART, Filosofická fakulta, Pedagogická fakulta, Nadace Proměny, mezinárodní logopedická konference, lesní školky, zahrada hrou interaktivní výuka v mš, jóga, logopedická péče,….

13 Spolupráce s rodiči září – pozvání rodičů na kávu – informace o aktivitách na školní rok říjen- bramborová párty s rodiči a dětmi, vystoupení dětí na podzimní téma, pokrmy z podzimních plodů, v závěru večera   procházka  potemnělou Libocí za svícení lampiónků prosinec – soutěž pro rodiče – kreslíme čerta, návštěva čerta a Mikuláše ve škole s nadílkou, vánoční setkání na zahradě a třídách únor - masopustní veselice s grilováním a průvodem masek po Liboci duben – soutěž pro rodiče a děti o nejkrásnější velikonoční vajíčko květen - pozvání maminek na kávu - setkání, povídání, relaxace u občerstvení ke dni matek  červen – -společenská zahradní párty- tematicky laděná, vyřazení absolventů, grilování, tombola, soutěže, povídání, korzování

14 Spolupráce s rodiči Odpolední dílny pro rodiče a děti–
každý měsíc - společné odpoledne rodičů a dětí – tvorba na dané téma

15 Mezinárodní projekt Comenius 2010-2012
Mezinárodní spolupráce – ukončeno srpen 2012   schválený projekt od národní agentury NAEP na mezinárodní spolupráci v rámci projektu Comenius na období 2010 – 2012 srpen Comenius - multilaterální projekty partnerství škol na dva roky. Název projektu ART for Learning, ART for Peace, ART for Nature, ART for Life  země: ČR, Rumunsko, Itálie, Řecko, Kypr, Polsko, Německo, Španělsko, Lotyšsko Setkání bylo vždy týdenní, možnost poznat školský systém zemí, vlastní práci ve školkách, práce na daném projektu, domlouvání dalších výstupů na projekt. Velmi přínosné jak pro pedagogy, tak i děti – snažíme se projekt promítnout i do práce s dětmi. Jsme jediná mateřská škola na Praze 6, které se podařilo získat finanční prostředky na mezinárodní grant.

16 Doplňková činnost školy
Škola má DČ povolenou ve zřizovací listině (výchova a vzdělávání) Aktivity jsou placené rodiči, pedagogové učí mimo svůj úvazek. Provozujeme tyto činnosti: Maminky s dětmi – děti, které do MŠ nechodí Pronájem prostor pro narozeniny Keramika pro děti – MŠ + ZŠ Keramika pro dospělé Přípravka na školu, grafomotorika Angličtinka Sportovní sobotní soustředění – 3 hodiny Jóga pro děti Příměstské tábory v době letních prázdnin

17 Příměstské tábory Fungují na Praze 6 již dva roky v době letních prázdnin. Naše škola aktivitu zavedla jako pilotní projekt do praxe (pořádáme již 5 let) Školky mají zavřeno a nabízejí pouze tuto alternativu aktivit v době letních prázdniny. Pedagogové čerpají dovolenou a pracují na dohodu – možnost si tak přivydělat. Platba rodičů je od 1 600,- do 2 300,- dle zaměření

18 Příměstské tábory 2013 počet dětí 12 ve skupině, 2 pedagogové
Keramický tábor Toulky Prahou IV – historie Prahy Sportík – sportování dětí Jóga se zvířátky Výtvarné zaměření Letní školička vaření

19

20 Pro veřejnost pronajímáme prostory školy – třída, herna k narozeninovým dětským oslavám.
Ve všední den od 16,30 a víkend kdykoli.

21 Proč DČ školy Částečně pokrýváme: . energie – topení, voda, elektřina
. amortizace zařízení . plníme fond odměn . zisk školy DČ celkem ve ¾ 2013 hospodářský výsledek ,31 Kč plnění výnosů Kč čerpání nákladů ,69 Kč

22 Hospodaření školy přijatá dotace ze státního rozpočtu 2.663 tisíce Kč
Za 3. čtvrtletí 2013 činí výnosy hlavní činnosti celkem ,69 Kč. V této částce je zahrnuta dotace zřizovatele, včetně grantů, dotace MHMP, úplata za předškolní vzdělávání, stravné uhrazené na sledované období, platby rodičů za školu v přírodě a přijaté dary SRPŠ. přijatá dotace ze státního rozpočtu tisíce Kč přijatá dotace zřizovatele 809 tisíc Kč v tom:  Granty 2013 celkem 31 000 Kč Dílny s rodiči 13 000Kč Keramika pro všechny Dospěláci keramičí 8 000 Kč stravné 308 tisíc Kč ostatní výnosy HČ – úrok běžného účtu, celkem 62,43 Kč úplata za předškolní vzdělávání 254 tisíce Kč platby za školu v přírodě 65 tisíc Kč přijaté nepeněžní dary od SRPŠ 51 tisíc Kč

23 Financování MŠ -obecně
Mateřské školy jsou financovány ze dvou zdrojů. Provozní finanční prostředky získávají od zřizovatele, tedy obce ( většina mš) a na platy získávají prostředky ze státního rozpočtu. Prostředky jsou školám přidělovány na základě normativu, který se odvíjí od jednotky dítěte. V posledních letech mají mateřské školy problémy s financováním obou složek, pokud nemají navýšenou kapacitu na třídu 28 dětí, které umožňuje zákon. Této možnosti využívají hojně zřizovatelé v době baby boomu, k navýšení míst pro předškolní děti . Ne vždy, však mohou školy navýšení realizovat. Musí dodržet hygienickou vyhlášku, kde se mimo jiné uvádějí prostorové možnosti tříd, hygienické zázemí pro děti - počty umyvadel a WC. Někteří zřizovatelé volí i možnost nové výstavby mateřských škol, což je ovšem dost finančně náročné a ne všechny obce si takové řešení mohou dovolit.

24 V mateřských školách chybí i prostředky na platy
V mateřských školách chybí i prostředky na platy. Na platy lze sice použít i část finančních prostředků vybraných z úplaty, ale může se stát, že pokud škola odebere část peněz z provozních prostředků na platy, budou ji chybět na provoz. Většina mateřských škol nedává osobní ohodnocení pedagogům ani odměny. Pedagogové pracují pouze za svůj nevelký tabulkový plat. Zrušil se také věkový automat a tak málokterý pedagog je zařazen podle odpracovaných let. Jejich zařazení je v nižším tarifu, než odpovídá odpracovaným letům. Co z toho vyplývá ? Většina pedagogů pracuje za mzdu bez osobního ohodnocení, odměn, v nižším tarifu, nebo i kráceném úvazku . Je to demotivující a na mateřských školách při velkém počtu dětí a ztížené pedagogické práci je situace velmi vážná, nelehká.

25 Na mateřských školách dohází i k neustálému poklesu neinvestičních výdajů, ze kterých se potom každoročně vypočítává úplata na dítě. Měsíční úplata je přitom nízká, pohybuje se zhruba od 200,- Kč za dítě, do 1000,- Kč. Na soukromých školách tis. Kč za dítě na měsíc. Je to velký nepoměr, kdy rozdíl mnohdy spočívá pouze v počtu dětí docházejících do třídy - soukromé školky kolem 12 dětí , státní dětí. Otázkou také je, jaká je úroveň vzdělávání dětí, v soukromém sektoru. Státní mateřské školy mají v současnosti problémy s financováním svého provozu, na obnovu, či nové vybavení pro děti, nezbývají peníze. Tím, že předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy není povinné, nechápu proč by děti měly být osvobozeny od platby úplaty. Již před touto zákonnou úpravou docházelo do mateřské školy zhruba 98% dětí. Tím, že se uzákonil poslední rok zdarma, se procenta nezměnila. Musíme si také uvědomit, že rodiče platí školné pouze za 10 měsíců ( vypočítává se na 12 měsíců), za prázdninové měsíce nikdo školám peníze nedá, avšak školy musí platit faktury za energie, služby, nájem za budovy atd.

26 IT ve vzdělávání Pro děti používáme výukové programy do PC
( např. Chytré dítě) Výukové programy na interaktivní tabuli, nebo své vlastní, k danému tématu Tablety pro děti – jednoduché hry

27 Interaktivní tabule V roce 2013 jsme pořídili další, již třetí, interaktivní tabuli pro práci děti. Děti po přechodu na základní školu budou s tímto zařízení seznámeni a nebude problém pro ně na něm pracovat.

28 Učení pomocí prožitku Světlo a tma Vaříme krupicovou kaši
Kniha můj kamarád - ukázka

29 Hra dětí Hru dětí považujeme za jednu z nejdůležitější činností dětství. Přestože mateřská škola je vzdělávací instituce a nabízí dětem dostatek výchovných podnětů, je nutné aby i volná hra byla součástí školky.

30

31 Nový projekt školy Na podzim 2012 jsem oslovila zřizovatele s nápadem na vybudování – přístavby budovy pro zřízení další třídy inspirované Lesní MŠ. Přestože převážná část výuky probíhá venku, je potřeba mít zázemí ve stávající školce. Zřizovatel se záměrem souhlasil, Rada MČ projekt podpořila. V současné době je zpracovaná prvotní studie přístavby a prováděcí studie. Podklady jsou nyní podány na stavební povolení. Na jaře by měla začít výstavba. Pokud by se vše stihlo, nová třída by se měla otevřít od září 2014.   Ve třídě by mělo být maximálně 15 dětí a současně dva pedagogové. Financování třídy – škole bude navýšena kapacita, a dle normativů budou poskytnuty prostředky na provoz – od zřizovatele. Na financování pedagogů se budou muset podílet rodiče. Normativně bychom s finančními prostředky na platy pro tuto třídu nevystačili. Předpokládané náklady školné 2 000,- Kč / měsíc. + stravné.

32 Děti budou moci využívat přírodního areálu Hvězda a Divoká Šárka
Lesní MŠ v Německu

33 Co nás trápí že předškoláci neplatí úplatu
že úplata nemůže být větší než 50 % neinvestičních nákladů rozpočet na platy – není na osobní, odměny nemožnost odměnit kvalitní lidi v týmu neustále se zmenšující rozpočty na provoz i platy ( normativy), stále menší, neumožňuje větší investice minimální finanční částka na ONIVy nárůst mnohdy zbytečné administrativy stále se měnící legislativa málo prostoru v budově školy pro aktivity školy Obecně školky: Vysoké počty dětí ve třídách -28, ideální stav na běžných třídách 20 dětí, nesoulad s ŠVP těžko se pracuje individuálně, ve skupinkách, prožitkově… Finanční problémy na platy a provoz mají i školky s 24 dětmi na třídě

34 Naši andílci přejí krásné vánoce a pohodu v roce 2014.

35 Na úplný závěr: Pracovní sen ředitelky mateřské školy:
Má dostatek kvalitních spolupracovníků, které si vybrala z velkého počtu uchazečů, zapálených pro práci – učící se organizace. Zaměstnanci pravidelně vyjíždějí na zahraniční stáže do škol. Děti se učí na základě prožitku. Má spolupracující rodiče, kteří si váží práce a vědí, že mateřská škola není úschovna dětí, rodiče dokáží školu ocenit, pochválit. Rodiče a škola jsou rovnocennými, spolupracujícími partnery. Škola má pozitivní klima, týmová spolupráce funguje na výbornou, ve třídě je 12 dětí, o které se starají dva pedagogové. Má právní servis poskytovaný ministerstvem školství. Má dostatek finančních prostředků ze státního rozpočtu, každý ¼ rok může vyplatit vysoké odměny za velmi kvalitní práci.

36 Má chápajícího zřizovatele, který ji v dostatečné míře financuje chod školy.
Dosahuje stále náročnějších cílů, díky podpoře státu, zřizovatele a spolupracovníků, náročné cíle a překážky bere jako výzvy. K dispozici má asistentku. Škola má navíc k dispozici učitele tělocviku, zpěvu, výtvarné výchovy. Samozřejmostí je zrekonstruovaná škola a zahrada, skvěle vybavena pomůckami, hračkami a vybavená technikou 21. století pro výuku dětí – PC, interaktivní tabule, tablety…. Někdy je sen z části skutečností 


Stáhnout ppt "Mateřská škola Sbíhavá"

Podobné prezentace


Reklamy Google