Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZDĚLÁVACÍ VÝMĚNY S USA: NOVINKY A AKTUALIZACE Americké centrum 3. prosince 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZDĚLÁVACÍ VÝMĚNY S USA: NOVINKY A AKTUALIZACE Americké centrum 3. prosince 2007."— Transkript prezentace:

1 VZDĚLÁVACÍ VÝMĚNY S USA: NOVINKY A AKTUALIZACE Americké centrum 3. prosince 2007

2 Novinky Fulbrightova programu Hana Ripková, Andrea Semancová, Hana Rambousková

3 FULBRIGHTŮV PROGRAM Financován americkou a českou vládou Založen v roce 1946 z iniciativy senátora J. Williama Fulbrighta Poslání: „Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání a kultury“ Přes 140 partnerských zemí Fulbrightova komise v ČR založena 1991

4 ČESKO-AMERICKÁ CENA PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Organizována ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem a Velvyslanectvím USA Určena univerzitním studentům všech stupňů Ocenění pro práci související s USA (ne starší než 3 roky) Vyhlašována tématická zaměření

5 PŘEHLED STIPENDIÍ Pro studenty Stipendium pro (post)graduální studia Stipendium pro doktorské studium vědy a techniky Fulbright-Masarykovo stipendium (juniorská kategorie) Cestovní stipendia Pro vědce a přednášející Stipendium pro pobyty vědců a přednášející Fulbright-Masarykovo stipendium (seniorská kategorie) Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře Instituty amerických studií

6 PŘEHLED STIPENDIÍ Pro pracovníky s praxí Stipendijní program Huberta Humphreyho Pro učitele a administrátory Program výměnu učitelů (2. stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ) Program výměn vedoucích pracovníků ve školství

7 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY České občanství Trvalý pobyt v ČR Výborná znalost angličtiny

8 STIPENDIUM PRO (POST)GRADUÁLNÍ STUDIUM Pro výborné studenty s minimálně bakalářským titulem Kategorie: Degree, Non-degree a Visiting Research Student Všechny obory s výjimkou klinického lékařství a MBA Komplexní stipendium na jeden školní rok Školné do 18 tisíc dolarů Životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění… Předběžné kontakty s americkými univerzitami možné nebo i nutné (kategorie Visiting Research)

9 PŘIHLÁŠKA A VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Online elektronická přihláška, Personal Statement, Study Objectives, CV, výpis známek a kopie diplomů, 3 doporučující dopisy Výsledky testů (TOEFL, případně i GRE) Možnost získat voucher – poukaz na testy U kategorie „Visiting Research“ pozvání Uvést tři školy Termín odevzdání přihlášek 1. září Přednost uchazeči bez dlouhodobé akademické zkušenosti z USA Konečný výběr provádí Fulbrightova komise, pak příhlášky na školy Vybíráme 10 až 15 studentů (z 40 až 50 přihlášek)

10 ZMĚNY V PROGRAMU 3 doporučující dopisy Možnost přesunu studenta do dalších programů (Stipendium pro doktorské studium vědy a techniky, Fulbright-Masarykovo stipendium)

11 STIPENDIUM PRO DOKTORSKÉ STUDIUM VĚDY A TECHNIKY Stipendium na dobu 3 let, pak přebírá škola Požadavky podobné jako u stipendia pro (post)graduální studium Mírně náročnější na TOEFL, vysoké nároky na kvantitativní sekci GRE Dva kroky: 1. registrace do programu – 25. dubna 2. podání přihlášky – 1. června Fulbrightova komise nominuje až 2 kandidáty, finální výběr v USA Umísťování na školy provádí Institut of International Education

12 STIPENDIUM PRO DOKTORSKÉ STUDIUM VĚDY A TECHNIKY Stipendium je určeno pro studium na úrovni Ph.D. ve Spojených státech v následujících oborech přírodních věd a technických oborů: biologie, chemie a chemické inženýrství, elektrotechnika, informatika a informační technologie, letectví a kosmonautika, geologie, fyzika a astronomie, matematika, neurověda, oceánografie, stavebnictví, strojírenství, životní prostředí, případně obory příbuzné.

13 CESTOVNÍ STIPENDIA Pro pobyt delší než 3 měsíce hrazený z jiného finančního, kompetičně získaného zdroje Přednost mají studenti Termín odevzdání je 1. června pro výjezd od července daného kalendářního roku do června následujícího roku Závisí na dostupnosti finančních zdrojů

14 AMERICAN STUDIES INSTITUTES Uchazeči z univerzitních pracovišť zabývajících se ve své výuce či výzkumu amerikanistikou Šest týdnů zaměřených na prohloubení znalostí o USA (většinou v létě) Termín odevzdání přihlášek každoročně vyhlašován – 25. 1. 2008 Zimní Institut na téma Národní bezpečnost zpravidla vyhlašován v září (probíhá v období leden-únor následujícího roku)

15 AMERICAN STUDIES INSTITUTES American Studies for Secondary School Educators – I., II. A. The Institute on American Civilization B. American Politics and Political Thought C. Contemporary American Literature D. U.S. Foreign Policy E. Institute on Journalism and Media F. Religious Pluralism in the United States

16 AMERICAN STUDIES INSTITUTES Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolští pedagogové, vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic, kteří se zabývají amerikanistikou, jsou dostatečně motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o kultuře, společnosti, vývoji a institucích USA do své další pedagogické i odborné práce. Výborná znalost angličtiny je nutným předpokladem při podání žádosti o účast v daném institutu.

17 PROGRAMY PRO UČITELE A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ PROGRAM VÝMĚN UČITELŮ Nově se do programu mohou nyní hlásit kromě středoškolských učitelů také učitelé druhých stupňů základních škol a VOŠ. PROGRAM VÝMĚN VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Program je určen pro administrátory (ředitele, jejich zástupce, pracovníky školské správy), kteří mají zájem obohatit své dosavadní pracovní zkušenosti čtyř- až šestitýdenní návštěvou uskutečněnou na základě výměny na některé ze středních škol v druhé zemi. Nově se do programu mohou hlásit kromě ředitelů a zástupců ze středních škol také administrátoři VOŠ, základních škol a odborní pracovníci školské správy.

18 FULBRIGHT-MASARYKOVO STIPENDIUM Úspěšná vědecká nebo pedagogická práce Uchazeči z univerzitních či vědeckovýzkumných pracovišť (včetně aplikovaného výzkumu) ve dvou kategoriích: - pro mladé vědecké pracovníky před dosažením Ph.D. - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. Občanská aktivita mimo vlastní obor Všechny obory s výjimkou klinického lékařství Pozvání instituce v USA Uzávěrka 1. prosince pro pobyt v následujícím akademickém roce 3 až 10 měsíců (životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění) Přednost uchazeči bez dlouhodobé zkušenosti z USA

19 STIPENDIUM PRO VĚDCE A PŘEDNÁŠEJÍCÍ Úspěšná vědecká nebo pedagogická práce Dosažený titul Ph.D. (nebo ekvivalent) Velmi kvalitní výzkumný projekt Pozvání instituce v USA Termín odevzdání přihlášek 1. října pro pobyt v následujícím akademickém roce Všechny obory (s výjimkou klinické lékařství), kvalita předloženého projektu (výuka českého jazyka, literatury, lingvistiky vítána) 3 až 10 měsíců (životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění) Přednost pro uchazeče bez dlouhodobé zkušenosti z USA

20 PROSHEK-FULBRIGHTOVO STIPENDIUM Lékaři ve všech oborech mediciny a navazujících oborech (včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod.) Kvalitní výzkumný projekt Přednost pro uchazeče z lékařských fakult a výzkumných center Termín odevzdání přihlášek 1. února pro pobyt v následujícím akademickém roce Lékařská fakulta University of Minnesota 3 až 10 měsíců (životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění) Jedno až tři stipendia ročně

21 KRÁTKODOBÉ HOSTOVÁNÍ SPECIALISTŮ Z USA Krátkodobé hostování (2 až 6 týdnů) amerického odborníka, vyžádaného univerzitním pracovištěm v ČR OBORY: americká studia (např. divadlo, ekonomie, historie, historie umění, hudba, literatura, tanec, umění, vládní systém), antropologie/archeologie, ekonomie, informační technologie, knihovnictví, komunikace a žurnalistika, politologie/veřejná správa, pop kultura, právo, sociologie a sociální práce, vzdělávání, životní prostředí Žádost „Call for Appointment“ na webové stránce Fulbrightovy komise, možno podávat průběžně, zasílá se e-mailem Finanční podíl zvoucí instituce: ubytování, stravování a cestovné v hostitelské zemi

22 KRÁTKODOBÉ HOSTOVÁNÍ SPECIALISTŮ Z USA Specialista v USA musi být registrován v databázi specialistů vedené při CIES (odkaz http://www.cies.org/specialists/). Délka vyřízení žádosti: –nejméně dva měsíce, pokud je specialista registrován v databázi; –Až čtyři měsíce, pokud se specialista musí do databáze teprve registrovat.

23 DLOUHODOBÉ HOSTOVÁNÍ SPECIALISTY Z USA Jedno- či dvousemestrální pobyty amerických speciliastů na vysokých školách a vědeckovýzkumných institucích Přednášková činnost či výzkumný projekt Všechny obory Žádost podávají zájemci na americké straně http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/; uzávěrka 1. srpna na následující akademický rok Předvýběr na americké straně; o konečném výběru a umístění rozhoduje Fulbrightova komise Možnost pozvání z české strany

24 DLOUHODOBÉ HOSTOVÁNÍ SPECIALISTY Z USA Postup při plánování pobytu přednášejícího z USA: –V případě přímého kontaktu na odborníka v USA je nutno mu včas připomenout termín uzávěrky Fulbrightova stipendia. –Pokud nemá univerzita přímý kontakt na jmenovitého odborníka a má zájem o pobyt specialisty v určitém oboru, může jej americká strana aktivně hledat včasným inzerováním programu v katalogu stipendií. V takovém případě je nutný velký časový předstih. Katalog se seznamem vyhlašovaných stipendií se připravuje dva roky dopředu. Termín uzávěrky katalogu je vždy koncem října (např. 31.10. 2007 bychom museli znát Vaše požadavky na rok 2009/2010).

25 DLOUHODOBÉ HOSTOVÁNÍ SPECIALISTY Z USA Pobyt stipendisty hrazen Fulbrightovou komisi (tj. hostitelské pracoviště nemá žádné finanční závazky). Pracovní povolení ani vízum univerzita nezajišťuje. Požadavky na hostitelské pracoviště:dobrá propagace kurzů a všestranné využití přednášejícího; pracovní prostor; přístup k počítači a internetu apod.; vyzvednutí stipendisty na letišti; pomoc s nalezením ubytování; představení kolegům a vedení katedry a fakulty; zajištění studenta pro začáteční případnou praktickou pomoc.

26 PROGRAM US-EU Studijní, výzkumné a pedagogické zaměřené na EU a vztahy US-EU Administruje Fulbrightova komise v Belgii Uzávěrka 1. března

27 Pro detailní informace navštivte www.fulbright.cz

28 Novinky v testování TOEFL, GRE a GMAT Jakub Tesař

29 TOEFL iBT Změna struktury a obsahu Změna formy testování Změna administrace Změna rozmezí skóre

30 TOEFL iBT: Struktura a obsah Bližší reálnému používání jazyka na univerzitách Bez gramatické sekce Nově mluvení (Speaking) Nové typy otázek (Reading to Learn atd.) Kombinované úlohy (Integrated Tasks) Dvě eseje místo jedné

31 Změna formy testování Internet-Based Testing Na počítači se sluchátky a mikrofonem Běžná počítačová učebna Více testovacích center Praha (3 centra) Ostrava (1 centrum) I několikrát měsíčně Možnost dělat si poznámky

32 Změna administrace Osobní účet Registrace online + placení kartou Uzávěrka týden před testem Příjemci se zadávají před testem Výsledek online na webu 15 pracovních dní po zkoušce Objednávání dalších výpisů online

33 Změna rozmezí skóre Nové rozmezí 0-120 V každé sekci 0-30 Převodní tabulka ke starým verzím Nejčastější požadavky: PBT 500 = CBT 173 = 61 iBT PBT 550 = CBT 213 = iBT 80 PBT 600 = CBT 250 = iBT 100

34 GRE Na 1. října 2007 původně oznámen přechod na novou verzi GRE Přechod zrušen I nadále se testuje v Prometric Testing Center Postupné zavádění nových otázek Od listopadu 2007 dva nové typy otázek Verbal: Text Completion Quantitative: Numeric Entry

35 GMAT Přechod GMAC od ETS a Prometric k ACT a Pearson VUE od 1. ledna 2006 Zvýšila se dostupnost testu Nyní téměř každý všední den Nové testovací centrum Digi Trade Žádné změny v obsahu

36 Chcete se na něco zeptat? Děkuji za pozornost

37 Možnosti propagace českých VŠ v USA Jakub Tesař, Hana Ripková, Don Sparling

38 Přehled Vyhledávače programů programů study abroad www.iiepassport.org www.goabraod.com www.studyabroadlinks.com Publikace Institute of International Education www.iie.org Konference a veletrh NAFSA www.nafsa.org

39 Formy spolupráce s americkými školami Moderovaná diskuze

40 Čeští studenti v USA V USA v roce 200506 studovalo 914 českých studentů Pokles o 1,4% Celkový počet zahraničních studentů v USA 583 tisíc Nárůst o 3,2 procenta

41 Američtí studenti v ČR V ČR v roce 2005/06 studovalo 2 846 amerických studentů Nárůst o 14,9% 14. místo ve světě Rekordní počet vyjíždějících 224 tisíc Nárůst o 8,5%

42 Simon Study Abroad Act Senator Paul Simon Study Abroad Foundation Act of 2007 Cílem zpřístupnit studium v zahraničí jednomu milión studentů bakalářského studia ročně Zaměření na méně tradiční oblasti světa Schválen ve Sněmovně reprezentatů v červnu Šance pro české školy?

43 ISEP: International Student Exchange Program Síť 275 vysokých škol v USA a dalších 38 zemích Různé možnosti využití sítě Z ČR pouze Masarykova univerzita Zájem o další české školy

44 Cíl diskuze Identifikovat funkční formy spolupráce s americkými školami


Stáhnout ppt "VZDĚLÁVACÍ VÝMĚNY S USA: NOVINKY A AKTUALIZACE Americké centrum 3. prosince 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google