Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo: VY_32_INOVACE_19_17 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Mistr Jan.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo: VY_32_INOVACE_19_17 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Mistr Jan."— Transkript prezentace:

1 číslo: VY_32_INOVACE_19_17 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Mistr Jan Hus Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis Ročník: 7. ročník Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2 Anotace – metodický list: Didaktický učební materiál Mistr Jan Hus slouží k vizuální podpoře výkladové části hodiny. Cílem této prezentace je, aby žáci získali základní informace o Husově životě a jeho učení. Anotace – metodický list:

3  Místo Husova narození nebylo dosud přesvědčivě prokázáno, ale zřejmě pocházel z Husince u Prachatic.  Narodil se asi kolem roku 1370.  Byl to kněz a reformátor církve, zastánce Viklefových myšlenek. Mistr Jan Hus

4  Vystudoval na pražské univerzitě, kde pak přednášel. Stal se rektorem univerzity.  Byl vysvěcen na kněze a od r. 1402 kázal v českém jazyce v Betlémské kapli na Starém Městě pražském.  Vystupoval proti pokryteckému chování kněží a hromadění majetku církevními hodnostáři.

5  Byla postavena v letech 1391 – 1394, aby se v ní kázalo pouze v českém jazyce.  Postupně chátrala, až byla r. 1786 zbořena.  V r. 1950 byla znovu vybudována jako památník husitského hnutí.  Obnovená kaple slouží jako slavnostní aula např. ČVUT. Betlémská kaple

6

7  Zpočátku měl Hus vliv na krále Václava IV.  Zasloužil se o vydání Dekretu kutnohorského, jenž změnil poměr hlasů na pražské univerzitě 3:1. Dříve zde měli převahu příslušníci cizích národů nad Čechy.

8  R. 1412 Hus ostře vystoupil proti prodeji odpustků (papež potřeboval získat nové příjmy na válku).  Papež Husa prohlásil za kacíře a dal ho do klatby. KACÍŘ= člověk, který zastává názory odlišující se od učení katolické církve. KLATBA = veřejné prohlášení člověka za kacíře, vyloučení z církve. VYSVĚTLI POJEM ODPUSTKY!!! Hus opouští Prahu

9  Nad Prahou byl vyhlášen INTERDIKT, což znamenalo, že se v Praze nesměly konat bohoslužby, křty, pohřby a svatby.  Proto Hus opustil Prahu a kázal na Kozím hrádku a na hradě Krakovci

10 Kozí hrádek u Sezimova Ústí

11 Hrad Krakovec u Rakovníka

12

13  R. 1414 byl Hus pozván římským králem Zikmundem Lucemburským na církevní koncil do Kostnice, kde se mělo řešit papežské schizma. VYSVĚTLI VÝZNAM SLOVA SCHIZMA! CO VÍŠ O PAPEŽSKÉM SCHIZMATU?  Hus doufal v možnost obhajoby svého učení, proto pozvání přijal.  Ochranným listem (glejtem) Zikmunda Lucemburského mu byla zaručena bezpečnost a záruka návratu zpět domů. Koncil v Kostnici

14  Kostnice leží na březích Bodamského jezera na jihozápadě Německa na hranici se Švýcarskem. Kostnice Husův dům Pamětní deska

15  Krátce po příjezdu do Kostnice byl Hus zatčen, uvězněn a po 3 slyšeních odsouzen jako kacíř.  Protože šlo o církevní proces, Zikmund do průběhu nemohl zasahovat.

16  Koncil nutil Husa, aby se podrobil a odvolal své názory.  To však Hus odmítl, žádal, aby mohl své učení hájit.  Proto ho koncil odsoudil jako zatvrzelého kacíře.

17 6. července 1415 byl Jan Hus upálen a jeho popel vhozen do Rýna.

18  Proti Husovo upálení písemně protestovalo 452 českých a moravských šlechticů.  30. 5. 1416 na stejném místě zemřel Husův přítel a spolupracovník mistr Jeroným Pražský. Jeroným Pražský

19  Kostnický koncil poté odstranil papežské schizma a zvolil nového papeže Martina V., protivníka Husova učení.  Teprve potom r. 1418 zasedání koncilu v Kostnici skončilo. Papež Martin V.

20  Jan Hus se zasloužil o zjednodušení českého pravopisu odstranil spřežky a zavedl diakritická znaménka. Měkkost se měla naznačovat tečkou, délku měla určovat čárka namísto zdvojených hlásek.  Spřežka je spojení dvou nebo více písmen na označení jedné hlásky např. SZ jako Š, CZ jako Č, RZ jako Ř. Husova reforma českého pravopisu

21  O církvi – latinsky, hlavou církve není papež, ale Kristus.  Výklad Viery, Desatera a Páteře – česky, výklad 3 modliteb.  Postila – česky, výklad části evangelia formou kázání.  Knížky o svatokupectví – česky, ostrá kritika církve, jejího bohatství, prodávání odpustků.  Dcerka – o správném životě žen a dívek.  Listy z Kostnice – promluvy ke čtenáři. Husovy spisy

22 Pomník J. Husa na Staroměstském náměstí od Ladislava Šalouna

23 Mistr Jan Hus v Táboře od Františka Bílka

24 1.Vylož hlavní zásady Husova učení. 2.Jaké byly osudy Betlémské kaple? 3.Co bylo obsahem Dekretu kutnohorského? 4.Jaké hlavní úkoly si stanovil kostnický koncil? 5.Jak reformoval J. Hus český pravopis? 6.Vyprávěj o Husově životě. 7.Vysvětli pojmy: klatba, interdikt, odpustky. Otázky:

25  HROCH, Miroslav. Dějepis: Středověk : Učebnice pro zákl. školy. 2., přeprac. vyd. Ilustrace Karel Zpěvák, Michal Skalník. Praha: SPN, 1991, 97 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-042-5952-9.  ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2001, 160 s. ISBN 80-723-5152-4.  VYKOUPIL, Libor, Robert ANTONÍN a Marie FEJFUŠOVÁ. Dějepis: vzdělávací oblast Člověk a společnost. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2008, 136 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-089-7.  SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk a literatura: literatura, český jazyk, čtenářský deník, cvičení z českého jazyka : [ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy]. 1. vyd. [Havlíčkův Brod: Fragment], 2007, 88, 104, 140, 126 s. ISBN 978-80-253-0468-6.  Strana 3, 4, 14, 15, 16, 21, 22: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jan Hus [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Hus&oldid=10205650  Strana 5, 6: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Betlémská kaple [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Betl%C3%A9msk%C3%A1_kaple&oldid=10189303  Strana 7: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Václav IV. [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav_IV.&oldid=10205538 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Dekret kutnohorský [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dekret_kutnohorsk%C3%BD&oldid=9844006 Zdroje – citace:

26  Strana 9, 10: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kozí Hrádek [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Koz%C3%AD_Hr%C3%A1dek&oldid=10069030  Strana 9: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Krakovec (hrad) [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krakovec_(hrad)&oldid=10054099  Strana 11, 12: Vlastní zdroje, autorem fotek E. Vondrková  Strana 13: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kostnice (město) [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostnice_(m%C4%9Bsto)&oldid=9834088 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostnice_(m%C4%9Bsto)&oldid=9834088  Strana 17: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jeroným Pražský [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeron%C3%BDm_Pra%C5%BEsk%C3%BD&oldid=10165434  Strana 18: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Martin V. [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_V.&oldid=10185062


Stáhnout ppt "Číslo: VY_32_INOVACE_19_17 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Mistr Jan."

Podobné prezentace


Reklamy Google