Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
číslo: VY_32_INOVACE_19_17 Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/ Název: Mistr Jan Hus Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis Ročník: 7. ročník

2 Anotace – metodický list:
Didaktický učební materiál Mistr Jan Hus slouží k vizuální podpoře výkladové části hodiny. Cílem této prezentace je, aby žáci získali základní informace o Husově životě a jeho učení.

3 Mistr Jan Hus Místo Husova narození nebylo dosud přesvědčivě prokázáno, ale zřejmě pocházel z Husince u Prachatic. Narodil se asi kolem roku 1370. Byl to kněz a reformátor církve, zastánce Viklefových myšlenek.

4 Vystudoval na pražské univerzitě, kde pak přednášel
Vystudoval na pražské univerzitě, kde pak přednášel. Stal se rektorem univerzity. Byl vysvěcen na kněze a od r kázal v českém jazyce v Betlémské kapli na Starém Městě pražském. Vystupoval proti pokryteckému chování kněží a hromadění majetku církevními hodnostáři.

5 Betlémská kaple Byla postavena v letech 1391 – 1394, aby se v ní kázalo pouze v českém jazyce. Postupně chátrala, až byla r zbořena. V r byla znovu vybudována jako památník husitského hnutí. Obnovená kaple slouží jako slavnostní aula např. ČVUT.

6

7 Zpočátku měl Hus vliv na krále Václava IV.
Zasloužil se o vydání Dekretu kutnohorského, jenž změnil poměr hlasů na pražské univerzitě 3:1. Dříve zde měli převahu příslušníci cizích národů nad Čechy.

8 VYSVĚTLI POJEM ODPUSTKY!!!
Hus opouští Prahu R Hus ostře vystoupil proti prodeji odpustků (papež potřeboval získat nové příjmy na válku). Papež Husa prohlásil za kacíře a dal ho do klatby. KACÍŘ= člověk, který zastává názory odlišující se od učení katolické církve. KLATBA = veřejné prohlášení člověka za kacíře, vyloučení z církve. VYSVĚTLI POJEM ODPUSTKY!!!

9 Nad Prahou byl vyhlášen INTERDIKT, což znamenalo, že se v Praze nesměly konat bohoslužby, křty, pohřby a svatby. Proto Hus opustil Prahu a kázal na Kozím hrádku a na hradě Krakovci

10 Kozí hrádek u Sezimova Ústí

11 Hrad Krakovec u Rakovníka

12

13 VYSVĚTLI VÝZNAM SLOVA SCHIZMA! CO VÍŠ O PAPEŽSKÉM SCHIZMATU?
Koncil v Kostnici R byl Hus pozván římským králem Zikmundem Lucemburským na církevní koncil do Kostnice, kde se mělo řešit papežské schizma. VYSVĚTLI VÝZNAM SLOVA SCHIZMA! CO VÍŠ O PAPEŽSKÉM SCHIZMATU? Hus doufal v možnost obhajoby svého učení, proto pozvání přijal. Ochranným listem (glejtem) Zikmunda Lucemburského mu byla zaručena bezpečnost a záruka návratu zpět domů.

14 Kostnice Kostnice leží na březích Bodamského jezera na jihozápadě Německa na hranici se Švýcarskem. Husův dům Pamětní deska

15 Krátce po příjezdu do Kostnice byl Hus zatčen, uvězněn a po 3 slyšeních odsouzen jako kacíř.
Protože šlo o církevní proces, Zikmund do průběhu nemohl zasahovat.

16 Koncil nutil Husa, aby se podrobil a odvolal své názory.
To však Hus odmítl, žádal, aby mohl své učení hájit. Proto ho koncil odsoudil jako zatvrzelého kacíře.

17 6. července 1415 byl Jan Hus upálen a jeho
popel vhozen do Rýna.

18 Jeroným Pražský Proti Husovo upálení písemně protestovalo 452 českých a moravských šlechticů. na stejném místě zemřel Husův přítel a spolupracovník mistr Jeroným Pražský.

19 Papež Martin V. Kostnický koncil poté odstranil papežské schizma a zvolil nového papeže Martina V., protivníka Husova učení. Teprve potom r zasedání koncilu v Kostnici skončilo.

20 Husova reforma českého pravopisu
Jan Hus se zasloužil o zjednodušení českého pravopisu odstranil spřežky a zavedl diakritická znaménka. Měkkost se měla naznačovat tečkou, délku měla určovat čárka namísto zdvojených hlásek. Spřežka je spojení dvou nebo více písmen na označení jedné hlásky např. SZ jako Š, CZ jako Č, RZ jako Ř.

21 Husovy spisy O církvi – latinsky, hlavou církve není papež, ale Kristus. Výklad Viery, Desatera a Páteře – česky, výklad 3 modliteb. Postila – česky, výklad části evangelia formou kázání. Knížky o svatokupectví – česky, ostrá kritika církve, jejího bohatství, prodávání odpustků. Dcerka – o správném životě žen a dívek. Listy z Kostnice – promluvy ke čtenáři.

22 Pomník J. Husa na Staroměstském náměstí
od Ladislava Šalouna

23 Mistr Jan Hus v Táboře od Františka Bílka

24 Otázky: Vylož hlavní zásady Husova učení. Jaké byly osudy Betlémské kaple? Co bylo obsahem Dekretu kutnohorského? Jaké hlavní úkoly si stanovil kostnický koncil? Jak reformoval J. Hus český pravopis? Vyprávěj o Husově životě. Vysvětli pojmy: klatba, interdikt, odpustky.

25 Zdroje – citace: HROCH, Miroslav. Dějepis: Středověk : Učebnice pro zákl. školy. 2., přeprac. vyd. Ilustrace Karel Zpěvák, Michal Skalník. Praha: SPN, 1991, 97 s. Učebnice pro základní školy. ISBN ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2001, 160 s. ISBN VYKOUPIL, Libor, Robert ANTONÍN a Marie FEJFUŠOVÁ. Dějepis: vzdělávací oblast Člověk a společnost. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2008, 136 s. Duhová řada. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk a literatura: literatura, český jazyk, čtenářský deník, cvičení z českého jazyka : [ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy]. 1. vyd. [Havlíčkův Brod: Fragment], 2007, 88, 104, 140, 126 s. ISBN Strana 3, 4, 14, 15, 16, 21, 22: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jan Hus [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 5, 6: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Betlémská kaple [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 7: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Václav IV. [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Dekret kutnohorský [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: <

26 Strana 9, 10: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kozí Hrádek [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 9: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Krakovec (hrad) [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 11, 12: Vlastní zdroje, autorem fotek E. Vondrková Strana 13: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kostnice (město) [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: Strana 17: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jeroným Pražský [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 18: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Martin V. [online]. c2013 [citováno 13. 04. 2013]. Dostupný z WWW: <


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google