Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C16 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníLeden 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C16 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníLeden 2013."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C16 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníLeden 2013 Ročník/věková kategorie4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Stavební spoření, tvorba fondu stavebního spoření, spořící klient, státní podpora., překlenovací úvěr, účastníci stavebního spoření, fáze spořící, fáze úvěrová, Anotace Studenti se seznamuji se základy finančního produktu s příspěvkem státu. Získávají přehled o jednotlivých fázích tohoto produktu. Na modelových příkladech a jejich analýze je jim ukázána vhodnost či nevhodnost tohoto produktu pro investování. 1

2 Stavební spoření Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Svršková, svrskovah@seznam.cz

3 Úryvek z denního tisku: „Stavební spoření zůstalo díky státní podpoře výhodné i letos. Stavební spoření není letos v takovém centru pozornosti jako třeba penzijní připojištění, ale to neznamená, že bychom na něj měli v závěru roku zapomenout. Je totiž i nadále výhodné, a tak se každému, kdo má nějaké volné prostředky, vyplatí poslat do konce prosince na svůj účet u stavební spořitelny takovou částku, aby získal co nejvyšší možnou státní podporu za letošní rok.“ Co to tedy je to tzv. „stavebko“??????? 3

4 NĚCO MÁLO Z HISTORIE… Počátky stavebního spoření Stavební spoření má mnohaletou historii zejména v Německu a Rakousku, avšak základní myšlenka stavebního spoření i jeho rámcová pravidla pocházejí z Anglie. Historicky první stavební spořitelna nesla název Building Society a byla založena v Birminghamu už roku 1775. Členové tohoto spolku poskytovali vklady do fondu. Z něj byly následně financovány úvěry na jejich bytové účely. 4

5 V Německu založil první stavební spořitelnu pastor von Bondeschwingh roku 1885 v Bielefeldu. Ta byla známá jako Stavební spořitelna pro každého. Opravdový rozkvět však stavební spoření v Německu zažilo až během poválečné rekonstrukce, v letech 1924 až 1929. O rozvoj tohoto produktu se tehdy zasadil především Georg Kropp, zakladatel tzv. Společenství přátel. Již tři roky po jeho založení z něj byly přiděleny první peníze na bytovou výstavbu. Koncem třicátých let došlo v systému k první zásadní změně. Bylo zavedeno kritérium pro získání úvěru, tzv. hodnotící číslo. Do té doby byl systém založen na losování. 5

6 Měnová reforma z roku 1948 odstartovala období „hospodářského zázraku“, které mělo významný vliv na další intenzivní rozvoj stavebního spoření. V té době Německu chybělo asi 5–6 milionů bytů, a tak byla po stavebním spoření obrovská poptávka. Mezi lety 1948 a 1971 došlo k enormnímu nárůstu počtu uzavřených smluv. Zatímco na počátku zmíněného období jich bylo jen lehce přes 300 tisíc, o 23 let později jejich počet převyšoval 12 milionů. Přijetím zákona o stavebním spoření, který vstoupil v platnost v roce 1973, byl vytvořen jednotný rámec pro podnikání v této oblasti. Začátek osmdesátých let tak byl pro stavební spoření slabým obdobím. Díky všeobecně dobré hospodářské situaci a růstu příjmů obyvatelstva se totiž uklidnila také situace na trhu s byty. S velkými změnami na přelomu devadesátých let se však situace výrazně zlepšila. 6

7 Novodobá historie V první polovině devadesátých let se stavební spoření začalo rozvíjet i ve Východní Evropě, zejména v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Pozitivní zkušenosti s fungováním systému v těchto zemích vedly k zájmu dalších států o jeho zavedení. 7

8 Na český trh bylo stavební spoření zavedeno schválením Zákona číslo 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Ačkoli je stavební spoření v České republice jedním z nejmladších bankovních produktů, vydobylo si na trhu finančních instrumentů již od počátku své existence nezastupitelné místo. 8

9 Stavební spoření vzniklo za účelem umožnit širokému spektru obyvatel aktivně řešit své bytové potřeby formou výhodných podmínek spoření a úvěrů. Je to produkt vhodný pro každého, kdo má zájem progresivně zhodnotit své finanční prostředky a kdo se rozhodl aktivně řešit bytovou otázku svou nebo svých blízkých. Za osobu blízkou se pro účely stavebního spoření považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel. 9

10 Výhodou stavebního spoření je jeho značná variabilita. Stavební spořitelny jsou schopny modelovat prakticky jakýkoliv režim odpovídající potřebám klienta a umožňují tak řešit bytové potřeby v závislosti na jeho finančních možnostech. Stavební spoření je tedy vhodným instrumentemi pro osoby s nižšími příjmy. 10

11 Co to je? Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky. V průběhu spoření může čerpat státní podporu a po jeho skončení získává, při splnění dalších podmínek, nárok na úvěr ze stavebního spoření. Stavební spoření spojuje v jeden kompaktní celek spoření a poskytnutí účelového úvěru. Ten je charakterizován nízkými a pevnými úrokovými sazbami po celou dobu jeho splácení. Ve své podstatě je stavební spoření uzavřený systém, nezávislý na negativních vlivech peněžního trhu. 11

12 TVORBA FONDU STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Stavební spoření je založeno na principu podílu klientů na tvorbě společných zdrojů, které lze použít na poskytování úrokově zvýhodněných úvěrů na pořízení bytu, jeho rekonstrukci, obecně na řešení bytových potřeb klientů. 12

13 Každý klient určitou dobu (ze zákona minimálně 24 měsíců) spoří a po splnění stanovených podmínek může získat úvěr ze stavebního spoření. Pokud mají stavební spořitelny dostatek finančních zdrojů, tzv. překlenovací úvěry, které slouží k dřívějšímu financování bytových potřeb do doby, než klient získá nárok na úvěr ze stavebního spoření. Tato forma financování bytových potřeb je mezi klienty stále více oblíbená a využívaná. Možnost využití tzv. překlenovacího úvěru zvyšuje flexibilitu stavebního spoření. 13

14 ROLE SPOŘÍCÍCH KLIENTŮ Významnou a nezastupitelnou roli v uzavřeném systému stavebního spoření hrají klienti, kteří nepotřebují řešit své bytové potřeby, ale využívají tento produkt jako výhodný způsob zhodnocení svých úspor. Státní podpora poskytovaná všem klientům je v systému stavebního spoření aplikována ze dvou důvodů: 1. Klientům, kteří řeší prostřednictvím stavebního spoření své bytové potřeby, poskytuje další zdroje na přesně vymezené účely. 2. Hlavním úkolem státní podpory systému stavebního spoření je však posílení motivace spořit. Pro spořícího klienta je odměnou za to, že své úspory poskytuje prostřednictvím systému stavebního spoření formou úvěrů klientům, kteří je potřebují. 14

15 Účastníci Účastníkem stavebního spoření může být:  fyzická osoba  právnická osoba Toto rozdělení je důležité zejména z hlediska možnosti získat státní podporu. Zatímco právnická osoba státní podporu získat nemůže, fyzická osoba ano. Od ledna 2011, bylo za leden až září letošního roku uzavřeno 299 tisíc nových smluv. 15

16 STÁTNÍ PODPORA Vznik nároku na státní podporu Státní podporu může získat:  občan České republiky,  občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky,  fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky. Například za tři čtvrtletí letošního roku byla vyplacena státní podpora převážně za rok 2011 ve výši jen asi 5,2 miliardy korun. V předchozích letech příspěvek státu dosahoval 10–15 miliard korun ročně. Průměrná výše státní podpory za rok 2011 činila jen 1324 korun. 16

17 Podmínky výplaty státní podpory Má-li účastník splňující podmínky (viz. předchozí snímek) uzavřeno v jednom kalendářním roce více smluv, přísluší státní podpora na ty smlouvy, u kterých o její přiznání písemně požádal. Nárok na výplatu státní podpory má účastník, pokud po dobu 6 let nebylo nakládáno s vkladem. Výše státní podpory Státní podpora u všech smluv činí 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce. Státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout částku 2 000 Kč. 17

18 Státní podpora je hlavní (a zpravidla jedinou) motivací pro uzavření stavebního spoření pro lidi, kteří nechtějí čerpat úvěr. Jen díky němu je zhodnocení prostředků vyšší než na spořicích účtech – a to i po zaplacení poplatků. 18

19 Státní podpora stavebního spoření: ano či ne? Dnes již je obliba stavebního spoření dávno za zenitem, ale přesto stále ještě existuje přibližně 4,4 milionu smluv. Jde o nejpoužívanější produkt s důrazem na spoření na českém trhu. Přes takovouto oblibu má ale velice nejistou budoucnost. Již v roce 2009 podal pan ministr Kalousek návrh na zrušení stavebního spoření, ale nepodařilo se jej prosadit. Výše státního příspěvku se přesto snižuje. Do budoucna se spřádají různé plány např. ohledně zákazu používat státní podporu na jiné než stavební účely (tzv. účelovost) či otevření trhu stavebního spoření i klasickým bankám. Jsou návrhy ministerstva financí na škodu občanům české republiky? Či jde o rozumný krok jak zastavit zbytečné vyhazování peněz ze státní pokladny? 19

20 Jak funguje stavební spoření? PRŮBĚH SPOŘENÍ Stavební spoření má dvě fáze: a) fáze spořící b) fáze úvěrová Ad a) Fáze spořící Vkladatel ukládá většinou pravidelně vklady na účet stavebního spoření a stát mu k nim poskytuje státní podporu. Vklady a státní podpora na účtu stavebního spořeni jsou úročeny. Ve spořicí fázi je celkem 4,33 miliónu smluv. Lidé mají ve stavebních spořitelnách uloženou obrovskou částku – 422 miliard korun. 20

21 Ad b) Fáze úvěrová Následuje po fázi spořící a spočívá v poskytnutí výhodného úvěru ze stavebního spoření na bytové potřeby. Stavební spoření tedy představuje výhodné ukládání peněz a zároveň možnost získat výhodný úvěr na bytové potřeby. Ke konci září roku 2012 bylo poskytnuto celkem 913 tisíc úvěrů. 21

22 BEZPEČNOST STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Jedním z nejvýznamnějších atributů stavebního spoření je jeho vysoká bezpečnost. Stavební spoření mohou provozovat pouze specializované banky na základě zvláštního oprávnění. Díky omezení rizikových obchodních aktivit stavebních spořitelen zákonem lze stavební spoření považovat za jeden z nejbezpečnějších finančních produktů. 22

23 Stavební spoření pro novorozence? Raději ne… Finančně zajistit své děti na vstup do dospělosti je přáním mnoha rodičů a prarodičů. Někteří začínají tvořit úspory dětem hned od narození. A spoří „někde, kde je to bezpečné“. Volba tak často padne na stavební spoření. Pro dlouhodobé spoření je to ale volba nešťastná. Stavební spoření je atraktivním spořicím produktem díky státnímu příspěvku. Přestože klesl na 10 % z naspořené částky a dosahuje tak maximální roční výše 2 000 Kč, konzervativní Češi v něm stále vidí příležitost „bezpečně zhodnotit prostředky“. Při nepřekročení 6leté vázací doby může být při averzi k riziku zhodnocení skutečně zajímavé. Jako spořicí produkt na delší dobu je ale naprosto nevhodné. Proč? 23

24 Stavební spořitelny nabízejí dlouhodobě úrokové sazby v maximální výši 2 %, přičemž úroky dále podléhají zdanění 15% sazbou daně z příjmů stejně jako úspory v univerzálních bankách. Banky ovšem nabízejí i vyšší než 2% úrok – a to dokonce na vkladech bez výpovědní lhůty a bez jakýchkoli poplatků. Jen bez státního příspěvku. Bez podpory státu by si zřejmě nikdo nenechal úspory uvázat na šest let a ještě za to platil nemalé poplatky stavební spořitelně. 24

25 Rok spoření Vložené prostředkyStátní příspěvek Podíl státního příspěvku na vkladech 120 000 Kč2 000 Kč10,00% 240 000 Kč2 000 Kč5,00% 360 000 Kč2 000 Kč3,33% 480 000 Kč2 000 Kč2,50% 5100 000 Kč2 000 Kč2,00% Tabulka 1: Váha státních příspěvků na vkladech klienta Po 5 letech spoření činí váha státního příspěvku již jen 2 % z vložených prostředků klientem, po 10 letech činí již jen 1 %. To má samozřejmě vliv na efektivní zhodnocení. 25

26 Další faktory, které ovlivňují celkové zhodnocení stavebního spoření, jsou poplatky. Standardně si stavební spořitelny účtují 1 % z cílové částky, které musí klient zaplatit předem, a řádově 300 Kč ročně za vedení účtu. Chce-li klient spořit déle, musí si zvolit adekvátní cílovou částku. Cílovou částku lze sice i následně navyšovat, ovšem kromě poplatku ve výši 1 % z navýšení se může dostat do situace, kdy bude muset zaplatit poplatek za změnu tarifu. 26

27 Při pravidelném měsíčním spoření ve výši 1 700 Kč a optimální cílové částce 140 tis. Kč dosahuje po šesti letech efektivní výnos 3,95 %. Ten lze samozřejmě zvýšit tím, že jsou peníze vkládány do spořitelny jednou ročně na konci roku. V sedmém roce na začátku je proveden další vklad a následně jsou peníze vybrány. Viz. tabulka č. 2 na následujícím snímku 27

28 Rok Efektivní roční zhodnocení 14,23% 26,29% 35,49% 44,81% 54,31% 63,95% Tabulka 2: Efektivní roční zhodnocení při pravidelném vkladu 1 700 Kč, cílové částce 140 tis. Kč a 2% zhodnocení V prvních šesti letech nelze stavební spoření bez sankcí vypovědět a peníze vybrat. Údaje v Tabulce 2 za prvních 5 let jsou tedy pouze teoretické výnosy, které klient nikdy nedosáhne. Ukazují ale velmi dobře, jak výnos zejména v prvním roce ovlivní zaplacené poplatky a následně jak roční efektivní výnos klesá se snižující se váhou státního příspěvku. Chce-li klient spořit delší dobu, efektivní výnos dále klesá. V Tabulce 2 je nastavena optimální cílová částka, u níž by v 7. roce spoření došlo k přespoření. Při delší době spoření je tak nezbytné uzavřít smlouvu na vyšší cílovou částku, která významně ovlivní nejen výnosy v prvních letech 28

29 RokEfektivní roční zhodnocení 1–21,37% 2–1,83% 31,64% 42,57% 52,85% 62,91% 72,90% 82,85% 92,79% 102,74% 112,68% 122,62% 132,58% 142,53% 152,49% 162,45% 172,42% 182,38% 192,35% 202,33% Tabulka 3: Efektivní roční zhodnocení při pravidelném vkladu 1 700 Kč, cílové částce 500 tis. Kč a 2% zhodnocení 29

30 Rozhodnou-li se rodiče uzavřít novorozenci stavební spoření, kterým mu chtějí spořit až do dospělosti, musí uzavřít smlouvu s cílovou částkou 500 tis. Kč. Taková smlouva je první dva roky ztrátová a nejvyššího výnosu dosáhne po šesti letech spoření (2,91 % p.a.). Vydrží-li smlouva až do 18. roku věku dítěte, dosáhne efektivní roční zhodnocení pouhých 2,38 %. Dlouhodobý průměr inflace od roku 1996 do roku 2011 je podle dat Českého statistického úřadu 3,79 %. Pokud vynecháme první tři roky řady, kdy dosahovala inflace enormních čísel, a podíváme se na průměrnou inflaci od roku 1999 do roku 2011, dosahovala inflace 2,55 %. 18leté zhodnocení stavebního spoření je tedy reálně záporné. Stavební spoření je schopné zhodnotit prostředky na období šesti let. Pokud ale klient zůstane u stavební spořitelny déle, jeho efektivní zhodnocení klesá. Pro dlouhodobé spoření pro děti či na penzi se stává zcela nevýhodné. Sice garantuje určité zhodnocení, ovšem to bude s největší pravděpodobností nižší než míra inflace 30

31 PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ EFEKTY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Stavební spoření umožňuje řešit bytové potřeby občanů a zvyšuje jejich zájem o modernizaci bydlení. To ve svých důsledcích pozitivně ovlivňuje rozvoj stavební výroby orientované na bytovou výstavbu. 31

32 Zdroje: 32 SYROVÝ, Petr. TYL, Tomáš. Osobní finance. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. s. 176-177. ISBN 978-80-247-3813-0. KLÍNSKÝ, Petr. CHROMÁ, Danuše. Finanční gramotnost, obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. s. 59-60. ISBN 978-80-87063-13-2.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C16 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníLeden 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google