Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

historie literatury pro 8. – 9. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "historie literatury pro 8. – 9. ročník"— Transkript prezentace:

1 historie literatury pro 8. – 9. ročník
Histlit historie literatury pro 8. – 9. ročník

2 starověká literatura I. orientální (=východní) literatura
A. Přední východ sumerská a akkadská – klínové písmo staroegyptská – hieroglyfy fénická – hláskové písmo hebrejská – Starý zákon B. Indie C. Persie D. Čína

3 starověká literatura II. antická literatura řecká literatura
eposy Odyssea, Ílias (bájný básník Homér) B. římská literatura básník „zlatého věku“ Vergilius: epos Aeneas

4 středověká literatura
Bible je jednou z nejvýznamnějších památek Předního východu. Skládá se: 1) Starý zákon - mýty (o potopě), - nejstarší dějiny Izraelců, - rady (Desatero) Vznikal pravděpodobně mezi 10. až 2. st. př. n. l., napsán hebrejsky, je základem židovského náboženství. 2) Nový zákon - o životě Ježíše Krista, obsahuje evangelia a další texty. Byl napsán řečtinou v 1. st. po Kristu. Je základem křesťanského náboženství. Ve st. byla Bible přeložena do latiny a stala se nejdůležitější knihou pro celý středověk. Nejkrásnějším překladem do češtiny je Bible kralická ze 16. st., kterou sepsali členové jednoty bratrské.

5 Počátky našeho písemnictví
1) období staroslověnské - 9. st. na Velké Moravě 2) období staroslověnské a latinské st. v Čechách 3) období latinské a počátky českého st. 4) období české - 13./14. st. ...

6 písemnictví staroslověnské
863 příchod věrozvěstů Konstantina (Cyrila) a Metoděje, staroslověnština je první spisovný slovanský jazyk, vytvořený podle nářečí v okolí Soluně a užívaný na VM při křesťanských bohoslužbách, hlaholice je písmo na zaznamenávání staroslověnštiny vytvořené podle malé řecké abecedy (pak cyrilice, azbuka) Vrcholná díla - Panonské legendy - Život Konstantinův, Život Metodějův

7 p.staroslověnské a latinské
Kulturní centrum se přesouvá z Moravy do Čech (poslední zmínka o VM - r. 906). a) literatura staroslověnská získá centrum v Sázavském klášteru: - Život knížete Václava - prostý styl - Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu vznešený styl - první česká duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny (Bože, smiluj se nad námi) - funkce hymny b) literatura latinská má centrum na pražském biskupství (zal. 973): - Kristiánova legenda o životě a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily

8 poznámka o světové literatuře
Od 9. stol. v západní Evropě vznikají i díla nenáboženská. Hrdiny jsou rytíři, šlechtici, měšťané. Vzniká rytířský epos - rytíř musí být statečný, ukázněný, ušlechtilý, věrný, musí pomáhat slabším a chudým, chránit vdovy a sirotky. Námětem je boj statečných rytířů a láska. Píseň o Nibelunzích - něm. Píseň o Rollandovi - frc. Tristran a Isolda - frc. Píseň o Cidovi - špan.

9 p. latinské a počátky českého
Kosmas: Kronika česká (Chronica Boemorum) stol. - první dějiny národa, vlastenecká druhá česká duchovní píseň Svatý Václave KRONIKA = historické dílo, které popisuje události v chronologickém sledu, styl věcný, prostý

10 písemnictví české Kronika tak řečeného Dalimila - od počátků dějin do r česky, veršovaná, přístupná, vlastenecká česká milostná poezie - psali dvořané: Závišova píseň žákovská poezie - Podkoní a žák = sociální satira, spor panského služebníka a studenta o tom, kdo se má lépe I nadále pokračuje tvorba latinské literatury: Karel IV.: Život Karlův (Vita Caroli) - vlastní životopis napsaný latinsky

11 husitská literatura Jan Hus (asi ) - univerzitní mistr, rektor, kazatel v Kapli betlémské, vystupoval proti odpustkům a kritizoval církev (bohatství, mravní zkaženost) - klatba, upálen latinsky: O církvi česky: Knížky o svatokupectví husitské chorály: Ktož jsú boží bojovníci - píseň náboženská a bojová Petr Chelčický ( ) - zeman, samouk, kritik společnosti, obhajoval pokoru a nenásilí, psal polemiky. Základní dílo : Sieť viery pravé

12 literatura renesanční
V Evropě 13./14. st. v Itálii, v Čechách po Jiřím z Poděbrad do Bílé hory: Dante Alighieri – italský básník – Božská komedie Giovanni Boccaccio – italský zakladatel novodobé prózy – Dekameron Francesco Petrarka – italský básník – Sonety Lauře Miguel de Cervantes y Saavedra – španělský spisovatel – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha William Shakespeare – anglický dramatik – Hamlet, Romeo a Julie, Othello, Sonety

13 renesanční Čechy Jan Blahoslav - znalec jazyka, mnohostranný vzdělanec, biskup jednoty bratrské: Filipika proti misomusům (proti nepřátelům vzdělání) Jiří Melantrich z Aventina - tiskař a nakladatel Daniel Adam z Veleslavína - slovníkář, nakladatel, tiskař, překladatel DOBA VELESLAVÍNSKÁ = zlatý věk českého písemnictví

14 z renesance do baroka Jan Amos Komenský 1592-1670
český pedagog světového významu, filozof, spisovatel, poslední biskup jednoty bratrské, jeho dílo vychází z humanistických idejí dílo: Velká didaktika - zásady vyučování a výchovy Informatorium školy mateřské - péče a výchova o novorozence až předškoláky pro matky a chůvy Dveře jazyků otevřené - učebnice latiny a encyklopedie zároveň Labyrint světa a ráj srdce - alegorické zobrazení současného barokního světa, próza Po Bílé hoře musel emigrovat, zemřel a je pochován v Amsterodamu.

15 klasicistická literatura
je založena na jednotných principech a pevném řádu. Cit je podřízen povinnosti a rozumu (X baroko). Literární žánry se dělí na vysoké (óda, epos, tragedie - o životě vysokých vrstev, rýmovaný verš) a nízké (komedie, fraška, bajka, satira - postavy neurozené, náměty ze současnosti, verš i próza). Vliv na evropskou literaturu měli: Jean-Baptiste Poquelin zvaný Moliere - klasik světové komedie: Lakomec, Zdravý nemocný, Hraběnka z Nouzova Jean de La Fontaine - francouzský bajkař

16 osvícenská literatura
18. st. - oslava rozumu, svobody a aktivity, optimistická víra ve schopnosti člověka: Voltaire, de Montesquieu, Rousseau, Diderot Daniel Defoe: Robinson Crusoe - dobrodružný román o ztroskotanci na pustém ostrově, oslava lidské práce a aktivity

17 národní obrození 70. l. 18. st. - 40. l. 19. st.
společenské hnutí "probouzející" český národ, zavádějící používání českého jazyka i ve vyšších společenských vrstvách, v kultuře, vědě jazykovědci: Josef Dobrovský, Josef Jungmann dramatik: Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák básníci: Karel Jaromír Erben: Kytice Karel Hynek Mácha: Máj spisovatelka: Božena Němcová: Babička novinář: Karel Havlíček zv. Borovský: Tyrolské elegie

18 romantismus 1. polovina 19. století
touha po svobodě a ideálu, klade se důraz na cit a fantazii postup autora je subjektivní výjimečný individualistický hrdina touží po ideálu, je neschopen a neochoten přizpůsobit se průměrné společnosti, je osamocen, uniká do vlastního nitra, objevuje se neúspěšné buřičství, potom světabol, skepse idealizace minulosti (středověké), prostého lidu, vzdálených zemí, mysticismu...

19 romantismus Anglie - George Gordon Byron - Džaur
Walter Scott - Ivanhoe Francie - Victor Hugo - Bídníci USA - Edgar Allan Poe - Vraždy v ulici Morgue Rusko - Alexandr Sergejevič Puškin - Evžen Oněgin Čechy: Karel Hynek Mácha - Máj

20 realismus 2. polovina 19. století
realita = skutečnost. Literatura podává pravdivý obraz skutečnosti (bez idealizace), z hrdinů je vytvářen TYP = na jednom člověku se ukazují obecné jevy. Autor je objektivní, kritizuje společnost.

21 realismus Francie - Honoré de Balzac: Evženie Grandetová
Anglie - Charles Dickens: Oliver Twist Rusko - Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna a mír Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad Polsko - Henryk Sienkiewicz: Křižáci USA - Mark Twain: Dobrodružství Toma Sawyera Čechy – Jan Neruda: Povídky malostranské Svatopluk Čech: Výlety pana Broučka Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša


Stáhnout ppt "historie literatury pro 8. – 9. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google