Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontaminace kojenecké mléčné výživy (Enterobacter sakazakii) Dagmar Schneidrová 3. lékařská fakulta UK Praha Alison Linnecar IBFAN/GIFA Ženeva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontaminace kojenecké mléčné výživy (Enterobacter sakazakii) Dagmar Schneidrová 3. lékařská fakulta UK Praha Alison Linnecar IBFAN/GIFA Ženeva."— Transkript prezentace:

1 Kontaminace kojenecké mléčné výživy (Enterobacter sakazakii) Dagmar Schneidrová 3. lékařská fakulta UK Praha Alison Linnecar IBFAN/GIFA Ženeva

2 Enterobacter sakazakii

3 Co je Enterobacter sakazakii? Není to ani motorka, ani japonská delikatesa… Je to baktérie často zvaná jako « killer bug » („brouk zabiják“) Codex Alimentarius jej označil jako « známé riziko pro veřejné zdraví » Definováno jako riziko se “ závažným dopadem na široký okruh spotřebitelů nebo na specifické senzitivní populace ”

4 Závažný dopad na specifické senzitivní skupiny populace Novorozenci a kojenci s ohroženou imunitou (HIV+ matky) Novorozenci předčasně narození a novorozenci s nízkou porodní hmotností Zdraví, donošení novorozenci mohou být rovněž ohrožení “řadou závažných a život ohrožujících stavů způsobených E. sakazakii ” Tyto stavy zahrnují “meningitidy, sepse a nekrotizující enterokolitidy ”

5 Kontaminace kojenecké mléčné výživy Enterobacter sakazakii je jednou z vysoce virulentních baktérií, také Salmonella sp. + Clostridium byly nalezeny ve výrobcích kojenecké mléčné výživy Sušená kojenecká mléka NEJSOU sterilní výrobky Mohou být kontaminovány při výrobě patogenními baktériemi rezistentními vůči teplu

6 Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) varoval, že 14% z testovaných sušených kojeneckých mlék bylo kontaminováno E. sakazakii a že: “ Klinici by si měli být vědomi toho, že sušená kojenecká mléka nejsou sterilní výrobky a mohou obsahovat bakteriální patogeny… ” Duben 2002

7 Komise Codex Alimentarius Je společnou komisí FAO/WHO, která stanovuje standardy pro složení a bezpečnost potravin Jedním z výborů komise je Codex Committee on Food Hygiene (CCFH) CCFH se setkává každý rok ve Washingtonu. V roce 2005 se sešel v Buenos Aires v Argentině

8 CODEX - “Profily rizika” 2002 - Codex požádal zástupce USA a Kanady, aby připravili Profil rizika pro Enterobacter sakazakii; který byl pak revidován v roce 2003 Profil rizika stanovil závažnost problému a zpochybnil platnost současných mikrobiologických standardů Codexu, zvláště pro novorozence a zranitelné kojence

9 “ E. sakazakii je přítomen v některých sušených kojeneckých mlékách, bylo prokázáno, že tato mléka způsobila onemocnění u novorozenců, a tato onemocnění mohou ohrožovat život dítěte. Tato skutečnost je dostatečnou pobídkou k vážnému zamyšlení nad vhodnými strategiemi ke snížení tohoto zdokumentovaného rizika”. Souhrn Profilu rizika

10 “ Závažné onemocnění a neurologické následky ” “ E. sakazakii zasahuje CNS a způsobuje cysty nebo abcesy v mozku ” “ Hlášený výskyt úmrtí dosáhl v některých případech až 50% ” Kojenci, kteří přežijí mohou mít “ závažné opoždění vývoje ” (poškození mozku)

11 Nedostatečné hlášení případů Dokumentované případy onemocnění kojenců způsobené E. sak. se odhadují na 90 případů celosvětově, 80 % u dětí mladších 1 roku Hlášeny především případy zachycené v nemocnicích (JIP) vybavených pro testování E. sakazakii Hlášeny také případy onemocnění a úmrtí kojenců krmených kojeneckou mléčnou výživou doma Nejsou testovány nemocné děti v rozvojových zemích, testy nejsou dostupné!

12 Hlášené případy Červenec 2005 : Enfamil AR (Mead Johnson) kontaminovaný E. sakazakii hlášen v Argentině Leden 2005: Aptamil (Numico/Milupa) kontaminovaný E. sak., výrobek zakázán v Brazílii na dobu 6 měsíců Říjen 2004: : Pregestimil (Mead Johnson) kontaminovaný E. sak. Způsobil úmrtí kojenců ve Francii: celosvětové hlášení

13 Výrobci – vlastní výzkum 2004 – Nestlé Research Centre - E. sak. zjištěn ve vzorcích z prostředí u 8 z 9 potravinářských výroben, 4 z nich byly továrny na výrobu sušených mlék…..

14 Zlepšení testů a detekce 2004 - Nestlé Research Centre – vyvinuli nový, senzitivnější test Analýza 192 vzorků z prostředí ze 4 různých továren na výrobu sušeného mléka Při použití starého USFDA testu zjištěno 26 % vzorků kontaminovaných E. sak. Při použití nového testu byl E. sak. zjištěn u téměř 40 % odebraných vzorků

15 Brány kontaminace Čerstvé mléko - transport a skladování Pasterizace a sušení + příprava směsi Plnění do obalů a skladování Příprava nápoje ze sušeného prášku

16 Výrobci kojenecké výživy … obviňují matky! Rada pro kojeneckou mléčnou výživu (Infant Formula Council) na svých webových stránkách přesouvá zodpovědnost od výrobců na poskytovatele péče – matky, zdravotníky, kteří manipulují s kojeneckými mléky. Výrobci dokonce obviňují dítě: „Při sání z lahve se dostávají mikroorganismy do mléka ”. Takže patogeny jsou podle výrobců v lahvi, v ústech dítěte - není však ani zmínka o tom, že by již byly přítomny ve výrobku.

17 Intervence Zdravotníci, kteří doporučují matkám kojenců náhradní kojeneckou mléčnou výživu (včetně mlék pro novorozence nedonošené a NNPH) by si měli být vědomi potenciálního rizika.

18 Intervence Rodiče si nejsou vědomi rizika kontaminace neotevřeného výrobku: sterilizují pomůcky, převařují vodu a předpokládají, že výrobek je sterilní. Na obalech výrobků by mělo být varování o možném riziku kontaminace a pobídka ke zvláštní pozornosti věnované přípravě a skladování mléka.

19 Mezinárodní aktivity - 2004 ! Únor 2004, společná konzultace expertů FAO/WHO o přítomnosti Enterobacter sakazakii, Clostridium botulinum a Salmonella sp.v sušeném kojeneckém mléce. Zpráva vyvěšená na webových stránkách WHO Food Safety: who.int/foodsafety/publications/micro/Summary.pdf who.int/foodsafety/publications/micro/en/qa.pdf

20 Zpráva ze setkání FAO/WHO Enterobacter sakazakii and other microorganisms in powdered infant formula: meeting report MRA Series 6 FAO/WHO expert meeting on Microorganisms, and in particular Enterobacter sakazakii, in powdered infant formula: emerging public health issue.

21 CODEX Výbor pro hygienu potravin Výbor odsouhlasil revizi “Mezinárodního kodexu praxe hygieny potravin pro kojence a děti ”, který byl vytvořen v roce 1979 – před objevením E. sak. (1981) Duben 2004 – na setkání výboru ve Washingtonu, D.C. byla prověřena předložená zpráva

22 Pracovní skupina pověřená výborem (CCFH) Výbor pověřil pracovní skupinu provedením revize kodexu praxe a vypracováním mikrobiologických kritérií Tato Pracovní skupina Codexu je vedena kanadskými zástupci a je zastoupena účastníky z Belgie, EU, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Nizozemí, Španělska, Švýcarska, UK, USA a Uruguay Plus NGOs jako jsou skupiny IBFAN a zastupující průmysl

23 Proto v květnu 2004 přijalo 58. světové zdravotní shromáždění rezoluci na podporu aktivit členských zemí a urychlení práce SZO v procesu stanovení standard Codexu Budou muset kojenci čekat…? Proces Codexu je zdlouhavý a může trvat přinejmenším až do roku 2010!

24 Rezoluce WHA 58.32 Vyzývá členské státy, aby “ zajistily, že kliničtí a ostatní zdravotničtí pracovníci, rodiny a rodiče a další opatrovníci…budou informováni o tom, že sušená kojenecká mléka mohou obsahovat patogenní mikroorganismy a musí být připravována a používána správným způsobem; tato infomace by měla být součástí výslovného varování na obalu výrobků, kterých se to týká ;”

25 Kampaň pro přiměřené varování Rezoluce 58.32 SZO vyzývá vlády, aby podnikly nutné kroky IBFAN provádí kampaň za varující označení: V USA dokonce nepasterizovaný jablečný džus nese varovné označení: « Tento výrobek není pasterizován a může obsahovat škodlivé baktérie, které mohou způsobit vážné onemocnění u dětí, starých lidí a osob s oslabeným imunitním systémem. »

26 IBFAN Kampaň ve prospěch ho kojení 2004: Arts M píše dopis do Lancetu 2005: Gurtler et al doporučují: 1.Důraz na prosazování a podporu kojení 2.Umístění varování na obaly sušených kojeneckých mlék, že výrobek může být kontaminován E. sakazakii a dalšími mikroorganismy

27 INFOSAN – International Food Safety Authorities Network (leden 2005) Nekojené děti – informace poskytovaná matkám by měla zahrnovat instrukce pro správnou přípravu a upozornění na rizika z nevhodné přípravy a použití výrobku Doporučená příprava – kojeneckou vodu přivést k bodu varu a nechat ochladit během několika minut na teplotu 70-90 st. C, rozmíchat prášek a směs ochladit na tělesnou teplotu, zkrátit dobu mezi přípravou a konzumací, nepoužité zbytky mléka vyhodit

28 Děti nemohou čekat! Je třeba aktivity na různých úrovních: –Přijmout rezoluci SZO –Opatřit výrobky varováním –Popularizovat výsledky výzkumů –Zveřejňovat stažení kontaminovaných výrobků –Prosazování kojení


Stáhnout ppt "Kontaminace kojenecké mléčné výživy (Enterobacter sakazakii) Dagmar Schneidrová 3. lékařská fakulta UK Praha Alison Linnecar IBFAN/GIFA Ženeva."

Podobné prezentace


Reklamy Google