Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy šestinedělí Subinvoluce děložní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy šestinedělí Subinvoluce děložní"— Transkript prezentace:

1 Poruchy šestinedělí Subinvoluce děložní
Časné krvácení – hypotonie, poranění, placenta… Pozdní krvácení – polyp, ca, endomyometritis

2 Infekce - puerperální sepse – horečka omladnic
- Predispozice mateřské ….obezita, vaginální infekce - Predispozice spojené s porodem …. PROM, protrahovaný porod v 70 %smíšené bakteriální agens Klinické projevy lokální x systémové (sepse) Primarní – inf agens přímo do oběhu Sekundární – přechod z lokální infekce … až do septického šoku Infekce vulvy Infekce dělohy – endometritis - myometritis … celková alterace, teploty, třesavka, hnisavý výtok

3 Infekce děložního okolí - parametritis
Infekce adnex – adnexitis puerperalis (event saplingitis) Při progresi … peritonitis Cevní infekce – tromboflebitis pánevních žil Infekce urogenitálního traktu Infekce respirační

4 Infekce prsní žlázy- mastitis puerperalis,
retroareolární absces, podkožní absces, mastitis parenchymatosa, mastitis intersticialis

5 Poruchy laktace Poruchy sekrece : hypogalacie (primární , sekundární)
Hypergalacie - nadměrná sekrece – zduření – retence Galaktorea – samovolné odtékání mléka - porucha hypofyzy, hypothalamu – blokace centra inhibujícího sekreci prolaktinu

6 klasifikace anamnéza ošetření vyšetření
Novorozenec klasifikace anamnéza ošetření vyšetření

7 Novorozenecké období od narození do 28.dne života
0 - 7 dní tzv.užší novorozenecké období

8 Klasifikace novorozence
1. podle délky gestace 2. podle vztahu porodní hmotnosti ke gestačnímu věku 3. novorozenci s nízkou porodní hmotností

9 Podle délky gestace předčasně narozené (gestační věk <38.TT)
narozené v termínu ( TT) přenášené (gestační věk > 42.TT)

10 Podle vztahu p.h. ke gestačnímu věku
eutrofický (p.h. mezi percentilem odpovídajícího gestačního věku) hypertrofický (p.h. nad 95.percentil) hypotrofický (p.h. pod 5.percentil)

11 Hypotrophia

12 Novorozenec s nízkou p.h.
porodní hmotnost < 2 500g novorozenec s velmi nízkou p.h.<1500g (VLBW) novorozenec s extrémně nízkou p.h.<1000g (ELBW)

13 Donošený fyziologický novorozenec
průměrná p.h. 3500g, délka 50 cm dobře vyvinutý tukový polštář kůže růžová, krytá mázkem nehty přesahují konce špiček prstů, vyvinuté prsní areoly, rýhování plosek nohou po celé ploše dobře vyvinutá chrupavka ušního boltce zralý genitál (chlapci sestouplá varlata, u dívek labia majora kryjí labia minora)

14 Perinatální anamnéza rizikové faktory v těhotenství
rizikové faktory za porodu

15 Rizikové faktory v těhotenství
diabetes mellitus matky hypertenze matky chronické onem. matky (kardiovaskulární, neurolog., plicní, renální) předchozí úmrtí plodu nebo novorozence krvácení ve II. nebo III.trimestru infekce matky (Streptokok sk. B) polyhydramnion, oligohydramnion předčasný odtok plodové vody (PROM)

16 Rizikové faktory v těhotenství
přenášení mnohočetné těhotenství růstová retardace plodu (IUGR) užívání některých léků před porodem (lithium, magnezium, adrenergní blokátory) matka závislá na drogách, alkoholu zjištěná malformace plodu věk matky pod 16 nebo nad 35 let matka bez prenatální péče (nesledované těhotenství)

17 Rizikové faktory za porodu
akutní císařský řez klešťový porod porod koncem pánevním předčasný porod chorioamniitis bradykardie plodu

18 Ošetření na porodním sále
podvaz pupečního pahýlu (gumová tkanice, svorka) 1,5-2,0cm od úponu dezinfekce spojivkového vaku (O-Septonex gtt.) aplikace Kanavitu (prevence krvácivé nemoci novorozenců z nedostatku vit.K) zvážit/změřit (porodní hmotnost/délka) Apgar skóre

19 Hodnocení stavu novorozence po porodu
Apgar skóre ( dle dr.Virginie Apgarové, 1953)

20 Apgar skóre 1) dýchání 2) srdeční frekvence 3) svalový tonus
4) reakce na podráždění 5) barva kůže

21 Apgar skóre

22 Apgar skóre zhodnocení: 0-3 b. = těžce deprimovaný novorozenec
4-6 b. = značně deprimovaný 7-10b.= v dobrém stavu

23 Vyšetření novorozence
vitální známky vlastní somatické vyšetření

24 Vitální známky a) teplota b) dýchání c) tepová frekvence

25 Teplota normální teplota v rektu 36,5 - 37,5oC
hypotermie:rektální teplota < 36oC hypertermie:rektální teplota > 37,5oC

26 Dýchání normální dechová frekvence 40 - 60/min.
abnormální: apnoe (20 sec.) tachypnoe (RR >60/min.) dyspnoe (alární souhyb, vpadávání jugula, mezižebří, podžebří, grunting)

27 Tepová frekvence normální 100-160/min.
fyziologická variabilita (dle stavu bdělosti): - křičící /min. - spící /min. abnormální: tachykardie >160/min. bradykardie <100/min. další arytmie (A-V blok)

28 Somatické vyšetření novorozence
a) kůže b) hlava, krk, uši, oči, nos, obličej c) hrudník d) břicho e) genitál e) končetiny f) nervový systém

29 Kůže 1) barva 2) benigní afekce a exantémy 3) kožní infekce
4) hemangiomy, pigmentové névy 5) ostatní

30 Barva kůže růžová - fyziologicky
pletora (polycytémie, přehřátí, hyperoxie) ikterus (fyziologický,kojených,ABO nebo Rh inkompatibilita,infekce,VVV) bledost (anémie, asfyxie, šok) cyanóza (centrální, periferní, stagnační) mramorovaná (podchalzení, hypovolémie, sepse, trisomie 13,18,21, i fyziologicky)

31 Kožní infekce stafylodermie kvasinkové ( candida )

32 Plenková dermatitis a candidiasis

33 Kožní hemangiomy 1)makulární hemangiom=nevus teleangiectaticus medialis=Unnův névus ( záhlaví, víčka, glabela, mízí spontánně během 1 roku života) 2)nevus flammeus=nevus teleangiectaticus lateralis (+ glaukom, příznaky neurologické psychiatrické = Sturge-Weber syndrom)

34 Kožní hemangiomy 3) mongolská skvrna (tmavě modrá skvrna nad kostí křížovou, 90% asiatů a černochů, mizí v průběhu prvních 4 let života) 4) kavernósní hemangiom (+trombocytopenie = Kasabach-Merritt sy)

35 Mongolská skvrna

36 Kavernózní hemangiom

37 Nevus flammeus

38 Vrozené vady kůže Ichtyosis Epidermolysis bullosa
vrozená porucha keratinizace Epidermolysis bullosa vrozená porucha dermoepidermálního spojení

39 Ichtyosis

40 Epidermolysis bullosa

41 Hlava novorozence 1) tvar 2) fontanela 3) caput succedaneum
4) kefalhematom

42 Tvar hlavy mezocefalická dolichocefalická brachycefalická

43 Velká fontanela uzavírá se mezi 9.-18.měsícem života
vyklenutá ( edém, hydrocefalus, meningitis) vpadlá ( dehydratace)

44 Malá fontanela při porodu uzavřená nebo se uzavírá do 2.-4.měsíce
široce otevřená ( jeden z př. hypotyreózy)

45 Caput succedaneum otok měkkých tkání překračující hranici lebečních švů ( porodní nádor )

46 Porodní nádor

47 Kefalhematom subperiostální krvácení nepřekračující nikdy hranici lebečních švů

48 Kefalhematom

49 Krk celistvost klíčních kostí zvětšení štítné žlázy
torticollis (spasmus m.STKLM,forceps, KP) pterygium colli ( Turnerův sy) krvácení do m.STKLM

50 Obličej hypertelorismus (Noonanové sy)
asymetrie úst při pláči (paréza n.facialis) rozštěp rtu popř. dásně, patra nízko posazené uši ( trisomie 18)

51 Uši tvar posazení kožní výrůstky před tragem

52 Kožní výrůstky před tragem

53 Oči epikantus ( např. trisomie 21) subkonjunktivální hemoragie
konjunktivitis vrozená katarakta (červený reflex)

54 Epikantus

55 Vrozená katarakta vlevo

56 Ústa rozštěpy (rtu, dásně, tvrdého, měkkého patra) frenulum breve
neonatální zub (riziko aspirace) makroglosie (hypothyreoza, hemangiom) soor ( candidová infekce) nadměrné slinění ( atrésie jícnu )

57 Kompletní oboustranný rozštěp

58 Hrudník - aspekce eupnoe, tachypnoe, dyspnoe, pulzace prekordia
zduření prsní žlázy (hormonální reakce) deformity hrudníku

59 Hrudník - auskultace srdce plíce

60 Hrudník-auskultace srdce
1) pravidelná akce srdeční (sinus.rytmus /min.) 2) tachykardie ( nad 160/min.) 3) bradykardie (pod 100/min.) 4) arytmie (extrasystoly, A-V blok) 5) srdeční šelest

61 Srdce-arytmie 1) benigní ( přechodné epizody <15 sec. sinusové brady- nebo tachykardie) 2) patologická ( supraventrikulární tachykardie, fibrilace nebo flutter síní, A-V blok) 3) sekundární ( sepse, postižení CNS, hypoglykémie, iontová dysbalance, metabolická acidoza)

62 Srdce-šelest obvykle spojený s vrozenou srdeční vadou (VSV)
nejčastější VSV v novorozeneckém období ( VSD, PDA, ASD, TGA, COA, PS, AS)

63 Hrudník-auskultace plíce
eupnoe ( 40-60/min.) tachypnoe ( nad 60/min.) dyspnoe ( zatahování podžebří, mezižebří, jugula, alární souhyb, grunting) apnoe (bezdeší, zástavu dechu na 20 sec.)

64 Hrudník-auskultace plíce
oslabené dýchání (RDS,aspirace,pneumonie, atelektása) symetrické asymetrické (brániční kýla, pneumothorax)

65 Brániční kýla vlevo

66 Břicho - aspekce v úrovni vzedmuté (osbtrukce GIT)
pod úrovní ( člunkovité - brániční kýla) VVV (omphalokéle, gastroschisis, extrofie moč. měchýře) pupečník ( asymetrie pupeč. cév, zánět) pupeční kýla, tříselná kýla

67 Pupeční kýla

68 Tříselná kýla

69 Extrofie močového měchýře

70 Břicho-aspekce 1) omphalocéle ( exomphalos) - kýlní vak v místě pupečníku obsahuje střevní kličky event.žaludek, játra, slezina, krytý průhledným amniem, Warthonovým rosolem někdy i peritoneem, častou sdružené malformace srdce, uropoetického systému 2)gastroschisis (laparoschiza) - defekt v břišní stěně většinou vpravo od úponu pupečníku nekrytý peritoneem

71 Omphalokéla

72 Břicho-palpace vždy jemná a šetrná!
hepatomegalie (sepse, srdeční selhání) splenomegalie (CMV, sepse) rezistence (hydronefróza, polycystická ledvina) pulzace a.femoralis-PAF (CoA)

73 Břicho-auskultace Peristaltika: a) živá
b) oslabená (nezralý novorozenec, incip.sepse) c)neslyšitelná (ileus,sepse)

74 Genitál - chlapecký varlata sestouplá x nesestouplá hypospadie fimóza
hydrokéla

75 Nesestouplé varle bilat.

76 Hypospadie

77 Genitál - dívčí velikost klitoris (kongenitální adrenální hyperplasie = CAH) hormonální reakce (hlenový výtok, popř.slabé krvácení) zralost resp.nezralost (labia major x minor)

78 Anus, rektum průchodnost ( atrézie ) poloha vůči genitálu

79 Končetiny fraktury (porodní trauma, osteopenie)
VVV ( polydaktilie, syndaktilie, pes equinovarus, redukční deformity, příčná dlaňová-opičí rýha= m.Down) vrozená luxace kyčlí

80 Syndaktylie

81 Syndaktylie

82 Syndaktylie

83 Páteř meningo (encephalo, myelo) kéla sakrální teratom

84 Lumbální meningomyelokéla

85 Nervový systém 1) postura 2) spontánní pohyblivost 3) svalový tonus
4) přítomnost novorozeneckých reflexů 5) paréza periferních nervů 6) obecné příznaky nervového postižení


Stáhnout ppt "Poruchy šestinedělí Subinvoluce děložní"

Podobné prezentace


Reklamy Google