Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj v Evropě od Vídeňského kongresu do r. 1848.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj v Evropě od Vídeňského kongresu do r. 1848."— Transkript prezentace:

1 Vývoj v Evropě od Vídeňského kongresu do r. 1848

2 Myšlenkové proudy v 19. století Romantismus Romantismus především v umění (viz. referát) především v umění (viz. referát) myšlenky i ve sféře politické myšlenky i ve sféře politické příčina: zklamání z nenaplněných ideálů osvícenství (napoleonské války, revoluce, návrat starých vládců, národy zůstaly roztříštěny, obavy z budoucnosti,..) příčina: zklamání z nenaplněných ideálů osvícenství (napoleonské války, revoluce, návrat starých vládců, národy zůstaly roztříštěny, obavy z budoucnosti,..) láska k svobodě, nezávislosti, úsilí o sociální spravedlnost, buřičství láska k svobodě, nezávislosti, úsilí o sociální spravedlnost, buřičství Liberalismus Liberalismus zrod na přelomu 17. a 18. stol. zrod na přelomu 17. a 18. stol. všeobecná ideologie buržoazie všeobecná ideologie buržoazie

3 Liberalismus (svobodomyslnost) politický svoboda člověka a občana svoboda člověka a občana svoboda myšlení, náboženství, projevu svoboda myšlení, náboženství, projevu jedinec nemá být omezován státem jedinec nemá být omezován státem odpor k absolutismu odpor k absolutismu nejlepší forma státního zřízení je konstituční monarchie nejlepší forma státního zřízení je konstituční monarchie hospodářský ve vyspělých zemích (Anglie) volnost soutěže svoboda trhu bez zásahu státu bez celních omezení výhodné pro podnikatele

4 Demokratické hnutí Demokratické hnutí vedle rovnosti občanské i politická (právo každého podílet se na politickém rozhodování) vedle rovnosti občanské i politická (právo každého podílet se na politickém rozhodování) žádali zavedení všeobecného volebního práva žádali zavedení všeobecného volebního práva Nacionalismus Nacionalismus v 19. st. se proměnil obsah vědomí příslušnosti k národnímu celku v 19. st. se proměnil obsah vědomí příslušnosti k národnímu celku dříve vázáno na feudální autoritu dříve vázáno na feudální autoritu nejprve byla za příslušníky národa považována jen plnoprávná část národa - majetní nejprve byla za příslušníky národa považována jen plnoprávná část národa - majetní v 19. st se do popředí dostávají kulturní a jazykové vztahy v 19. st se do popředí dostávají kulturní a jazykové vztahy národ = skupina lidí, žijících na určitém kompaktním území, kteří jsou si rovni před zákonem, mají společný historický vývoj, mají společný jazyk i kulturu, které se postupně vyvíjely v minulosti národ = skupina lidí, žijících na určitém kompaktním území, kteří jsou si rovni před zákonem, mají společný historický vývoj, mají společný jazyk i kulturu, které se postupně vyvíjely v minulosti 2 formy nacionalismu 2 formy nacionalismu národ v pozici utlačovaného (slovanské národy, Italové, Norové, Finové, Irové, Řekové národ v pozici utlačovaného (slovanské národy, Italové, Norové, Finové, Irové, Řekové národ vládnoucí (Němci, Francouzi, Angličané, Rusové, Španělé, Švédové) - přesvědčení o jejich vyvolenosti národ vládnoucí (Němci, Francouzi, Angličané, Rusové, Španělé, Švédové) - přesvědčení o jejich vyvolenosti

5 Socialismus a dělnické hnutí Utopický socialismus Utopický socialismus sociálně spravedlivá společnost založená na společném vlastnictví, odstranit sociální problémy, úsilí vybudovat dokonalý sociální systém(Thomas More-Utopia, Tommaso Campanella-Sluneční stát) sociálně spravedlivá společnost založená na společném vlastnictví, odstranit sociální problémy, úsilí vybudovat dokonalý sociální systém(Thomas More-Utopia, Tommaso Campanella-Sluneční stát) hrabě Henri de Saint-Simon hrabě Henri de Saint-Simon každý má pracovat podle svých schopností každý má pracovat podle svých schopností hlasatel industrialismu hlasatel industrialismu politika je věda o organizaci výroby politika je věda o organizaci výroby Charles Fourier Charles Fourier příčina nespravedlnosti je ve špatném systému rozdělování (nadbytek x nedostatek) příčina nespravedlnosti je ve špatném systému rozdělování (nadbytek x nedostatek) navrhoval jinou organizaci společnosti (falangy) navrhoval jinou organizaci společnosti (falangy)

6 Robert Owen Robert Owen založil dělnickou kolonii New Harmony v Indianě založil dělnickou kolonii New Harmony v Indianě průkopník bavlnářského průmyslu průkopník bavlnářského průmyslu zavedl sociální zabezpečení - zisk na zlepšení postavení dělníků zavedl sociální zabezpečení - zisk na zlepšení postavení dělníků Pierre Joseph Proudhon Pierre Joseph Proudhon velké soukromé i státní vlastnictví = krádež hodnot velké soukromé i státní vlastnictví = krádež hodnot chtěl společnost drobných výrobců chtěl společnost drobných výrobců Auguste Blanqui Auguste Blanqui radikální demokrat radikální demokrat společnost má převzít kontrolu výroby a velkého vlastnictví - revolucí společnost má převzít kontrolu výroby a velkého vlastnictví - revolucí moc v rukou pracujících moc v rukou pracujících

7 Karl Marx (1818-1883) a Fridrich Engels (1820-1895) Komunistický manifest (1848)   cesta ke zřízení nové socialistické společnosti má být na buržoazii vybojována dělnictvem (proletariátem) dělnická strana hybná síla pokroku je v neustálém třídním boji nutná je revoluce, která svrhne kapitalismus a nastolí socialismus Kapitál (1867) ekonomické základy kapitalismu 1847 - ustaven v Londýně mezinárodní revoluční dělnický spolek Svaz komunistů sjednocení dělnických stran = I. internacionála (1864 - 1876) učení Marxe a Engelse ve svých programech (později rozpracoval Lenin)

8 K. MarxF. Engels

9

10 Michail Bakunin ruský anarchista, západní emigrant proti státní kontrole výroby a rozdělování stát = hlavní zlo - proto je důležité ho zničit, aby se člověk osvobodil státní aparát měla vystřídat anarchie = svržení kapitalismu násilnou cestou vzpour (atentáty proti vládcům, podnikatelům,…) = urychlení revoluce ve většině Evropy anarchismus jen okrajovým jevem x Itálie, Španělsko

11 Revoluční hnutí ve 20. a 30. letech 19. století 1. vlna revolucí v zemích, které byly zasaženy VFR a napol. válkami vzorem byla vzpoura ve Francii z r. 1789 častá účast vojáků a důstojníků, kteří bojovali v napol. válkách

12 Německé národní hnutí Německo roztříštěno - moc v rukou šlechty snaha o vytvoření jednotného státu bez vlády knížat Vídeňský kongres zklamáním Hnutí za jednotu Německa (nejvíce přívrženců na univerzitách) - univerzitní hnutí r. 1817 - slavnost na Wartburgu = manifestace za jednotu a národní jednotu a svobodu r. 1819 - radikálové (atentáty) = záminka pro Metternicha k zásahu omezení akademických svobod (zakázány vlastenecké spolky,..)

13

14

15


Stáhnout ppt "Vývoj v Evropě od Vídeňského kongresu do r. 1848."

Podobné prezentace


Reklamy Google